Juli Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 31

Kristna vittnesbörd om UFO och änglafarkoster


Ett symmetriskt moln. (Moln kan inte vara symmetriska).

M DU HAR SETT ELLER UPPLEVT något som är relaterat till det här (änglar och ufo), så får du gärna berätta om det. Din berättelse kan bli till hjälp för andra som kanske just nu kämpar och ligger under i striden. Alla människor behöver veta att Jesus är HERRE och att han hjälper och befriar dem som ropar på hans namn. UFO-abduktioner, eller bortrövanden som det också heter, har också ett systerfenomen i s.k incubus och succubus, orsakat av besläktade onda makter, ofta upplevt av dem som sysslat med droger men även av andra, liksom fenomenet sömnparalysering. Även berättelser om sådant är välkomna, om du på något sätt upplevt det i relation till tron på Jesus, t.ex om han hjälpt dig bli av med det eller om du fått insikter kring det osv. Även bara syner av fenomen på himlavalvet kan vara av intresse. Kort sagt allt som kan vara relaterat med Änglar och Ufo får du berätta om.

> Email till Bibeltemplet
___

 

Vittnesbörden

Jag börjar med att lägga ut mina egna upplevelser, plus ett vittnesbörd tidigare publicerat i artikelserien Änglar & UFO, sedan hoppas jag att det kommer att fyllas på här, med läsarnas hjälp, så att andra sökande människor, både troende och ännu icke troende, får något att läsa om ur verkliga livet som kan bli till ytterligare hjälp och vägledning.

 

 

Kristna vittnesbörd om ufo?

ag är övertygad om att det sitter mängder med kristna som har sådana saker att berätta om, men som inte vågar eller kan göra det, eftersom de då skulle bli betraktade som antingen vettvillingar, ockulta, new age-influerade, eller bara totalt urspårade - och det av sina egna kristna syskon. Det är inte ifrån världen detta motstånd kommer, utan ifrån våra egna kretsar.

Och det är väl väldigt märkligt, när Bibeln är så full av sådana vittnesbörd, från dess första sidor till de sista. Jag har nu skrivit, i denna stund, 24 artiklar om detta (31 när art. publiceras), alltsammans hämtat ifrån och väl grundat i skriften. Och det andliga tillflödet avtar inte, utan det är som om detta har trängts undan så länge, och begravts i sådan religiös gyttja, att det nu tränger fram nästan som en explosion. Och du som har Anden vet att det jag skriver är sant och att det är smort av Gud. Men, att ERKÄNNA det, att STÅ för det, det vågar du inte ändå. För då är du körd, då kan du hälsa hem, då kan du glömma att längre få vara en i gänget. Blickar, skämt, prat bakom ryggen, överseende leenden, klapp på axeln - eller rentav råd att gå till psykologen - det blir då din del.

Men om nu detta är sant och något som Jesus vill ge till känna i denna tid, inför vad som förestår i ändens tid - skall du då ändå tiga?

Vad gör det om man blir betraktad som en dåre, om det är för Jesu skull? Har inte alltid Guds profeter blivit det?

Vår uppgift, bland annat, är att bryta ned de tankefunder som blockerar sanningen om fiendens änglars förehavanden i det blå. För där finns de, i det blå, ovanför våra ögon. Därifrån styr de och härskar, och domderar, över världens riken, och de är inte alls så osynliga, alltid, som vi gärna vill tro. De visar sig, då de går genom barriärerna, och folk ropar ufo ufo. Och de har sina lagliga vägar, där de blir inbjudna, att också gå ned på jorden, och ta vad de vill ha, för den här världen, den tillhör deras befälhavare, inte för att han stulit den utan för att den överlämnades åt honom, av våra första föräldrar.

Men det är som någon sagt, den största lögn djävulen lurat i mänskligheten, det är lögnen att han inte finns. Så tror inte vi, men han har lurat största delen av kristenheten på liknande sätt, genom att göra dem blinda och okunniga om vad som finns i himlarymderna.

Jag hoppas att de här vittnesbörden skall hjälpa oss att förstå hur detta hänger ihop, att ufo inget är att skämmas för, om man bara kan förklara vad det verkligen handlar om, och att det också är VIKTIGT att insikterna om detta får komma fram, idag, nu, innan det brakar loss ordentligt och det är försent, vem som än är här vid det laget.Poster från filmen 2012.

AD MENAR JAG DÅ? Vad skall ske? Jo, dels det som står i Upp. 12, då satan och hans änglar, just som jag skrivit om ovan, skall kastas ned på jorden, och få full lekstuga här under 3½ år, då Guds folk är borta härifrån, men hemma i himlen. Dessförinnan, dessförinnan, har dock mycket hänt, både före vedermödans begynnelse, och under dess första del, och det är det jag också syftar på.

Vi vet inte när det sker, men saker förestår i denna världen, och vi går mot ett årtal som förväntas innebära stora ja enorma förändringar. Det är året 2012. Jag har inte upplevt att det året kommer att innebära vad det påstås skall göra, men världen kommer dock att dras in i en förväntan, och kanhända viss hysteri, när det närmar sig. Däremot har jag upplevt, inför Gud, att åren därefter kommer att få stor betydelse, särskilt i förhållande till just detta med änglar och Ufo. Något är i alla fall på gång, någon är det som drar i trådarna, och manipulerar världen mot en viss punkt, och det ser ju faktiskt ut som om det är mot just satans nedstigande, det är alla science fictionfilmer som spottas ut nu bevis för, och öppnandet av ufoarkiv, och öht den ökande förväntan på att finna liv på andra planeter i rymden, m.m. Någon är det som vet att hans tid är kort, och som kan tyda tecknen (nästan) lika bra som oss, men ur annan vinkel, och då gäller det att förbereda och styra det så att världen tror sig få besök, fint besök, när det i stället handlar om midnattstimma, spöktimma.

Jag tänker på bibelordet "ve dem som då är havande och som ger di" (Luk. 21:23), och undrar vad de kan vara havande MED? Redan demoner har förmågor, vad mer då inte fysiskt nedstigna änglar, att göra människors kvinnor pregnanta, på alla sätt.

Är det de sista dagarna vi står inför, så ÄR det detta vi har att vänta, var vi än befinner oss då. Bäst är givetvis att befinna sig ovanför alltsammans, än att vara mitt i det, och under det. Där har vi ett hopp, församlingens hopp och ett löfte, ja många löften. Vi flyr inte för att undgå kampen, vi flyr för att slåss ifrån rätt position, och direkt under vår befälhavare, Jesus.

Är detta de sista dagarna, så KOMMER världen att få möta en nedstigen ufo-armada, vare sig du tror på det eller inte. Och till dess skall de också samla sig, i skyarna, med alla sina förstärkningar, både över jorden och även under den. Och "skräcksyner skall visa sig på himlen", som Jesus säger, innan allt detta sker, när krafterna ansamlar sig och förtätar atmosfären allt mer, innan spöktimman kommer.

Och varje kristen, som står upp och vittnar emot denna förförelse och detta bedrägeri, sätter givetvis ett streck i räkningen för detta. Ju fler som vet om vad det handlar om och lär sin omgivning om det, desto färre kommer fienden att kunna lura, och förbereda, och desto färre blir hans.

I varje tid och varje särskild epok har Gud rest upp ett folk till motstånd mot världsrikenas planer och agendor, och så gör han också nu. Och vi ser vad som är på tapeten, ja på väggen, vi ser vartåt världen är på väg, vad som influerar den, lockar den, just nu. Suget efter kosmiska frälsare är stort, men det är inte efter den sanne frälsaren, utan de vill ha en frälsare efter sin egen smak, och den kommer de att få.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag