SYNDAFLODSMUSÉET

Flintsten med växtinnehåll

Flintsten med växtinnehåll. Kan ha varit ett skärredskap, t.ex för att flå djur med. Funnen invid en stenåldersboplats i Bohuslän.

Ur skapelseperspektiv är denna sten formad i de kalklager som sveptes ihop och pressades samman under syndaflodens vattenmassor, för ca 4300 år sedan.

Senare har den förmodligen knackats till och använts som ett redskap av tidiga invandrare. Om den är importerad eller urprungligen från trakten där den hittades vet jag inte.


Framsida av flintsten

Framsidan av samma sten. (Obs, färgerna är något blekare i verkligheten. Bilderna är i dubbel storlek.)


Flinthammare?

Denna flintsten, funnen på samma plats som nedanstående snäckskal, ser ut att ha kunnat vara en liten hammare (om den inte är naturligt formad).


Urtag för hammarskaft?

På baksidan ser man tydligt vad som kan ha varit ett urtag för hammarskaftet


Ovanifrån

Ovanifrån ger stenen samma intryck


Havssnäcka funnen på berg

Havssnäcka, funnen på ett ca 100 m högt berg, omkr 4 km från havet. Låg i ett 15 cm tjockt sluttande snäcklager längs bergssidan, nära toppen. Ovanför lagret var ett lager sand, och över det ett tunt lager mylla.

På bergets ovansida, nära dess högsta topp, är ett tunt lager jord borttaget, pga att en del av berget används som stenbrott. Klippan under det nyligen borttagna skiktet är vit och liknar på pricken de havsklippor som finns fyra kilometer längre västerut vid kusten. Enda skillnaden är att isräfflorna här ser färskare ut.

På den högsta toppen kan man se hur den del av berget som varit kal sedan istiden/syndafloden, ser ut. Här är klippan mörk, med grundare, mjukare räffelspår, och tydligt åldrad.
(Se bild av berget i nästa avdelning.)


Insida av "bergssnäcka"

Insidan av ovanstående snäcka. Ålder: ca 4000 år!


Snäcksamling funnen på bergstopp

Samling snäckskal från samma plats. Längst ner ännu en flintsten, funnen i sanden strax intill snäcklagret.


Enligt biblisk tideräkning bör dessa fynd vara ca 4000 år gamla, stenen något äldre.

Enligt evolutionistiskt synsätt skall föremålen anses vara uppåt 10.000 år gamla.


MED DESSA FYND

gör jag inte anspråk på att ha funnit något märkvärdigt. Sådana här saker kan man hitta lite varstans i vårt land. Meningen med bilderna är att visa upp dem som konkreta bevis för Bibelns berättelse om syndafloden, bevis som vem som helst kan gå ut i naturen och beskåda.

Visst går det att komma med andra förklaringar om man vill, men poängen här är att fynden passar in i syndaflodsberättelsen, fastän de är återfunna i en annan världsdel, hundratals mil ifrån den plats där berättelsen nedtecknades.

Snäckorna på bergen visar att havsnivån har varit högre, flintan visar att stora mängder kalk, rester från djur och växter, pressats ihop av ett enormt tryck. I denna process har flinta skapats.

Istidsidén förklarar detta lika bra, säger någon. Javisst - ett plötsligt kallare klimat och därmed en nedisning kring polerna, är helt i linje med det globala översvämnings-scenario Bibeln berättar om.

Min poäng här är att Noas berättelse håller. Fastän han inte kan ha vetat något om hur det såg ut på våra breddgrader, så stämmer hans berättelse med vad vi finner här. Det ger den stor trovärdighet.

 

Fossilt köttstycke?

Spår av muskulatur?

Senor och ben?

Ingen vanlig gråsten precis...

Köttstycke från en bohuslänsk dinosaurie?

NÄSTA AVDELNING...


SYNDAFLODSMUSÉET
håller öppet dygnet runt. Fritt inträde. OBS: Föremålen får ej vidröras.

Samlingen kommer att utökas efter hand som nya fynd görs.
Här kommer också att finnas bilder från andra platser, länkar och artiklar.


Copyright på alla bildföremål om ej annat anges:
© LÄRJUNGASKAP

ARTIKLAR:

ÄNGLAR, JÄTTAR & DINOSAURIER
HUR SÅG DEN FORNTIDA VÄRLDEN UT?
NOAS ARK - FYND OCH FORSKNING KRING VÄRLDENS MÄRKLIGASTE BÅT

 

Om du har frågor eller kommentarer kan du skriva en rad här. Här finns också många intressanta diskussionsinlägg om syndafloden, m.m:

Bibelsamtal:
Trons Vetenskap

 

VILL DU BLI FRÄLST?

BIBELTEMPLET

VÄCKELSEBUDSKAP * INNEHÅLL * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?