Juli Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Lärdomar Från Psalm 82

ÄNGLARNAS NEDSTIGANDEN & MÄNNISKANS TIDSÅLDRAR


En möjlig inledning till Psalm 82


Hammurabis stele. "Solguden" Shamesh dikterar sina lagar för kung Hammurabi i Babylon (regenttid 1792-1750 fKr).
Lagtexten är inristad på stentavlan under avbildningen.

ENOM PSALM 82 kan man lära sig mycket om de båda änglaskarornas verksamhet. Det verkar som om de furstar som nu råder över jordens nationer (förutom Israel och troligen USA - jag kommer att bli hudflängd för det påståendet), ibland samlas till ett råd*, på samma sätt som de rättfärdiga änglarna gör. I detta råd inkom en dag Herrens Ängel, Jesus, själv, och höll dom med domarna. Han förklarade dem dödliga, fråntog alltså dem det eviga livet.

De här änglarna, som alltså steg ned till människorna, är de som gav dem de lagar som är kända t.ex från Hammurabis stele. Texten på den tavlan påminner väldigt mycket om Mose lag. En liknande lag finns också hos hettiterna. De korrupta änglarna har alltså efterliknat Herrens Ängel, och grundat civilisationer på liknande sätt, genom att utge lagar, genom de jordiska makthavarna.** Men de saknar den sanna rättfärdigheten, och det är detta Herrens Ängel angriper i psalmen.

Inte nog med att de stiftat ofullkomliga lagar, de har också varit nere på jorden i andra ärenden, som vi ser av deras förlust av det eviga livet. Sådant sker, som Enoks bok visar, vid samröre med jordiska kvinnor, och möjligen också med blodsblandning genom förtäring, något som åtminstone dessas söner var kända för.

Allt det här är väldigt intressant, och det finns många samband att upptäcka och kartlägga. En enda psalm i Skriften öppnar väg in i ett helt nytt område av bibelkunskap, som vi annars trodde inte fanns där.

Mer om detta kommer, när Andens vind blåser igen den här vägen. Och det gör Han ofta.
___


* Tänk Olympen.
** Men vänta nu, Hammurabi levde ju långt före Mose. Hur kan jag då säga att hans "gud" efterliknade Mose lag? Då får vi inte glömma att det fanns rättfärdiga före Mose, som Job, Melkisedek, Abraham, Sem och Noa, och de hade blivit givna Guds lagar och bud (1 Mos. 26:5), även om det troligen inte var i den omfattningen som kom med Moses och som då nedtecknades för att bevaras till eftervärlden.
________

 

 

ÄNGLARNAS NEDSTIGANDEN & MÄNNISKANS TIDSÅLDRAR

ORTSÄTTNINGEN på den här uppenbarelsetråden kom i form av ett talat budskap, eller rättare en serie talade budskap, eftersom jag inte hade tillgång till dator eller penna och papper just när det kom. Så de här något, i alla fall till att börja med, lösryckta tankegångarna, bygger vidare på vad Psalm 82 lär, bl.a, och medan de första delarna bara var intalade anteckningar (på smartphone - utan en tanke på att göra dem offentliga), blev de senare mer som intalade artiklar, när jag insåg att detta var vad Herren gav och att det nu var under förkunnaransvar.

Jag har lagt på bakgrundsmusik, eftersom det förhöjer och illustrerar innehållet.


Bibeltexter:
Ps. 82:1-8
. 1 Mos. 10:6-12
. 1 Mos. 10:21-25
. 1 Mos. 10:32
. 1 Mos. 11:1-19
. 1 Mos. 14:1-16
. 2 Mos. 1:1-22
. 5 Mos. 2:9-12
. 5 Mos. 2:18-23
. 5 Mos. 4:19
. 5 Mos. 32:8
. Deut. 32:8
. Deut. 32:8 not
.
___

 

 Innehåll:

1. Första inträngandet.
Kommentar: Med "första inträngandet" här menar jag det första efter floden. Eftersom det här bara var en intalad anteckning från början, så var begreppen inte helt logiskt utspaltade ännu. Några sekunder in i denna del (0.54-1.14 sek) får jag ett hjärnsläpp och pratar som i sömnen ett par meningar, och det låter otroligt löjligt, men det får vara kvar, annars bryts flödet av.

2. Tredje nedstigandet.
Kommentar: Om du inte fattar så mycket till att börja med, så ha tålamod. Det klarnar efter hand som tankegångarna byggs på.

3. Andra inträngandet.
Kommentar: Med "andra inträngandet" avser jag här det första av de två efter floden. Ber om ursäkt för denna begreppsförvirring, men som sagt, det här var helt nytt när jag talade in det, och jag tänkte helt enkelt högt, utan att ha någon avsikt att göra det offentligt.

4. Änglarnas nedstiganden & människans tidsåldrar.
Kommentar: Här har jag blivit medveten om att Gud vill ha ut detta, och att han ger mig fortsatt inspiration att tala och förklara.

5. Tredje nedstigandet, Mose och Josua. Bronsålderns förskjutning i Norden.

6. Tredje nedstigandet, klarare bevisning. Hyksos.

7. Varför änglarna återkom efter floden. Varför det slutligen upphörde (intill ändens tid).
___

 

Intalat mellan den 30/5 - 20/6 2011.
Bakgrundsmusik: Soundtrack från "Caprica", av Bear McCreary.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag