ÅRTUSENDETS SISTA SOLFÖRMÖRKELSE


- SKÄR MITT IGENOM HJÄRTAT AV EU


"OCH TECKEN SKOLA SKE I SOLEN OCH MÅNEN OCH I STJÄRNORNA... (Luk. 21:25)


DEN 11 AUGUSTI 1999 inträffar den sista totala solförmörkelsen under detta årtusende. Den kommer att kunna ses av fler människor än någon gång tidigare i historien.

SOLFÖRMÖRKELSEN börjar med att solen går upp förmörkad utanför USA:s nordöstra kust, och slutar med en förmörkad solnedgång i Bengaliska viken öster om Indien.
Europa kommer att beröras av förmörkelsen under förmiddag och tidig eftermiddag. Den blir total sedd från en tio mil bred remsa från Cornwall i södra England, över Centraleuropa och till södra Svarta Havet.
Längre österut överskuggas Turkiet, Irak, Pakistan och Indien. Ju längre österut, desto lägre på himlen kommer solen att stå när den förmörkas.

Total Solar Eclipse 1999

"Och det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen." (Amos 8:9)

DEN TIO MIL BREDA ZON i Europa där månen som längt skymmer solen - under drygt två minuter - hör till de mest tättbefolkade områdena i Europa. Invånare i storstäder som Plymouth, Le Havre, Strasbourg (där EU-parlamentet samlas), Saarbruchen, Karlsruhe, Stuttgart, Munchen, Saltzburg och Bukarest, behöver bara titta ut genom sina fönster för att få uppleva en total solförmörkelse.
Jättestäder som Paris, Wien och Budapest ligger bara några mil från den zon inom vilken förmörkelsen blir total.

Också vi i Sverige kommer att kunna uppleva solförmörkelsen, även om den inte blir total på våra breddgrader. I Skåne kommer 80% av solskivan att vara skymd av månen, i Göteborg försvinner som mest tre fjärdedelar av solen. Längst i norr förmörkas bara halva solskivan.

Skillnaden i upplevelse av en total och en partiell solförmörkelse är mycket större än man tror. Vid total solförmörkelse råder rejäl skymning och himlen blir så mörk att man kan se planeterna och de starkaste stjärnorna lysa.
Under de minuter en total solförmörkelse pågår tystnar alla fåglar. Många djur uppvisar beteenden som de annars bara har inför mörkrets normala inbrott.
Och det silverglänsande skenet runt den mörka helt skymda solskivan är en betydligt praktfullare syn än en aldrig så naggad sol.
Där förmörkelsen är partiell minskar inte dagsljuset mer än det gör när ett moln drar förbi solen vilken vacker sommardag som helst. Det gäller även om praktiskt taget hela solskivan är skymd.

Men även en partiell förmörkelse är värd att uppmärksammas. På västkusten inleds den partiella solförmörkelsen kl 11.23. Då börjar månen knapra på solskivans kant. Strax före klockan 13.51 är det hela över. Som mest skymd är solen mellan klockan 12.35 och 12.40.
Längre österut i Sverige är tidsschemat framflyttat några minuter.

Totala solförmörkelser är inte så ovanliga som man kanske tror. Under en tioårsperiod inträffar i genomsnitt 8 totala förmörkelser någonstans på jorden.
Att det ändå går så många år mellan chanserna att få uppleva en solförmörkelse på hemmaplan, beror på att det är en så liten del av jorden som berörs. Många förmörkelser är också "osynliga" helt enkelt därför att de inträffar över polarområdena eller världshaven.
Senaste totala solförmörkelsen i Sverige var 1954. Nästa gång blir år 2126.
Vill vi själva uppleva en total solförmörkelse får vi alltså vara beredda att resa utomlands.

Sommarens förmörkelse kommer att locka miljoner och åter miljoner människor till den smala tiomilaremsa genom Europa där totalitet råder. Räkna med fullbelagda hotell och campingplatser, upptrissade priser och stora trafiksvårigheter.
...

 

AKTA ÖGONEN...

Titta aldrig direkt mot solen eller genom kikare. Det gäller både om solen är helt eller delvis skymd av månen. Bäst ser man genom några lager exponerade svarta fotonegativ. Solglasögon räcker inte. Testa några dagar före den riktiga förmörkelsen. Sedan är det bara att hoppas på molnfri himmel.

Månskugga

SOLFÖRMÖRKELSE inträffar när solen, månen och jorden står på linje. Månen ger då upphov till dels en kärnskugga, dels en halvskugga på jorden. Där kärnskuggan faller är förmörkelsen total, i halvskuggan partiell. Kärnskuggan faller bara på ett litet område av jorden. Halvskuggan berör en betydlgt större yta.

...

TOTALITETSZONEN genom Europa är tio mil bred och går genom mycket tättbefolkade områden. Miljoner och åter miljoner kommer därför att kunna följa solförmörkelsen från parkettplats. Om vädret tillåter vill säga. Ytterligare många miljoner har mindre än fem mil att resa för att ta sig till platser där förmörkelsen är total.
_______

 

TECKEN I SKYN...

S
OLEN har alltid spelat en viktig roll för människan och i många kulturer dyrkats som en gud. Vi kan bara föreställa oss vilken ångest våra tidiga förfäder måste ha känt första gången de mitt på dagen såg solen försvinna, himlen mörkna och stjärnorna tändas.

Den första solförmörkelse som är dokumenterad inträffade för drygt 4000 år sedan i Kina, och ledde till att kejsarens två hovastronomer förlorade sina huvuden. Deras brott var att de inte i tid hade förutsett att en solförmörkelse var på gång.
Kejsaren hade därför inte i tid hunnit föranstalta om de ceremonier som krävdes, för att att skrämma bort den onda drake man trodde var upphovet till att solen plötsligt försvann.
Att solen faktiskt återkom, de uteblivna ceremonierna till trots, kunde inte rädda livet på de försumliga astronomerna.

Det var babylonierna som för 2500 år sen först började få ordning på solförmörkelserna och kunde räkna fram att de var cykliska.
Numera kan tid och plats för framtida förmörkelser förutsägas på minuten när. Det är också möjligt att datera inträffade förmörkelser bakåt i riden.
Detta har hjälpt historikerna att tidsbestämma sådant som ägt rum för mycket länge sedan. Det är nämligen vanligt att förhistoriska källor daterar händelser genom att ange antalet dagar, månader och år efter en solförmörkelse. Med precisa kunskaper om var och när förmörkelserna ägt rum, har det blivit möjligt att sätta årtal på händelser som inträffat för flera tusen år sedan.

Ett exempel på detta från bibelforskningen gäller en solförmörkelse som är omnämnd i Gamla Testamentet, Amos 8:9, där det heter:

"Och det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen." (Amos 8:9)

Dagen som åsyftas är den 15 juni år 763 f. kr. Då inträffade en verklig solförmörkelse som också bekräftas av en samtida assyrisk källa. En skrivare i staden Nineve noterade solförmörkelsen och markerade händelsen på sin skrivtavla.

 

SOLEN OCH MÅNEN HJÄLPTE EINSTEIN

EN SOM verkligen har en solförmörkelse att tacka för mycket är Albert Einstein. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kröks själva rymden runt all massa. Det skulle innebära att ljuset från en stjärna böjer av, då det passerar t.ex solen. Ju större massa, gravitation, desto större krökning.
Omvärlden ställde sig tvekande till Einsteins teori. Denne hävdade dock att teorin kunde bevisas genom mätningar. En sådan mätning måste göras vid en total solförmörkelse. Det är bara då solen och stjärnorna syns samtidigt.

År 1919 inträffade en total solförmörkelse. Denna utnyttjades av den brittiske astronomen Eddington. Hans två expeditioner lyckades fotografera solförmörkelsen från Afrikas västkust och från Brasilien. Eddington kunde därmed visa att stjärnor som låg nära solen böjts av precis som Einstein räknat ut.


(Från en artikel i GP av Gösta Lindencrona, 27/12 1998)


_______


KOMMENTAR:

När jag läser detta kommer jag att tänka på ordet i Uppenbarelseboken om vilddjursriket och vredesskålarna:

"Och den femte (ängeln) göt ut sin skål över vilddjurets tron. Då blev dess rike förmörkat, och människorna beto sönder sina tungor i sin vånda." (Upp. 16:10)


JAG PÅSTÅR INTE att detta har något med solförmörkelsen att göra, men det är en märklig parallell, kanske ett förebud. Solförmörkelsen kommer att skära en svart skåra tvärs genom hela EU - vilddjurets rike enligt den vanligaste tolkningen av profetiorna - och Strasbourg, där EU-parlamentet samlas, själva maktens säte, ligger precis i den mörka skåran...
Detta sker 1999, strax före övergången till år 2000, när världen står inför risken av den värsta katastrof som drabbat oss sedan syndafloden.

Den svarta skåran fortsätter sedan österut, genom Turkiet, det gamla östromerska riket, och vidare in över Irak - antikens och forntidens babyloniska världsvälde...

Så denna solförmörkelse stakar verkligen ut en rutt med historiska anor, och profetiska. Är det Gud som försöker säga oss något...?

"Och tecken skall ske i solen och i månen..."


"Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;

ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.

Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:34-38)


ÅTER TILL ÄNDETIDSKALENDERN...


Animation av solförmörkelsen


GÄST/DEBATTBOK

Skriv gärna ett inlägg i Lärjungaskaps gäst/debattbok...

BIBELSAMTAL:
Tro & Vetenskap


Önskar du personlig kontakt? Skicka ett email:

EMAIL TILL LÄRJUNGASKAP


VILL DU BLI FRÄLST?