Augusti Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 32

Abduktioner på hög nivå

N TANKE som länge har föresvävat mig, är frågan om abduktioner förekommer även bland högre makthavare. Vi hör talas om abduktioner av "vanliga människor", i olika former, antingen som ufobortrövanden, eller som incubus och succubus, sömnparalysering 1, etc. Mestadels i USA men det sker över hela världen, även här i Sverige. Har du sysslat med droger eller känner människor som gjort så, vet du att det är sant. Därmed inte sagt att det bara förekommer bland drogmissbrukare, men frekvensen är troligen högre där.

Men i alla fall, här är vad jag vill säga:

Kan en person i hög ställning avslöja om han/hon blivit bortrövad av ett ufo? Givetvis inte, det skulle vara slutet på hans/hennes karriär. Vi kan inte ha statsministrar eller säpochefer (inget ont menat om någon av dem eller något utpekande, jag bara tar som exempel), som berättar läskiga historier om hur de fått instrument i näsan ombord på flygande tefat, eller hur?

Om "vanliga" människor sålunda berättar om det, kan de göra det utan större risker, utan att ha så väldigt mycket att förlora. Men en person i hög ställning kan inte göra det.

Har vi då några indikationer på att så ändå förekommer? Ja, vi har flera saker som tyder på detta. I en undersökning som gjordes i USA visade det sig att andelen bortrövade var störst bland politiskt aktiva och samhälleligt inflytelserika människor 2. Dessa var väl troligen inte bland samhällets allra högsta, utan bara medelmåttigt viktiga personer. Det innebär givetvis att det kan vara ännu högre frekvenser ju högre upp de befinner sig. (Dvs: Är frekvensen högre bland medelmåttigt politiskt aktiva än bland andra, så är det troligt att frekvensen är ännu högre bland dem som befinner sig högre upp - och högst.)

Vilket är väldigt intressant, och mycket tankeväckande.


i har också ett bibliskt exempel, som visar att sådant troligen som regel sker med människor som aspirerar till höga positioner i samhället, eller som är utvalda till det av olika skäl. Jag tänker givetvis på Jesu frestelser i öknen, då satan kom till honom och rövade bort honom, upp i luften, upp på hög höjd, där han utsatte Jesus för diverse experiment (av moralisk karaktär). Det här skedde givetvis med Guds tillåtelse, men vi får också tänka på att Jesus var i sin roll som människa här (underordnad mänsklighetens villkor), och som människa med höga aspirationer får man i alla fall i vissa situationer vara beredd på sådana prövningar.

Jesus fick erbjudandet att få en hög position i världen, under en "abduktion", sålunda. Han avböjde, och fienden fick gå, och en annan skara himmelska besökare trädde fram och bjöd på festmåltid.

Det är inte lika säkert att andra ledare avböjt sådana erbjudanden. Varken religiösa eller politiska eller militära eller kulturella. Men som visats ovan, vi får nog väldigt sällan reda på om detta ägt rum, för det skulle liksom spoliera den höga ställning som utlovats - i alla fall i vår tid. I forna tider kunde ledare kanske berätta om liknande ting och vinna sitt erkännande, även genom detta, men jag tror inte en framgångsrik politiker idag skulle vilja eller kunna erkänna detta. Och ändå tror jag det förekommer, och att dessa människor bär på erfarenheter precis likadana som dem som berättas av andra. 3

Skulle nu någon sådan läsa detta, så är vägen till hjälp och befrielse också densamma som för övriga - dvs att anropa Jesu namn. Inte som en svordom, men som ett äkta hjärterop.
...Scen ur tv-serien Arkiv X (som bygger på alien-mytologin), där "Syndikatet" (läs Majestic 12), en grupp mäktiga män som haft många kontakter och uppgörelser med "aliens", förväntar sig att bli hämtade av sina abduktörer.

U ÖPPNAR JU de här tankarna för en mängd insikter i hur samhället styrs, och hur "ondskans makter i himlarymderna" kan etablera direkta kontakter med dem som de utser till jordens makthavare och influerare. En grupp som erkänner detta öppet finns dock idag, och det är rockmusikerna. Väldigt många av dem erkänner att de fått sina musikaliska kunskaper och vägen till popularitet banad efter att ha ingått förbund med djävulen. Därav kan vi förstå att liknande ting sker också i andra sammanhang, men inte lika öppet därför att det inte skulle lämpa sig där.

Jag vill inte gå in på några specifika områden, och detta gäller givetvis inte varje person inom något område. Det finns alltid människor med integritet, även om de inte är troende, som inte går med på vad som helst. Min avsikt är inte att inympa förakt mot myndighetspersoner eller människor som "lyckats" eller nått långt. Man kan göra det på ärliga vägar också, och vara välförtjänt av det. Men det är inte så svårt att räkna ut att det också finns andra, med andra motiv, och det kan ju ofta vara ganska uppenbart "av frukten", så att säga.

Men det kan ju också hända att det finns en ånger, här och där, och en vilja till utvägar, liksom det gör för alla människor. Och den utvägen är som sagt Jesus. Han ÄR frälsaren, och han är Räddaren. Det hjälper inte att ropa på Musse Pigg, eller Jultomten, när makterna kommer om natten, men ett äkta hjärterop på Jesus, och skuggorna flyr.
___

 

 

1 Tekniskt sett är väl detta inte några abduktioner (i form av förflyttningar), men företeelserna är väldigt närbesläktade i många detaljer.

2 The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda, by David M. Jacobs, p 122.

3 Ett exempel finns dock, och det är den kalmuckiske (Kalmuckien, en liten buddhistisk region av Ryssland) presidenten Kirsan Ilyumzhinov:
http://youtu.be/lpXpVWzk9-s
Russian politician claims alien abduction

_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag