LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

GUD SADE OCH DET VART


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

GUD SADE OCH DET VART

Om tingens förmåga att "höra"

I skapelseberättelsen talar Gud tingen till existens.

Kanhända låter det otroligt, men faktum är att vi själva använder ett liknande system. Vi kan via röstdetektorer nu styra datorer, och befalla dem att t.ex rita geometriska figurer eller lösa matematiska problem. En datorstyrd industrirobot skulle på det viset kunna befallas av en man att tillverka vad mannen önskar - med vissa begränsningar. En skruv, en plåt, etc.

Nu är det ju inte direkt till materien vi talar i så fall - eller är det? Jo, på sätt och vis. Vi talar till en mikrofon med ett membran som uppfångar ljudvågor. Dessa vågor skapar elektriska impulser som förs vidare till datorns processor. Och processorn styr roboten.

Men redan i våra kroppar finns det ett liknande system. Vi manövrerar vår kropp genom elektriska signaler från hjärnan. Oftast ser vi först en bild, översätter (ibland) bilden till ord, och "befaller" sedan kroppen att förverkliga bilden.

Detta är verkligen inte långt från vad Skaparen själv gjorde i begynnelsen.

Tänk om det är så att atomerna är, eller har, elektriska receptorer (eller något motsvarande). Tänk om det går att skicka riktade, förstärkta hjärnsignaler till dessa mottagare, och på det viset få dem att bilda molekyler eller flytta på elektroner och förändra grundämnen.
Vad som krävs är i så fall att man känner till vilka våglängder "atommottagarna" reagerar på, och vilka signaler som betyder vad.
Inom kärnfysiken har man kanske en viss kännedom om detta, eftersom man där redan sysslar med ett slags kommunikation med atomerna.

Så när Gud skapade, så föreställde han sig en levande varelse i sitt sinne, och sände sedan bildsignalen till stoftet på marken, och av detta formades den levande varelsen.

Det kräver förstås fortfarande en intelligens överlägsen vår. Sinnebilden (ritningen) måste innehålla en väldig mängd information. Vi skulle möjligen kunna "skapa" en staty på det sättet, men Gud skapade levande, fungerande varelser.

Men - kunskapen växer. Kanske det en gång kan bli möjligt att sätta ihop komplicerade maskiner på det viset, dvs konstruktörerna "tänker" ihop dem av olika material, med hjälp av förstärkta, elektrifierade tankevågor.

Om detta vore av godo eller ondo tar jag inte ställning till nu. Jag bara funderar på vilka möjligheter som finns, och kan finnas, för oss att efterlikna vår Skapares fantastiska kreativa egenskaper.

För en frälst människa är det ju i livet "ovan där" som dessa ting verkligen kan komma att bli aktuella och fullt möjliga, eftersom våra förmågor där återfår den kvalité de hade före syndafallet i Eden.
Vi kommer aldrig att bli som Gud själv, men inte långt ifrån. Vi får samma förmågor som änglarna. Vi kommer, liksom dem, att kunna behärska materien på ett helt annat sätt än nu.
___

 

FORTSÄTTNING:
TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.