Månaden Juni, i Nådens år 2008

"Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår" (1 Mos. 18:20)


ÄNGLAR OCH UFO

Del 1. Om sambandet mellan Bibelns änglar och UFO - oidentifierade flygande objektBevingad kerub från Sargon II:s palats i Nineve, Assyrien

 

Förord
Den här artikeln är i sin inledning skriven på ett något provocerande sätt. Vad det handlar om är en lek med ord, eller ett sätt att använda vissa moderna ord på bibliska företeelser. Kolla upp de anförda bibelställena, och du kommer att finna att det finns fog, gott om fog, för varje påstående i artikeln (och i den efterföljande). Du kan möjligen ha en annan tolkning, egen eller inympad av andra, men ingen kan påstå att artikelinnehållet inte är grundat på Guds ord. Och den som skall tolka Guds ord, är Guds Ande. Så skulle tolkningarna här inte överensstämma med vad du trott på eller blivit lärd, så vänta med domen åtminstone tills du bett Jesus om uppenbarelse, och fått det, över de här sakerna.
___


Så säger Herren: Det kommer en tid, då människan skall efterlikna mina gärningar. Hon skall då kunna skapa ur intet, som jag gjorde, och frammana världar, dock kommer hon aldrig att kunna ge liv åt något, för den kunskapen är min och bara min, säger Herren Jesus.

 

Hur gick det till när Gud skapade världen?

Så här var det: Det kom ett rymdskepp farande, till en lämplig plats i universum. Ut steg Herrens Ängel, Jesus i sin föruttillvaro, och bestämde: Där skall planeten ligga!

Så lade han jordens grundvalar, och de andra änglarna i skeppet jublade (Job 38:4-11). Jesus talade, och det blev till. Han befallde världen att forma sig, han bredde ut himlen med sina fingrar (Ps. 8:4, Hebr. 1:7-12), han välvde dess tak, dess atmosfär, och han lät väta samlas i hav. Och så vidare, precis som Bibeln säger, dag efter dag (1 Mos. 1:1-31). Varför skapade Gud bara på dagen, tror du? Gud vilar väl inte? Varför vilade Skaparen dessutom på sjunde dagen? Gud Fader behöver ingen vila. Men det var inte Gud Fadern som skapade, utan Gud Sonen, och den Helige Ande. Har då Gud Fadern fingrar? Nej, men Gud sonen, Herrens Ängel, har det. Världen och himlen är hans fingrars verk, läser vi. Jesus skapade, inte bara med sitt ord, han lyfte också sina händer, och tecknade, och Andens kraft åtlydde. Vi har sett den kraften verksam i väckelsemöten, så vi tror på den. Vi har sett mänskliga händer vara bärare av den, så vi vet vad den kan.

Men rymdskepp? Så säger Guds ord, att hans änglar har tusende vagnar (Ps. 68:18), och änglarna var där, Guds söner. Och vem var deras Herre? Härskarornas Gud, Herren Sebaot. Vi känner honom som Jesus. Israeliterna lärde känna honom som Herrens Ängel (2 Mos. 23:20-23, 1 Kor. 10:1-9).

Mörk materia, antimateria, i själva tomheten finns universums urkraft, spekulerar vetenskapen nu. De har börjat upptäcka, att rymdens tomhet i själva verket är en kraftkälla, att ur tomheten verkligen kan manas fram kraft, som kan bli till ljus, som kan bli till materia. Den dagen någon förstår hur man löser det, hur man kopplar upp sig mot den kraften, då kommer man också att börja inse vad skapelseberättelsen handlar om. Och det kommer inte att dröja så väldigt länge.

Men vem är upphovet till den kraften? Ja, där har vi Faderns verksamhet, hans utstrålning, hans emanens. Och hans eminens, och hans excellens, existens.

Det finns ingen anledning att krypa inför ateismen och evolutionismen. De kommer att vara obsolete inom kort, när vetenskapen tar nästa stora kliv.

Då kommer vi att få andra ting att bekämpa, men det kommer inte att vara gudlöshet, ateism, utvecklingsidén.
___

 

Vem är Fadern?

Han är själva universums urkraft. Han är det som fanns innan något fanns. Han var intet och han var allt. Han är det ur vilket allt har kommit. Han omsluter allt, omfattar allt, vet allt, är allt [för allt], behärskar allt. Han ger, och han ger, och han ger. Han är källan. Ur honom kom Sonen, och Anden, och dessa formade världarna, änglavärldarna, de som fanns före vår jord. I dessa trädde han, Sonen, och Fadern i honom, ned, blev en av dem, blev deras Herre, blev Herrens Ängel. En av dem föll, och många med denne. Det var förutsett. Före världens skapelse var ett slaktoffer utsett, i en ny värld, där ett drama skulle utspela sig, och en fullbordan begynna, som skulle tilldra sig hela änglavärldens blickar. (1 Petr. 1:18-20, Upp. 13:8 i KXII & KJB)

I det dramat deltar vi. Man kunde säga att hela universum följer det, och oss, på storbildsskärmar. Och vi är påhejade, av självaste Guds söner, de trogna himmelska furstarna. (Ef. 3:10-11)
___

 

Från Museo Nazionale di Capodimonte, Naples.
Konstnären föreställer sig att himmelska väsenden färdas i cirkulära farkoster, dolda i skyar. Medan detta visserligen går att komma fram till genom att läsa Bibeln, är det en väldigt otraditionell bild av det himmelska.
En bättre detaljerad version kan ses här (men skyl ansiktet för styggelserna):
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/masolino/index.html

 

Jesus en rymdfarare

Om nu änglarna har rymdskepp, så måste man ställa sig frågan varför. Det tyder på vissa begränsningar. Änglarna kan alltså inte färdas i egen kraft i rymden. Även Jesus flyger i rymdskepp. Han blev hämtad av änglar i "en sky" (Apg. 1:9-11), och vi förstår att det inte var vanliga moln, utan att det i eller bakom dessa skyar, dessa kondensformationer, fanns sådana farkoster som redan GT beskrev ganska detaljrikt. Det finns ingen anledning att tro annat än att den vagn i vilken Herren kom flygande till Hesekiel, är samma vagn som tog honom, Jesus, hem till himlen (Hes. 1:1-28).

Så dessa änglar, de är begränsade, de kan inte klara sig genom rymden annat än i flygande farkoster. De är ju Gudssöner, dvs har samma skepnad som vi människor, med armar och ben, och näsor och munnar och inre organ, de äter och andas och talar och går. De är mer än oss, men inte så mycket att de klarar sig utan luft, utan mat, utan skydd mot rymdens kyla, och avstånd. Jesus blev gjord till människa, och är fortfarande människa, och kommer alltid att förbli det. Så han måste bli hämtad med vagn, och blev han det även i GT, hos Hesekiel bl.a, så förstår vi att han även då var begränsad, men då som - ja, då måste han ju ha varit ängel. Gudasonen behöver ingen vagn i sin kroppslösa tillvaro. Som Gud är han allestädes närvarande. Men i egenskap och roll av änglarnas Herre behövde han det.

Man måste också inse att sådana farkoster inte kan ha tillkommit för att färdas mellan dimensioner. Farkoster har man för att tillryggalägga avstånd (Hes. 1:4), så vi förstår att himlen är en plats man flyger till, och väl där kan man kliva ur sin farkost och klara sig utan den. Där finns alltså atmosfär.

Men dessa farkoster och platser är inte för vanliga dödliga. De tillhör den himmelska världen, med dess substanser. Där krävs härlighetskroppar, himmelska kroppar (1 Kor. 15:40).
...

Allt detta står i Bibeln. Klart och tydligt. Kan du inte se det är du, tyvärr, förblindad av den religiösa traditionen.
___

 

Exempel på hur även våra flygplan kan forma moln/skyar av kondens kring sig. Med utveckling av denna teknik kanske det vore möjligt att helt kamouflera ett flygplan.
http://blog.wired.com/defense/2007/04/picture_this_tr.html | http://chamorrobible.org/gpw/gpw-20040817.htm

 


 

 

 

 

Om världen får fortsätta

Jag skrev tidigare att i framtiden så kommer mänskligheten att kunna förstå skapelseberättelsen, och fick ett Herrens ord om att människan även kommer att kunna "skapa" energi och materia ur intet. Dock inte liv. Däremot kommer människan också, om 50 år, att kunna skapa "liv" i virtuella världar. I dessa världar kommer man då att leva, halva sina liv, som vi numera tillbringar våra liv framför datorn. Datorn kommer då att vara förändrad, så att man kan "kliva in" i den, genom att ta på sig ett cyklopöga, och en elektronisk kroppssocka. Man kommer att kunna gå och handla, resa, arbeta, bygga, härska över företag och t.o.m imperier, i valfria världar. Detta finns redan i embryoform, men man saknar ännu datorkraften för att det skall fungera på ett realistiskt sätt. Men det kommer, och det kommer att bli en del av nästa släktes vardag, om det släktet får komma.

Släktet därefter kommer att vara ett genförändrat släkte, tillsammans med hela skapelsen. Det kommer att finnas hybrider och livsformer vi aldrig sett på jorden, förutom under sagotiden, före och strax efter syndafloden. Vid det laget, om inte förr, kommer världen att få upphöra med sitt uppror. I det stadiet kommer det även att finnas änglasäd i människosläktet, och människor utan själar. Demoner i människolika kroppar, som kommer att ta makten på jorden, och förhärja den, som i Noas dagar.

________

 

 

 

 

 


 

Jesus

- Din enda räddning

 


 

 

Gårdagen är förbi
Morgondagen har vi inte sett

IDAG

kan du bli frälst