Webbtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * September 2007 Click for English version

"Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår" (1 Mos. 18:20)


Änglar i SodomDe tre änglarna besöker Abraham, av G. Doré. (Detalj)
Första gången staden Sodom omtalas i Gamla Testamentet är när Lot lämnar Abraham och flyttar dit. Bibelns omdöme om Sodom vid den tiden är:

"Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren." (1 Mos. 13:13)

Från den tiden tills änglarna kommer till Abraham för att meddela att tiden för Sodoms dom är kommen, går det över 20 år. Då heter det i stället:

"Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår," (1 Mos. 18:20)

Men detta räcker inte för att domen skall komma över Sodom. Det krävs mer för att Guds långmodighet skall ta slut. Ett prov måste också äga rum, en direkt konfrontation mellan heligt och syndigt, mellan änglar och människor, för att måttet skall anses vara rågat.

"därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill jag veta det." (v. 21)

Gud söker alltså här efter en utväg att slippa döma staden. Han har ju, som det sägs på ett annat ställe, ingen lust till den ogudaktiges död (Hes. 33:11), och han var inte beredd att ännu fälla domen ens över denna kultur, som i det stadiet ändå bedömdes som mycket ond och syndig, med synd som ropade till himlen om vedergällning.

Provet var att änglar sändes i människoskepnad för att se hur de skulle bli bemötta i staden.

När de två änglarna kom in i staden, lät de övertala sig att övernatta hos Lot. Från början hade de tänkt stanna på gatan över natten, möjligen för att redan där utröna hur stadens befolkning skulle bemöta dem. Men Lot förekom dem alltså, och de gick in till honom. Första intrycket måste alltså ha varit till förmån för staden. Lots gästfrihet kunde ha räddat den, om det inte hade knackat på dörren efter en stund.

Huset hade under änglamåltiden omringats av män, unga och gamla, som hade hört att det kommit främlingar till staden. Av texten framgår att de ansåg sig ha rätt att ta betalt för vistelsen i form av homofilsex av de manliga gästerna. Texten säger att det var stadens hela manliga befolkning som kommit till Lots hus. Det måste alltså ha gått till så att de brukade låta några begå våldtäkterna, medan resten av folkmassan tittade på och hindrade offren att fly. Ett slags publika gängvåldtäkter alltså, som försiggick med myndigheternas goda minne, och troligen även med deras medverkan.

Varför jag tänker på Prideparaden här vet jag inte, men det finns något i hela upplägget som påminner om den, även om "vårt" samhälle bara befinner sig i förstadierna till detta.

Änglarna avstyrde det tilltänkta övergreppet, men nu visste de, och Herrens ängel som väntade på deras rapport, hur det var ställt med Sodoms folk. Lot fick order att fly, med sin familj.

De här männen hade nu alltså inte bara dömt sig själva, utan också sina eventuella hustrur, sina mödrar, och sina egna döttrar, till att förgås i Sodom. Liksom de övriga fyra, Sodom underställda och lika fallna städerna. Dessa mäns galenskaper och deras manipulation av sitt samhälles lagstiftning (för så måste det ha gått till), gjorde att inte bara de, utan hela befolkningen skulle dras med dem ner i undergången.

Guds vår Skapares dom kan drabba på det viset, det vet vi. Naturkatastrofer slår utan urskillning. Mannen är familjens huvud, och i de fall dessa män hade familjer (men jag gissar att de i det här stadiet var små och att det inte fanns många småbarn, om ens några), så skulle deras fäders synd drabba också dem. Fanns det någon oskyldig bland dem, någon som inte hade förmåga att förstå hur illa det var, så visste Gud om denna person, men alla, hela stadens fördärvade och besmittade befolkning, måste nu tas bort från jorden. De hade gått för långt, och hade nu visat att ropet som nått himlen skulle fortsätta om inget skedde.

Jag har en känsla av att detta rop måste ha varit det tysta ropet från de barn som tidigare vuxit upp i staden och som säkerligen utsatts för övergrepp. Och kanske också alla de barn som inte hade fått födas eftersom männen hade övergett sitt normala umgänge och blivit slavar under perversiteter. Deras hustrur måste ha känt sig äcklade (dvs först - efter lite samhällsindoktrinering och hot om utfrysning föll de säkert till föga och började tycka att alltsammans var helt underbart.)

Det var det tilltänkta övergreppet, först på änglar och sedan på en rättfärdig man, som fick syndamåttet att bli rågat. Och då måste det rop som hörts dessförinnan ha varit av samma slag, dvs övergrepp på oskyldiga. Den homofili som i ett tidigare skede funnits (om vi förutsätter att det var den som avsågs i omdömet 20 år tidigare), var alltså inte av samma slag som den som nu härjade i städerna. Den hade det i sig, att den skulle utvecklas till detta, om den inte stävjades, men det var inte den som föranledde domen av en hel befolkning.

Ett samhälle som alltså visserligen har inslag av detta, men som ändå har en viss restriktivitet gentemot det, kommer inte att dömas som ett kollektiv av Gud. Det skall mera till för att det skall ske. Det kan man också se av Uppenbarelseboken, där det står om ett annat rop, nämligen från mördade kristna martyrer, som lovades att det skulle komma en rättskipningens dag för den värld där de levat och dött. Det är alltså ropet från oskyldiga, de oskyldigt dömda och oskyldigt våldtagna och oskyldigt mördade, som drar dom över ett folk.

Det här innebär givetvis inte att den sodomi som finns i nutiden är acceptabel. Den är, om den får fortsätta att utveckla sin inneboende ondska, förstadiet till det som kommer att leda till slutlig dom. Den har redan visat att den inte väjer för att driva människor i fängelse för att de står i vägen för dess framfart. Den har den önskan, och den arbetar närmast ursinnigt för det målet.

I ett fullgånget Sodom kommer alltså tusentals oskyldiga människor att sitta inspärrade för att de inte böjer sig för sodomin och sodomanin. I ett fullgånget Sodom kommer det att vara straffbart att anmäla en homofil för våldtäkt eller övergrepp. Ingen kommer att få göra motstånd, utan det kommer att förväntas vara allas önskan att ägna sig åt detta, utan restriktioner, precis som vi såg i det första Sodom.

På samma sätt som den som idag anser att homofili är synd blir stämplad som sinnessjuk och stöts ut ur samhället, så kommer den som inte vill ställa upp för de perversas önskningar, när utvecklingen nått sista stadiet, att anses vara ond, onormal, och hämmad av förlegade patriarkaliska föreställningar. Alla kommer att uppfostras till att hämningslöst ge sig hän åt, eller låta sig utnyttjas av, de som saknar alla hämningar. Från barnaåldern kommer denna indoktrinering att ske, i dagis och sedan skolor. Det har redan börjat, och utvecklingens lag säger att det måste fortsätta, tills dess det inte finns en enda gräns kvar att forcera. Och alltsammans kommer att anses vara fullständigt normalt.

Dessa tankar och beteenden finns redan, i inflytelserika organisationer, och därifrån sprider det sig, via ideologisk och manipulativ agitation. Det pågår, och steg för steg går det mot sin fullbordan.

Så Sverige, och många andra länder, är verkligen sodomskulturer. De är i förstadierna, definitivt.

De enda som kan stoppa detta är de kristna. Vi kan det, vi kan vända utvecklingen. Vi kan ställa oss i vägen, vara ljusen som skingrar mörkret, och saltet som stoppar förruttnelsen.

Det är upp till oss. Om inte vi gör det så kommer allt detta att hända.

 


 

Jesus

- Din enda räddning

 


 

 

Gårdagen är förbi
Morgondagen har vi inte sett

IDAG

FRÄLSER HERREN