Oktober Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Lärdomar Från Psalm 82

ÄNGLAMÄNNISKAN"The Sorrowing Soul Between Doubt and Faith", av Elihu Wedder (1884)

NGLA­MÄNNI­SKAN, dvs den människa som lever i det himmelska livet, det himmelska tillståndet, den människan är inte längre bunden till ett planetariskt liv...


DEN HÄR inspelningen (se nedan) var inte planerad på något sätt, utan detta var tankar som "överföll" mig under en campingtur i somras och jag hade bara en mobiltelefons inspelningsmöjlighet till hands. Därav den inte allra bästa ljudkvaliten. Den här gången förstod jag däremot ganska fort att detta skulle ut på nätet, och bli en fortsättning på den förra inspelningen (Änglarnas nedstiganden och människans tidsåldrar). Det märkliga är att inspirationen räckte nästan precis lika länge som förra gången (ca 45 min), utan att det var planerat.

Mellan avsnitt 5 och 6 har jag lagt in ett klipp med en storlom, som kom med på inspelningen. Väldigt vackert läte, när det ekar över sjön om natten.
________

 

Innehåll:

1. Interplanetariska varelser

2. Kött och blod

3. Enok och Jesus

4. Tusenårsriket

5. Hur änglarna förlorade sina himmelskroppar

6. Hur änglarna förlorade sina himmelskroppar, forts.

7. Begynnelsen
___

 

 


Bibeltexter

Om du inte känner till (alla) de bibelställen jag nämner om, eller vill kolla dem igen, så kan du se dem här medan du lyssnar:

1. 1 Kor. 15:40-49. Luk. 16:26.
2. 1 Kor. 15:50. Matt. 16:17. Luk. 24:39. 3 Mos. 17:11. 3 Mos. 17:14. 1 Kor. 15:45. 1 Mos. 2:7 (LXX). Rom. 8:3. Upp. 6:9. Upp. 20:4.
3. 1 Mos. 5:24. Hebr. 11:5.
4. Jes. 65:20. Luk. 20:36 ("De kan ju ej heller mer dö." Det här kan verka som en motsägelse, eftersom änglar kunde dö. Men nu har vi Kristus, och det hade inte änglarna). (Enoch 15:3-6).
5. 1 Mos. 6:1-4. Job 38:4-7.
6. Jud. 1:6. 2 Petr. 2:4. 1 Kor. 6:16-17. Ps. 82:1-8.
7. 1 Mos. 1:1. (Ang. parentesen: Efter detta upptäckte jag att ordet för "skapade", "bara", är ett verb i singularform - hebreiskan har också verb i pluralform, så som svenskan hade i gammal tid - och därför kan ordet Elohim bara förstås i ental här. Min uttolkning av versen ändras däremot inte, som framgår av texten längre fram, när Herren säger t.ex "mannen har blivit såsom en av oss", 1 Mos. 3:22, vilket klart syftar på Herren och hans änglar och att de var närvarande och delaktiga i skapelseverket). Kol. 1:16. Hebr. 1:10. Hebr. 2:2. Gal. 3:19. Apg. 7:53. 5 Mos. 5:17-23. 5 Mos. 9:10. Apg. 7:38. Ps. 68:18. Hes. 28:11-19. Jes. 14:12-19. 2 Kor. 12:2-4. Ef. 2:2. Ef. 6:12. Ps. 68:34. 2 Krön. 6:18.
___

 

 
 
Intalat den 29 juli 2011 vid Härsvatten i Svartedalen i Bohuslän.
Bakgrundsmusik John Debney: Musikstycken funna på Youtube.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag