LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

En sammanfattning

Den bild som trätt fram av de himmelska tingen här, är följande:

Himlen är rymden, och änglarna är förhärligade rymdvarelser. Någon "andlig" värld förutom den vi lever i finns inte, däremot finns det mer i detta universum än det vi kan se med våra ögon.
Jesus bor nu på planeten Gudaberget, där paradiset finns. Utöver den platsen finns ingen annan "himmel", bortsett från Gud Faderns egen himmel, dit inget skapat kan komma.
Detta som vi lever i, är Guds skapelse. Gud gjorde inte två skapelser, utan en. Himmel och jord är inte två olika "dimensioner", utan beskriver bara att vi är här på jorden och har resten av universum ovanför oss, i det vi kallar himlen.
Det finns en högre tillvaro, men den tillvaron består inte av någon annan materia än den vår nuvarande består av. Himlen är fysisk, påtaglig, men den är upplyst av Guds ljus och därför mer än vad vi kan föreställa oss för närvarande. Atomskapelsen är ingen "lägre" form av skapelse. Gud såg på sitt verk och det var gott. Men det vi ser nu är en fallen version av det som då var fullkomligt.
Allt skapat är gjort enligt samma modell och av samma substans. Denna substans består av ljus, danat till materia.
Det finns evigt, levande ljus, och det finns slocknande ljus. Däri ligger skillnaden mellan den kommande, himmelska jorden och den nuvarande jorden.
Ande är detsamma som elektrosubstans, dvs ordet uttrycker materiens högre existens, i ljusvärlden. Medvetande består av, eller reflekteras av, ljusvågor. Energi är oförstörbar, evig, och så är ande.
Därför har vi i de vetenskapliga observationerna upptäckt vad människor tidigare beskrev med sin tids termer. Den värld vi lever i, med dess spektrum av färger, former, ljus och materia, är det universum Gud skapade. Det var detta han avsåg med sin skapelse, det var denna världen han återlöste, i Jesus.
I Jesus lever Gud Sonen i en kropp bestående av denna världens atomer. Förhärligad, men likväl med jordiskt ursprung. Himmelsk, men likväl fysisk.
Fysisk tillvaro kräver fysiska rum, alltså är Jesu himmel en fysisk plats. En planet, paradiset, skapad av Gud för att hysa det eviga, himmelska livet.
Frälsning slutligen innebär att återfå det gudomliga ljuset, i en personlig gemenskap med Jesus. Vi elektrifieras med den himmelska, fulltoniga ljussubstans som skapelsen hade i begynnelsen.
Evigheten blir ett liv i obruten symbios med Gud, allt levandes källa.
Tror du det kommer att bli härligt?
...

Är detta budskap kontroversiellt? Ja! Går det stick i stäv med traditionell kyrklig förkunnelse? Ja! Oroar det dem som inte har allt klart med Gud? Ja! Illuminerar det dem som har allt klart med Gud? Ja! Är det i enlighet med Guds ord? Ja! Är det bekräftat och stadfäst av den Helige Ande? Ja! Är det verklighetsförankrat? Ja, i högsta grad! Är det även förankrat i det himmelska? Ja!

Himlen är således inget annat än det vi har nu, utan mer av det vi har nu. Ingen människa, förutom Jesus, har ännu sett hur evighetens värld ter sig i en förhärligad kropp. Människoandens tillvaro och observationer avslöjar inte hela verkligheten, och människan är ej heller bestämd för en kroppslös tillvaro i evigheten. Det kommer mera, och detta framtida är det forntida, det urtida.
...

Ja, så säger den Helige Ande: Du skall föra fram det här budskapet, och jag skall vara med dig och låta dig se Guds härlighet, när den lägrar sig över människor.
___

 

 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.