Augusti Månad, Nådens år 2008

"Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår" (1 Mos. 18:20)


Kananeisk kultur

Om chimeror, stamceller och likheter mellan forntid och nutidTunisisk (kartagisk) mosaik från romersk tid

 

Ja till djur-människo-embryo

"Det är tillåtet att skapa embryon av blandat djur- och människomaterial, avgjorde brittiska underhuset på måndagen med 336 röster mot 176. Därmed öppnas stamcellsforskningen för nya möjligheter, och kanske bättre tillgång på stamceller, sådana celler som bland annat tros kunna ge behandling för Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Överhuset måste ta samma beslut för att det ska vinna laga kraft." (TT Publicerad: 2008-05-20)
___


Har sagt det tidigare, men här är det igen:

Monstrens tid kommer.

"Tillåtet att skapa embryon av blandat djur- och människomaterial". Människomaterial? Bara det låter illavarslande. Men än mer illavarslande är det, när det nu tycks bli tillåtet, att korsbefrukta människor och djur, genom konstgjord befruktning. Dessa små monsterembryon skall sedan förstöras, försäkrar man, efter att man utvunnit de önskade ämnena ur dem. Men tänk om någon forskare är en böjd forskare? Nej nej, sådana forskare finns inte. Inte? Det fanns en som hette Mengele, för inte så länge sedan. Finns det en, finns också möjligheten för fler. Det behövs bara en. Finns det galna makthavare i världen idag? Finns det behov av hemliga vapen, finns det önskningar bland människor om superstyrka, ökade egenskaper? Behov skapar utrymme för åtgång. Vad kommer efter den medicinska användningen?

Kirurgin användes tidigare bara för att hjälpa sjuka människor. Idag används den av kosmetiska skäl. Handel med mänskliga kroppsdelar, ofta stulna och utskurna ur offren, förekommer därför att den medicinska kunskapen att inplantera dem nu finns. De droger som tidigare bara framställdes för medicinska skäl sprids nu okontrollerat, som narkotika, över hela världen. Vilken vetenskaplig upptäckt har inte kommit att missbrukas?

Skillnaden mot tidigare är att detta rymmer sådana oerhörda konsekvenser, att det, när det börjar spridas utanför laboratorierna, kommer att förändra själva livet på jorden.

Jurassic Park kommer att bli möjlig. Spindelmannen kommer att bli möjlig. Jättar blir möjliga. Ormmänniskor blir möjliga. Kentaurer, sjöjungfrur, dinosaurier - begränsningarna bryts, och människan kan skapa liv i vilka former som helst. Bara fantasin sätter stopp för utvecklingen.

Detta har skett ett par gånger tidigare i historien, och båda gångerna har det slutat i katastrof för mänskligheten. Det börjar oskyldigt, som all ondska, och så utvecklas det, gränser flyttas, spärrar bryts ned, efterfrågan skapar åtgång, det som förr var otänkbart ses snart som normalt.

Klart du skall ge din son hästegenskaper, tänk vilken fördel för ditt lantbruk. Klart du skall låta din katt paras med din dotter, vilken skönhet, vilken smidighet, och vilka klor att försvara sig med! Klart vi behöver en armé av flodhästsoldater, och krokodilmanskap. Fienden kan ju ha ännu värre saker!

Låter det otroligt? Bara idag. Så snart det blir affärer och politik av det, kommer maktens mediemaskiner att vänja oss vid tanken, bit för bit, program efter program. Redan accepteras ju beblandelse mellan par av samma kön. Det var bara första steget. När den spärren väl är bruten, kan nästa och nästa steg komma. Kärnfamiljen som enarådande samlevnadsform är ju död, nu. Och när kyrkan välsignar det onormala, går det sedan fort utför.

Men tack och lov för katastrofer, när de kommer ifrån Gud. Det kommer bara att tillåtas för en kort tid. Människan har inte fått den makten, tillåtelse att mixtra med arterna på jorden. När änglar gjort så, har de störtats ned i avgrunden, och människor med dem.
___

 

 


Läs mer om CHIMERAN

Pig-human chimeras contain cell surprise
Human Cells + Animal Cells
Human Cells + Animal Cells, 2
Animal-Human Hybrids Spark Controversy
Chimeras - Animal-Human Hybrids
What are chimeras and why are they created?
Scientists debate blending of human, animal forms
Chimeras on the Horizon
___

 

 

 

 

 

 

Här några översatta texter ur ovanstående artikelsamling:"Grönt sken"

I Caltech-experimenten frigjorde forskarna ett HIV-virus från dess sjukdomsorsakande element, och använde det för att infektera encelliga musembryon med en gen från en manet.
Vilken gen som helst kunde ha valts, men för studiets syfte valde de en specifik manetgen som kunde tjäna som "markör" för att indikera om genöverföringen blev framgångsrik. Genen producerar ett protein som ger maneten en grön, självlysande fluorescens.
När mössen föddes bar de på manetens gen i sina egna gener. Under fluorescent ljus utstrålade alla deras större vävnader och organ — inklusive skinn, ben, muskler, lungor, lever, njurar, magsäck, hjärna och näthinna — ett grönt sken.
Skenet blev ett permanent drag i mössens gener och fördes vidare till många av deras avkomma.
Vissa av mössen sken mer än andra, beroende på hur många kopior av manetens gen de upptagit. Men 80 procent av originalmössen (14 av 17) som fick genöverföringen bar på minst en kopia av genen, och de flesta av dem, 90 procent, visade en hög grad av fluorescens.

(Tillägg: Detta har nyligen också gjorts med ett mänskligt embryo. Läs vidare här)

[...]

Det borde vara möjligt, sade forskaren [Carlos Lois, som offentliggjorde experimentet], att använda den nya tekniken till att producera många andra transgena djurarter, särskilt högre däggdjur och fåglar.
"Det finns många forskningsområden där [transgena] möss inte är till hjälp — till exempel som modeller för Alzheimers," sade Lois. "Så det skulle vara extremt fördelaktigt att utveckla apor som kunde utveckla Alzheimers, eller en primat som kunde få AIDS, så att vi kunde använda dem för att testa vacciner och behandlingar."

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/01/0111_genmice.html

 

Kommentar: Är det egentligen så stor skillnad mellan dessa forskare i vår tid, och naziforskaren Mengele? En apa har också känslor, och ett avancerat psyke.

Ytterligare: Man märker i de olika forskarnas kommentarer i de länkade artiklarna ovan, att inte ens de som är djupt skeptiska mot denna forskning, är så skeptiska som de borde vara. De är redan långt framför oss i acceptans, och verkar inte chockade eller bestörta på något sätt att denna forskning pågår. De varnar mot den, men på ett ganska lamt sätt - som om de vet att detta redan är så långt framskridet att det inte kommer att kunna stoppas. Det kan bara hejdas.

 


"Ett forskningsgenombrott"

Den potentiella kraften hos chimeror som forskningsredskap blev klar för ett decennium sedan i en serie dramatiska experiment utförda av Evan Balaban, nu vid McGill University i Montreal. Balaban tog små sektioner av hjärnan från växande vaktelfoster och transplanterade in dem i växande kycklingfoster.
De resulterande kycklingarna uppvisade drill-läten och huvudknölar unika för vaktlar, och bevisade att de transplanterade delarna av hjärnan innehöll de neurala kretsarna för vaktel-läten. Detta var förbluffande bevis för att komplexa egenskaper kunde överföras mellan arter.
...

Det mest radikala experimentet, ännu inte utfört, skulle vara att injicera mänskliga stamceller i ett djurembryo och sedan överföra detta chimera-embryo till ett annat djurs livmoder. Forskarna tror att de mångfaldigande mänskliga cellerna skulle spridas ut i djurembryot medan det mognade till foster, och integrera sig i varje organ.
Sådana "förmänskligade" djur skulle ha oräkneliga användningsområden. De skulle nästan säkert medföra bättre sätt att testa nya medciners effektivitet och giftighet, t.ex, än de vanliga möss som oftast används idag.
Men få forskare är ivriga att utföra experimentet. Risken, säger de, är att någon mänsklig cell kan finna sin väg till de utvecklande testiklarna eller äggstockarna, där de kunde växa till mänskliga sädesceller och ägg. Om två sådana chimeror — låt säga möss — skulle para sig, kunde ett mänskligt embryo formas, instängt i mushonan.
Alla är dock inte överens om att detta vore ett fruktansvärt resultat.

http://www.msnbc.msn.com/id/6534243
http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/275/5308/1883b

 

Det här bevisar att denna forskning lätt kan missbrukas, lätt kan hamna i, inte bara fel, men ännu mer fel, händer. Nästan vem som helst kan göra detta. Man suger ut hjärnceller ur ett djur i det tidiga fosterstadiet, och sprutar in dessa stamceller i hjärnan på en annan djurart (eller en människa) i tidigt fosterstadium, och artfrämmande egenskaper överförs. Här var det en kyckling som fick egenskapen att låta som en vaktel. Resten kan vem som helst förstå.

Jag hade fel. Monstrens tid kommer inte. Den har börjat.
___

 

Är detta ett sådant monster, en chimera, eller är det bara ett förebud, ett tecken som visas oss på tidens scen, för att varna för den väg mänskligheten nu slagit in på?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3021369.ab
___

 

 

Chimeror omnämns i Uppenbarelseboken


"Chimera di Arezzo", etruskisk bronsskulptur
i Florens, Italien

Den grekiska chimeran var en blandning av get, lejon och orm. Alltså ett lejon med ett gethuvud och ormsvans. Enligt Upp. 9:17-19 skall det i den sista tiden finnas en armé som rider på en annan slags chimera - hästar med lejonhuvuden och ormsvansar. Nu behöver ju inte detta vara fysiska varelser, eftersom de tycks komma upp ur avgrunden, men likheten med chimeran är tydlig, och det är märkligt att forskningen gett sina egna miniatyrmonster just det namnet. Och som sagt, så är sådana varelser som hästar med lejonhuvuden och ormsvansar fullt möjliga att "framställa", rent fysiskt, med den teknik forskningen redan nu besitter. Det skulle krävas många försök, många experiment, varunder andra märkliga hybrider uppkommer, på vägen, men principen är densamma som med vaktel/kycklingen och de andra mengeleexperimenten.

Det är alltså inte kunskap och teknik som står i vägen för detta, utan de rester av moralisk återhållsamhet som ännu finns i mänskligheten. När detta är "röjt ur vägen", för att dra en parallell till ett annat monsters framträdande, blir det inte kycklingar, grisar och möss man experimenterar med.
___


Strax efter att jag skrivit detta fick jag en overklighetskänsla. Ja men är det så illa, eller har jag en mardröm, flög tanken genom min hjärna. Men visst är det så här illa. Det är som om det är svårt att fatta, för stort att greppa.

Konklusionen blir att vi kommer inte att kunna stoppa detta, men möjligen fördröja det, om vi säger ifrån mot det.
___

 

 

Mjölk och honung i Kanaans land
- men inte bara det

Så här befallde Herren Moses, när han och det israelitiska folket stod inför ankomsten till Kanaans land, landet som bl.a hade hyst städerna Sodom och Gomorra:


Kan floran i Kanaan ha varit kontaminerad av
manipulerat DNA?

"Du skall inte beblanda dig med något djur, så att du genom detta blir oren. Och ingen kvinna skall ha att skaffa med något djur, så att hon beblandar sig därmed; det är en vederstygglighet. Ni skall inte orena er med något av allt detta, ty med allt sådant har de hedningar orenat sig, som jag fördriver för eder. Därigenom har landet blivit orenat, och jag har på det hemsökt dess missgärning, så att landet har utspytt sina inbyggare." (3 Mos. 18:22-25)

Den "orenhet" som kananeerna ådragit sig genom sina perversioner, som omfattade allt ifrån homofili och incest till zoofili, kan mycket väl, och mycket troligen, ha avsett mer än moralisk orenhet, alltså syndaskuld. Precis samma tid, århundradena runt 1500 före Kristus, är fylld av berättelser om artbeblandelser mellan människor och djur och mellan djur och djur. Det ligger mycket mer i detta än vad som avslöjas i Mose skrifter, förståeligt nog, då det på hans tid var bättre att tiga om detta, än att ta risken att det skulle fortleva om man berättade för mycket om det. Vi får pussla ihop sanningen genom att hämta arkeologiska vittnesbörd ifrån de omkringliggande kulturerna, och ifrån andra samtida skrifter, där vi, när vi ser påfallande paralleller, kan vara ganska vissa om att autentisk historia visar sig.

Ordet "orena" kan ju också ha betydelsen "förorena", som i att den mänskliga arvsmassan kan förorenas, genom sexuell beblandelse med djur. Men sådant är ju inte möjligt, säger du. Nej inte i de flesta fall, men vad händer om det t.ex redan finns ett embryo i livmodern på en kvinna (henne ovetande), och hon låter sig befruktas av ett djur? Vi läste ju ovan att embryon i tidiga stadium kan ta upp celler från andra arter och överföra dessa i sin egen utveckling. Så visst finns möjligheten, även utanför laboratorier, att sådant kan ske, och mycket väl har kunnat ske, i just sådana tider då gränser överskrids i förfallna kulturer, som i Sodom och Kanaans land, och i vår tid. I vår tid. (Vet du att det finns en "djurbordell" i Danmark, dit människor kan komma och få ha sex med djur?) Och i Sverige är det inte ens förbjudet med tidelag. Mängder med djur lämnas varje år till veterinärer med skador som uppkommit när människor utnyttjat dem sexuellt.)

Och vänd på det. Ett djur som är havande, en gris, ett får, en åsna, en häst, en hund, som har ett embryo i tidigt stadium, som blir våldtaget av en man, kan troligen, om förutsättningarna är precis de som behövs, förorenas av mannens celler, och föda en chimera. Det finns faktiskt berättelser, även från vår tid och tidigare generationer, både om märkliga barn som fötts på BB, och om märkliga djur som fötts på lantgårdar. Dessa saker tystas ned, det är för skamligt att ens tala om det, men troligen händer det, och ju mer sodomskulturen breder ut sig, desto större risker är det, att de kananeiska "styggelserna" börjar visa sig, inte bara med utgångspunkt ifrån laboratorier, utan också ifrån det moderna, frigjorda "kulturlivet". Det ena kommer troligen att följa det andra och ge legitimitet åt vartannat. Och mänskligheten i sitt uppror kommer bara att bli ännu mer ivrig att visa sin gudsfrånvändhet, när den upptäcker att detta är både förbjudet och förutsagt, i Bibeln.

T.ex så "gifte" sig homoprofilen Alexander Bard för några år sedan med en ko, på en festival i Tyskland. Om "äktenskapet" fullbordades vet jag inte, men intentionen behöver man inte tveka på, särskilt inte i det fallet, då Bard dessutom är känd sedan gammalt för sin satanism. Det är fina kombinationer detta. Och en sådan person är alltså fullt ut accepterad i svenskt kulturliv. Jaja, det där är redan gammalt, men förtjänar att nämnas i detta sammanhanget.

Jag ber om ursäkt för allt det fruktansvärt osmakliga jag skildrat här. Men det måste sägas, och varnas för. För detta pågår, och framskrider, i det tysta, och antagligen är det så tyst just för att man ogärna vill tala om sådana vederstyggligheter. Men vi måste ju försöka motverka det på något sätt.
___

 

 

Inte bara syndafloden
Bronsålderskulturernas undergång

Hur gick det då med dessa kulturer, på Mose tid, i länderna runt omkring Israel? Sodom och Gomorra ödelades ju, och Kanaans land erövrades av Israel och de genetiskt "förorenade" folken där dog i krigen eller drevs ut. Vad hände med resten av folken som begått samma synder? Fick de leva vidare? Nej, historien vittnar om att det vid Mose tid och århundradena däromkring inträffade ett antal stora katastrofer runt omkring i Medelhavsvärlden, som på Kreta, på Thera (San Torini), i Troja, mfl, så att den tidens civilisationer, de som föregick antiken, gick under, dog ut, och så gott som försvann. En motsvarande nedgång skedde faktiskt även här i Norden, då den hyperboreiska bronsålderskulturen dog ut, en storslagen kultur som troligen hade samma slag av oren beblandelse.

Det här borde tjäna som varningar åt vår moderna tid, men tror du de lyssnar? Det är ju bara sagor för dem. Men detta var inga "hans- och greta-sagor" från början, utan det är vad senare tider har antagit eftersom det inte existerade sådant på deras tid, då domen från ovan hade rensat bort det mesta av det. Det är först i vår tid som vi kan börja se paralleller mellan "sagorna" och nutiden, så att en och annan glimt lyser upp sinnet här och där.

Att sådana glimtar blir resultatet av denna artikel hoppas och vill jag. Må det ske i Jesu namn.
___

 

 

 

 

"Världens första kommersiellt klonade hundar"


En konstnär föreställer sig hur en
människo-hund-hybrid kan se ut.

Det här är just ett sådant exempel på snyfthistoria, som kommer att, och alltid har, möjliggjort de stora avstegen ifrån människans naturliga och gudomliga ursprung. Fem små "söta" hundvalpar klonade efter sin avlidne hundfader. Ämnat att framkalla varma känslor, av sympati. Men precis samma teknik kan användas för att klona söner till Josef Stalin, Ivan den förskräcklige, Al Capone, Saddam Hussein, eller vem du vill som man kan ta bevarat DNA ifrån. Och dessa "söta" hundvalparna banar väg för det, gör det acceptabelt, vänjer oss vid tanken, så att nästa steg på vägen skall framstå som mindre drastiskt, mindre horribelt, mindre naturstridigt.

Här finns dock utrymme för besvikelser, i båda riktningar. En människa formas inte bara av sitt genetiska arv. En ny Stalin behöver inte bli en ondskefull person. Snart kommer någon att vilja klona Albert Einstein, kanske. En "bror" till Einstein skulle lika gärna kunna bli ett ondskefullt monster, som använder sin intelligens för att föra mänskligheten än fortare på vägen mot sitt fördärv. En klonad Gandhi, en klonad "Moder Teresa", är ingen garanti för att egenskapen medmänsklighet förs över till de nya individerna. Varje människa har en själ, en människoande, och denna är helt individuell och är den avgörande faktorn till vad vi kommer att bli, hur vi kommer att förvalta de egenskaper vi bär på. En människa "framställd" på detta sätt kan komma att hysa ett bottenlöst hat mot det övriga, naturliga människosläktet. Hat, och eventuellt en total saknad av medlidande.
___

 

 


Ett självlysande människoembryo???


2007: Ett 5-dagars embryo.
Vetenskapsmän skapade i smyg det första
genmodifierade människoembryot.

"Scientists have created the first genetically modified human embryo.
Led by Nikica Zaninovic, researchers at Cornell University added a green fluorescent protein to an embryo left over from assisted reproduction. They destroyed the embryo five days later. It is believed to be the first documented genetic modification of a human embryo."


"Much of the debate stems from the fact that the effects of genetically altering an embryo would be generational and permanent. In other words, if we create a mutant baby and it grows up to have children of it’s own—they’ll all be mutant gene carriers too. Genes injected into embryos and reproductive cells, such as sperm, affect every cells in the body and would be passed on to future generations. Critics say current humans don’t have the right to tamper with the gene pool of future generations."

Detta är verkligen oroväckande.

"Theoretically, options are nearly limitless. Even a gene that exists in another species could be brought over to a human cell. Imagine some of the incredible traits of the animal kingdom that some humans don’t possess such as night vision, amazing agility, or the ability to breath underwater. The precedence for these types of radical changes is already in place. Experimental mice, for example, were successfully given the human ability to see in color. If animals can be engineered to have human traits, then humans can certainly be mutated to have desirable animal traits.

It is even thought possible to so drastically alter human genomes that a type of superhuman species could emerge. The fear with germline engineering is that since it is inheritable, offspring and all succeeding generations would carry the modified traits. This is one reason why this type of engineering is currently banned- it could lead to irreversible alteration of the entire human species."

The World’s First GM Human Embryo Could Dramatically Alter the Future
Scientist team creates first GM human embryo
Will Scientists Create "Manimals"? Human-Animal Embryos Get Approval
The First Genetically Modified Human Embryo: Advance or Abomination?
Human-animal mixing going too far, report says
MPs vote for human-animal hybrid embryos
Gordon Brown backs animal-human hybrids

 

 

Historien visar vägen

En kultur som slagit in på denna väg, är dödsdömd. Det visar de historiska exemplen nämnda ovan. Och de är hämtade ur dokumenterad historia. Mänskligheten vet att dessa kulturer gick under och försvann, och att deras fixering vid hybrider - vare sig man vill se den som reell eller religiös - gick under tillsammans med dem. Senare släkten har inte ägnat sig på samma sätt åt detta.

_______

 


 

Himmelsfärd

- Vårt enda hopp

 


 

 

Morgondagen har vi inte sett

IDAG

kan du bli frälst