Juni Månad, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 7 (se tidigare avsnitt här)

SKYARVad döljer sig i vissa skyar?

"Och han [Herren] sänkte himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter. Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom; mörka vatten, tjocka moln." (Ps. 18:10-12)

Detta bekräftar och fastslår att de skyar Skriften talar om i samband med olika möten mellan människor och Gud, eller hans änglar, är "täckelser" och "hyddor" som omsluter de himlavagnar de himmelska sändebuden färdas i/med.

Eftersom det står "mörka vatten" kan man också slå fast att det verkligen handlar om moln, kondens, och inte något annat fenomen.

Ingen kan alltså anklaga ufo-troende för överdrifter eller vrångtolkningar, när de menar att detta bibelställe (och andra) handlar om "UFO". Det är helt klart att det är just vad de gör. Detta är en flygande farkost som far fram uppe bland molnen! Endast tolkningen av sådana händelser skiljer observatörerna åt.
___

 

 


URÅLDRIGA HIMLAR UPPTÄCKTA

Hubble Deep Field
Bilden täcker en så liten del av himlen, att om Hubble-teleskopet skulle ta en sådan bild per sekund, så skulle det ta nästan tre år att fotografera hela himlen. (Över 80 miljoner bilder!) -Klicka på bilden för att se den i originalstorlek.

"En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den." -Ps. 139:6

MER ANGÅENDE det märkliga uttrycket urtidshimlarnas himmel som vidrördes i del 2.

Uttrycket kan enkelt sagt syfta på "äldre himlar" - dvs de himlar som Gud skapade innan han skapade jorden och dess omgivande himlar, dvs lufthimlen och solsystemet.

(Solsystemet därför att det är den sfär där vandringsstjärnorna rör sig och mycket troligen upphovet till uppfattningen att det finns flera himlar eftersom de rör sig mot den relativt stillastående bakgrunden av fixstjärnor.)

Betraktat från jorden bör man alltså ha kommit fram till att himlen består av tre sfärer, 1) luften, 2) vandrarnas sfär, och 3) fixstjärnornas sfär. Uttrycket "tredje himlen" hos Paulus skulle alltså inte vara något religiöst begrepp utan ett astronomiskt begrepp. Tredje himlen - vintergatan, urtidens, begynnelsens himmel, himlarnas himmel.

Utanför/över denna finns, vet vi nu, även en "fjärde himmel", som vi kan kalla galaxhimlen. Det är den som syns på de bilder som Nasa kallar "Hubble Deep Field". I denna avlägsna himmel finns det sedan mindre, lokala galaxhopar och galaxsträngar, men det är inte känt om de galaxer vi kan se tillsammans bildar något ännu större roterande system, och om det därutanför finns andra sådana system. Skulle man upptäcka det så skulle det spränga de nuvarande uppfattningarna om universums ålder med galaktiska hästlängder. Det gör för övrigt redan galaxsträngarna liksom deep spacefälten, även om det inte alltid erkänns, eller kan förstås, ännu.
...

Denna "deep field" galaxhimmel kan ju, om vi skall tillmäta den den tid den antyder, verkligen kallas en urtidshimlarnas himmel. Man kan knappast tänka sig en bättre beskrivning. Där har, i så fall, verkliga evigheter förflutit, i långa eoner, innan Gud skapade vårt solsystem, och vår jord, och oss.

Det ger utrymme, även bibliskt utrymme - för funderingar över vad som kan ha hänt däruppe, under alla de tidsåldrarna. För allt det vi ser därute är nu, i så fall, borta för länge sedan.
___

 

 


Jättarnas Stencirkel - Gilgal Refaim i Israel, inte långt från Qumran. Ett 5200 år gammalt monument som vissa antar är byggt av de bibliska jättarna, också kallade Nephilim.

REPHAIM

"De döda få icke liv igen, skuggorna stå ej åter upp; därför hemsökte och förgjorde du dem och utrotade all deras åminnelse." (Jes. 26:14)

INTRESSANT HÄR. Det hebreiska ordet för "skuggorna" här är rapha, vilket är exakt samma hebreiska ord som används om jättarna, rafaeerna, i 1 Mos. 15:22. Och vi förstår att det måste vara dem Jesaja syftar på, eftersom de inte uppstår, men människor skall göra det. Annars blir texten obegriplig.

Den engelska översättningen är något klarare:

"O LORD our God, other lords beside thee have had dominion over us: but by thee only will we make mention of thy name. They are dead, they shall not live; they are deceased [rapha], they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish." (Isa. 26:13-14)

Så Herren hemsökte alltså änglahybriderna (inkluderat chimerorna), förgjorde dem och utrotade deras åminnelse. Dvs kunskapen om dem försvann och var verkligen utrotad, i stort sett, i tre tusen år. Desto märkligare då att när Dödahavsrullarna upptäcks 1947, tidigt på vintern, börjar denna åminnelse återkomma. Och "UFO-tiden" börjar strax därefter - sommaren 1947, med ny, angelisk hybridblandning.*

Och vad hände året därpå? 1948 bildades staten Israel - och 1949 bröt den stora helandeväckelsen ut, den väckelse som all väckelsekristendom idag leder tillbaka till.

Vi lever i profetiska tider, tider som forntidens heliga skulle "åstundat" att få leva i.

* Enligt Enoks bok skulle jättarnas fäder (en skara på 200 fallna änglar) vara bundna i jordens djup i 70 släkten, för att sedan komma lös innan de döms för evigt.
___

 Foto taget med mobilkamera den 1/9-09.

HIMLENS VINDAR

31/8-08: EFTERSOM det nu är klarlagt för mig att de skyar som omger himlavagnarna i Skriften är verkliga moln, så innebär det att av de moln vi ser på himlen, kan vissa vara sådana skyar, som bildats när änglavagnar farit fram däruppe. Sällsynt, men dock. Jag tror och hade en stark känsla av att det var sådana skyar jag såg idag. Himlen var full av olika molnformationer, det var som om himlens fyra vindar hade dragit ihop en mängd olika molntyper. Vanligtvis ser man ju bara ett slags molntyp när man tittar upp på himlen, eller möjligen några stycken. Idag tror jag det var åtminstone ett tiotal olika typer, och väldigt tredimensionellt, dvs molnen låg på olika höjder. Känslan jag fick var att det var någon slags samling.

Någon dag därefter var det ungefär likadant på himlen. Jag satte mig på en plats för att titta på skådespelet, och efter en stund kom det den mest underbara vind blåsande mot mig, som jag tror att jag någonsin känt. Den var så otroligt behaglig, mild, kändes syrerik och absolut härlig att inandas, och gav nästan en berusande känsla. Jag undrade om det kunde vara något från en ängel. "Han gör sina änglar till vindar" (Hebr. 1:7).
___

 

 


LUFTENS HÄRSMAKT

I EFESIERBREVET kallar Paulus Satan "fursten över luftens härsmakt" (Ef. 2:2). Detta visar väldigt klart, att de fallna änglarna befinner sig i och kontrollerar atmosfären över jorden. Det visar också att de inte befinner sig i någon annan "dimension". De befinner sig i luften, dvs i jordens atmosfär. Att vi inte ser dem beror på att de är andliga varelser, men ibland visar de sig, och uppfattas då som "UFO". Men vi bör inte tro eller hävda att det är bara fiendens änglar som kan ses på detta sätt, i skyarna. Även Herrens härskaror kan inträda där, när de påkallas, och följaktligen kan även de, vid vissa tillfällen, när de visar sig, uppfattas som UFOs.

Nu kan man undra över på vilket sätt de befinner sig i luften. Hos Daniel läser vi om hur Gabriel stred mot "fursten över Babel". Med allt annat i Skriften sammantaget, kan man inte komma till någon annan slutsats än den, att denna fiendens härsmakt, dessa furstar, liksom Herrens änglar, svävar fram i farkoster i jordens atmosfär. Mestadels osynliga farkoster, men kanske kan en del av de kondensslingor, eller moln, vi ser på himlen vara spår av deras vagnar.
...

Det sekulära förnuftet har svårt att fatta det här, liksom även det religiösa. Vi är vana, och vanda, att avfärda den här sortens metafysiska manifestationer, trots att Bibeln ju faktiskt väldigt klart talar om dem. Raderna här ovanför visar att vår uppfattningsförmåga och erkänsla av Bibelns ord angående detta är grumlig, och tillstängd.

Luftens härsmakt + änglavagnar + skyar = Molnen på himlen måste i vissa fall vara spår efter dessa.

Dags att uppdatera tron alltså. Detta är en verklighet.
___

 
VARFÖR TRÄDER DE INTE FRAM?


Från filmen "The Day The Earth Stood Still"

YTTERLIGARE KAN MAN UNDRA: Vad kommer det sig att dessa fiendens furstar döljer sig? Hade de trätt fram mera hade de troligen också kunnat få mer makt, de hade kunnat locka till sig människoskaror av tillbedjare på bred front. Ateismen hade visserligen fått sig en knäck, men avguderiet hade vuxit desto mer.

Så varför träder de inte fram? Svaret är att de vågar inte, de kan inte. Något finns som håller dem tillbaka, något som hindrar. Och vi vet vad det är, säger Paulus (2 Tess. 2:6). Det är naturligtvis den kristna församlingen, Guds folk på jorden.

Men vänta nu, menar jag att detta handlar om Antikrist, att Antikrist kommer att ha något med UFO att göra? Ja, mycket troligt är det så. Antikrist kommer ju att ha mycket med fallna änglar att göra, och vi har ju sett nu (i bibelsammanhangen i den här artikelserien) hur de opererar, var de finns, och vad de är utrustade med.
...

MAN KAN GÅ BAKÅT I TIDEN och historien, för att få bekräftelse på detta. Om det är Guds folks närvaro på jorden som hindrar de fallna änglarna, luftens härsmakt, att träda fram - bör vi då inte se dem ha framträtt under den tid då Gud inte hade ett folk på jorden? Jo, och det gör vi. Guds folk nu är de kristna, och dessförinnan var det israeliterna. Israeliterna blev ett självständigt folk från och med uttåget ur Egypten ca 1500 f.Kr. Och det var då det kosmiska kriget mot jättarna och bastarderna började. Vi kan läsa om detta i små glimtar i berättelserna om Israels intagande av löfteslandet. Under samma tid, och dessförinnan, var, vilket även Mose själv intygar, syner och även besök av "gudar" och deras farkoster vanliga i mellanöstern, och troligen över hela jorden. Vi har avtrycken av dem på de forntida inskriptionerna. (Och jättarna var ju deras fysiska avkomma, så det är uppenbart att deras tid är densamma som jättarnas - dvs "stenåldern" och bronsåldern.)

Så medan israelerna intog löfteslandet, stred Herrens Ängel och hans härskaror för dem, och samtidigt mot luftens härsmakt, och tog ifrån dem många av deras maktpositioner på jorden. Och efter hand så avtog synerna och inskriptionerna, och jätteraserna och chimerorna började försvinna från jorden. På kung Davids tid, när Israel stod på topp, hade de sista jättarna i Israel utrotats. Därefter, när Israel avföll och hamnade i babylonisk fångenskap, så återkom härsmakterna för en tid, i de babyloniska och persiska rikena, men den judiska fångenskapen i dessa rikena ledde också till att hednatron där förlorade sitt inflytande igen.

När så Jesus kom, och efter honom kristendomen, förändrades världen kapitalt, och de flesta gamla avgudakulter dog ut. Överallt där kristendomen spred sig, besegrade den de gamla kulterna, och tvingade luftens härsmakter att dra sig tillbaka, in bland molnen så att säga, så att de sedan fick operera mestadels från en osynlig position. Detta gjorde de ibland genom att anta en falsk kristen/katolsk fasad, men de var dock tvungna att inte visa sig mer, eftersom det hade avslöjat dem och lett till deras nederlag, då de kristna hade väckts och börjat be och andligt bekriga dem.

Utvecklingen i Amerika och långt bort i Östern har varit densamma, men med några hundra års fördröjning. I Sydamerika verkar luftens härsmakt ha funnits kvar kanske ända fram till dess kontinenten upptäcktes av europeerna. De hade med sig korset och de katolska rikenas fanor, och kunde ofattbart enkelt besegra indianernas mäktiga riken. Att segrarna oftast bara var ytliga borttar inte det faktum att de forna avgudakulterna försvann. I Östern var det på ungefär samma sätt, där levde de gamla kulterna kvar längre, men med den moderna världsmissionen har även de länderna förändrats. De avgudakulter som nu finns kvar där, saknar sådana synliga "gudoms"-manifestationer, som deras fäder vittnade om. Det är den kristna församlingens närvaro som åstadkommer det. De fallna änglarna törs inte visa sig, för det skulle bara leda till deras nederlag.
...

Detta besvarar också de två vanligaste frågorna som ställs angående ufos:

Varför har de inte landat på Vita Husets gräsmatta?
Varför finns det aldrig några bevis?

Med andra ord: Varför har de inte trätt fram?

Svaret vet vi.
___

 

 EN ÖVERFLYGNING AV HIMLENS ARMADA

Fotouppenbarelse eller fotoavslöjande?

EFTER att jag börjat sätta samman den här artikeln inför denna månad, tittade jag ut på himlen, och fick se något märkligt - där var hundratals skyar. Ungefär halva natthimlen var övertäckt av små avlånga farkostliknande moln, precis av den typ jag tänkte på när jag skrev texterna om skyar.

Man kan se sådana moln ibland, och dessa kan givetvis ha varit helt naturliga, men att få se dem just när man sitter och skriver om sådana skyar, är minst sagt underligt. De syns ju inte varje dag, det kan gå månader mellan tillfällena man får se just den typen, i så stora mängder.

Hur stor är möjligheten att man får se dem när man skriver en artikel om dem? 1 gång per liv?

Har de kommit för att sända en hälsning?, var min första tanke när jag såg dem.
...

Efter att ha sett på skyarna gick jag in igen och skrev några rader, men kom efter en liten stund att tänka på att man borde försöka ta kort på dem. Jag hann aldrig få med dem när de svävade rakt ovanför mig, men de bilder jag hann ta ger ändå ett visst intryck.

Några minuter senare hade jag satt upp ett stativ, och då var de redan förbi. De sista, längre bort ifrån mig, rörde sig förbi månen (bilden ovan).

Det är bara att tacka Herren och ta emot. Det här bilderna blev illustrationer till artikeln.
___

 

Här är en av bilderna i tre olika photoshopfilter. Nog är det märkliga formationer som träder fram:


En perfekt illustration till det artikeln handlar om - himlens skyar.
___

 

 

 

 


 

 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag