April Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 16

Människor från himlen

ÄR JAG SER den här bilden av en ängel, så tänker jag spontant: Det är ju en människa! Finns det människor i himlen? Vad gör de där, och hur har de kommit dit?

Vi är enligt Bibeln införsatta i det himmelska, dvs vi som tillhör Kristi församling, hans kropp på jorden. Då behöver vi troligen förstå vad vi är införsatta i, för att verkan av det skall bli så kraftfull som möjligt. Det är ifrån det himmelska vi hämtar vår kraft, våra influenser. Vår bild av den himmelska världen och vår roll här på jorden i förhållande till den, är nog väldigt summarisk. Särskilt eftersom bilden grumlats efter apostlatiden.

Om det redan finns människor i himlen, varför finns vi då här? Är vi en ny variant av människan? Och om de himmelska människorna har sådan makt och sådan skönhet och sådan betydelse, var kommer då vi in i det hela? Har något hänt däruppe, som föranleder en ny skapelse? Är vi embryot till en ny himmelsk människoart?

Svar: Ja, ja, ja och ja. Vi måste sluta vara religiösa, och börja se på detta med objektiva ögon. Utan att vara påverkade av religiöst dimspråk, gissningar och "andlighet" utan himmelsk verklighetsförankring.


EN GÅNG för ganska många år sedan läste jag i tidningen att filmen 2001 skulle visas, och jag fick en impuls att titta på den. Själv hade jag ingen tv då, och har det ej heller nu (även om jag haft det en period däremellan. Fast nu kan man se mycket tv på nätet). Men eftersom filmen 2001 är profan och egentligen förmedlar en förvrängd bild av människans ursprung, så avvisade jag impulsen. Jag hade sett filmen i tonåren någon gång, som ofrälst, så jag kom ihåg innehållet i stort sett. Nu var jag frälst sedan några år, och kände ändå en tydlig, god impuls att se den igen. Och jag hade möjlighet att se den på annan plats. Trots det stod jag emot tanken, i inbillad fromhet, och naturligtvis blev resultatet, att Anden i mitt liv blev bedrövad (tills jag insåg vad jag gjort för fel). Gud blev misslynt på mig för att jag inte gjorde som han sade, och det förundrade mig mycket. Varför ville han att jag skulle se den filmen, en science fictionfilm?

Senare såg jag uppföljaren, 2010, och började inse vad Jesus ville visa mig, och i vilken riktning han ville leda mina tankar.


DETTA ÄR bara en av flera händelser, där Gud på ett tydligt sätt visat att han vill visa oss något om sitt rike, i det som science fiction-filmer och -berättelser handlar om. Vi kristna har nämligen tillslutit oss för något väsentligt, pga att vi uppfattar delar av det Bibeln säger som alltför likt science fiction och därför tiger ned det eller tolkar om det. Och vår fiende fyller på med alla dessa fantasirika sciencefiction-spektakel, som gör att man direkt får ett löjets skimmer över sig, om man hävdar något som på minsta sätt påminner om det som ligger till grund för dessa filmer och berättelser.

Jesus visar oss givetvis inte till något vi inte kan hantera. En kristen har fått sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Vi kan pröva, vi känner skriften, vi kan ta emot det goda, även ifrån sådant. Det gör vi för övrigt alltid, med det vi möter ute i världen. Och vi lär oss en hel del på det också. Vi behöver inte alls leva som eremiter, isolerade från världen. Många skulle visserligen behöva göra det, eftersom de inte har kraft nog att motstå eller urskilja det onda. Men med Guds kraft, i och under den andliga smörjelsen, kan vi göra bruk av denna världen, utan att bli förvillade och besmittade av den. Allt i enlighet med Skriftens ord, givetvis. Älska inte världen ej heller vad som är i världen, ögonens begärelse, högfärd över detta livets goda. Etc. Nej vi älskar inte världen, vi älskar Jesus, och övervinner världen genom honom. Vi återerövrar det fienden stulit och gjort till sitt, och gör det i stället till vårt, renat, införsatt i sitt rätta sammanhang, taget, liksom åsninnan och åsnefålen, i bruk av Herren.

Sålunda - vill Gud, någon gång, i något sammanhang (ta inte detta som att du kan titta på vilka filmer du vill), lära oss eller låta illustrera något för oss genom en film, så gör han det. Det vi ser i en sådan situation blir filtrerat, och behandlas sedan av den Helige Ande, så att han kan tala till oss genom de bilder och händelseförlopp vi sett.

Så vad var det då Jesus ville visa mig?

Jo, det har tagit tid, och kommer troligen att ta ännu mera tid, men den bild jag idag har fått, av det himmelska, den är följande:

I himlen finns det ett folk, en människoart, som var före oss i skapelsen. Av dessa är en stor skara nu änglar, sändebud, åt Herren Jesus. Dessa himmelska människor har upplevt en stor katastrof, deras paradisiska värld har blivit orenad, genom ett uppror mot den skapelseordning de levde under.


AV DEN ANLEDNINGEN har vi kommit till. Vår uppgift, som människor här på denna jord, ingår i dessa änglars arbete med att återställa skapelseordningen till sin ursprungliga harmoni, i sin värld, och i denna värld. Alltsammans sker efter en uråldrig plan, inspirerad av Gud, given åt dessa änglar, och främst åt deras furste Herrens Ängel - Jesus för oss - som för planen fram.

Vi föreställer oss lätt att allt det som sker sköts av Gud Fader ensam. Han sitter där på sin tron och pekar hit och dit och sänder ut sina änglar och de gör bara viljelöst hans vilja. Den bilden behöver nog nyanseras ganska mycket, för att bli helt biblisk. Jag tror inte Guds änglar har riktigt den bilden av det hela. Jag tror att de ser det mera så som vi ser det i Guds verk här på jorden. Dvs att det är de som kommer på vad de skall göra och utföra, visserligen genom Gud Faderns inspiration, men ändå på ett likadant andligt sätt som det vi upplever, när vi får syner, uppenbarelser, ord och tankar ifrån Gud i vårt inre. Alla änglar kan ju inte vara vid Guds tron varje dag, så de måste givetvis arbeta på egen hand, och inhämta himmelsk visdom på ett sätt liknande det vi gör, om än med mycket större precision, klarhet och visshet. Deras relation med honom som sitter på tronen är givetvis näranog obruten (och jag antar att de har någon form av andlig fjärrsyn), men dock, skriften visar oss att inte ens Guds änglar är fullkomliga. Det finns svagheter också hos dem, brister, och en grad av osäkerhet.


GUDS ORD tyder på att det inte bara skett ett fall i den himmelska världen. Det första fallet var "Den strålande Morgonstjärnan"s fall, och deras som han drog med sig. Men det tycks också ha skett ett senare syndafall bland Guds änglar, det som skedde på Enoks faders tid, då en skara Gudssöner, som var satta till väktare över jorden efter att den redan upplevt människans syndafall, drogs med i människans fall och beblandade sig med den fallna människan. Detta innebär, att så länge som inte Kristi fullkomning inträtt, är också de nuvarande änglarna utsatta för risken att kunna avfalla ifrån den levande Guden. Också de måste kämpa för att bevara sin trohet, mot de impulser och svagheter de, trots sin höga ställning, ännu bär på.

Det är av just den anledningen vi finner i Skriften, att Guds änglar "åstundar att skåda in i" Guds evangelium, för också de kommer att få del av dess oerhörda välsignelser, när fullkomningen kommer.

Det finns en gammal sång som säger: "Ty änglarna har aldrig känt vad jag i Kristus har". Det stämmer säkert, men de skall få känna det, när de och vi förenas i himlen vid de rättfärdigas uppståndelse. Så den idé de själva kläckte (människans skapelse), den är större än vad de själva kan omfatta och uppfatta, trots all sin himmelska visdom och upphöjdhet. Det är det renande Kristi blod, som förundrar dem så.

 

Å JAG MENAR ALLTSÅ att det var änglarnas idé, att vi jordmänniskor skulle skapas? Både ja och ja. Idén kom genom dem, från Gud. Eftersom det redan fanns människor i himlen skulle det ju inte finnas någon anledning att skapa fler, såvida det inte skett något i himlen som föranledde det. Som ett stort syndafall, t.ex, som innebar att det bildades vakanser i det himmelska. Bland annat.

Så när vi läser skapelseberättelsen, så ser vi den bara ifrån en sida. Vi ser den ifrån vårt perspektiv och så mycket som vi behövde veta då, när jorden var ung. Nu närmar vi oss slutet av tidsåldern, och den tid då allt det som tänktes ut då, skall fullbordas. Vi är utvalda i honom före världens skapelse, t.ex. Sådana bibelord visar att det fanns tankar om oss, innan denna världens grundvalar lagts (Ef. 1:4-5). Men Guds änglar fanns, och de hade alltså upplevt ett förfärande syndafall, och en disharmoni i den himmelska världen, som måste ha upplevts på ett kraftigare sätt än det vi gått igenom här på vår jord. När vi ser ut i himlen, ser vi att hela dess innehåll tycks befinna sig i sönderfall. Stjärnor exploderar, och troligen sker det i ökande takt. Det är inte Adams fel. Det var inte Adam som var satt att råda över stjärnorna. Han var satt över jorden, och han drog bara jorden med sig in under fiendens kontroll. Stjärnevärlden hade dessförinnan upplevt sin egen förödelse, under Morgonstjärnans fall, och morgonstjärnornas.

Det låg givetvis i Guds trogna änglars starkaste intresse, att sätta igång en aktion, som skulle leda till full återställelse, av deras värld, och kanhända, världar. De som avfallit och valt att förbli i avfallet trots att de erbjudits upprättelse, i den kommande Kristus, de liksom oss - dessa måste för alltid skiljas ifrån de som vill leva i ljuset och dess rannsakande kraft, för evigt. Platser tillreddes, kosmiska realiteter, där evigheter kan tillbringas i åtskilda universa. Åtskilda i tid, åtskilda i existens.

Den Allseende visste allt ifrån början, ledde det så, att den ena skaran följde på den andra, blev delaktiga i det fortsatta skapelseskeendet, för att alla tillsammans skulle vara med om fullkomningen. Så vi, så också änglarna.

___

 

 


Mer om detta och mycket annat relaterat i kommande artiklar.

___

 

 

 

 

Varför skriver jag så mycket om änglar?

FÖR KANSKE 15 ÅR SEDAN var jag på ett väckelsemöte i Göteborg. Under eftermötet, då man bad för frälsningssökande och andra som gick fram och ville ha förbön, satt jag ungefär i mitten av tältet och bad och blundade och lyssnade på sångerna som sjöngs under förbönsstunden. Predikanten hade pratat om att han sett ett ljussken nyligen och upplevt en kraftig förnyelse i samband med det. Plötsligt blev det alldeles vitt framför mig. Jag öppnade ögonen och tittade om det lyste någonstans i tältet, men det gjorde det inte. Så jag stängde ögonen igen och såg det vita ljuset. Det ökade i styrka, tills det var absolut vitt, så vitt som något jag sett någon gång. Jag upplevde inte att jag skulle be, utan jag bara satt i tyst vördnad tills ljuset avtog och försvann. Jag uppskattar tiden som förflöt till kanske en minut.

Efter den upplevelsen har jag fått många insikter till mig om änglar och änglavärlden. Det är inget som jag söker eller jagar efter, utan det bara kommer till mig. Jag vet inte om det var en ängel som kom till mig i tältet, men det är troligt. Om det hade varit Jesu Ande eller den Helige Ande, så hade det säkert kommit en bönens ande över mig samtidigt. Jag tillbad inte det ljus jag såg, kände inte för att tillbe det, utan tackade bara Jesus för det som skedde.
...

Nå, men har jag sett några änglar sedan då, och upplevt sådana där saker som vissa evangelister och profeter talar om? Nej, inte direkt. Jag har upplevt en hel del saker, som jag är ganska säker på var änglars aktiviteter, men jag kan inte säga att jag sett någon ängel rakt upp och ned. Och jag skulle hellre vilja se Jesus i så fall. Däremot så tror jag mig ha upplevt något av det Jesus sade: Saliga är ni som icke ser och dock tror. Jag har märkt att mycket av det jag skrivit om den himmelska världen, och om änglar, överensstämmer med sådant som kristna som varit i himlen och som har mött änglar, har vittnat om. Så det är nog så att man kan skåda in i den himmelska världen på olika sätt. Vissa ser och hör saker, eller blir transporterade, andra bara tror på Skriften och får klarhet i vad den handlar om. För allt finns ju där redan, i Skriften. Det gäller bara att se det och tro på det.

_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag