April Månad, i Nådens år 2012

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 40

PANS TEMPEL
VID HERMONS FOT


Enoch 10:4-6, 3 Mos. 16:10, Matt. 16:13-19.

NNU EN väldigt intressant sak med Hermons berg, där upproriska änglar stigit ned på jorden både före och efter syndafloden (och troligen kommer att göra det igen i ändetiden), är att vid dess södra fot, på israeliska sidan, finns ett tempel byggt åt Pan, gethybriden. Det är märkligt, för ängeln Azazel, en av ledarna för änglarna som steg ned före floden, återkommer i mytologisk/andlig gestalt i mosetidens Israel, som ökenväsendet Azazel, åt vilket de överlämnade den sk syndabocken, under Yom Kippur, försoningshögtiden.

Att hedningar sedan bygger ett tempel åt Pan just vid foten av det berg som förknippas med Azazel, röjer att de haft kunskap om berättelsen i Enoks bok. Dvs här har vi återigen en sak som tyder på Enoks boks höga ålder.

Sedan tillkommer att när Jesus var med sina lärjungar i Caesarea Filippi och talade med dem om att "dödsrikets portar inte skall bli församlingen övermäktiga", så är det troligt att de stod någonstans i närheten av just detta Pans tempel och grottöppningen där.

Därtill kommer att det var vid Dans vatten, också precis i närheten, som Enok mottog drömmen om de upproriska änglarnas dom, som han sedan (skrev ned och) överlämnade till dem.
___

 


Baalbek omnämnt i Enoks bok

LATSEN DÄR han talade till änglarna kan ha varit Baalbek! I Enoks bok kallar han stället "mellan Libanon och Seneser". Andra översättningar säger Senir, och i Jewish Encyclopedia kallar de stället Serion. Libanon syftar här på Mount Lebanon, så om han säger mellan Libanons berg och Seneser/Senir/Serion, så är det troliga att också det är ett berg, och då är det så att Hermon har haft många namn, bland dem Sirion/Sirjon (kanske beroende på att Hermon är en bergskedja med tre distinkta toppar). Det kanske var så att först kom, sett söderifrån, Hermons topp, sedan Sirion, osv (se 1 Krön. 5:23). Hur som helst, om man kollar på en modern karta mellan de två bergskedjorna så hamnar man i Bekaadalen, och det är också där Baalbek ligger, en plats som förbryllat många, bl.a därför att där finns en enormt stor tempelplats med världens största huggna stenar.


Interior of the Great Temple, Baalbec.

Sambanden här är liksom omöjliga att bortse ifrån. Han som snickrade ihop Enoks bok 300 fKr måste ha gjort väldiga efterforskningar och research för att få ihop hela historien med alla dess historiska, geografiska och astronomiska kopplingar - eller så är det en sann bok som skildrar verkligheten. Vilket vi givetvis måste tro om vi tror på Bibeln som ju bekräftar och t.o.m citerar Enok bok.
...

Serion kan ju också vara Syrien. Syrien gränsar till Hermons berg och till Bekaadalen, och då skulle Serions berg självklart vara Hermon, men sett från andra hållet.
___

 


Mount Hermon

OUNT HERMON is actually a cluster of mountains with three distinct summits, each about the same height."

"References in religious texts

Gilgamesh passes near Mount Hermon in the Epic of Gilgamesh, where it was called Saria by Sumerians, "Saria and Lebanon tremble at the felling of the cedars". In the Book of Enoch, Mount Hermon is the place where the Grigori ("Watcher") class of fallen angels descended to Earth. They swore upon the mountain that they would take wives among the daughters of men and return (Enoch 6). The mountain or summit is referred to as Saphon in Ugaritic texts where the palace of Baal is located in a myth about Attar. 1, 2

Mount Hermon was called Senir by the Amorites and Sirion by the Sidonians (Deuteronomy 3:9 and see commentary of Rashi ad loc; Psalms 29:6; 1 Chronicles 5:23; Song 4:8; Ezekiel 27:5), names which may signify a "coat of mail" or "armor". The mountain served as the northern boundary of the Promised Land (Deuteronomy 3:8) and also was the northern limit of the conquest (Joshua 11:17, 12:1, 13:5). The high places of Mount Hermon were used by the Canaanites in Canaanite mythological rituals. They referred to the mountain as Mount Ba'al-Hermon (Judges 3:3). It is also called Mount Sion or Mount Siyon (Deuteronomy 4:48).

The Gospels tell of Jesus and his disciples journeying north from Bethsaida on the Sea of Galilee to the city of Caesarea Philippi at the southern base of Mount Hermon (Matthew 16:13; Mark 8:27). There, Jesus revealed to them his purpose to build his Church and to go to Jerusalem to die and be resurrected (Matthew 16:18-21). Mount Hermon is a possible site of the Transfiguration, where Jesus, according to the New Testament, took three of his disciples, Peter, James, and John, up on a high mountain for prayer. Jesus is reported to have became radiantly white and conversed with Moses and Elijah, who had appeared beside him."

Från http://en.wikipedia.org/wiki/Hermon (2011-12-10)
___


1 Om detta råder andra meningar, som att Akra längre norrut och närmare kusten avsågs i ugaritiska texter.
2 Kallas i Ugaritiskan Sapanu.


Denna förf. menar det ändå är Hermon:

Några citat från
The Ugaritic poem of Aqht: text, translation, commentary
av Baruch Margalit


Ugaritisk skrifttavla.

"In a wide-ranging and erudite presentation, Lipinski argued - and, I believe, demonstrated - that from the OB period into the Common Era - two full millennia! - Mt. Hermon (Ug. SRYN) was a 'Canaanite Olympus', a place of 'divine assembly'. He also marshalled impressive evidence connecting El's subterranean aqueous abode, and the proximate mountain alternately designated, with the 'cave of Paneion' (mod. Banias) at the foot of Mt. Hermon.

Lipinski draws attention to the onomastic connection between GR. KS 'mountain-of-the-cup' and (mod.) Birket er-Ran (var. Ram) which in Greco-Roman times was known as 'Phiale': "The pool derives its name Phiale from its circular form: the water always fills the basin to the brim without ever subsiding or overflowing."

Josephus continues to relate how Philip, tetrarch of Trachonitis (= Golan/Bashan), 'demonstrated' the pool's subterranean connection with the cave of Paneion "where the ancients believed that the [Jordan] stream had its origin". [...]

It is my view that the Ugaritic data, comprehensibly viewed and correctly interpreted, points unmistakingly and unequivocally to El's identification with the fresh-water sources of the Jordan - emanating from the Hermon range near Dan; with the Jordan itself as it flows through the Huleh Valley = El's marshland; and with the reservoir of the Kinnereth into wich these waters flow."

"He [Lipinski] goes on to say: "It may reasonably be inferred ... that Mt. Hermon became the mountain of the gods in an earlier phase of the history of the West Semitic peoples. This older tradition is recorded in the Amorite, i.e., Old-Babylonian version of the Gilgamesh epic, and it is preserved in the more conservative Palestinian traditions [= O.T.]."

(Sid. 429-430) (Se & sid. 15-16)


"
Our interpretation of MT. RPI is thus consistent not only with the specific geographical background of the Aqht story, but also with the mounting evidence for, and new appreciation of a north-Transjordanian/Bashan provenience of the major religious and literary traditions of the Ugaritic texts as a whole."

"There is a growing body of scholarly opinion which favours locating the Krt epic in the Bashan area as well. [...]

It is worth recalling in this connection (a) that the story of Baal's Palace which introduces the larger compostion of Baal-Mot, contains explicit reference to Lebanon and Hermon, rather curious if Baal is ensconced atop Gebl-el-Aqra in the vicinity of the heavily forested Mt. Amanus; (b) text 1.10:11:9,12 refers to ah. smk. almost certainly (as long recognized) identical with Lake Huleh/Semachonitis just north of the Sea of Galilee/Kinnereth, and implies that this area is virtually Baal's 'backyard' where he relaxes a-hunting after a hard day's work."

(Sid. 258-259)


Baruch skriver också om Golan-Bashan som "the former homeland of the ruling class of Ugarit". Dvs de nedstigna änglarna och deras nefilimavkomma etablerade sig i Ugarit efter tiden i Basan, därför att de drevs därifrån på Mose tid (de som överlevde). (Sid. 4 i samma bok.)

"The equation of GR. SPN (= Sapanu or Sapuna) with Mt. Hazzi, just north of the city of Ugarit is wellknown. But it is attested only in the ostensibly later, non-literary texts written in syllabic cuneiform. The equation is not valid for the major literary texts where the proper-name 'Ugarit' does not make even a single appearance, and where such geographical references as are found point away from Ugarit and northern Syria in the direction of Canaan.

E.g.: in the story describing the construction of Baal's palace we learn that timber was cut and brought from Mt. Lebanon and Mt. Hermon, rather than from Mt. Amanus; and when Baal decides to 'take a day off' to hunt, he chooses the marshes of Lake Huleh rather than of Lake Ni(h)i.

The 'extra-Ugaritic' evidence is no less compelling. When the anonymous author of the so-called 'Job Stone' inscription - a LB Egyptian stela found at or near t. Astare/Ashtaroth - refers to 'Baal-Saphon', he more likely intends the storm-god of near-by Mt. Hermon rather than Mt. Casius. Similarly, when the biblical poet compares (Ps. 48:2-4) Mt. Zion, YHWS's 'mountain of holiness' with the 'heights of Sapon' he can hardly have had in mind anything but the mythical home of the Canaanite storm-god atop majestically snow-capped Mt. Hermon. For to an Israelite speaker of Hebrew 'Saphon' means 'north'; [...]

In short: the Ugaritic 'Baal-of-SPN' in the literary texts of Ugarit is almost certainly to be understood as 'Baal-of-Hermon' (Ju. 3:3). The equation SPN = Hazzi reflects a typical transfer of a divine abode, corresponding to the migration of Canaanites - or, as I should prefer, 'Raphaites' - from their ancestral homeland in Bashan/Golan to the environs of Ugarit where they eventually established a dynastic house. The entire process has its analogy in the transfer of the (Midianite) YHWH from his abode in the Sinai peninsula to Mt. Zion, in the wake of the Israelite 'conquest' and settlement in Canaan.

Even the 'royal epic' of Krt, whose theme a priori would seem to bear directly on the history of the dynastic house of Ugarit, is not only free of specific allusions to the latter city but may well provide additional support for a Canaanite localization of Ugaritic literature."

(Sid. 474)
___


Min kommentar: Vilket ju alltsammans låter väldigt övertygande. Övriga åsikter har nog ursprung i ovilja att göra obehagliga sammankopplingar snarare än verkliga fakta.
...Klicka på bilden för att se den i full storlek. (Bilden visar jämförelser mellan skandinaviska och grekiska bronsåldersskepp, men kopplingen till Fenicien består däri att det var fenicier som grundade kolonier på öarna i Medelhavet, varifrån deras kultur spred sig till bl.a Grekland.)

UR MÄRKLIGT det än låter så finns det en liten koppling till Norden och Skandinavien från dessa trakter i norra Kanaan. När jättarna härifrån drevs ut av Josua (de skulle dräpts men vissa kunde/tilläts fly, och dessa begav sig då, möjligen efter hand som de bosatte sig på ställen utefter kusterna, ända till Norden och bodde här som en spillra, om än kanske tidvis stor, och mötte här våra förfäder när de i sin tur kom hit för ca 2100 år sedan. Det är dem vi har i våra nordiska forntidssagor alltså!

Hällristningarna visar på deras feniciska ursprung nämligen, både båtar, hjälmar, storlek, skamlöshet, m.m påminner om de kanaanitiska nefilimfolkens styggelser och sedvänjor/teknik.

Det finns hur mycket som helst att säga om detta, och jag har skrivit om hällristningarna tidigare, men mer finns, och det kanske kommer så småningom. Det här kan vi nämligen gå ut och titta på med egna ögon, hällristningar finns i nästan hela landet, och även rösena, på bergstopparna, med bronsåldersvapen av samma slag som i medelhavsområdet på den tid då fenicierna (vilket är detsamma som kanaaniter) till sjöss spred sig, som sagt, ända till yttersta norden och bildade kolonier längs med vägen.
___

 

 

PSALM 48

SALM 48 kan innehålla en historisk återgivning av en strid mellan Guds folk och nephilim, eller rentav de nedstigna änglarna, på/omkring Hermons berg.


1. En sång, en psalm av Koras söner.

2. Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

(Syftar på Sions berg i Jerusalem.)

3. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.

(Detta är inte Guds berg utan "det första Sion", (eller äldre), som ligger i norr, och som också kallas Zaphon, vilket blev beteckning för norr öht. Det troliga är att detta är Hermons berg, och den store konungen alltså Baal, som var den största "guden" i Kanaan länge, och vår Guds "konkurrent" bland befolkningarna där. (Alternativt kan det ha varit Og, som ju var en stor konung.) Detta Sion kallas också Sirion, vilket är en misstänkt namnlikhet och kan förklaras med folkmunsförändring, säger man det snabbt låter det som Sion.)

4. Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn.

(Dvs Elohim, Israels Gud, hade visat sig starkare än Baal och ett beskydd mot Baal - eller Og. Enligt de ugaritiska texterna hade Baal ett praktfullt palats på Sapanu = Zaphon. [Ugariterna avslutade många ord - substantiv - med ett u. De kallade t.ex Baal Balu, El Ilu, osv.])

5. Ty se, konungarna församlade sig, tillhopa drogo de fram.

(De konungar som lydde under Baal, och som då troligen var jättar, nephilim eller ättlingar till dem. Ordet för konungar är (f.ö) melkim, samma ord som annars används för änglar. Vad säger att det inte skall skrivas änglar här? Bara presumtioner, väl?)

6. De sågo det, då häpnade de; de förskräcktes, de flydde.

(Som nämnts, de flydde, med sina skepp, vissa ända till Norden.)

7. Bävan grep dem där, ångest lik en barnaföderskas.

(Påminner om Enoks bok 1:5)

8. Så krossar du Tarsis-skepp med östanvinden.

(Tarsis, Spanien, en traditionell handelsrutt, fram till Gibraltar, och därifrån öppnar sig sedan Väst- och Nordeuropas kuster för de skepp som klarade resan. Varför nämns Tarsis i psalmen om det inte är just denna händelsekedja det handlar om?)

9. Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.

(Psalmen fortsätter med en epilog v. 10-15.)
___

 


M VI DÄRMED kan göra den kopplingen, dvs mellan Hermon och den Ugaritiske Baal och deras texter om hans råd och palats på sitt berg, så är vi väldigt väl försedda med insikter i och om Hermons berg i efterflodstiden - också. Ugariterna bekräftar att Hermon, i så fall, verkligen var en hemvist för nedstigna änglar, de säger det mera tydligt än Bibeln, om än med annan vinkling. (Som citaten ur boken ovan visar). Det visar alltså att de antydningar jag funnit i Bibeln om detta, dvs postflodstidens Hermon, är riktiga eftersom vi då har samtida vittnesbörd om likadana eller liknande händelser på samma berg! (relativt samtida: de ugaritiska texterna skrevs mellan 1400-1200 fKr, och de hebreiska psalmerna väl från omkr. 1000 fKr och ett tag framåt. Dvs något glapp men det blir i sig förklarligt av följande:)

Att det fanns två Sion, om än kanske med olika ursprung etymologiskt från början, blir ändå logiskt om man tänker sig att det äldre på Hermon fr.o.m Davids tid ersattes av det yngre i Jerusalem. För det är ju just detta dessa psalmerna handlar om, som utmaningen i psalm 68 och domen i ps 82, och nu då också denna maktdemonstration i ps 48. (Förutsatt att psalmordningen i Psaltaren inte är kronologisk.)

Dvs änglarnas/gudarnas berg, som de länge rått över, skulle nu ersättas med Herrens berg, i Kanaans land.
_______

 

* Ännu något som bekräftar änglars närvaro just vid/på Hermon (i efterflodstid), är att i Gilgamesheposet, så möter nefilimen Gilgamesh och hans följeslagare monstret Huwawa i Cederskogen, vilket är det samma som Libanons cedrar, omtalade i Bibeln. Dvs monstret levde i samma område som vi talat om ovan, någonstans mellan Hermon och Mount Libanon, eller på Libanonbergets sluttningar (man vet inte exakt var cederskogen var, i dag finns bara några få cedrar kvar i hela området). Och att där bodde ett monster som vaktade den dyrbara (och på den tiden beryktade) skogen, den skog vi nu vet från ovanstående användes till byggen av Baals palats bl.a, blir intressant då det omvittnas i gammal hebreisk litteratur att de upproriska änglarna förutom jättar också alstrade monster, hybrider mellan människor/jättar/änglar och djur.
_______ÄKNA DENNA ARTIKEL som en introduktion till ämnet. Jag hoppas få skriva mer lättlästa artiklar senare, med all denna info inflikad, för ljuset det ger över den "kosmiska geografin" i och kring Israel/Kanaan är överväldigande, och det blir liksom intressant med varenda liten lokal i området, för nästan allt kan kopplas till den fantastiska men verkliga historien kring de himmelska väktarnas nedstigande och Herrens och hans änglars åtgärdande av detta, genom Israels folk och rike.

(Dra då kopplingen över till modern tid och kolla i vilka områden Israels nuvarande fiender håller till, och ramla baklänges: Gaza, Syrien, Bekaadalen, mfl.)

_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag