LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

EN LJUSREFLEKTION


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

EN LJUSREFLEKTION

Om nu allt består av ljus, energi, även materien och därmed också vi, med våra fysiska kroppar - då innebär det att vi är ett slags virtuella varelser. Självklart är vi inte mindre levande och verkliga för det, men vår tillvaro är, i ljuset :o) av ovan skrivna reflektioner, något mindre handfast än vad man föreställer sig.
Människan kan ännu inte tillverka materia av ljus, men troligen kommer det att bli möjligt om forskningen får fortsätta ett tag till. Vi kan redan nu med hjälp av laserljus påverka och förstöra materia. Materia är egentligen bara en annan form av energi, ett annat tillstånd av dess laddning och sammansättning. Av atomerna, som är små elektroniska underverk, byggs skapelsen och våra kroppar upp, och av ljusvågor styrs våra tankar vidare till kroppens nervtrådar för dess styrning.
I och med detta är det egentligen inte så stor skillnad på en rörlig figur på en datorskärm och en människa i den tredimensionella världen. Det är en enorm skillnad i dignitet, och i kvalitet, men själva grundmaterialet, själva energin, är precis densamma. Vi är inte mer "fysiska" än den virtuella figuren på skärmen, det är bara det att våra elektroner har en annan sammansättning och frekvens, än 3D-animationens.
Vi lever alltså redan i en ljusvärld, där allt består av spunnen, formad energi, låt vara att här också finns skuggor.
...

Det finns en annan sak som kan tyckas bekräfta detta. Universum tycks ha ett slut, en gräns. Vad finns bortom den gränsen? Ett tomrum, ett intet? Universum expanderar säger vetenskapen. Expanderar, in i vad?
Science fiction-författare har varit inne på dessa tankar, och beskrivit vår värld som en virtuell värld, där gränsen för verkligheten kan gå strax utanför den stad man lever i. När man kommer dit tar allt slut helt plötsligt, och man står inför ett stort intet och förstår ingenting.

Det är fantasi, men så måste det vara vid universums yttre gräns. Stjärnvärlden tar en gång slut, och där utanför finns intet. Men intet är intet, så hur kan det då finnas där alls? Hur kan universum "ta slut", om det som finns utanför inte finns? Och hur kan något, som i så fall är allt, ta slut?

Svaret på detta skulle kunna vara att alltet är en virtuell skapelse, något som egentligen äger rum inom Gud, i hans tanke, men som ändå, pga hans skapelse och auktoritet, är en absolut verklighet.
Han uppehåller allt med sitt allmakts ord, säger Bibeln. Han formar av sin strålglans ett virtuellt universum, uppkopplat genom hans vilja och makt, beteende sig efter hans lagar, rörande sig mot hans av evighet uttänkta mål, med de levande skapelser som är däri, givna sin fria vilja, och väljande sin väg mot sin destination, i de båda evighetsvärldar som skall komma.
...

Man kan inte annat än konstatera att vi är elektroniska varelser, i en helt och hållet elektronisk värld.
___

 

FORTSÄTTNING:
DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.