Månaden April, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Bibelstudier om Jesu tillkommelse, del 3

Mer om myten om "det stora avfallet"

EN SÖKNING PÅ GOOGLE efter "det stora avfallet" ger 813 träffar (16300 på "the great falling away"). Så mycket skriver olika kristna alltså om något som inte finns som begrepp i Bibeln, som om det vore en existerande lära.

Ordet apostasia, som jag skrivit om flera gånger tidigare, har i sin rot apo- vilket också ingår i apostel. Apostel betyder ju inte avfälling, utan det betyder sändebud, en som sänds åstad. Man kan gå igenom hela det grekiska NT här och titta på hur ord med roten apost- används, och bilden av vad ordet betecknar blir väldigt klar:

Ord som börjar med "apost-" i Bibeln

Klicka sedan på länken "compare" och leta upp versnumret där ordet ingick, så kan du se både den grekiska texten där ordet ingår, och därjämte den engelska, med Strongs' lexikons förklaring.

Kanske har man i den protestantiska världen föredragit översättningen "avfallet" för att kunna utpeka katolska kyrkan för det stora avfallet, något som i och för sig inte vore missvisande, men dock, man kan ha missat något väsentligt i texten tack vare det. Att katolska kyrkan är ett avfall ifrån tron är väl uppenbart ändå. Vi behöver inte tänja på översättningar för det. Den riktigaste översättningen av apostasia i 2 Tess. 2 är inte avfallet, utan åtskiljandet, skilsmässan, avfärden, eller avresan. Och hade man skrivit så hade ju ingen människa kommit på något annat än att tro att det handlar om uppryckelsen.
...

Kan man med detta hävda att översättningen "avfallet" är en förfalskning? Ja, om det leder till felaktiga slutsatser, så visst är det en förfalskning.
___


SLUTLEDNING: Det finns inget "det stora avfallet". Det är en vandringssägen. Man kan hitta hur många webbplatser som helst, som säger "I 2 tessalonikerbrevet säger Paulus att det skall bli ett stoooort avfall i den sista tiden". Nej, det säger han inte. Han säger bara att "först måste avfallet ha skett", och det är t.o.m troligt att ordet avfall är felöversatt. Först måste åtskiljandet ha skett, är en minst lika, kanske mera trolig översättning.

MAN KAN utifrån detta konstatera att det finns element av förvillelse i läran om det stora avfallet. Inte bara är ordet apostasia tolkat enligt en helt obevisad uppfattning och insatt i stället för mera troliga ordet "åtskiljandet" ("departure" fanns i tidiga engelska översättningar) - utan dessutom har tillägget "det stora avfallet" smugit sig in i det allmänna medvetandet utan någon som helst biblisk grund.
___

 

 


APOSTASIA OM HIMMELSFÄRD

I EN TIDIGARE artikel skrev jag att ordet "aphistemi", som är en annan form av apostasia, har använts om en himmelsfärd i den antika grekiska, profana litteraturen.

Bevis finns också för att ordet apostasia har använts om ett uppryckande i den grekiska apokryfiska litteraturen. Visserligen i ett sammanhang vi inte på något sätt bejakar läromässigt, men själva användningen av ordet visar att det mycket väl kunde användas för att referera till ett upptagande i skyn.

Se sidan 80 i
IS APOSTASIA IN 2 THESSALONIANS 2:3 A REFERENCE TO THE RAPTURE?

Skriften är ingalunda något försvar för pretrib, tvärtom, den försöker motbevisa, åtminstone ifråga om apostasia-argumentet, att det skulle avse uppryckandet. Det värdefulla med denna skrift, är att författaren inte heller lyckas bevisa avfallsargumentet. Författaren avslutar med att uppryckelseargumentet är "plausibelt", men att hans personliga mening är att avfallsargumentet är mera troligt. Och eftersom han bevisligen är en kunnig man, väl förtrogen med alla teologiska argument för och emot, "bevisar" han med sin auktoritet därmed, att det mycket väl går att argumentera för att uppryckelsen avses i 2 Tess 2. Att han själv och andra kan ha en annan personlig uppfattning betyder inget i det avseendet. Det viktiga är att de erkänner möjligheten att de kan ha fel, att de teologiskt inte kan absolut motbevisa uppryckelseargumentet.

Jag anser att det räcker för att slå hål på den självsäkerhet med vilken posttribbarna använder det bibelstället för att angripa pretribsynen.

Och slår man hål på det argumentet och den självsäkerheten, då faller hela deras idés viktigaste grundfäste, eftersom den baseras just på det bibelstället.

För hur många gånger har de inte viftat med Bibeln under näsan på oss och sagt: Men titta här då, det STÅÅÅÅR ju där, att FÖRST måste avfallet ske!

Nej det gör det inte.
:0D
___

 

 

TRÖSTA VARANDRA?

ANGÅENDE PAULUS ord till tessalonikerna om att inte låta sig bringas ur fattningen, som om Herrens dag redan stode för dörren - så kan man undra om de skulle bli mer fattade om de väntade sig en omedelbar sjuårig katastrofperiod över jorden innan några av dem möjligen blir hämtade till himlen men de flesta blir halshuggna. Alltså, som om Paulus skulle säga, lugn, bröder, först måste ni gå igenom sju år av de värsta katastrofer jorden nånsin upplevt, stjärnor kommer att falla från himlen, haven och halva mänskligheten kommer att dö, men sedan kommer Jesus och hämtar dem av er som överlevt. -Ja, Paulus, nu blev vi verkligen lugna! Och tröstade. Detta skall vi verkligen använda på våra begravningar i fortsättningen! Varför sörja? Vi kommer att dö allihop snart!


"Så trösta nu varandra med dessa ord"?

Om tessalonikerna hade väntat vedermödan före Jesu tillkommelse, så skulle Paulus framstått som skvatt galen för dem.

Det är väl därför vi som tror på Jesu snara tillkommelse blir så hårt angripna av posttribbarna. "Hur kan ni vara så bekymmerslösa?"

Tja... För att vi tror på Guds ord?
___

 

 

 

Bibelstudier om Jesu tillkommelse
Del 1. Är läran om "det stora avfallet" en falsk lära? | Del 2. Ändetidens tre uppryckelser


 

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag