Februari Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 14

Blev Jesus "abducted" av djävulen i öknen?

"Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet" (Matt. 4:8)

"Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen" (Luk. 4:5).

rundtexten har samma ord i båda versarna för höjd och berg, "oros", vilket har den ungefärliga betydelsen "något som lyfter sig över plan mark". Dvs just höjd, något upphöjt, upplyft, etc. Ordet används överallt i NTs grekiska för berg, men ordet har alltså en mer beskrivande innebörd än vårt ord berg. Höjd är därför en bättre översättning, dock finns det ett annat ord också för höjd, så man har översatt berg.

Hur som helst så innebär detta att det "berg" eller den höjd dit djävulen förde Jesus, inte nödvändigtvis behöver ha varit ett berg av sten. Det finns för övrigt inga så höga berg att man därifrån kan se alla riken i världen. Och om det bara var en syn, dvs en bildframställning, så hade det inte behövts någon höjd alls. Så vad var det för en höjd då? Ja, det kan ju ha varit på en viss "höjd" över jorden, dvs uppe i atmosfären, ombord på ett änglaskepp. Med tanke på alla övriga bibelställen där det talas om änglar och deras himlavagnar, är ju detta det troligaste. För även om det (såvitt jag vet) inte sägs någonstans i Skriften att de fallna änglarna har sådana vagnar, så kan man ju anta att de tog dem med sig i sitt fall om de var utrustade med sådana före fallet. Och djävulen är ju fursten över både luftens härsmakt och ondskans andemakter i himlarymderna (troligen två olika häravdelningar), så det borde väl avgöra saken. Om Guds trogna änglar behöver farkoster för att ta sig fram däruppe, så skulle väl fiendens änglar behöva det ännu mer.


SÅ JESUS BLEV ALLTSÅ "bortrövad", "abducted", av ett UFO? Ja, beskrivet med moderna termer och för ett ofrälst öga skulle det väl ha tett sig så.

Det här visar dessutom vilken utblottelse det var för Jesus att bli människa. Som människa fick han underordna sig våra villkor och hade ingen rätt att utnyttja sin gudamakt i den här situationen. Så han kunde faktiskt bli utsatt för en sådan abduktion, dock självklart utan att fienden kunde skada honom på något sätt. Så färden gick runt jorden, och Jesus fick se alla världens riken genom sina mänskliga ögon, och hans människonatur fick känna frestelsen att bli kung och herre över dem alla och kunna lösa alla världsproblem i ett nafs.

Så vad betyder detta? Att kristna kan bli bortryckta och frestade ombord på sådana farkoster? Nja, detta var troligen ett särfall. Det kan nog tänkas att fienden kan försöka röva bort kristna, likväl som ickekristna, men vi har, precis som Jesus när han avbröt fiendens frestelser, Guds ord som moteld. Han kommer inte när oss, om vi är i Jesu närhet och har Andens kraft i oss. Jesu namn avbryter abduktioner, om så skulle ske.

Nyfrälsta som har sysslat med ockulta saker eller droger tidigare, har nog däremot en hel del sådant att vara vaksamma emot. Jag hade själv en märklig upplevelse i en dröm som nyfrälst, som påminde om en abduktion. Det var hur otäckt som helst. Men jag lyckades avbryta den genom att säga Jesu namn. Det var fruktansvärt trögt att få fram hans namn över läpparna i drömmen, då, men så fort det kom ut, försvann upplevelsen. Och när man varit med om något sådant behöver ingen annan tala om för en vilken makt det finns i Jesu namn, och att Jesu namn alltid skall finnas på våra läppar och i vår bekännelse.

Gud låter oss gå igenom sådana saker som han vet vi klarar av, för att vi skall lära oss av dem. Och som "Jesu små bröder" kan vi utsättas för saker som liknar det Jesus utsattes för som förberedelse för hans tjänst som Människosonen. (Det tillhör våra andliga gesällprov.)

 


"Då frågade HERREN Åklagaren: 'Var-ifrån kommer du?' Åklagaren svarade HERREN och sade: 'Från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den." (Job 1:7)

DET FINNS FAKTISKT fler bibelställen som på ett subtilt sätt låter oss få veta att det verkligen susar runt fientliga himlavagnar däruppe, i luftrummet. I Job dyker Satan upp inför Guds tron tillsammans med Guds söner (de fallna av dem kan vi anta?), och rapporterar att han tagit en tur runt jorden. Färdsättet anges inte, men vi kan vara ganska säkra på att det inte var till fots. Återstår flyg av något slag. Kanhända flög han av egen kraft, men återigen, om Guds änglar behöver vagnar för att ta sig fram, så skall väl de svagare fiendemakterna behöva det ännu mer. Jag tror man ganska säkert kan anta att färden även denna gång gick medelst himmelsk flygfarkost, både till tronen (egentligen självklart) och runt jorden. Och då kan man också ledas till tanken att de naturkrafter som fienden använde för att angripa Job och hans barn, var de vapen som de farkosterna är utrustade med (eller de effekter de har på denna världen). Samma naturfenomen förekommer också i de fall Herrens Ängels egen vagn griper in i historien, som omnämnt i Psalm 18 och Habackuk 3.


"...då kom en stark storm fram över öknen och tog tag i husets fyra hörn, och det föll omkull över folket, så att de förgingos." (Job 1:19)

Nu kan man invända att det ju faktiskt står i texten i Job att fienden vandrade runt jorden och färdades den. Men titta i grundtexten och vandring blir till resa och färd får väldigt många alternativbetydelser. Ordet "på" finns öht inte med. Översättarna har alltså gjort en tolkning, men man skall ta med allt Guds ord i beaktandet när något är dunkelt, och då förefaller det mera troligt att färden skedde med flyg runt jorden och att fienden landade här och där för att leta efter någon att anklaga inför Gud.

Det verkar alltså, som en parentes sagt, som att det skulle behövas en ny och uppdaterad översättning av Skriften, utifrån det som Guds Ande nu uppenbarar för oss, i denna sista tid. Inte som en omtolkning utan utifrån den samlade andliga och kosmologiska kunskap vi nu har, och som vi faktiskt kan konstatera finns i Skriften, dold under missförstådda eller felöversatta sammanhang. Guds Ande skall kalla fram detta (profetieindikering på det), när mänskligheten mognat, men det vore bra om Guds folk själva tog det initiativet, för oss gäller kallelsen konstant och vi har tillgång till den kunskapen alltid. (Annars blir vi efter på vägen, igen, medan andra kniper initiativet och missbrukar det.)

 


"Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." (Ef. 6:12)

NÄR VI NU HAR åtminstone två sådana, låt vara dunkla men dock, för det insatta ögat, klara vittnesbörd om att fiendens härskara flyger fram där uppe i luftrummet, med himlavagnar, mycket troligt av samma eller liknande slag som dem Guds änglar har enligt Skriften, så skall vi inte bli förvånade över om människor ser dem ibland, rövas bort av dem ibland, utsätts för skada av dem ibland. Bibliskt betraktat är detta vad vi kan förvänta, och det är alls inget att flina åt eller skjuta bort som om det tillhörde fantasins utmarker. Tror du på Bibeln så skall du således också tro på UFO:s, för båda änglaskarorna har sådana till buds, och vi har nu läst exempel på hur den fallna sidan av dem kan både rycka bort människor och fara runt jorden, med eller utan dem, i luftrummet, och lämna fysiska spår efter sig på marken, av mer eller mindre våldsamma slag. Förvånas därför hellre om det INTE förekommer sådana rapporter och vittnesbörd bland världens barn, om du vill vara en trovärdig bibeltroende.
...

(Jodå, demonisk verksamhet erkänns, av kristna, så länge den äger rum här nere på jorden. Men att den också kan förekomma, och förekommer, uppe i de himlarymder och det luftrum där Skriften klart och tydligt säger att vår fiende härskar, det har man inte insett eller velat ta i. Vilket ju egentligen är väldigt märkligt när det så tydligt utsägs. Någonstans på vägen har det lagts en slöja för ögonen på de troende. Dags att vakna upp och börja läsa Skriften alltså.)
_______


 


 

 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag