Mars Månad, i Nådens år 2012

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 39

OM GUDARNAS BERG


The Cedars of Lebanon av J.D. Harding (1836). I det sumeriska eposet Gilgamesh färdas hjälten Gilgamesh till "Cederskogen" (Libanons Cedrar [på Libanonberget], omnämnda på många ställen i Bibeln och då världsberömda sedan urminnes tider). Skogen kallas även gudarnas skog och gudarnas trädgård i gammal antik litteratur, vilket väl också, med tanke på mina argument i den tidigare artikeln, är övertygande bevis för att även berget i söder, till vilket skogen sträckte sig, alternativt hade det en egen likadan skog, måste ha kallats så i forna tider. Mer om denna mytiska skog i nästa månads artikel.

ecem­ber­nads arti­kel bestod mest av anteckningar jag gjorde när jag undersökte hur olika bibel­över­sättningar och kommentarer ställde sig till Ps. 68:16. Innehållet har alltså inte samma flyt som det brukar ha, men är ändå (hög)intressant, och nödvändigt, för att förstå mina kommande artiklar.
___


Något (av det som är så) intressant är att det runt om i världen finns massor av berg som av urinvånarna i länderna kallats Gudarnas berg. Olympen är väl mest känt, men det finns som sagt många fler. Så skulle detta vara fantasi måste det finnas någon slags gemensam arketypföreställning i människohjärnan, annars måste det tyda på något verkligt, något som verkligen inträffat på dessa berg, över hela världen.

Berg som kallas Gudarnas berg finns i Kina, Grekland som sagt, i flera länder i Afrika, Kambodja, Peru, Turkiet, Tibet, Iran, mfl. Så varför skulle det då inte finnas ett sådant i Mellanöstern?
___


E PER­SPEK­TIV som öppnar sig när man läser Bibeln på det här sättet, dvs utan "augustin­ska" skygg­lappar, dvs utan den medel­tida förvansk­ningen av skriftordet, som rått tills nu, är enorma, och upplysande till max. Skulle vi tänka på Israels och kristen­domens betydelse utifrån det medeltida synsättet, och det höll alltså i sig ända tills i vår tid, och gör det än på de flesta ställen men det skall bort och det har börjat lösas upp - så skulle Israel och kristendomen egentligen te sig ganska bleka och i stort sett harmlösa, gentemot världen. Ok, hedendomen rensades ut, och folk blev upplysta och många blev kristna och frälsta. Ungefär så mycket ser man med det gamla synsättet. Men sett ur änglaperspektiv, eller 1 Mos. 6-perspektiv, bemängt med Ps. 68 och Ps. 82, och lite insikt i Enoks bok, så ser vi något mycket mer och mycket större: Då ser vi Israel som en inbrytning i en värld som var ockuperad av nedstigna, upproriska änglar, i fysisk gestalt. Dvs de var inte bara där uppe eller där innanför (i dimdimensionen du vet), utan de var här, i köttet, och hade blivit dödliga som du och jag, men fortfarande kapabla att utföra underverk och blända vanliga människor med sin teknik, sina förförelsekonster, och sin styrka.


Antik egyptisk väggmålning föreställande Anubis. Metropolitan Museum of Art, NYC.

De här varelserna, som alltså levde här på jorden före Israels grundande, höll absolut lekstuga med Guds skapelse, inbjudna som de var av dem som skulle rått över den - människan - och förändrade och förvrängde allt de kunde hitta och komma över. Det levde - och nu talar jag om tiden efter floden - förutom de stora jättarna, änglarnas mest kända avkomma, också lejonmän - de är omtalade i Bibeln, och det var Davids män som gjorde slut på dem - och från Egypten är Anubis känd, en gud som var en hundmänniska, och de är också kända från Herodotus' historia. Det levde kentaurer, minotaurer, kort sagt alla slags beblandningar av människor och djur och änglar och djur. Och det är detta som också återspeglas i mänsklighetens myter, myter som den judiske historikern Josefus vittnar om var paralleller till 1 Mos. 6.

Så den värld där Israels rike upp­rättades, var kapi­talt annor­lunda än den värld vi lever i, ännu så länge. Den börjar komma tillbaka dit, men ännu är det ett tag kvar (men det kan gå väldigt fort när det väl börjar på riktigt, och börjat så smått har det redan - tänk genmani­pulation och trans­humanism, som kommer att öppna för vad värre är). Och det var detta som var Israels uppgift, och syftet med Guds tempel på jorden. Den främmande arvsmassan skulle rensas ut, de upproriska änglarnas avföda måste bort från jorden, och den rena gudgivna skapelsen återupprättas. Detta kulminerade sedan med Jesus och kristendomens ankomst. Jesus sade det, som nämnt tidigare här - Nu skall denna världens furste kastas ut. Observera han säger inte kastas ned, utan kastas ut. Vad innebär det? Jo, som sagt som sagt, han hade före det ju haft sitt tillhåll inte bara över jorden utan också PÅ jorden. Han säger ju det själv t.ex i Jobs bok. Han hade ett altare i Pergamus, och med sina änglar härskade de över jordens riken, inte som osynliga väsen utan som jordiska varelser, av kött och blod (dock inte Satan själv), och de var kungar och härskare och domare, men korrupta sådana. Under sig hade de sina söner, och även döttrar*, nefilim, de mest framträdande, dem som stod över folken. När kristendomen kom, så dräptes de sista resterna av dessas riken och regenter. Sankt Göran och draken är t.ex en mytisk avspegling av detta. Beowulf och Grendel en annan. Det är inte rättrogna berättelser utan folkliga legender, men de bygger på den angeliska verkligheten, och skildrar de sista uppgörelserna med de mytiska varelser som levde här tidigare.

* Se denna artikel.

Så nu förstår vi hur stor den kristna tron är, och hur stort det var när Mose ledde folket ut ur Egypten, smältugnen, och inledde det stora kriget mot nefilimerna och all änglarnas avkomma, som jorden då var närapå uppfylld av, nästan som på Noas tid.
___


AVID OCH HANS MÄN var vad man kan kalla "nephilim hunters", nefilimjägare. Bland alla och allt de stred emot, stred de också emot jättarna, de som fanns kvar. Davids bana började ju med att han dräpte Goliat. Goliat var avkomling till rafaeerna. Den segern markerade alltså inledningen på ett krig som löpte parallellt med de mer "vanliga" striderna mellan Israel och deras grannfolk. Senare dräpte Davids män Goliats bröder, och så, som nämnts, dräptes två märkliga varelser som Bibeln bara vagt antyder - arieler, lejonmän (1 Krön. 11:22-23). Dvs hybrider mellan lejon och människor.

De här hybriderna fanns i alla upptänkliga varianter, och forntidens skrifttavlor och lercylindrar uppvisar hela menageriet. Det var den tidens genmanipulation och transhumanism. Inledd av upproriska änglar strax efter bygget av Babels torn. Över 1000 år senare, och det är ju en väldigt lång tid, får David alltså uppdraget att avsluta det som Mose påbörjade. Inte bara tempelbygget utan kriget mot den främmande arvsmassan. Men tempelbygget har givetvis med detta att göra också.

De här sakerna jag skriver så mycket om är inget i periferin, utan det är själva kärnan i hela berättelsen i hela den gudomliga historien. Detta är det bakomliggande, det som orsakade och drev på hela utvecklingen. Utan detta blir hela historien, både den bibliska och den övriga, närmast obegriplig, full av tomrum och olösta gåtor. Med detta blir så mycket begripligt, att man förundras, och ser det som på en filmduk. Det får liv, och det blir hyperintressant. Och det borde det väl vara? Du kanske ser Gamla Testamentet som en ganska tråkig bok. Inte med det här synsättet. Inte med det här perspektivet - änglaperspektivet.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag