JESUS FRÄLSER IDAG
FRÄLSER * HELAR * BEFRIAR * IDAG!

WEBFLYGBLAD FÖR BIBELTRO OCH VÄCKELSE

"VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS NAMN SKALL BLI FRÄLST...” - Rom. 10:13

EN HÖGRE VERKLIGHET


KRISTENDOMEN ÄR INGEN RELIGION. Den är ingen filosofi, ingen livsstil. Den är mycket mer än så...


Kristendomen är först och främst en personlig relation, med JESUS KRISTUS. Jesus är inte bara en historisk gestalt vars minne vördas av hans anhängare. Jesus lever, han är en levande, lyssnande och talande person, som var och en som uppriktigt åkallar honom får kontakt med.

Kyrkliga traditioner och ceremonier spelar liten roll, det visade Jesus själv när han bröt med sin samtids etablerade religiösa system.
De hade ersatt den personliga relationen till Gud med moralregler och bud och förbud. Religionen blev en träldom som bara duktiga och förträffliga personer kunde klara av.

Men när människor får kontakt med Gud genom Jesus Kristus blir tron levande och naturlig, lika naturlig som en relation mellan barn och föräldrar kan vara.

PÅ GRUND AV den etablerade kyrkans oförmåga att presentera och förmedla en levande Jesus, vänder sig många idag till österländska religioner, vishetsläror, New Age och ockultism.

De söker upp gurus, schamaner, visa och kloka vägledare, därför att de har en andlig längtan. Instinktivt förstår de att det måste finnas en högre verklighet, att det finns mer än bara det man kan se med sina ögon.

Det tråkiga är bara att allt det de söker, och mycket mycket mer, det skulle de finna hos Jesus, om de bara vände sig till honom.

Om de i stället för att se på kyrkor, präster och pastorers verkliga eller förmenta brister, trängde in till kristendomens kärna, som är Jesus Kristus själv, så skulle han lysa fram i all sin härlighet för dem.
Sedan skulle de yttre religiösa attributen spela mindre roll. Man behöver dem över huvud taget inte, för att kunna leva i personlig gemenskap med Jesus.

Ju mindre yttre prål, desto bättre är det. Det är tron och kärleken till Jesus själv som räknas, att han får bli själens gode herde, och att hans Ande får lära och fostra sina barn till vad de är ämnade att vara.

 

MÄNNISKOR SÖKER ÖVERALLT efter frid, harmoni, hälsa, inspiration, svar, glädje, kraft och välbefinnande. Men allt detta finns hos Jesus, i den personliga relationen till honom.

Han är den frälsare Gud sände mänskligheten, och han är allt som behövs för att uppnå det tillstånd vi alla saknar sedan vi drevs ut ur Edens lustgård.

Jesus är världens bästa “guru”, han är världens bästa vishetslärare, den bästa läkaren, psykologen, den bästa vännen, den bästa hjälparen.
Han är det för att han är Gud själv i mänsklig gestalt. För när Gud ville hjälpa och rädda mänskligheten, gav han inte uppdraget åt någon ängel eller människa, utan han kom själv till oss.

Han lät sig födas på jorden och levde här som en vanlig arbetare, tills han vid 30 års ålder trädde fram och började förkunna det eviga livets ord.

Tre år senare låg han i graven, avrättad av myndigheter som känt sig hotade av hans verksamhet, och förrådd av religiösa traditionsförvaltare utan andlig syn och hörsel.

Men döden är inget naturligt tillstånd, döden är en Guds förbannelse, som kommer av synden, och som mänskligheten och den underliggande skapelsen ärvt av paradisets två första invånare.

Jesus bröt aldrig mot något av Guds bud, och därför hade döden ingen makt över honom. Efter tre dagar återvände livet till hans döda kropp, och det liv han sedan levt har varit av det slag som fjärilen lever, efter att den lämnat larvstadiet.

Dvs han lever uppståndelselivet, i en högre verklighet, där tid och rum är forcerade, och där dödens och förgängelsens makt inte existerar.

Detta tillstånd som brukar kallas för himlen, är både en plats, kanske på någon lycklig planet i världsrymden, och ett tillstånd, ett tillstånd av frihet och harmoni, i obruten gemenskap med Gud.

Till denna plats och till detta tillstånd kommer alla som här på jorden upprättat en personlig relation med Jesus Kristus. De kommer dit när det är dags för dem att lämna “larvstadiet”, och gå från en värld till en annan.

 

DET SOM GÖR JESUS UNIK är att han är mer än bara en guru, profet, vishetslärare eller filosof. Han är Guds enfödde Son, Gud själv i mänsklig gestalt, och därför är det bara genom honom vi kan få kontakt med Gud.

Det finns vissa saker som det bara finns ett exemplar av. Det finns t.ex bara en jord och en sol för oss, och det får vi acceptera. Vi kan inte välja ett annat alternativ eller filosofera ihop någon egen sol.

Det kan bara finnas en Gud, en skapare av världsalltet. Ingen sann sökare kan anta att det finns flera skapare, eller att Gud skulle uppenbara sig på olika sätt i olika länder och kulturer.

Vad skulle det finnas för anledning för den sanne Guden att ställa till med sådan oreda och förvirring? Det är vi människor själva som skapat alla dessa religiösa varianter och alternativ till tron på den ende skaparguden.

Och orsaken till det är vår egen ovilja att inse och förstå sanningen, sanningen om Guds rättfärdighet och om oss själva.

För sanningen om människan är att hon är en inbiten syndare, en självisk och upprorisk brottsling, som snart förstört den värld som vi fick av Gud att leva i.

Skall vi komma undan det straff och den dom som arten kollektivt förtjänat, då gäller det att vi går till honom vi syndat mot och ber honom om förlåtelse och försonas med honom, genom hans medlare Jesus Kristus.

Och vi måste också göra upp med de medmänniskor vi handlat fel mot och ställa till rätta (om möjligt) vad vi orsakat dem.

Det går inte att komma och hänvisa till Darwin, Jung, Buddha eller Muhammed inför Guds tron. Du blir utskrattad av änglarna. Darwin, Jung, Muhammed och Buddha var bara bristfälliga människor av precis samma syndfulla natur som alla andra, men Jesus Kristus var utan synd och av Guds eget väsen.

 

JESUS VAR INGEN RELIGIÖS LOKALPATRIOT, hans mor var judinna men själv bröt han med judendomen. Han var heller ingen romare, även om han levde under den romerska ockupationen.
Och Jesus var heller ingen västerlänning. Ingen kan påstå att kristendomen är en västerlandets religion. Israel ligger i Asien, så kristendomens ursprung är i så fall asiatiskt.

Någonstans måste han födas, och det blev i ett litet land som ligger precis i skärningspunkten mellan Europa, Afrika och Asien.

Jesus är således för alla människor och alla raser. Hans ord och hans lära är universell, hans budskap rör sådant som gäller alla människor.

Alla behöver mat, alla behöver kläder. Också själen behöver näring och skydd mot livets ruskväder. Alla längtar efter frid och harmoni, och trygghet, inför döden och efter döden.

 

SÅ VI BEHÖVER INTE LETA OCH UNDRA SÅ LÄNGE, svaret har funnits här hela tiden. Plocka ner Bibeln ur bokhyllan och ta den för en gångs skull på allvar. Har du ingen så skaffa eller låna en.

Glöm för ett ögonblick kyrkor och mänskliga vrångbilder av kristendomen, och låt dig konfronteras med kristendomens URKUND, och se vad den egentligen har att säga dig.

Den talar för sig själv och behöver ingen annan uttydning än vad ett uppriktigt hjärta kan förstå.

Läs t.ex Johannes evangelium, och läs Apostlagärningarna, och sök kontakt med bokens huvudperson Jesus Kristus. Han finns där, andligen, och han väntar på ditt svar på hans evigt stående invitation.

Säg honom alla dina behov, och ge honom din uppriktiga vänskap, så kommer han att fylla dig med sin närvaro, med sin Helige Ande.

Ta emot hans förlåtelse, hans frid, hälsa och visdom. Allt detta blir ditt genom tron på Jesus, och det är en försmak av vad som väntar i himlen.

––––––––––

 

JESUS SÄGER:

 

JAG är den gode Herden. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så skall jag ge er ro för era själar.

Tro på Gud, tro också på mig. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag är vägen och sanningen och livet.

Den som tror på mig, han skall aldrig hungra eller törsta. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.

Jag ger mitt liv för fåren, och fåren följer mig. Följer ni mig, så skall jag göra er till människofiskare. Ingen som kommer till mig skall kastas ut, och ingen som tror på mig skall komma på skam.

_______

 

Jesus har förvandlat tusentals människors liv – i vår tid. “Endast ett ord, endast en blick, och det var nog – jag frälsningen fick.”

 

NÄR JESUS KOM, FÖRSTOD FOLK ATT GUDS KÄRLEK VAR FÖR ALLA MÄNNISKOR. DE FLOCKADES FÖR ATT HÖRA DE GODA NYHETERNA...

 

“GUD VILL ATT ALLA MÄNNISKOR SKALL BLI FRÄLSTA OCH KOMMA TILL KUNSKAP OM SANNINGEN”

_______

 


Har du några frågor om frälsningen? Här kan du få hjälp:

BIBELSAMTAL: Frälsning

 

Om du önskar personlig kontakt, skicka ett email:

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP

 

HUR BLIR MAN FRÄLST?


LÄS FLER ARTIKLAR


INNEHÅLL * ARTIKLAR & VÄCKELSEBUDSKAP * DATABIBELN * NYHETER * BAKGRUND * BOKHYLLAN * BÖNEALTARET * BIBELFRÅGOR * NÄTPLOCK * ENGLISH PAGES * VÄKTAREN * ADRESSER * LÄNKAR * VAD ÄR LÄRJUNGASKAP?