December Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 36

GUDARNAS BERG


Hermons berg, i norra Israel och södra Libanon och Syrien. Högsta toppen är 2814 m.ö.h.

ÄR KOMMER en vers som helt klart är felöversatt:

"Ett Guds berg är Basans berg, ett högtoppigt berg är Basans berg.

Men varför sen I så avogt, I höga berg, på det berg som Gud har utkorat till sitt säte, det där ock HERREN skall bo för alltid? Guds vagnar äro tiotusenden, tusen och åter tusen; Herren drog fram med dem, Sinai är nu i helgedomen." (Ps. 68:16-18)

"Ett gudarnas berg" skall det vara, annars är texten obegriplig och motsägelsefull. Ordet Elohim kan ju betyda både Gud och gudar, dvs änglar. Och vi vet att Basan var kung Ogs hemvist (hans som begravdes i en 4,5 m lång gravkista) och det ligger inte långt från Hermon, berget där förflodsänglarna steg ned. Guds berg är ju Sinai, i gamla förbundet, som också de påföljande versarna visar.

Det här kan också vara ett bevis för nedstigandena efter floden, och kopplat då med kung Og som var en nephilim så får man nog säga att det ÄR ett bevis, för talar Davids psalm om det område där jättarna levde och samtidigt kallar Basans berg (Hermon1) för ett gudarnas berg så vore det väldigt konstigt om han inte skulle avsett att det var ett samband mellan dem.

Sedan skall man inte glömma att Davids profetvän Asaf samtidigt skrev eller sjöng om gudarnas korruption och om en motsvarande dom mot dem som den David talar/sjunger om senare i samma psalm 68 (vers 22-23):

"Men Gud sönderkrossar sina fienders huvuden, krossar hjässan på den som går där med skuld. Herren säger: "Från Basan skall jag hämta dem, från havets djup skall jag hämta dem upp,"

Eftersom Basan var jättarnas hemvist och berget Hermon dessutom ligger i det landet eller i gränstrakten till det så måste ju dessa fiender som David nämner om här vara de jättarna, de som ännu fanns kvar då. Och för de riktigt nephilim-mytologiskt intresserade och influerade, så skulle väl orden om att också hämta dem från havets djup betyda att de fanns där nere också - för den moderna myten (som mycket väl kan vara sann) säger ju att ufos inte bara flyger omkring i luften utan att de också dyker ner i haven ibland, och folk har många gånger sett dem komma upp både ur hav och sjöar. Så jag skulle inte förneka den möjligheten, och att psalmen avslöjar detta alltså, redan på Davids tid och att Guds änglar gjorde en upprensning då, både på land och i hav, från dessa nedstigna och deras avkommor.

Hela den psalmen är profetisk och tycks handla om änglar och nephilim, men eftersom det är en sångtext så är språket mera kryptiskt än i en talad eller skriven berättelse, så innehållet är lite svårt att få fram, säkert även för översättarna. Vi skulle behöva vara professorer i semitiska språk för att verkligen få fram det rätta innehållet, och så smorda av Gud. Det senare kan vi ordna.*


enare i psalmen nämner ju David också om himlarnas himmel och kallar den även urtidshimlarnas himmel, vilket är väldigt intressant det också, för det talar om för oss något viktigt: Himlarnas himmel är ÄLDRE än lufthimlen och planethimlen - och som någon sade, om nu Gud skapade alla tre himlarna på den första dagen, varför skulle då David kalla den tredje himlen, dvs himlarnas himmel, för gammal? Om de är skapade på samma dag kan de ju knappast vara olika gamla? Men om den äldre himlen däremot är skapad först, i begynnelsens obestämda tid, mellan "I begynnelsen skapade Gud him------lar---na och jorden", så är det uttalandet förklarat.

Bibeln är alltså så finurligt upplagd, att vi har hela sanningen utspridd lite här och var i den. Den Helige Ande såg att det Mose skrev inte täckte allt vi behövde veta, därför gav han David ett supplement här, för att vi inte skulle sväva i ovisshet om de här sakerna, utan de som söker skulle finna och förstå, med all skrift summerad, hur himlarna är skapade och när. Så säger Herren, vågar jag påstå.

Som ni ser så är det inte bara i Enoks bok de här fantastiska himmelska hemligheterna finns. Bibeln själv är minst lika eller mer fantastisk och avslöjar saker som är rent förunderliga och som aldrig hörts förut, för dem som har och använder sina andliga öron.
...

När jag tänker närmare på saken kan ju faktiskt Psalm 82 ha utspelat sig på någon av bergstopparna på Hermons berg då, eftersom det med denna översättning kan kallas gudarnas berg, och när psalmen (82) säger "Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom." Mycket troligt, och mycket roligt. Man skulle alltså kunna kalla det här för "Bakom kulisserna (Behind the scenes) med Guds änglar" - vi får lite spridda inblickar i vad som sker i bakgrunden, medan de bibliska gestalterna utkämpar sina strider och lever sina liv så att säga i förgrunden, i Bibeln.
___

 

 

EN HEBREISK PARALLELLISM

Hebreiska:
"Har-Elohim Har-Bashan
Har-gavnunim Har-Bashan"

Engelska:
"A mountain of Elohim is the mountain of Bashan;
A mountain of [many] peaks is the mountain of Bashan. "

Svenska, min översättning:
"Ett gudarnas berg är Basans berg;
Ett de höga topparnas berg är Basans berg."

Det här är ju en typisk hebreisk parallellism, dvs man framställer något två gånger med olika fraser. Detta visar alltså att Elohim skall förstås på samma sätt som peaks, dvs som flertal. Det sätter också Elohim och toppar i sig i parallellism, dvs gudar = toppar - kanske vi skulle säga höjdare i vår tid.
___

 

Basans oxar

Ännu mer: Orden i Psalm 22:13 blir också intressanta nu, där Jesus på korset säger att han är omringad av Basans oxar. Något ont avses, och vi förstår nu vad, för många av de onda andarna är relaterade till Basan, där jättarna levde och dog, och efterflodsjättarnas andar kan fortfarande vara lösa på jorden, liksom förflodstidens - även om vissa av dem, kanhända genom befallningar av Guds folk eller Guds änglar, enligt Jes. 26:13-14 redan har förts till häktet.

(Se också Ps. 22:13 i Young's Literal Bible, där detta blir ännu tydligare.)
___

 

* Jag mailade en professor i semitiska språk angående detta, och medan han inte direkt svarade på frågan utan gav mig en ännu mer klurig uttydning, så förnekade han i alla fall inte den här tolkningen, vilket jag tar som en tyst bekräftelse. Hade det varit helt fel hade han självklart sagt det. Han ville väl undvika att bli citerad och det kan jag respektera. Så jag nämner inte hans namn. Men du kanske kan gissa.
___

 

Underliggande tolkningsskäl

Dagens judar tolkar versen som om den syftar på Sinai berg (de har en annan översättning mer lik King James där), men när vi vet att judendomen redan ca år 100 förkastade Enoks bok, medan den dessförinnan hade lästs av dem i ca 300 år som en helig skrift, så förstår vi att om de sedan skulle tolkat Elohim där i flertal, så hade ju alla kommit att tänka på Enoks bok, som ju talar om gudarnas nedstigande på Hermons berg i Basan, och att de därför hade ett intresse av att omtolka versen till ental. Helt följdriktigt alltså.
...


Vilket berg passar bäst in på ordleken Gavnunim (vitt som gevina-ost)? Sinai (1), eller Hermon (2)?

Fann följande på en hebreisk ortodox sida:

"One of the eight different names for Mt. Sinai is "Gavnunim," which means white like cheese."

Vilket blir lite löjligt när Sinai inte har någon vit topp men Hermon har det. Det där är ju ett jättetecken på att det är Hermon det handlar om. (Fast bara om namnlikheten var avsedd också från början, för gavnunim betyder inte vit ost utan ordet liknar ordet för ost, gevina.)

Gavnunim (hebr. alltså för höga toppar i Ps. 68:16) kan också betyda huvuden. Passar in det också på vår tolkning (huvud = ledare, hövding). Så kallas också berget i Syrien och Libanon - Jabal el-Shaykh, "Mountain of the Chief".
___

 

1 1. "The 'hill of Bashan', Ps. 68:16, is a name of Hermon" (Gesenius's Lexicon)
2. "Hill of Bashan; (Ps. 68:16), probably another name for Hermon, which lies to the north of Bashan." (Easton's Bible Dictionary)
3. Bashan was properly the region beyond Jordan, bounded on the north by Mount Hermon or the Anti-Libanus, and extending south as far as the stream Jabbok, and the mountains of Gilead. The "hill" of Bashan, or the "mountain of Bashan," was properly Mount Hermon - the principal mountain pertaining to Bashan. The name Bashan was properly given to the country, and not to the mountain. The mountain referred to - Hermon - is that lofty range which lies on the east of the Jordan, and in the northern part of the country - a range some twelve thousand feet in height. See the notes at Ps. 42:6. It is the most lofty and distinguished mountain in Palestine, and the idea here, as above expressed, is, that Mount Zion, though not so lofty, or not having so much in itself to attract attention, was not less honored, and not less safe, as being the special dwelling-place of God.
A high hill ... - Or rather; a mount of peaks or ridges as Bashan. Mount Hermon was not a single hill, or a detached mountain, but a chain of mountains - a range of lofty peaks or summits. (Notes on the Bible, by Albert Barnes, 1834)
___


D
et är också fullkomligt logiskt om denna psalm (i 68:17) ställer Hermons berg i motsats till Sinai berg, de två berg där "gudarna", de förra upproriska de senare trogna, steg ned:

"Men varför sen I så avogt, I höga berg, på det berg som Gud har utkorat till sitt säte, det där ock HERREN skall bo för alltid?"

Orden är helt enkelt riktade direkt till änglarna på Hermons berg, och förebådar deras dom och undanröjande (kommer senare i psalmen). Många av Davids och de andra profetsångarnas psalmer var mer än vackra lovsånger. De var vapen i striden mot gudarna, de sjöngs antagligen samtidigt som Guds änglar gick ut och angrep de upproriska änglar som fanns på jorden då. Det är två parallella skeenden alltså.
...


Det skall också finnas ett 20-tal tempelruiner på Hermon och i dess nära omgivning, vilket är mer än på något annat berg i hela regionen (Fenicien).2

Baal var särskilt förknippad med Hermon i efterflodstiden (berget kallades även Baal-Hermon, Dom. 3:3, 1 Krön. 5:23). Det är därför troligt att han var chefsängeln av dem som stigit ned där. Anden bekräftar att det är så. Baal är också förknippad med Ugarit, där också begreppet gudaförsamlingen fanns. 3 Då har vi väldigt nära paralleller mellan Ps. 68 och Ps. 82.
...

Dagon, amfibieguden, dyrkades också i Ugarit, som låg vid Feniciens kust. Det för tankarna åter till de där som skulle hämtas upp ur havets djup. En babylonisk motsvarighet till Dagon, kanske samma en, Oannes, hade kommit upp till Babylon ur havet och var hos dem om dagarna och lärde dem civilisation, men om nätterna återvände han till havet, enligt Berosus. (Enligt samma källor var han en av många sådana amfibier.) 4
...

I Ugarits ruiner återfanns ett stort bibliotek med 1500 tavlor på ugaritiska och många på babyloniska eller närbesläktade språk (akkadiska sumeriska mfl). I ett samtal med Herren bekräftade han för mig att en av versionerna av Enoks bok (den vi inte har, ännu) har kommit från kaldeiskan via ugaritiskan till arameiskan. Detta visar att det funnits just sådana kulturöverföringar, vilket jag inte visste då.

Detta innebär att hermonsänglarna var i besittning av Enoks bok vid den tiden. Även idag är det många inom ockultismen som intresserar sig för den boken.
___

 

2 Det skall tilläggas att det också fanns andra berg i området som var kända för baalskult, som t.ex Akra vid kusten.
3 GUDS SÖNER I UGARITISKAN
Begreppet Guds söner finns också i ugaritiskan, ett kananeiskt språk närbesläktat med hebreiskan (texter finns bevarade från ca 1400 - 1200 fKr). Jmfr ugaritiska "bn ilm" med hebreiska "bny-h`lhym". I båda språken avses himmelska varelser.
Sannolikheten att två grannfolk använder exakt samma begrepp för att beteckna två helt olika företeelser är väldigt liten. Så antingen måste vi inse att begreppet Guds söner är ett vidt spritt och etablerat begrepp för änglar, eller så måste Enoks bok ha influerat ugariterna lokalt och funnits hos dem i det andra årtusendet före Kristus. (Se Theological dictionary of the Old Testament, Volym 11, G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, Heinz-Josef Fabry, sid 130.)
4 http://www.sacred-texts.com/ane/caog/caog06.htm
___

 

Mycket mer om detta i kommande artiklar.
_______

 

 



Hermons tre toppar, och pyramiderna i Giza - samband?

_______

 

 

 


 

 



 

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag