LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

LJUSVÄRLDEN


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

LJUSVÄRLDEN

Varelserna i den himmelska världen synes kunna ändra skepnad. Jag undrar hur det går till. Det finns gott om vittnesbörd i Bibeln där änglar eller uppståndna människor visar sig i olika gestalter.

Om vi återgår till det jag beskrev tidigare, nämligen Guds förmåga att tala tingen till existens, så kanske lösningen finns där. I den himmelska världen är sinnena frigjorda från de jordiska begränsningarna. Skaparförmågan (dvs den som är underställd "Överskaparens" egen), och inflytandet över materien och elektrosubstansen (med det menar jag vågrörelser, färger och annat i de kraftfält vi har omkring oss) kommer att vara mycket större än nu. Och om det redan nu är så att vi kan skapa en form av elektriska färgbilder i våra sinnen (minnen, drömmar etc), så kommer vi i den förhärligade tillvaron att kunna låta dessa bilder ta form även utanför våra hjärnor.

Vad är ett andeväsen? Består det av något, eller är det totalt utan substans? Enligt Bibeln kan änglar visa sig som människor. De kan äta, samtala, gå och bete sig precis som oss. De kan också "övergå" i andlig skepnad, och lysa med regnbågens färger. De kan flyga, och de kan visa sig eller försvinna ur människors åsyn. Det här talar för att änglar är människovarelser med återställd andekapacitet. Deras inre varelse behärskar alla skapelseelementen, och de kan "koppla på" sitt inre kraftfält och via detta transportera sig, inklusive sin materiella kropp, på ett övernaturligt sätt.

Men av vad består detta andliga? Är det en för oss okänd, himmelsk substans, eller kan det vara någon form av elektromagnetism, eller som jag kallade den nyss, elektrosubstans? Ja, varför inte? Gud är ju ljus, han är en gudomlig energi. Av (sitt frigjorda) ljus har han skapat universum med all dess härskara, så också jorden och livet här. Materien består ju, som tidigare sagts, innerst av ljus "spunnet" i atomer.

Vi vet att hjärnans medvetande till stor del består av elektriska signaler. Våra tankar överförs via nervtrådar till musklerna i kroppen, och kroppen rör sig därefter. Tanken styr alltså redan där materien.
Vissa forskare tror pga detta att människan inte behöver ha en själ, utan att medvetandet består helt och hållet av de kraftfält i hjärnan som för tillfället är "påkopplade".

Men nu vet vi att en dator kan lagra enorma mängder "minne" på små ytor. Dvs en människas tankar kan överföras till en hårddisk och där överleva hennes fysiska död. Så småningom kommer man att utveckla datorerna så att de kan "tänka" mer eller mindre självständigt. Det kommer alltså att bli möjligt att överföra en död människas personlighet till en dator, och till synes låta personen fortsätta sitt liv på mekanisk väg. Har man bara programmerat in de grundläggande dragen i hennes personlighet (de kan analyseras och utläsas av hennes skrivna och talade tankar medan hon levde), så kan datorhjärnan sedan gå vidare i samma "tradition", och fortsätta inhämta kunskap och presentera denna så som personen troligen skulle ha gjort, om hon fortfarande hade levt.

På så vis skulle man alltså kunna skapa en Einstein-dator, en Beethoven-dator, och varför inte - en Paulus-dator. Tanken är både fascinerande och horribel. Men den är fullt realistisk.

Om nu detta är möjligt för oss, inom en kort framtid, så är det självklart än mer möjligt för Gud, i sin högre skapelse. Människans ande, hennes inre medvetande, som enligt Bibeln överlever döden och vid uppståndelsen kommer att kläs i en ny förhärligad kropp, kanske är ett slags levande elektrosubstans, av samma slag som den vi redan nu har (pulserande) i vårt sinne.
Tänk efter - vad är det som sker i en dator när dess processor arbetar? Det är inga fysiska komponenter som rör på sig. Det är elektriska vågrörelser som skickas hit och dit. Informationen rör sig med ljusets hastighet, har liten eller ingen massa, och är alltså så nära man kan komma vad Bibeln beskriver som "ande".

Redan i våra föräldrars radio- och tv-apparater fanns ju denna "ickefysiska" teknik, så det är egentligen inget nytt för vår tid. Vi är redan så väl förtrogna med detta slags "andliga" överföring av information bestående av bilder och ljud, att vi knappt tänker på det längre.

En person äger redan nu förmåga att "lämna sin kropp" och transportera sig med ljusets fart till andra sidan jordklotet, och dyka upp ur tomma intet hemma hos någon som slår på tv:n. Vi kan t.o.m prata med folk, öga mot öga, på detta sätt, via webbkameror och mikrofoner. Så småningom kommer det också att bli möjligt att skapa hologram, 3d-projektioner direkt in i rummet, alltså lysande objekt som man kan betrakta från alla håll.

Människan är alltså bara sin Skapare på spåren. Vi återupptäcker vad han utan några som helst mekaniska redskap gav existens i begynnelsen.

Och nu är det så att skapelsen naturligtvis avspeglar Skaparen själv. Så som skapelsen är gjord, så arbetar Skaparen. Och om vi kan följa, om än mycket bristfälligt, i hans fotspår, och upptäcka ting som (mekaniskt) påminner om det vi läser om i Bibeln och själva upplever som frälsta, då vore det konstigt om dessa inte skulle ha ett samband med varandra.

Också himlen och dess härskara tillhör ju skapelsen. Gud skapade både himmel och jord på de sex dagarna. Himmel och jord var då också förenade på ett helt annat sätt än nu, så att det andliga genomlyste det materiella. Gudomen vandrade med Adam och Eva i lustgården, de hörde hans steg, de talade med honom som man talar med en människa.
Först efter syndafallet började man åkalla Herren, det hade man inte behövt dessförinnan, eftersom man då levde i obruten gemenskap med honom.

Alltså - som det himmelska är, så är det jordiska, och som det jordiska är, så är det himmelska. Dock med skillnaden att det himmelska står över det jordiska, låt säga på en högre frekvens, och dessutom är det jordiska nu skilt - frånkopplat - från det himmelska genom synden.

Om man då vågar dra slutsatsen att det himmelska, det andliga - som alltså är en del av skapelsen - helt enkelt är ett slags ljus, en elektrisk värld bestående av kraftfält och t.o.m levande varelser av formgivet (danat) ljus, så är det ju inte svårt att tänka sig att också vårt mänskliga medvetande, vår ande, vår själ, kan överleva vår kropp i denna högre, fotoniska tillvaro. (Energin i universum är ju outplånlig enligt vetenskapen.)

Jag tror det är så. Gud är ljus, han bor i ett ljus, han skapade universum av ljus. Materia är ljus bundet. Elektricitet och radiovågor är ljus formgivet - förskapat - för att förmedla sinnebilder. Vår egen ljusvärld är redan en värld för sig, där vi tillbringar mycket av vår tid och vårt medvetande.
...

 

De tankar jag presenterar här kan tyckas "dra ner" Gud och det himmelska till ett lägre plan. Men den som uppfattar det så bör tänka på att det tillstånd den materiella världen befinner sig i nu inte är dess ursprungliga tillstånd. Nu råder förgängelsens makt över denna världen. Men när himmel och jord återförenas, först delvis under 1000-årsriket, och därefter fullkomligt i den nya världen, då kommer materien att stråla av Guds härlighet, av det himmelska ljuset, av den himmelska elektriciteten. Först då kommer vi att få se skapelsen sådan som den verkligen var från begynnelsen, när den kom ur Guds hand. Och då kommer den knappast att förknippas med den nuvarande förgängelsen och all den nedbrytande kraft vi nu ser.

Därför är det inte profanerande på något sätt att se Guds himmelssfär som en del av den skapelse vi redan delvis känner genom vår kunskap om ljus och elektronik. Tvärtom så ger det vår skapelse en högre dignitet, vi ser den i ett nytt LJUS - och kan bättre ana vad den kommande, högre tillvaron i det eviga ljuset kommer att innebära.
___

 

FORTSÄTTNING:
ELEKTROSFÄREN

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.