Februari Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 26

De fallna änglarnas fader


"Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub..." (Hes. 28:16)

AG HÖRDE någon på nätet ställa frågan varför Satan blev den ledare för de onda änglarna han blev. Svaret var att han var den som började upproret mot Gud och att det skulle ge honom den ställningen. Jag tycker inte det svaret blir riktigt logiskt, och jag tror det kan finnas en annan möjlighet, som jag något vidrört tidigare.

För när det nu finns ett stort antal fallna änglar, så får man väl anta att de inte bara är upproriska mot Gud, utan också mot varandra och även mot djävulen. Upproret är ju liksom en egenskap de ådragit sig, så varför skulle det inte yttra sig också i inbördes tävlan, att vara och bli störst. Och varför skulle då just Satan hela tiden ha gått segrande ur de striderna, om de fallna änglarna är av ungefär samma slag. Är de däremot av olika klasser och det t.ex bara finns en enda "superängel" eller överängel som fallit och denna är satan, så kunde det förklara hans övertag. Men det är ändå inte min förklaring, även om den kan vara trovärdig nog.

Min förklaring är att de änglar som föll med satan, helt enkelt var hans barn. VAAAAAA säger du, hans BARN?

Ja, då går vi återigen tillbaka till 1 Mos. 6 och läser där om hur de fallna änglarna parade sig med människor och fick barn med dem. De har alltså den förmågan, så varför skulle 1 Mos. 6 vara första gången de använde den? Lite sent att komma i puberteten då, eller? Självklart hade de använt förmågan tidigare, då de uppenbarligen var skapta med den. Och med den enkla insikten förefaller det också ganska självklart, att de som föll med satan, mycket väl kan ha varit hans egen himmelska familj (eller hans släkte).
...

en sådana där djupheter skall vi väl ändå inte gå in på? Nej, vi kan ju stanna där och bara se om detta låter sig byggas vidare på, i egen kraft så att säga, eller snarare i Herrens kraft. Vill Gud tala mer om detta, till vår uppbyggelse (ja även sådan kunskap kan vara uppbygglig då den hjälper oss förstå de stora sammanhangen och gör allt så mycket mer begripligt), så kommer det mera.

Varom icke, för att låta riktigt religiös, så har du i alla fall fått något att fundera på. För att änglar inte är några könlösa ickebiologiska varelser (dvs ursprungligen), det bör du förstå, och det har jag visat i ett antal artiklar här alla byggda på inget annat än Guds eget ord. Att den religiösa traditionen säger annat är inget man behöver vara bunden av. Bara för att en viss tolkning är gammal och dominerande, troligen mest pga att så få öht funderat på saken, behöver den inte vara rätt. (Vi vet ju var den har kommit ifrån.) Finns det en annan tolkning som gör att vi förstår sammanhangen i Skriften bättre, och som inte på något sätt stänger av uppenbarelsetrådarna i skriftens alla övriga delar, så bör man nog överväga om inte det är den tolkningen som är den rätta.
___

 

 

 

 

"Nu tror vi"

När ateismen upphör

ET FINNS helt enkelt inget fog i Skriften för att ändetidsscenariot skall kunna inträffa, förrän allt vad ljus är, är borta ifrån jorden. Vi ser hur det går när världsmakterna i nuvarande läge försöker röja undan oss. De misslyckas, och får bita i gräset, gång på gång. I vissa länder går de fram hårt, men desto större är väckelserna där. Hur de än gör, kan de inte besegra den kristna församlingen. Inte förrän Gud säger: "Kom hit upp." - (Fr. en tidigare artikel)

Ett kort tillägg till de orden:

DÅ FINNS bara avfallet kvar på jorden. Och "där den döda kroppen är, där skall rovfåglarna församla sig." Då kommer denna döda kropp, denna döda kristenhet, att väckas till liv, av en annan, och uppleva en falsk väckelse av aldrig förut skådat slag. Med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga alla dem som satt sanningen åt sidan. Då skall de som nu föraktade undren och tecknen, som Gud gav, hänge sig åt under och tecken, utförda av ondskans vilddjur i religiösa förklädnader. Nu ser vi, skall de säga, Gud och hans härlighet, i denne. Nu när dessa är borta, och hela mänskligheten är förenad. Nu tror vi.
___

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag