LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE

Gud skapade genom sitt ord, genom att tala. Men av vad skapade han det skapade - av ingenting, eller av något?

Jag skulle vilja säga att han skapade av något. Tanken skulle möjligen stämplas som kättersk av vissa kristna. För vad skulle detta något vara? Fanns det något före skapelsen? Nej, i så fall skulle ju detta också tillhöra skapelsen. Är den nuvarande skapelsen en del av Gud själv, som i panteismen? Nej, då skulle Gud tvingas skicka en del av sig själv till helvetet efter domen, och det vore orimligt. Så hur skall gåtan lösas?

Strålarna från solen, är de en del av solen, eller har de blivit lösgjorda från solen? Var går solens gräns? När man beskriver en sol så tänker man sig också dess strålar. Men man tänker inte på de växter som upptagit strålarna i sig. Alltså, så länge solljuset inte är mottaget och omvandlat till energi, så tillhör det solens strålglans. Men i samma stund som det omvandlas till något annat än en solstråle, så ingår det i något annat och är inte längre "sol".

Kan man överföra detta på Gud och skapelsen? Kanske. Bibeln säger att Gud är ljus. Inte skapat ljus, utan ett evigt oförgängligt väsen av ljus. (Ingen människa kan se Gud och leva.)
Men ljus lämnar ifrån sig ljus. Även Guds ljusglans omvittnas ge ljus åt fysiska rum, vilket vi kan läsa om i Uppenbarelseboken.
Det kanske kan vara så att den strålglans som utgår ifrån Guds ljus, alltså återskenet, är det ljus han skapade universum av*. För också materien består av ljus, ljusenergi som är bunden i atomer. Det är denna energi som lösgörs vid kärnexplosioner.
Detta ljusmaterial är alltså en slags restprodukt av den strålglans som går ut ifrån Gud. Den motsvarar de solstrålar som absorberats från solen och inte längre är en del av solen.

* Se 1 Tim. 6:16: Gud är ljus och bor i ett ljus. Är detta ljus som Gud bor i det återsken, den utgående strålglans, vi talar om? För det finns ju bara två alternativ: Antingen är det ljus Gud bor i en del av honom själv, eller så är det en del av hans skapelse. Det synes logiskt att föreställa sig att det ljus som strålar ut från Gud, är det opersonliga ljus han s.a.s bor i.

Ingen vet vad ljus är egentligen. Ljus beter sig ologiskt, det är både en vågrörelse och en partikelrörelse. Ljushastigheten bestämmer tidens gång. Ljus bundet i materia ger gravitation. Ljuset tycks ha "övernaturliga" egenskaper, dvs det övergår vår horisont. Det skulle då tyda på att ljuset är skapelsens grundelement, alltså att ljuset befinner sig på tröskeln mellan skapelsen och Skaparen.

Om detta är rätt så skulle den nuvarande materien bestå av ljus som inte längre är en del av Gud, men som likväl har kvar något av hans egenskaper. Alltså det från Skaparen frigjorda och i materien bundna ljuset, som inte längre tillhör Skaparens person. Det har lämnat honom, som solenergin har lämnat solen.

Är detta emot Ordet? Jag tror inte det. Det gör inte Gud till en del av det framtida helvetet, där en del av skapelsen kommer att tillbringa sin evighet. Skaparen är bara där skapelsen står i förbindelse med honom genom hans Ande. Död materia är död i dubbel bemärkelse, den är som de döda cellerna i vår kropp, som fallit av och blivit till stoft.
...

Det andra alternativet, dvs att Gud skapade allt ur intet, är visserligen också tänkbart. Men mera svårbegripligt. Jag tycker det talar mot logiken att något skulle kunna skapas av inget. Inget är inget. Inget kan inte bli något. Det är lika ologiskt som att säga att Gud själv skulle ha kommit till ur inget. Gud har alltid funnits. Han har ingen början och inget slut, han är. Skapelsen har däremot en början, och den har kommit från Gud. Men ur intet? Ursäkta mig, men det låter för fantastiskt, t.o.m för någon som är Gud. Visst är han allsmäktig och kan göra allt. Men den skapelse vi har omkring oss följer ändå vissa bestämda lagar. Den beter sig inte hur som helst, den varken dyker upp eller försvinner i tomma intet. Energi är oförstörbar sägs det.

Jag tycker det talar emot de lärdomar Bibeln bygger på och de spår av hans arbetssätt vi finner däri, att säga att allt har kommit ur inget. Gud arbetar utifrån logik och givna lagar, han "fuskar" liksom inte. I så fall hade världen inte behövt bestå av något fysiskt alls. Den kunde ha varit en gudomlig fantasi helt utan normer och fasta former. Men sådan är den inte.

Jag tror därför att allt som finns kommer från Gud och ur Gud, men att detta tillblivna är potentiellt frigjort från Gud. Dvs utom där kontakten är obruten eller återknuten genom Jesus, i den Helige Ande.

I den framtida återlösta världen skall "Gud bliva allt i alla", säger Paulus (1 Kor. 15:22-28). I den världen kommer alltså ljuset att vara gudomligt och bemängt med hans egen person. Vi, med all den energi, materia och andesubstans vi består av, blir en del av Gud - dock utan att upphöra som individer. Vi blir en sammansmält symbios, med gemensamt himmelskt medvetande.

Med detta skulle man kunna säga att skapelsen från början var allgudomlig - "panteistisk" - och att den i framtiden kommer att bli allgudomlig. Men i nuvarande läge är den inte allgudomlig, inte panteistisk. Nu är den materiella världen skild från Skaparen, genom änglars och människors uppror mot skapelseordningen.
___

Så säger Herren: Det är sant det du talar, och du skall få tala mer.

 

FORTSÄTTNING:
LJUSVÄRLDEN

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.