Maj Månad i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)


UPPENBARELSEBOKEN

UPPENBARELSEBOKENSYNER I UPPENBARELSEBOKEN

       
HIMMELSFÄRDEN
  ANDEUTGJUTELSEN
KRISTI ÖVERSTEPRÄSTERLIGA ÄMBETE
KRISTI DOMSTOL
  LAMMET INFÖR TRONEN
DE HELIGAS BÖNER
SOLKVINNAN
VID GLASHAVET
LAMMETS BRÖLLOP
  NATIONERNAS DOM
KRISTUS & FÖRSAMLINGEN REGERAR
LIVETS BOK
EVIGHETSRIKET
 
  UPPENBARELSEBOKEN BÖRJAR  VAD DU HAR SETT  VAD SOM NU ÄR   VAD SOM HÄREFTER SKALL SKE         UPPENBARELSEBOKEN BÖRJAR
    VISIONEN DE SJU FÖRSAMLINGARNA   BOKRULLE MED SJU INSEGEL DE SJU INSEGLEN DE SJU BASUNERNA   INTERVALL DE SJU VREDESSKÅLARNA DE SJU DOMARNA ... BOKRULLE MED SJU INSEGEL ... DE SJU DOMARNA    
  UPP. 1:1-8
UPP. 1:9-20
KAP. 2 - 3 4-5 KAP 6:1 - 8:5 KAP. 8:7 - 11:19   KAP. 12:1 - 13-18   KAP. 14:1-20 KAP. 15:1 - 16-21 KAP. 17:1 - 20-15   KAP. 17:1 - 20:15 KAP. 21 - 22
INLEDNING
HÄLSNING 
33-100 100-313 313-600 600-1517 1517-1750 1750-1950 1950-?

EFESUS

APOSTLATIDEN

SMYRNA

FÖRFÖLJELSE

PERGAMUS

STATSKYRKOSYSTEM

TYATIRA

PÅVEVÄLDE

SARDES

REFORMATION

FILADELFIA

MISSION

LAODICEA

AVFALL


HIMMELSKA SYNER
VIT HÄST
RÖD HÄST
SVART HÄST
BLEKGUL HÄST
SJÄLARNA UNDER ALTARET
NATUR-
KATA-
STROFER
INTER-
VALL
TYSTNADEN
DET GYLLNE ALTARET


INTERVALL

Upp. 10 - 11:14

HAGEL
ELD BLOD
BRINNANDE BERG
STJÄRNAN "MALÖRT"
FÖRMÖR-
KELSER
GRÄS-
HOPPOR
RYTTARE
  VÄLDET DEN SMORDES

 
VEDERMÖDANS MITT


ÖPPEN LITEN BOKRULLE

 
 
V
I
L
D
D
J
U
R
E
T

U
R

H
A
V
E
T
V
I
L
D
D
J
U
R
E
T

U
R

J
O
R
D
E
N


144.000 I HIMLEN


ÄNGLAR I HIMLARYMDEN


BÖLDER
HAVET BLIR BLOD
STRÖMMARNA BLIR BLOD
STARK HETTA FRÅN SOLEN
MÖRKER ÖVER VILDDJURETS RIKE

EUFRAT UTTORKAR

ÖSTERNS KONUNGAR

NATUR-
FENOMEN

1.
SKÖKAN OCH VILDDJURET
2.
BABYLONS FALL
3.
LAMMETS BRÖLLOP
4.
HARMA-
GEDON
5.
VILDDJURET OCH DEN FALSKE PROFETEN

6. SATAN FÄNGSLAD

"DET SKALL BLI FRID PÅ VÅR JORD"

 

SATAN ÅTER LÖS

 

GOG MAGOG


7. DEN YTTERSTA DOMEN

EN NY HIMMEL
EN NY JORD
ETT NYTT JERUSALEM

AVSLUTNING

HÄLSNING

á
á
á
á
á
á
á
á
á
á

UPPRYCKANDET

FÖRVANDLINGEN
 
ANTIKRIST KRIG
BLOD
HUNGER PEST
DÖD
MARTYR-
SKAP
KOSMISKA
HEMSÖKELSER
DE 144000
TECKNADE

TEMPLET


PROFETERNA DÖDAS

DRAKEN NEDKASTAS FÖRFÖLJER "SOLKVINNAN"

SKÖRD
VINBÄRGNINGPADDOR

 

SAKARJA 14:2-9
V
E
D
E
R
M
Ö
D
A
N
S

M
A
R
T
Y
R
E
R

U
P
P
S
T
Å
R

á

UPP. 19:11-21
TUSENÅRSRIKET
   
ISRAEL ISRAEL

ISRAEL
JAKOBS NÖD
  ISRAELS UPPHÖJELSE
       
JESU
UPP-
STÅN-
DELSE
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
FÖRST-
LINGS-
FRUKTEN

ISRAELS FÖRSKINGRING

EVANGELIUM TILL ALLA FOLK


ISRAELS FÖRSAMLANDE

á
á
á
á
á
á
á
á
á

FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN
 
BOKRULLEN

DE TVÅ VITTNENA

VILDDJURET - ANTIKRIST

DEN FALSKE PROFETEN 

SKÖKAN OCH VILDDJURET

VÄRLDEN FÖDS PÅ NYTT
SATAN
DÖMS

HIMMEL OCH JORD FÖRGÅS

2 PETR. 3:7-13

LAMMETS HUSTRU OCH DET NYA JERUSALEM

LIVETS FLOD

   
   FÖRSAMLINGENS TIDSÅLDER  

DEN ANTIKRISTISKA TIDEN
DANIELS 70:E ÅRSVECKA DEN STORA VEDERMÖDAN
  KRISTI ANKOMST TUSENÅRSRIKET   EVIGHETEN    
                             

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GRAVEN > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GRAVEN > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
à à à DEN ANDRA UPPSTÅNDELSEN à à à à à á â à à à DEN ANDRA DÖDEN à â    

BIBELNS 1. OSKULDENS TIDSÅLDER: SKAPELSEN - SYNDAFALLET .......... 0 - 100 5. LAGENS TIDSÅLDER: MOSES - KRISTUS .......... 2500 - 4000      
SJU 2. SAMVETETS TIDSÅLDER: SYNDAFALLET - SYNDAFLODEN ....... 100 - 1656 6. NÅDENS TIDSÅLDER: GOLGATA - JESU TILLKOMMELSE .......... 4000 - 6000      
TIDSÅLDRAR 3. MÄNNISKOVÄLDETS TIDSÅLDER: NOA - ABRAHAM .......... 1656 - 2000 7. TUSENÅRSRIKETS TIDSÅLDER: HARMAGEDON - YTTERSTA DOMEN .......... 6000 - 7000      
  4. LÖFTETS TIDSÅLDER: ABRAHAM - MOSES .......... 2000 - 2500            
    SATAN FÄNGSLAS     SATAN
VILDDJURET
DEN FALSKE PROFETEN
ORÄTTFÄRDIGA SYNDARE
FALLNA ÄNGLAR
DEMONER
   

 

 

 

SYNER I UPPENBARELSEBOKEN

Efter en plansch av Folke och Lilly Thorell

Den här webbifierade bibelplanschen är fortfarande under arbete. Något återstår ännu att göra, ett och annat kan behöva justeras och kanske ändras. Planschen är inte bunden att följa originalet, även om originalet ligger väldigt nära den uppfattning som här framförs. (Den som vill se originalet kan klicka här.)
_______

 

INSTRUKTIONER behövs kanske inte, men här är några:

För att följa framställningen bör planschen läsas från vänster till höger, och varje sektion lodrätt.

Där texten är mörkblå kan muspekaren föras över de länkade orden, och en bibeltext visas.

Om texten kommer utanför fönstret, så låt muspekaren ligga kvar och scrolla med hjälp av piltangenterna.

Det är enklare att använda piltangenterna för navigering i planschen, än att klicka på rullisterna.

Planschen fungerar bäst i Internet Explorer. Har du en annan favoritwebbläsare som inte fungerar här, så kan du säkert göra ett undantag och använda IE när du är här.

 

 

 


 

 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag