December Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 24

THE ALIEN GOSPEL

ET FINNS NÅGOT som brukar kallas "the alien gospel", på svenska ung. "utomjordingarnas evangelium". Begreppet är troligen ganska nytt, men vad det betecknar är åtminstone 40 år gammalt, men egentligen ännu äldre. Man kan säga att det började (i modern tid) med Erich von Däniken, även om det fanns tidigare författare och forskare i forntidsmysterierna som sagt samma saker.

Dvs: Det var inte Gud som skapade människan, utan utomjordingar som kom hit till jorden och manipulerade "apmänniskan" så att hon blev en modern människa. Sedan hjälpte dessa utomjordingar mänskligheten att bygga de forntida storslagna civilisationerna, och dessa utomjordingar blev också dyrkade som gudar och därifrån har vi fått de stora världsreligionerna, inklusive, enligt detta ET-evangelium, judendomen och kristendomen.

Tron på de här idéerna är väldigt utbredd och utgör en av grundstommarna i new agerörelsen. Men inte bara den. Som sagts ovan, det här har varit i svang länge.

Vi förstår att vad det verkligen handlar om, är de fallna änglarnas nedstigande före och efter syndafloden, då de blandade sig med mänskligheten och "utvecklade" den till något annat än den var ämnad till. Och visst var det så de stora civilisationerna byggdes, och visst var det så många av världsreligionerna skapades. Men givetvis inte judendomen och kristendomen. Eller?

Det är här vi kommer till en punkt, då man faktiskt måste vara försiktig med vad man intar för ställning. Det här är mer komplicerat än det först ser ut att vara. Och här följer varför:


VAR DET GUD som skapade människan, eller var det änglarna som gjorde det i Guds kraft? Du kan tycka att frågan är hädisk, men så enkelt är det inte att avfärda den. Första Mosebok 1:1 säger: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Tror många. Men så står det inte i den hebreiska texten. Där står det: I begynnelsen skapade gudarna himlarna och jorden. Ordet för Gud, Elohim, står i pluralis, och betyder alltså egentligen gudarna. Och samma sak alltså med himlarna, Shamayim.

Vi brukar också använda ordet "Låt oss göra människor till vår avbild" som ett exempel på treenigheten. Men vi kan nog klara treenigheten utan det, för med vetskapen om att Elohim betyder gudar, kan vi nu börja förstå att det också/även handlar om änglar, och änglars avbild.

Och nu klickar flera läsare sig härifrån och tänker att nu har det spårat ur totalt på Bibeltemplet. Andra drar sig kanske till minnes att jag redan skrivit om detta (Om Jesu föruttillvaro och Människor från himlen), antydningsvis, och visat att det finns gott om skriftligt fog för tanken.

Man får nämligen förstå vem Jesus är och vem han var i sin föruttillvaro. Han var inte alltid den kroppslöse Logos, andra personen i Gudomen vilande i Faderns sköte före all tid. Sådan var han då, före all tid, men i och med skapelsen antog han den ultimata gudasonsskepnaden, och blev den första "ängeln". Utan att på något sätt förlora sin gudomlighet, och det var i denna egenskap han skapade himlarna och all dess här, det är de skapade änglarna, och det var i den gestalten han var här och skapade jorden, och människan, tillsammans med sina änglar, för 6000 år sedan.

Ordet Elohim betyder inte Gud som i Gud allsmäktig, således, utan det betecknar evighetsvarelser, gudavarelser, varelser som är andliga, till skillnad från jordiska, dödliga varelser. Studera detta i Skriften, och du kommer att upptäcka att det är sant.

I begynnelsen skapade gudarna, dvs Herrens Ängel och hans änglar, i Gud Faderns vilja och med hans Andes kraft, himlarna och jorden.

Givetvis började det med bara en "gud"/Elohim, den högste nämligen, men ur denne "föddes" Sonen, och Sonen antog en andlig kroppsgestalt, sådan som de varelser skulle äga som han ämnade skapa, och så blev han deras Herre. Men så fort dessa första skapelser blivit till, fick de delta i hans fortsatta skapelseverk, precis som den återlösta människan nu gör det. Hur långa tider och eoner som förflutit där vet bara de. Allt detta skedde således i begynnelsen, då "gudarna" skapade himlarna och, till sist, vår jord.

Nu kan vi alltså komma till vad jag ville ha sagt. Nämligen: Det kan alltså hävdas av fallna änglar, som medan de var trogna deltog i skapelseskeendena, att de verkligen var med om att skapa jorden, och människan, och sedan civilisationerna, och religionerna. De kan säga allt detta och tala sanning. Lögnen för deras del är bara den att de nu tjänar en av de lägre elohim, i stället för den Högste.

Och varför är detta viktigt? Jo, därför att om man förnekar denna möjlighet, och detta änglarnas ursprung, så kommer man att gå miste om stora insikter också när det gäller de trogna änglarna och vårt förhållande till dem. Så hellre än att göra det enkelt för sig och bara förneka "utomjordingarnas evangelium", så bör man förklara exakt var det skiljer sig ifrån det sanna evangeliet och vad som är det väsentliga rätta i det och det väsentliga felet i det.


Några exempel

tt exempel: I Bibeln, både GT och NT, upplever Guds vittnen mängder med fenomen som man i vår tid skulle kunna rubricera som "ufo-upplevelser". De ser himlavagnar, vissa vagnar landar t.o.m och ut kommer lysande varelser som pratar med dem och tar dem med på luftfärder. De hör dånande röster från himlen, de ser människor hämtas upp till himlen och försvinna bland molnen, de ser vitklädda varelser i samband med detta, osv. Men med nutidens kristnas rädsla för att förknippas på minsta sätt med ufo, så har de också stängt sig för att få uppleva sådant här idag. Skulle något sådant visa sig för dem är de förprogrammerade att bortförklara det som "ockulta fenomen" eller rädda för att bli förknippade med ufotro - i stället för att läsa och tro vad Skriften verkligen har att säga om allt detta och få en rätt och sann bild av det himmelska och dess olika förhållanden och lära sig urskilja vad som är av Gud och inte är det, ifråga om allt hans verk, både här på jorden och i himlarna, dem vi har över våra ljusblå.


JAG HAR LÄST och hört ganska många vittnesbörd från kristna på nätet, där de berättar om upplevelser, i form av drömmar, syner och uppenbarelser, fysiska eller andliga, som är fullt bibliska men av andra avfärdas eller stämplas som "ufo"-upplevelser. Så långt har det gått alltså, att kristna inte längre kan uppleva möten med Gud eller änglar på högre nivå än jordytan, utan att de stämplas av andra kristna som ufo-upplevelser.

Eller säg så här: Bara för att fallna änglar ibland hämtar upp människor, så betyder inte det att inte Guds änglar kan göra det också. I så fall skulle Enoks, Elias, Jesus' och Paulus upptaganden vara ockulta och ufoitiska. Så inse att upptaganden i sig inte säger något om vem som gör det, eller flygande farkoster i sig inte säger något om vem som manövrerar dem. Vi har exempel i skriften på både goda och onda upptaganden, och både goda och onda farkoster. Så enkelt är det alltså inte att avfärda detta som sker - dvs att i princip allt ovan marknivå är ockult och elaka ufo. Då har man förnekat en stor del av Guds änglars verksamhetsområde och deras göranden med människor.

Ett annat exempel: "Aliens" kommer och säger till någon att de är ifrån en viss stjärna i rymden. Genast avfärdas detta som lögner från fallna änglar. Så behöver det inte alls vara. Visst är det fråga om fallna änglar, men vad vet du om varifrån de ursprungligen har kommit? De kan mycket väl ha kommit ifrån någon viss stjärna. Det finns fler fallna änglar än just de väktare som stationerades här och sedan föll. Hela rymden kan vara full av både fallna och icke fallna änglar. Så förneka inte mer än du behöver förneka, annars kan du visa bort viktiga bitar av sanningen som du behöver för att få full förståelse av de här tingen, och för att kunna övertyga dem som är indragna i förvillelsen.

Eller säg så här: En ickekristen har varit med om ett upptagande ombord på en änglafarkost, och vet mycket väl vad som skett där uppe. Så kommer en kristen och säger: Nej det var bara en charad av djävulen, du såg bara syner. Den personen kommer garanterat att sluta lyssna på dig och hellre gå till någon annan som åtminstone tror på vad han berättar. Rätt svar utifrån Guds ord är att personen mycket väl kan ha blivit upptagen på en änglafarkost, eller om han så vill, på en utomjordisk farkost, men att bara de änglar som bekänner Jesus som Herre och Gud är att lita på.Abraham och de tre änglarna, oljemålning, trol. av Rembrandt, 1630-1640.

AD SOM SKETT är alltså att kristenheten i stort sett fått en inomjordisk världsbild, under pressen från science fiction, rymdforskning, förnekelseteologi, m.m. Kristna törs inte längre göra anspråk på stjärnhimlen, låta den vara en del i Guds stora fantastiska skapelseverk, där hans änglar har sina domäner, både trogna och fallna. Änglar har gjorts om till flummiga kroppslösa andeväsen som i sällsynta fall "materialiserar" sig och klär på sig människokroppar som om de vore maskeradkostymer.

Man undrar hur änglar i så fall kan vara bordsgäster? Gömmer de maten under bordet, när den gästfrie tittar bort? Ett kroppslöst andeväsen kan inte äta, det förstår du väl. Inse att änglar inte alls är sådana som de vanligen utmålas i den kristna traditionen. Änglar är varelser som har människokroppar, som du och jag, men som är förhärligade och upphöjda till ett andligt tillstånd.

Detta tillstånd fick de i ett tidigare skede i universums historia, före vår världs skapelse och före oss. Vissa av dem har fallit ur detta tillstånd, vissa befinner sig ännu i det men är på väg ur det, andra är helt trogna och är kvar i det i sin fulla kraft. Dessa sista är dem vi kallar Guds änglar (eller de utvalda änglarna). De övriga är fallna änglar eller nedstigna änglar, sådana som steg ned på jorden före och efter syndafloden och därmed förlorade sin odödlighet och dog som människor gör, efter att ha sått sin draksäd av onda andar här.
_______

 

 


 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag