LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * Januari 1999

          "SADE JAG DIG ICKE, ATT OM DU TRODDE, SKULLE DU FÅ SE GUDS HÄRLIGHET?"          

"TY SÅSOM DET SKEDDE PÅ LOTS TID, SÅ SKALL DET SKE VID MÄNNISKOSONENS TILLKOMMELSE..."

 

SODOMITERNA TALAR KLARSPRÅK

DET FÖLJANDE är hämtat ifrån en artikel nyligen i "HOMOPLANETEN", en av RFSL:s nätpublikationer. Den visar på ett mycket tydligt sätt vilken skamfläck för Sverige RFSL är.

Artikeln är en uppmaning till all slags sexuell lössläppthet och normupplösning, och skribenten ondgör sig över att den lilla rest av återhållsamhet, som ännu finns i samhället, söker hålla tillbaka den flodvåg av perversioner som sveper över oss idag. Våldspornografi försvaras, pedofilutställningar, analsex, tidig sexdebut, m.m.
Sverige stämplas som ett sexualfientligt samhälle, när det i själva verket är ett av de mest sexualliberala i världen! Men det duger inte åt RFSL, som ropar efter TOTAL normlöshet och "frihet" att utöva alla slags perversioner.
En helt vansinnig skrivelse, som visar att RFSLs avsikter är att förföra och förnedra hela folket, att normalisera och legitimera de perversioner de själva blivit offer och slavar under.

Artikeln måste dissekeras i detalj, för den är så avslöjande att tillfället inte får försittas att visa på RFSL:s mål och otroligt låga moral. Det här är Sodoms och Gomorras förespråkare i modern tid.

***

"NYMORALISTERNA MARSCHERAR"


"När arbetslöshetssiffrorna skjutit i höjden och samhällsproblemen ökat, fokuserar lagstiftarna, samhället och media sig allt mer på moralfrågor.
Samtidigt firar kristdemokraterna sin historiska valseger.
Dagens moralklimat är ett hot mot en utveckling av samhället där vi homo- och bisexuella kan leva fullt ut på våra egna villkor."


De homo- och bisexuella vill leva "fullt ut på sina egna villkor". Vem kan göra det? Vem kan leva helt hämningslöst enligt sina egna villkor och drömmar? Alla andra måste bekämpa och övervinna svagheter, böjelser och frestelser, men inte de homosexuella, nej, de kräver full frihet att hänge sig åt sina perversioner.


"Det började för flera år sedan med förbudet mot s/m-porr. Någon nyanserad debatt var det inte tal om. I stället införde man snabbt ett förbud. Bastuklubbarna gick samma väg därför att samhället inte kunde acceptera vissa homosexuella mäns sexuella beteende. Nu sitter vi här med världens mest repressiva smittskyddslag."


Sadomasochistisk pornografi skall tillåtas enligt RFSL. Likaså bastuklubbar, dvs offentliga badinrättningar där bögar kan ägna sig åt orgier med varandra.
Världens mest repressiva smittskyddslag stämplas som något ont. Visst, bort med lagarna, låt oss ha våra orgier, vi struntar väl i om vi smittar ner någon!
Borde inte hivmannen få en hederspost i RFSL?


"Linjen tycks vara att medborgarna genom förbud och straff skall slussas in i normalitetsfållan - och att man därigenom skulle komma tillrätta med hiv bland män som har sex med män."


Hade de lagar som gällde tidigare fått vara kvar, hade aidsepidemin aldrig uppstått. Så naturligtvis är förbud det mest effektiva sättet att stoppa spridning av sjukdomen.


"Sedan följde kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster. Moralisterna kunde inkassera ännu en seger, när det som verkligen hade behövts var ett sakligt motiverat beslut att välja effektivaste medlet i kampen mot ett socialt missförhållande."


RFSL bejakar alltså prostitution och köp av sex.


"I media har vi sett en pedofilidebatt som i vissa stycken helt har förlorat proportionerna. All manlig sexualitet som avviker från rådande norm klumpas ihop under begreppet pedofili."


RFSL själva bidrar till det bl.a genom att på en av sina hemsidor kalla den antika grekiska pedofilin för "en form av homosexualitet", och, som det visar sig nedan, beklaga sig över att vissa ville förbjuda pedofilutställningen på Historiska Muséet.


"I ett sådant klimat är risken stor att män, som trots arbetets låga status och dåliga lön sökt sig till barnomsorgen och skolan, tänker om och väljer ett annat yrke. Att vara homo- eller bisexuell man och söka jobb på dagis är i dagens läge en modig handling."


Självklart skall inga perversa människor få jobba med barn.


"Vi minns sommarens rabalder runt konstutställningen på Historiska museet, där det från stora grupper restes krav på att förbjuda en utställning som visar unga män nakna - trots att materialet granskats och befunnits fullt lagligt."


Vem annat än bögar och pedofiler har intresse av att se på sådant?


"Resultatet blev att nynazisterna kände sig inbjudna att riva ner fotografierna. Ecce homo-utställningen, som visades i Uppsala domkyrka på diabilder under en kulturnatt i september, har också väckt våldsamma reaktioner. Domkyrkan har bomhotats, domprosten har blivit hotad och ärkebiskopen har utsatts för skarp kritik."


Och RFSL inbillar sig att dessa reaktioner är utan orsak? Provocera människor, och det blir reaktioner!


"Är riksdagens ledamöter beredda att lagstifta om begränsningar när det gäller framställning av pornografiska alster? Frågan ställdes av tidningen Dagen. Svaren visade att en majoritet, oavsett partitillhörighet, vill förorda den typen av inskränkningar. Minst stöd för en sådan censur fanns det hos moderaterna. För socialdemokraterna redovisades inget resultat, då svarsfrekvensen var för låg."


RFSL vill inte se några "inskränkningar", utan vill ha mer pornografi, mer människoförnedring, mer sexfixering, och prostitution.


"Att sexualitet och sexualmoral är en fråga som våra politiker inte är mogna att diskutera fick vi ett kvitto på när Carl Bildt i raseri hotade att lämna radiostudion under sändningen av ett ungdomsprogram. Några unga tjejer ringde in till studion och ville tala om olika former av sexuellt förtryck. Bildt ville tala om utrikespolitik och EMU, inte om sexuella "avarter" som till exempel analsex. Då stoppar han hellre huvudet i sanden."


Som om det skulle vara en politikers jobb att sitta och behandla perversioner i radio. RFSL anser det viktigare än utrikespolitik.


"Det är inte många som bidrar till att ge unga flickor större självförtroende när det handlar om sex. I RFSU-Bulletinen skriver Gisela Helmius, en av författarna till den nya svenska sexualvaneundersökningen Sex i Sverige att svaren i sex-frågespalterna för unga "ibland är så moraliska att jag undrar om vi lever i slutet av 1800-talet"."


Minsta lilla återhållsamhet, och sexliberalerna drar till med associationer till den viktorianska eran. Läs bara fortsättningen här:


"Budskapet från sexrådgivarna är att unga tjejer skall vänta med sex. Det är en hållning som bidrar till att fösa in flickorna i en offerfålla. RFSL tycker att unga tjejer i stället skall fostras till att ta makten över och fritt förfoga över sin egen sexualitet, informeras om olika möjligheter att ha sex på och uppmuntras att ta reda på vad de själva vill, sätta sina egna ramar istället för att, som idag, låta uttalade eller outtalade tabun diktera vilken sorts sex flickor skall ha eller inte ha. Det är också den sortens mekanismer och värderingar som synliggör lesbisk sexualitet för unga tjejer."


Ingen återhållsamhet där inte - bara kasta dig in i ett ohämmat sexliv, så tidigt som möjligt, och pröva gärna på om du inte är lesbisk också, för man kan ju aldrig veta förrän man prövat, eller hur?
RFSL är en ondskefull organisation.


"Vi svenskar formas efter modellen att alla lever/bör leva i en kärnfamilj - trots att verkligheten är den att vi har den starkast växande andelen ensamhushåll i världen. RFSL driver det självklara kravet på att villkoren för barn till homosexuella skall förbättras och det homosexuella föräldraskapet accepteras fullt ut. Men alla homo- och bisexuella vill inte ha barn. Frågan är om Sveriges riksdag någonsin kommer att klara av att å ena sidan se homosexuella som självklara i föräldrarollen och å andra sidan gynna de homo-, hetero- och bisexuella som inte vill leva ett traditionellt kärnfamiljsliv. Man måste bygga och ge bidrag till olika sociala strukturer för att inte sätta en samlevnadsform framför en annan."


Ensamhushåll har inget med homosexualitet att göra. Det finns två naturliga levnadssätt - kärnfamilj eller ensamhushåll. Alla börjar sitt föräldrafria liv med ett ensamhushåll.
RFSL vill avskaffa familjen som den naturliga samlevnadsformen. De vill att människor som inte klarar av att motstå de mest motbjudande böjelser skall få adoptera barn!


"Var går gränsen för acceptansen i dagens moralklimat? Är de flesta bögar och lesbiska hur vanliga som helst, eller har vi tvingats in i normalitetens bur?"
"Ett sexualfientligt samhälle med en framväxande nymoralism riskerar att väva sina trådar runt allt fler. RFSL kommer att fortsätta utmana alla sådana krafter, både inom och utom förbundet."


RFSL tänker utmana alla krafter som verkar för ett normalt mänskligt liv och samhälle. Är inte det en krigsförklaring mot samhället självt? Utan familjer kommer samhället att upplösas och övergå i ett kaotiskt tillstånd, ett pöbelvälde. Utan några som helst restriktioner kommer prostitution, våldtäkter, aids och andra könssjukdomar att få fritt fram.
Borde inte RFSL förbjudas och stämplas som en samhällsfara?


"Under Europrideveckan diskuterades på olika håll hur vi i homosamhället förhåller oss till dem som identifierar sig som transsexuella. Här har RFSL en glasklar hållning. Transsexuella kvinnor och transsexuella män är på alla plan likaberättigade medlemmar i förbundets verksamhet, och RFSL skall vara ett förbund där alla medlemmar känner att det finns utrymme för deras regnbågsfärg."


Ytterligare sexuella avarter och perversioner uppmuntras och bejakas av RFSL.


"Förbundets mandat går ut på att ta tillvara homo- och bisexuellas intressen. Ett bra sätt att göra detta på är att samarbeta med andra organisationer där vi har överlappande intressen och på det sättet stärka varandras arbete."


RFSL vill alltså forma en "de sexuella avarternas allians", där perversionerna skall få flöda och utvecklas fritt. Vilka samarbetspartners har man tänkt sig i framtiden? Pedofiler och sadomasochister verkar ju ganska rumsrena numera, kanske också tidelag skall normaliseras så småningom?
...

Jag trodde faktiskt inte att RFSL-propagandan var så öppet vidrig. Med detta kan ju vem som helst konstatera vilken katastrof den organisationen är för Sverige.


RFSL-artikeln är signerad av Christine Gilljam 1998-11-12, och dess URL är:
http://www.rfsl.se/cgi-bin/homoplaneten.pl?Artnr=432

Hjälp till och sprid den här kommentaren, så att RFSL avslöjas.


 

APOSTELN PETRUS SKRIVER OM RFSL:


DESSA MÄNNISKOR är källor utan vatten, skyar som drivs av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.
Ty de talar stora ord som är idel fåfänglighet; och då de nu själva lever i köttsliga begärelser, lockar de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd räddar sig undan sådana som vandrar i villfarelse.
De lovar dem frihet, fastän de själva är förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl. (2 Petr. 2:17-19)
DÅ NI NU SÅLEDES, mina älskade, har fått veta detta i förväg, så ta er till vara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert fäste.
Väx i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen. (2 Petr. 3:17-18)Om du har kommentarer eller frågor om ovanstående, får du gärna skriva i samtalsforumet. Men använd ett rent språk, annars kan det hända att ditt inlägg raderas.

BIBELSAMTAL: Sodomi

Till Sodomania - mera fakta & information


IDAG
ÄR FRÄLSNINGENS DAG