LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * December 2002

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

HIMMELSK NATURVETENSKAP

DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO


 

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

 

 

DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO

"DÅ SÅG GIDEON att det var HERRENS ängel. Och Gideon sade: 'Ve mig, Herre, HERRE, eftersom jag nu har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!" (Dom. 6:22)
"De kunna ju ej heller mer dö; ty de äro lika änglarna och äro Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen." (Luk. 20:36)
"Då nu alla som sutto i Rådet fäste sina ögon på honom, syntes dem hans ansikte vara såsom en ängels ansikte." (Apg. 6:15)
"Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den. Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö." (Matt. 28:2-3)
"Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo förskräckta." (Mark. 16:5)
"Och medan de skådade mot himmelen, under det han for upp, se, då stodo hos dem två män i vita kläder." (Apg. 1:10)
___

Varför har änglar människoansikten?

Jag har svårt att förstå varför en angeloid skulle ha en näsa, om den inte är till för att andas med. Samma sak med ögon, öron, etc. Hela den mänskliga anatomin är ämnad för liv på en planet. Hade vi och änglarna varit bestämda till en framtida kroppslös tillvaro utan gravitation och syre, hade det varit bättre om våra härlighetskroppar blivit sfäriska.

När Jesus som den första uppståndelse-människan väcktes upp från de döda, gjorde han det i sin egen kropp. Men hans kropp var också "överklädd" med den himmelska härligheten, och all jordisk förgänglighet var borttagen ifrån den. Den var alltså både jordisk och himmelsk.
När vi sedan möter Jesus i Uppenbarelseboken, visar han sig där i sin härlighetsskepnad, dvs han låter härligheten överstråla sin jordiska kropp. Johannes beskriver en lysande människolik gestalt. Aposteln blir därefter upptagen till Paradiset, och möter där en mängd himmelska varelser, och alla har de människolika kroppar, men med övermänskliga egenskaper.

I Paradiset finns ingen död och ingen förbannelse, därför är tillvaron där himmelsk. Men den är likväl "materiell". Även där har man näsor, ögon, öron, ben och allt sådant som hör en planettillvaro till.
Där finns också träd, floder, gator och byggnader. Det är alltså en planet, men den skiljer sig från jorden på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss. Materien är där "utökad". Ljusfrekvenserna är totala, likaså ljud och tonskalor. Tingen verkar genomskinliga, och det existerar inga skuggor. Skillnaden mellan det andliga och det fysiska tycks också vara överbryggbar, så att man kan se och förflytta sig oberoende av det tredimensionella rummet.

Man kanske kan säga att den förhärligade tillvaron rymmer fler dimensioner än dem vi lever i nu. Dvs det handlar inte om en annan dimension (ingen kan leva i EN dimension), utan om FLER dimensioner, lagda till dem vi redan har.
Paulus säger att nu ser vi såsom i en spegel, men då skall vi känna till fullo. Dvs den nuvarande tillvaron är begränsad av förgängelsen som är lagd över jorden. När den tas bort eller vi flyttas upp, återkommer den ursprungliga, fullständiga tillvaro vi hade före syndafallet.

Adam och Eva levde (till en viss del) i den tillvaron, här på jorden. De kunde se, höra och tala fritt med Herren Gud. De behövde inte åkalla eller offra på den tiden, eftersom gemenskapen med Gud och det himmelska var obruten. Himmel och jord var förenade, och därför heter det att de bodde i det jordiska paradiset, i Edens lustgård, och att Gud vandrade där med dem.
Då fanns det ingen förbannelse och inget av det som syndafallet förde med sig. Kvinnan kunde föda barn utan smärta, mannen kunde skörda jordens frukt utan ansträngning. Marken bar varken tistel eller törne. Det var ett nyskapat paradis, och hade tillvaron där fortsatt skulle den förmodligen ha blivit till något som liknar det paradis Uppenbarelsen beskriver. Det paradiset har en annan historia, som vi kan läsa om i Jesaja 14 och Hesekiel 28.

Vi som är frälsta känner redan nu av denna återställelse av de ursprungliga skapelsedimensionerna. Inte direkt fysiskt, men i vår inre människa. Vår ande är redan införsatt i det himmelska, med Jesus, och det genom tron.

Om vi vill förstå något av paradistillvaron, så kan vi jämföra med den skillnad det är på att vara fylld av den Helige Ande, och att inte vara det. Den kraft vi känner, den himmelska insikten, friden och alla övriga förmågor som ges av Anden, jämfört med tillvaron utan dem, ger en föreställning om hur det blir efter uppståndelsen.

Som du upplever det i dina härligaste stunder med Jesus och den Helige Ande, så kommer det att vara i paradistillvaron. Fast mer.

Hur åskådliggör man det för en ickekristen? Det går inte. Är du inte frälst så bli det. Enda sättet att få uppleva denna försmak, för att inte tala om själva huvudrätten, är att tillhöra Jesus och vara inbjuden till hans himmelska rike.
___

 

FORTSÄTTNING:
GUD SADE OCH DET VART

FRAMTIDSUTSIKTER | DEN FÖRHÄRLIGADE MATERIENS TILLVARO | GUD SADE OCH DET VART | TINGENS URSPRUNG OCH TILLBLIVELSE | LJUSVÄRLDEN | ELEKTROSFÄREN | JORDEN ÄR EN FALNAD HIMMEL | ÅTERERÖVRA SKAPELSEKUNSKAPEN | EN LJUSREFLEKTION | DEN BIBLISKA KOSMOLOGIN

 

Jesus

- vår vän i himlen

 Frågor & samtal:

BIBELSAMTAL


 

IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG

 

 

FLER ARTIKLAR

 

Denna artikel är satt med typsnittet Georgia. Om du inte har det installerat på din dator, så kan du hämta en gratisversion från Microsoft för Windows 95 och uppåt här. När filen är hemladdad dubbelklickar du bara på den, så installerar den sig själv.