WEBSIDA FÖR URKRISTEN TRO OCH VÄCKELSE

VÄKTARE, VAD LIDER NATTEN?

Nyheter ur det profetiska perspektivet

"Giv akt på tidens tecken"

"Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan." (Jes. 21:11, 2 Petr. 1:19)

Vetenskapen rör sig oftast i ett inbitet motsatsförhållande till Guds ord. Men hur de än bär sig åt, så får forskarna inte sina teorier att stämma särskilt länge. Nya fynd omkullkastar ständigt hypoteserna, medan bibelordet ofta, till deras nästan tydliga förtret, i stället bekräftas.


OBS

SIDAN ÄR UNDER OMKONSTRUKTION...

Men om du vill läsa inlägg från ett forum med innehåll liknande det som nämnts ovan, gå till:

TRONS
VETENSKAP

 

 

KAN MAN UPPLEVA
GEMENSKAP MED UNIVERSUMS SKAPARE?

BIBLISK KOSMOLOGI, M.M.