November Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 23

ÄNGLAKLOCKAN


Judisk zodiak (hebr. "Mazarot") på ett mosaikgolv funnet i en synagoga från 500-talet i Beit Alpha, Israel.

EN HÄR ARTIKELN är skriven s.a.s "on the fly", eller "i flykten", dvs den är en inledande, förberedande skiss jag gjorde, som under tiden jag skrev ändå blev till en artikel. Eftersom det inte är bra att ändra på det man skrivit under inspiration (flödet avbryts), så presenteras artikeln sådan den är, med sin något osammanhängande inledning, för att sedan avslutas med mera ordnade, konkluderande tankegångar.


Precession of equinoxes (dagjämningarnas bakåtgående)

Några anteckningar funna på nätet:
25920 års cykel = "stort år"
2160 år = 1 "tidsålder" (= biblisk "tidsålder"?)
Taurus: 4300 bc – 2150 bc (siffrorna här är bara ungefärliga)
Aries: 2150 bc – 1 ad
Pisces: 1 ad – 2150 ad
Aquarius: 2150 ad – 4300 ad
"Precession [bakåtgående] is 1 degree per 72 years (25,920) but the actual rate is variable because the speed of the earth's orbit and axial rotation is not constant. Hence, the claim that the exact end of the "age" is known only to God."
"It should be 2160 x 12 = 25,920 as the ancients always use. This way the code can be understood as reflected in architecture and myth."
"The Earth's wobble causes the "fixed" stars or constellations of the Zodiac to "fall back" 1 degree or "generation" every 72 years. So, 360 times 72 = 25,920 years. We divide that into the 12 Ages lasting 30 generations (2,160 years) each. 1940–2012 is the last generation of Pisces and December 21, 2012 (winter solstice) is the first day of Aquarius. At most, a person may live through 2 generations in their lifetime."
"Each age is 2,160 years. ... Use your calculator. 360 times 72 = 25,920/12 = 2,160. Further, each age is divided into 30 degrees (or generations). Go back to Genesis 1:14 and read it very, very carefully."
...


TROR DET VAR JOSEFUS som skrev att de forntida forskarna hade räknat ut när syndafloden skulle komma ¹. Det står något om det i Enok också (65:10). Då vi nu vet att floden kom ungefär vid övergången mellan en astronomisk tidsålder och nästa, kan det ha haft med den (övergången) att göra. "När" floden skulle komma behöver ju inte ha varit exakt på dagen utan t.ex vilket århundrade, vilket ändå kan ha haft betydelse. Första profetian om floden kom väl under Enoks jordetid (622–987) och kan alltså ha varit känd.
...

Noas söner föddes 100 år före syndafloden, dvs 1556 efter skapelsen av Adam. Syndafloden kom ca 2350 f.Kr. 2450 är alltså ett år vi kan utgå ifrån.

2450 - 2160 = 290 f.Kr. Dvs precis vid den tid då Enoks bok dyker upp igen.

290 fKr + 2160 = 1870 e.Kr. Dvs (ganska) precis vid den tid då Enoks bok blir översatt till de europeiska språken (~50 år) (och börjar läsas igen).

Det blir inga exakta årtal men så kan man heller inte säga exakt när "klockslagen" mellan tidsåldrarna sker. Dock utslaget på 2160-årsperioder ser man att det stämmer. Skulle man ta jämna 2000-årsperioder stämmer det inte. Då får vi 2450>450>1550, vilket blir helt fel. Mazzarothen tycks alltså verkligen vara "Guds klocka"!
___

 

VI PRÖVAR med ett annat årtal: 2012 e.Kr

2012 - 2160 = 148 f.Kr
148 - 2160 = 2308 f.Kr

Vilket är intressant.

Vi prövar med 1948 e.Kr

1948 - 2160 = 212 f.Kr
212 - 2160 = 2372 f.Kr

Vilket också blir intressant.

Om vi tillåter lite överlapp, vilket vi ju måste eftersom den kosmiska kalendern själv gör det då jordens omloppsbana och precession inte är exakt konstant - så hamnar vi alltid vid just dessa intressanta tidpunkter, eller passager, eller övergångar, i tiden: Syndafloden, och Jesu tid, och sedan vår tid, som är Israels upprättelses tid. Inte med 2000-årsperioder, utan med 2160-årsperioder, dvs vad vi kan kalla bibliska tidsåldrar, vilka motsvarar just de tidsåldrar zodiaken ger.
...

 

Den första tidsåldern


I Taurus (oxens/tjurens) stjärntecken (1917 = "himmelstecken", hebr. "mazarot") ingår två av just de stjärnbilder som omnämns i Bibeln: Orion och Pleiaderna (se Job 38:31-32).

EN OM nu dessa tidsåldrar stämmer så förhållandevis väl, borde då inte den första tidsåldern börja med Guds skapelse? Om vi räknar 2160+100 år bakåt från omkr. syndafloden, som inträffade 1656 efter Adams skapelse, så hamnar vi ca 600 år före skapelsen (604 f. Adam = 4610 f.Kr enligt ovan utgångspunkt).

Så Gud bara hoppade in i en astronomisk tidsålder när han skapade vår värld, och började inte på något visst "klockslag"? Det är möjligt, men det är också möjligt att han faktiskt påbörjade skapelsen av vår värld, eller vårt solsystem, ca 600 "år" före Adams skapelse. Och då avser jag inte att förlänga skapelsedagarna till eoner, för det finns ingen möjlighet att göra dem till något annat än verkliga 24-timmarsdygn utan att förvränga eller nonchalera bibeltexten.

Men däremot går det att se en obestämd tid, på den första dagen. Jag går inte in på hur, det kan du kolla själv. Den första dagen kan alltså ha varit 600 år lång, eller den kan ha varit ännu längre. Beroende för övrigt på hur man räknar dygnet i skapelseberättelsens inledning, kan man också se en tid innan den första dagen.

1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
3. Och Gud sade: "Varde ljus"; och det vart ljus.
4. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
5. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

Det riktiga är troligen ändå att se "aftonen och morgonen" som avslutning på ett dygn, och då får vi vers 1 till 5 den första dagen. Men vi ser att "dagsljuset" inte kommer till förrän i vers 3 (dvs det är väl då stoftet i solsystemet lättar och solen börjar lysa på jorden). Så när börjar egentligen den första dagen? I vers 1 eller i vers 3, då Gud kallar det nytända ljuset "dag"?

Så ser vi alltså att det går att tänka sig en tid före "klockan 6" på det första jorddygnet, och hur lång den tiden var kan man bara spekulera i. Vi vet dock att änglarna skapades före jorden, så där har du något att fundera på. Och att det hann ske ett syndafall i himlen före jordens skapelse. Så 600 år (eller solvarv) är inte en otänkbar siffra trots allt.

Det är alltså inte obibliskt att tänka sig en tidsålder på 2160 år, inkluderande jordens tillkomst/grundläggning och ordningställande för Adams skapelse 600 år in i den tidsåldern. Dvs om vi skall föreställa oss Gud, i det här fallet representerad av och varande Herrens Ängel, och hans änglar, påbörjande vår världs skapelse i början av en sådan tidsålder som ju vår värld sedan dess följt och som vi sett verkligen tycks vara en himmelsk klocka.
...

NU HANDLAR inte detta om den sk "gapteorin", som bygger på andra tankegångar och som räknar med mycket längre jordetider föregående Adams tillkomst. Som jag förstår Bibeln skedde änglarnas syndafall i himlen, på en annan planet, i ett tidigare skede av "begynnelsen", då Gud skapade himlarna och allt vad i dem är. Det skedet kan ha varit i princip hur långt som helst, oändligt om du vill, (för om det inte fanns något alls före början, då finns det ej heller någon början (startpunkt) utan bara en oändlighet, som i en cirkel *). Begynnelsen är alltså alldeles för gåtfull för att ens tänka på, vi kan bara konstatera att det finns utrymme i skapelseberättelsen för tid före första dagens begynnelse, och att det därför går att tänka sig en första tidsålder på omkr 2160 år, som slutar vid syndafloden, nästa tidsålder slutande vid Jesu tid, och nästföljande således slutande i vår tid.

* Du kan behöva läsa om den meningen några gånger för att fatta den.
...

 

Astrologi — eller forntida astronomi?


Hipparchus troddes länge ha varit den som upptäckte precessionen, men man har nu börjat inse att denna kunskap har funnits hos människan sedan hennes tidigaste historia, och att Hipparchus bara "återupptäckte" den.

(Allt man egentligen behöver är ett par resta stenar för att kunna upptäcka stjärnbildernas återgång med åren, och resta stenar är just vad de forntida hade i mängd och troligen använde just därtill.)

EN VÄNTA NU, säger du som nästan aningslöst följt med så här långt, i ren spänning för att detta är så väldigt intressant – är inte detta astrologi? Astrologerna tror ju på zodiaken, ja är den inte deras uppfinning? Nej, om man kollar upp detta så upptäcker man att zodiaken faktiskt inte är deras uppfinning, även om de använder sig av den. Zodiaken, eller som den heter på hebreiska Mazarot, är omnämnd i Bibeln, och har länge använts i judendomen. Att mäta stjärnhimlen har inte med horoskop att göra, utan med jordbruk och andra rena nyttoaspekter. Ur detta utvecklades senare den hedniska astrologin, men mazzarothen i sig är inte hednisk. Det finns kristna som menar att den kommer ifrån Abraham eller ännu längre tillbaka, från tiden före syndafloden. I Enoks bok omnämns något som skulle kunna vara en 12-delad zodiak, dock utan de namn som finns i nuvarande zodiak. Men indelningen av himlavalvet finns där, och den gavs Enok av ängeln Uriel, som var satt över jordens stjärnhimmel.

Ordet astrologi betyder ju dessutom bara "lära om stjärnor", så det är upp till var och en hur man använder sig av denna lära om stjärnhimlen. Löskopplar man den ifrån Gud och vad Bibeln lär om tidsåldrarna och går in på personliga horoskop baserade på vilket stjärntecken man är född i, så blir det givetvis något som kan sluta var som helst. Vad Bibeln tycks visa oss är att det finns en astronomisk klocka, som Guds änglar tycks följa, och som världens historia tycks vara förutbestämd efter.


DENNA KLOCKA har alltså, liksom våra egna klockor, tolv indelningar. En timma på våra klockor motsvaras av en tidsålder på änglaklockan. Vad med våra minuter då, finns det en motsvarighet där också? Kan man dela in varje tidsålder i 60 delar? Låt se: 2160/60=36. Tja, det skulle kunna vara en generation. Det finns också något som kallas "nutation", vilket är en rörelse som jordaxeln gör med ca 18 års mellanrum, och som bestämmer med vilken frekvens månförmörkelser inträffar. Vilket är väldigt intressant i och för sig, men ännu mer intressant då 18+18 är 36.

Var fick vi egentligen våra klockor ifrån? Från babylonierna, väl. [Eller var det egyptierna?] Och de var nära avkomlingar till Noa och hans son Sem. Det kan knappast vara en slump att våra klockor och den astronomiska klockan överensstämmer på detta sätt. Och det kan knappast vara något som människor kommit fram till på egen hand, även om jag inte vill frånta den tidiga människan förmågan att göra det. Hon var minst lika klok som vi är. Men detta verkar dock vara något som kommit till dem ovanifrån. Och som sagt, Enoks bok tycks tala om för oss hur det gick till.

Nu brukar man dela in tidsåldrarna i 30 delar om vardera 72 år i stället, vilket skulle ge "tvåminutershack" i stället för hack med en "minuts" avstånd. Detta med 72 år är den indelning den moderna astronomin har kommit fram till (fixstjärnorna flyttar sig en grad bakåt på 72 år = precession), och vi kan bara konstatera att det följer samma mönster, fastän med dubbla avstånd. 72 år och 36 år är dock bra mått på människan, 72 hennes ungefärliga livslängd, 36 hennes ungefärliga reproduktiva ålder, dvs då generationerna i sista årskullen avlöser varandra. Det är som om alltihopa är uträknat från början - och det är det ju också. Så tvåminutershacket och enminutshacket har båda fog för sig, i den stora världsklockan. Och den är alltså ställd efter människan.

Eller bestämde Gud vår levnadsålder efter hacken på sin klocka?
...

 

Tusenårsriket — och sedan?

Å KOMMER MAN oundvikligen också till denna fråga: Om nu en tidsålder är 2160 år eller däromkring, varför blir då tusenårsriket bara tusen år? Borde inte den kommande tidsåldern bli 2160 år, om Gud nu breder ut historien efter de måtten? Bra fråga, jag har inget svar. Ännu. Men det kommer.

Ett svar kan möjligen vara, att de tusen åren, efter vilka satan kommer lös en liten tid, åtföljs av ytterligare ca tusen år, innan den stora domen kommer (eller är över). Det går möjligen att läsa texten i Uppenbarelseboken så, (men man kan också invända mot den tolkningen). Kanske den stora domen pågår i tusen år, och evighetsriket därefter inträder, dvs den nästföljande tidsåldern på 2160 år. Det är i alla fall inget som säger att det nya Jerusalem, som Johannes ser, öppnar sina portar precis efter de tusen åren. Det kan gå tider däremellan som vi inte får veta något om.

Sedan sägs det ju också att det blir en ny himmel och en ny jord någon gång efter tusenårsriket och den stora domen, och vad händer då med de tidsåldrar som är beräknade efter den stjärnhimmel vi har nu? Kommer de att fortsätta, dvs kommer hela universum att förgås då himlarna där förgås, eller kommer vår galax att förgås, eller är det bara t.ex vårt solsystem som förgås, och de utvalda får flytta till himlaplaneten? Och följer då denna himlaplanet, Guds paradis, som den kallas i Uppenbarelseboken, en bana med samma indelning? Ja, den har ju tolv månader den också, så det tyder på det. Gud byter inte klocka för att han byter planet åt oss. Han ordnar det på samma sätt, för det är det bästa sättet för människan, hans avbild.
_______

 

 

PÅ DEN HÄR BILDEN ser vi hur väl de bibliska tidsåldrarna överensstämmer med mazzarothens/zodiakens tidsåldrar:

 


¹ Judarnas Gamla historia, bok 1, kap. 2 och 3.


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag