Januari Månad, Nådens (?) År 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

ÄNGLAR OCH UFO

(Del 5 i artikelserien)


EN DRÖM OM ÄNGLAR I RYMDSKEPP

Här är ett email jag fick av en person dagen efter att jag skrev en artikel om att änglar flyger med "rymdskepp". Artikeln var den första i serien "Änglar och UFO", och emailet kan uppfattas som en Herrens bekräftelse på det skrivnas riktighet. Det hör varken till vanligheterna att man skriver en sådan artikel, eller att någon har en sådan dröm som den nedan citerade. Än mindre att det ena sker dagen efter det andra, och helt ovetande för båda personerna. Artikeln inledde också en lång ström av påföljande artiklar, av vilka några hunnit publiceras men de flesta fortfarande väntar på sin tur.

Av hänsyn till brodern (som jag bara haft kontakt med genom detta enda email), så nämner jag inte hans namn. I övrigt är emailet precis sådant det kom till mig, förutom att jag rättat några stavfel och indelat det i stycken.

 

Så här hade jag bl.a skrivit i artikeln:

"Det kom ett rymdskepp farande, till en lämplig plats i universum. Ut steg Herrens Ängel, Jesus i sin föruttillvaro, och bestämde: Där skall planeten ligga!"

Och här är emailet som kom dagen efter:


07-03-2008

Drömde om änglar och ett ufo (ändens tid)

Igår natt drömde jag att ändens tid var inne. Jag såg ett rymdskepp liknande ett ufo. Från skeppet kom det ut änglar fast utan vingar. De kom ut ur skeppet. Skeppet var stilla i luften och ca 15 meter från marken.

I drömmen upplevde jag en Gudomlighet, kände en Gudsfruktan. Jag var så glad och upprymd av att Jesus skulle hämta oss. Jag såg tre änglar som gick förbi mig, jag stannade upp den ena ängeln genom att jag sade halleluja medan min ena hand var uppsträckt mot himmelen. Ängeln gjorde likadant med glädje.

Han stannade till och pratade med mig om otro, nedstämdhet och förtvivlan som människan har till Gud. Han sade till min fru att de var där när hon och jag gav vårt liv till Herren. De var där vid dopet fast att vi inte kunde se dem. Han sade att de kan både visa och dölja sig om de vill för människor.

Efter det blev jag orolig och ledsen över människor, först över min familj som är troende. De var slocknade i anden, kände på mig att de skulle få bli kvar på jorden!

I drömmen kände jag att Jesus kom för att hämta sin församling, änglarna förberedde sig för detta. I drömmen kände jag att det var 20-30 min till uppryckning.

Min familj kom till platsen där änglarna var, de kunde ej se det som jag hade sett. Jag förklarade till honom att ängeln sade att de finns där fast att vi ej kunde se dem. Jag visste att änglarna fanns där fortfarande.

Efter att jag har sett drömmen undrar jag om det finns änglar utan vingar? Änglar i ett ufo? Finns det något samband mellan dem? När jag läste denna sida om änglar blev jag lite uppmärksam på vad det stod ang änglar i ett ufo. (Planeten Mars)
___

 

Artikeln brodern hade läst (om planeten Mars) var "Herrens härskaror" utlagd för flera år sedan.

Jag tror de flesta som upplevt kallelser och liknande saker i Guds verk känner igen sättet att bekräfta när något är Herrens vilja. När Gud gör något så sker det på flera plan, och han gör "alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna" (Amos. 3:7). Detta sagt för att hjälpa dig som ännu tvekar över om detta kan vara riktigt. Om Gud ger sådana tecken, så kan han också ge dig det, om du behöver det för att tro.

Men saliga är de som bara behöver Skrifterna för att tro. Detta finns i Skrifterna.

Angående emailets innehåll så bedömer jag det som äkta, som en verklig drömsyn ifrån Gud. Alla goda ingredienser finns med. Jesu snara tillkommelse, lovprisning, tröst, nöd för syndare, "änglanöd" (finns inte hos fienden), och känsla av gudsnärvaro och gudsfruktan.

Jag tackar Gud för att ha fått del av detta dyrbara vittnesbörd.
___

 


 

NU VIDARE TILL ETT ANNAT ÄMNE. Precis som Guds änglar, så har fiendens änglar farkoster, och också de uppenbarar sig för människor, men med en helt annan agenda, givetvis. Det här är något av det mest oroväckande och störande man kan tänka sig, i den mån det är sant. Skulle bara 1 % av det vara sant är det ändå så fruktansvärt att hela den väckta eller förment väckta kristenheten borde stå upp som en man och börja be emot detta och avslöja det i all dess ondskefulla utsträckning. För om vi har blundat för dessa fruktansvärda demoniska våldtäkter, så är det vi som kommer att få offrens blod på våra händer. Vi hade nämligen svaret, och lösningen, i vår Skrift, vår Bibel, som vi påstår oss tro på. Vi kunde räddat många av dessa människor, men vi valde att skratta åt dem och kalla dem knäppgökar, precis som världen kallar oss knäppgökar. Borde vi inte ha förstått deras situation i stället, och lyssnat?

Det skulle egentligen behövas en längre förklaring, men jag får ta det kort, och så kanske det kommer mera sedan.

 

 


Abduction of Psyche, by William Adolphe Bouguereau. En "abduktions"-scen från den grekisk-romerska mytologin som visar ett klart samband med ufo-abduktionerna idag.

SYFTET MED UFO OCH ABDUKTIONER

VAD ÄR SYFTET med de ängla/ufo-abduktioner, som sker på många ställen i världen? Att de inte är bara fantasier förstår vi av det faktum att Bibeln redan i 1 Mos. 6 skildrar en tid, då samma slags abduktioner skedde.

Vad var syftet då? Att ersätta det rena människosläktet med en sataniskt uppblandad människoras, för att förhindra Guds plan med mänskligheten.

Om det var så då, så kan man anta och utgå ifrån att det är så också idag. Då blev resultatet jättar, men det vore oklokt av fienden att upprepa sig, då vore han avslöjad direkt. Denna gång tycks han, att döma av vad de bortryckta sagt, vilja framavla mycket människolika varelser, som likväl saknar människosjäl, som är tänkta att ta över jorden, när de beblandat sig tillräckligt mycket för att framstå som normala.

Det finns de som tror att den siste Antikrist kommer att vara en av dessa. Även jag lutar åt det mer och mer. Och då kommer han också att ha en stab av medarbetare och förberedare, av samma slag.

Så tänk på det, om eller när du möter en människa som verkar själlös - det är inte helt omöjligt att det kan vara en av "alienerna", en hybrid som framavlats av fallna änglar och satts ned på jorden.

Tänk efter: Varför skulle de INTE syssla med detta, om de har möjlighet till det? Nej jag syftar inte på "reptilierna", merovingerna och drottning Elisabeth. Det här är på riktigt. Detta handlar om ett sentida fenomen. Och det är en tidsfråga, innan alienerna, som jag vill kalla dem, har levt några generationer och för varje släktled beblandats med människosäd, till den punkt då de kan träda ned på jorden, så lika oss att inget mänskligt öga längre kan se skillnad. Utom andligt smorda ögon, vilket vi, av denna orsak liksom i övrigt, bör utbedja oss.


En av många autentiska teckningar som abduktionsoffer ritat efter sina upplevelser.

Ja, detta är otroligt. Det må låta som värsta science fiction, men sätt dig ned och bara läs de märkliga orden som Mose ger oss i Genesis 6. Där finns det alltihop, kompakt förpackat, men likväl så uppenbart att varje Guds barn kan förstå det, om bara viljan och öppenheten finns, och modet, att se och förstå, och också ta det ansvar detta medför, och den kamp, mot makterna, man kan dras in i, då man fått veta. Men Gud sänder oss inte in i striden utan att utrusta och beskydda oss.

Människor med själlösa, svarta ögon - har du inte mött någon sådan redan, någon gång? Man undrar hur de är konstruerade.

JESUS KRISTUS skall beskydda oss, vi som har "tidernas ände inpå oss". Avgrunden skall öppna sig, men vi lever under en öppen himmel, vi har motkraften, vi kan avslöja fiendens planer, vi kan befria, besegra. Vi har den som är större på vår sida.

Det kan dröja innan detta budskap blir riktigt relevant, och det kan gå fort, det kan vara angeläget redan till viss del.

Det är möjligt att människor har mycket mer erfarenheter av sådant här, än vad de vågar tala om. (Även kristna.)
___

 


 

 

 

UFOs & the Bible in history & in prophecy

Här en mycket bra kristen dokumentär som tar upp detta och annat relaterat:

 


Ett lätt prövningsfilter anbefalles, då vissa av de medverkande är av annan kristen typ än den rent evangeliska. (Det är dock inget fel på det de säger.) Jag tror det räcker med en liten bön i Jesu namn innan du börjar titta. Han som gjort filmen, Ali Siadatan från Iran nu boende i USA, är med i Nazarenerna, en av de helgelserörelser som tog emot pingstväckelsen i början av 1900-talet.
Här är hans webbplats, där en hq-version av filmen kan köpas och laddas ned för direkt-tittning:

http://www.thinkagainproductions.com
_______

 

 

 

 

Några kommande artiklar (med reservation för ändringar):

_______

 

 

 


 

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag