LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP


H

är följer en samling artiklar som handlar om himlen och vad vi kan förvänta oss av livet där. Om sammanhanget verkar oklart någonstans beror det på att artiklarna är skrivna med tidsmellanrum och som reflektioner över olika tankar.
Några av de inledande artiklarna är publicerade tidigare i Bibeltemplets samtalsforum, men finns med här för att ge en bakgrund till de nyare artiklar som följer, och för att sammanhangen skall kunna förstås bättre.

 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Orion-nebulosanFör att förstå vad himlen är måste man ha inlevelseförmåga. Himlen är inte en plats i första hand, utan ett tillstånd, en tillvaro. I detta tillstånd blir all tillvaro himmelsk. Vad är Guds himmel? Guds himmel omfattar universum, men det är universum så som vi kommer att uppleva det i uppståndelsekroppen. I detta större universum finns naturligtvis samma platser som här, det finns stjärnor, planeter och skapelser av olika slag. Men det vi ser nu, i våra jordiska kroppar, är bara skuggor av vad vi kommer att se i uppståndelsekroppen. Där, säger Paulus, skall vi känna till fullo (1 Kor. 13:12). Han menar känna med en vidare betydelse, vi kommer att få en fullständig kännedom, om den värld vi då lever i och den tillvaro vi upplever.
Det kommer att röra sig om alla våra sinnen. Synen, hörseln, smaken, lukten, känseln, tankeförmågan - allt kommer att bli fullkomnat. Vem som helst kan förstå att en sådan tillvaro blir himmelsk i sig själv. Det behövs ingen "himmel" utöver den för att vi skall uppleva himlen.
Paulus säger vidare, att kött och blod inte kan ärva Guds rike (1 Kor. 15:50). Han menar alltså att den jordiska tillvaron är för begränsad för att kunna omfatta och uppfatta himlen. Vi behöver härlighetskroppar för att kunna leva i härligheten.
Naturligtvis är inte denna jorden, i sitt nuvarande tillstånd, någon himmel, ens för änglarna. Även de lider av synden som här härskar. Men Jesus talar om en dag när jorden skall födas på nytt (Matt. 19:28), precis som de frälsta har blivit födda på nytt. Det är mer än ett talesätt, Jesus syftar på att hela jordklotet skall bli döpt i den helige Ande, som på skapelsens första dag, när Guds Ande svävade över vattnet (1 Mos. 1:2 f). Vattnet täckte då hela klotet, så vi förstår att han menar att Anden skall omsluta hela jorden, som en härlighetsatmosfär.
Tänk att leva i den atmosfären, att få andas in härligheten varje dag, varje andetag.
Det kan man kalla framtidsutsikter.
___

 

FORTSÄTTNING:
DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.