LÄRJUNGASKAP I ÄNDENS TID

Webtidskrift för Urkristen Tro och Väckelse * September 2000

          "HAVEN INGEN DELAKTIGHET I MÖRKRETS GÄRNINGAR ... UTAN AVSLÖJEN DEM FASTMER." (Ef. 5:11)          

Kinsey med småbarn
DOKTOR ALFRED KINSEY -
DET MODERNA SODOMS GRUNDLÄGGARE

För det moderna Sodoms befolkning är doktor Alfred C. Kinsey och hans "forskning" vad Darwin är för evolutionisterna och Marx för kommunisterna. Trots att han bland mycket annat var sadomasochist, bisexuell och blottare, och trots att han och hans institut i "forskningssyfte" medverkade i sexuella övergrepp på hundratals barn, även spädbarn, så anses han fortfarande vara en respekterad forskare världen över.


LIK I GARDEROBEN brukar man tala om ibland. Det kan man verkligen tala om ifråga om doktor Kinsey och de institutioner som låtit sig förvillas av hans arbete.

Vissa författare och forskare har börjat uppmärksamma Kinseys metoder, och det finns en växande kritik mot hans suspekta arbete. Men då skall man komma ihåg att det nu är ett halvsekel sedan hans två böcker gavs ut (1948 och 1953), och att deras inflytande varit i stort sett obehindrat sedan dess. Skadan är redan skedd, och uppvaknandet, om det blir något, kommer alldeles för sent.

Här följer en sammanställning från några intervjuer och recensioner av de böcker som avslöjar Kinseys medvetet förvrängda "forskningsresultat" och hans kriminella medarbetare.

_______

 

 

"EN BOK KAN AVSLUTA EN ERA"


EFTER PUBLICERINGEN 1948 av "Sexual Behavior in the Human Male", blev zoologen Alfred C. Kinsey den odisputabla auktoriteten på mänsklig sexualitet och fader till den sexuella revolutionen. Med en välplanerad massmediakampanj gjordes Kinsey till "den mest berömda mannen i Amerika, i världen, i ett decennium framåt." Fastän han har varit död sedan 1956, är "Kinsey-inflytandet" t.o.m större idag än när han levde.Alfred C. Kinsey

Alfred Kinsey var aldrig någon opartisk forskare. Han var ute efter att omforma samhället i det fördolda. Han hade redan bestämt sig för hur Amerikas framtid skulle bli, långt innan han sammanställde sin forskning och det vetenskapliga "utslaget" kunde ges.

För att backa upp den stora planen att föra Amerika och världen mot den rasförädlade framtid som den "nya biologins" vetenskapselit drömde om, lösgjorde Kinsey den mänskliga sexualiteten från dess symbios med kärlek och äktenskap. Och för att sedan tillförsäkra sig om att planen skulle bli mer än en trend, arbetade Kinsey intimt med eliten* bland de lagstiftande och medicinska professionerna, för att förändra eller eliminera lagarna mot sexbrott. Dessa radikala förändringar ödelade grunden för det rättsväsen som hade skyddat äktenskapet, kvinnor och barn.

(National Review Cover Story, May 19, 1997, "A book can end an era". Recension av "Kinsey: Crimes and Consequences" av Judith Reisman Ph.D.)

* Det handlar alltså om sexuellt korrupta individer bland eliten, personer som mer än gärna ser att hela samhället sjunker ner på deras egen nivå.
...


I EN NYLIGEN UTGIVEN Kinsey-biografi skriven av en av Kinseys medarbetare, James Jones, avslöjas vad Kinseyinstitutet och dess värd, Indianas Universitet, länge har vetat: Kinsey var inte den konventionelle och objektive vetenskapsman han framställdes som av universitetet. I själva verket var han sado-masochist och bisexuell, och hans forskning var mer önsketänkande än vetenskap.
Kinsey, berättar Jones, förvrängde avsiktligen sina data för att förändra vad han ansåg var "repressiva" lagar och allmän policy. Kinsey var en medveten infiltratör, och han och hans supportrars avsikt var att befria den mänskliga sexualiteten från den återhållsamhet Amerikas moral grundlagts på, och att få samhällets lagar att stödja hans egna pansexuella handlingar.

(Kinsey: Crimes and Consequences, by Judith Reisman Ph.D. /James H. Jones, Alfred C. Kinsey, A Public/Private Life, W. W. Norton & Company, New York, New York, 1997)


James Jones medger nu vad Kinseyinstitutet återkommande har förnekat, att Kinsey var en militant propagandist, en sadomasochist och en homosexuell som kampanjade under vetenskaplig täckmantel och på allmänna skattemedel, för sitt mål att etablera ett sexuellt Utopia.
Jones bok är troligen en reaktion på Judith Reismans upptäckt av Kinseys sexuella experiment på barn, vilka nu har uppmärksammats, bl.a i en video producerad 1994 av Family Research Council, i ett nummer av Det Bästa och i flera andra amerikanska media med stora läsar- och tittarsiffor. För att undvika en alltför stor chockverkan går en av institutets egna ut med en tillrättalagd version av skandalen, där de värsta övergreppen tonas ner. Att Kinsey lät pedofiler använda stoppur medan de våldtog spädbarn och småpojkar, söker Jones bortförklara med att Kinsey trots allt hade en uppriktig önskan att befria samhället från dess hämningar vad gäller sexuell kontakt mellan vuxna och barn.
Jones liknar Kinsey vid en andlig "kultledare" som, vilket Jones nu bekräftar, var en sexuell exhibitionist. Jones skriver att Kinsey finns på film i vidriga scener av sexuell själv-tortyr.

(The Insitute för Media Education Press Release, December 3, 1997. Dr. Reisman kommenterande ny bok om Alfred Kinsey.)


I en annan av Jones böcker citeras en av de många studenter Kinsey arbetade med på fältet: "Han brukade gå naken om vi var på en campingplats", minns Homer T. Rainwater. "Han struntade totalt i sådant. Och inte visade han några hämningar för sina kroppsfunktioner."

(Kinsey: Crimes and Consequences, av Judith Reisman. Ph.D. Jones, The New Yorker, pp. 103-104.)


I "A Public/Private Life" hävdar Jones vidare dels att 1) Kinsey var en pervers, masochistisk, pansexuell, pedofil-bejakande och orgiastisk hustrumisshandlare, som drev sitt institut som en fri sex-zon. 2) Att han hade en personlig agenda - sexuell befrielse för det viktorianska samhället. 3) Jones ser honom som både ond och god. 4) Bekräftar att Kinsey förvrängde sina data för att ge vetenskaplig status åt sin personliga agenda.

Kinseys första bok, "Sexual Behavior in the Human Male", publiserad 1948, blev kallad "20:e seklets mest omtalade bok". Uppföljaren "Sexual Behavior in the Human Female" utgiven 1953 fick också stort inflytande. Dessa böcker förändrade många amerikaners sätt att se på sex. Han var ju en professor i zoologi vid Indianas universitet, så varför inte? Böckernas konklusioner var grundade på "vetenskaplig efterforskning". Så när Kinsey hävdade att 37% av männen hade haft homosexuella erfarenheter ända till orgasm, att 25% av de gifta kvinnorna var otrogna mot sina män vid 40 års ålder, och att 10% av männen var utövande homosexuella, så fann amerikanerna det chockerande - men trovärdigt.
Som det har visat sig var hans sociala vetenskap antingen bristfällig eller oärlig, eller bådadera. Till exempel använde sig Kinsey inte av ett genomsnitt av den manliga population han studerade. Ett oproportionerligt stort antal av hans utfrågade var homosexuella, manliga prostituerade och fångar, bland dem sexbrottslingar.
Jones skriver: "Kinseys metodik och urvalsteknik bokstavligen garanterade att han skulle finna det han letade efter."

("Kinsey’s Social science wasn’t", Ben Wattenberg, The Washington Times, lördagen den 20 november, 1997.)


Jones: "Från början på sin forskning sökte han upp så många homosexuella intervju-objekt som möjligt, både för att man visste lite om homosexualitet då, och för att han diskret skulle kunna ägna sig åt anonyma sexuella relationer med män i de större städer dit han reste för att söka data."

(National Review, October 13, 1997, "WHAT THE DOCTOR SAW" By Teachout, Terry. Alfred C. Kinsey: A Public/Private Life, by James H. Jones.)


"Hans [Kinseys] data samlades ihop från en grupp fångar, våldtäktsmän, homosexuella, hallickar, manliga prostituerade, tjuvar och andra vilka han rubricerade som "amerikanska genomsnitts-män". Forskningen baserades också på dokumenterade sexövergrepp på barn utförda av pedofiler."

(The Washington Times, lördagen den 4 oktober, 1997)
...

WARDELL POMEROY, en annan av Kinseys unga medarbetare (och sängkamrat) och medförfattare till hans första bok, säger att Kinsey såg till att välja ut medarbetare "ej angelägna om moraliska värden" inom området mänsklig sexualitet. Han anlitade inga "pryda", inga judar eller svarta, och inga kristna med ett moraliskt synsätt eller med en känd politisk bakgrund. Pomeroy skriver:

Kinsey med stab

Kinsey med stab och medförfattare prydligt poserande för pressen. Ingen skulle få ana vad som försiggick bakom institutets dörrar eller hemma hos Kinseys.

"Som vanligt, när vi bedömde någon vi skulle anställa, så tog vi hans [sexuella] historia först. Kinsey och jag gjorde den här tillsammans. När vi var färdiga, lade Kinsey ner pennan och sade: 'Jag tror inte ni vill arbeta för oss.'
'Men det vill jag ju'
, insisterade forskaren.
'Nja', observerade Kinsey, 'ni har just sagt att föräktenskapligt samliv kan leda till senare problem i äktenskapet, att utomäktenskapliga relationer skulle upplösa ett äktenskap, att homosexualitet är abnormt och sexuellt umgänge med djur löjeväckande. Tydligen har ni redan alla svaren. Varför vill ni då forska?"

(Pomeroy, Flax and Wheeler’s Taking a Sex History New York, The Free Press, 1982. /Kinsey: Crimes and Consequences. Judith Reisman citerar Pomeroy, p. 71. [Uppgiften kan vara från någon annan av Pomeroys böcker.])
...

Kinsey hävdade att folk som lämnas åt sig själva är naturligt bisexuella och att all sodomi är hälsosam och naturlig.

(Alfred Kinsey's Scientific Fraud, Carmen Pate, September 26, 1997, Concerned Women for America.)
___

 

 

 

KONTRAREVOLUTIONEN


TRETTIO ÅR förflyter utan att någon bland Kinseys egna kollegor ifrågasätter hans böcker och metoder. En hel generation ungdomar växer upp och fostras under Kinseys influenser, och "den sexuella revolutionen" under 1960- och 1970-talet blir Dr. Judith Reisman, Ph.D.ett av resultaten.
Först i början på 1980-talet är det en kvinnlig judisk forskare som reagerar på hur Kinsey beskriver sina metoder i boken. Hon inser att de redovisade siffrorna och tabellerna måste ha inneburit att Kinsey och hans medarbetare både uppmuntrat och personligen medverkat i sexuella övergrepp på småbarn.
Till att börja med är det ingen som lyssnar på henne, men efter hand kommer det fram mer och mer fakta, som visar att Judith Reisman haft rätt. 1997 ger så en av Kinseys egna medarbetare ut en bok där han bekräftar det mesta av vad Reisman hävdat. Tidningen National Review skriver i en recension:

1948 leddes Institutet för Sex-forskning vid Indianas Universitet av eugenicisten Alfred C. Kinsey, vars sexforskning skakade Amerikas moraliska grundval och inledde 1960-talets sexuella revolution. Femtio år senare bekräftar nya avslöjanden Dr. Judith Reismans expose från 1981 om vetenskaplig bluff och kriminellt hopsamlade data i de allmänt bekostade Kinsey-rapporterna.
Dr. Reisman visade att Kinsey utförde mänskliga experiment i ett ljudisolerat laboratorium, byggt enligt hans specifikationer vid Indianas Universitet, och att sexuella övergrepp på minst 317 spädbarn och småpojkar utgjorde det vetenskapliga protokollet för Kinseys rapport från 1948.
Kinsey dog 1956 men hans institut lever vidare idag under den förlängda titeln "Kinseyinstitutet för forskning om sex, kön och reproduktion", vilket antyder ett än mer olycksbådande hot mot mänskliga rättigheter och frihet.

("Den sexuella revolutionen var baserad på en lögn. Dr Judith Reisman har spenderat 30 år på att avslöja sanningen." - National Review Cover Story, May 19, 1997.)


När hon studerade Kinseyrapporten kunde Dr. Reisman knappast tro vad hon såg. Tabell 34 i den första volymen gav "exempel på multipla orgasmer hos minderåriga pojkar", vissa fem månader gamla. Tabell 31 beskrev försök att bringa två månader gamla spädbarn till orgasm. Hur blev denna information ihopsamlad? Enligt Kinsey var forskarna "vuxna män som hade haft sexuella kontakter med yngre pojkar." Faktum är att Kinsey tillade, att "nio av våra vuxna manliga intervju-objekt har observerat sådana orgasmer." Deras observationer hade blivit "mätta med sekundvisare eller stoppur." Över tre hundra barn* var involverade. Vilka var dessa barn, och vilka var de vuxna männen som var engagerade i denna aktivitet? Detta material hade varit tillgängligt i över trettio år i en av det tjugonde seklets mest spridda böcker. Före Dr. Judith Reisman hade ingen uppmärksammat det.

Washington Post och Det Bästa har publicerat artiklar om den roll pedofiler hade för att framställa vissa av Kinseys data. T.o.m CBS Evening News sände ett inslag om saken. Det pågår en långsam, missnöjd omvärdering av Kinseys upptäckter, hans metoder, och speciellt hans otroligt skeva urval (1400 av hans 5300 manliga utfrågade var fängslade sexbrottslingar, t.ex)."

(National Review; May 19, 1997 Cover Story, THE COUNTER-REVOLUTION, By Bethell, Tom)


* Enligt Reisman hävdar Kinseyrapporten att åtminstone 317 minderåriga blev utsatta för sexuella experiment av 'äldre vuxna', och senare, 1980, bekräftade assistenterna Gebhard och Pomeroy i rapporten "Ethical Issues in Sex Therapy" att minst 2035 barn användes i experimenten. (Alfred Kinsey's Sex Experiments, by Jim Keith, http://www.nitronews.com/keith.html )
...

 

Judith Reisman skriver själv följande:

EN PERSONLIG ODYSÉE TILL SANNINGEN

"I mars 1981 mottog jag ett svar på mitt brev till Kinseys medförfattare Dr. Paul Gebhard. Jag hade skrivit för att fråga om datan för barnen i tabellerna 30-34 i Kinseys bok "Sexual Behavior in the Human Male". Gebhard, som efterträdde Dr. Kinsey som Kinsey-institutets direktor, skrev till mig att datan i Kinseys tabeller upptogs ifrån föräldrar, skollärare och homosexuella som gillade unga pojkar, och att några av männen använde "manuella och orala tekniker" för att katalogisera hur många "orgasmer" spädbarn och andra barn kunde producera under ett givet mått av tid.
Beväpnad med Gebhards brev och tillåtelse orsakade jag ett uppror i Jerusalem den 23 juni 1981, vid den 5:e Världskongressen för Sexologi, där jag föreläste om Dr. Kinsey och hans barndata. Jag hyste den tillförsikten att mina sexologi-kollegor skulle bli lika upprörda som jag av dessa tabeller och de barndata som visade att Kinsey förlitade sig på pedofiler för sina barnsex-experiment. Kanske värst av allt för mig, som lärare och moder, var när Kinsey på sidorna 160 och 161 hävdade att hans data kom ifrån "intervjuer". Hur kunde han säga att 196 barn - några så unga som 2 månader - njöt av "svimning", "skrik", "gråt", och "konvulsioner" - hur kunde han kalla dessa barns respons "bevis för deras sexuella välbehag" och "klimax"? Jag kallade det bevis för rädsla och smärta, såväl som för kriminalitet."

(A Personal Odyssey to Truth, by Judith A. Reisman, Ph.D. www.rsvpamerica.org/ )
...


Judith Reisman i en intervju med William F. Jasper, redaktör för tidskriften
THE NEW AMERICAN:


Reisman: "Kinsey menade att allt slags sex var legitim - pedofili, zoofili, incest, äktenskapsbrott, prostitution, gruppsex, transvestitism, sadomasochism, och han arbetade på att få bort alla lagar som stod i vägen för någon av dessa perversioner.
Han och hans associerade vittnade och skrev i favör för sexbrottslingar och grova våldsbrottslingar, och är i hög grad ansvariga för att straffen för våldtäkter och övergrepp på barn sänkts, och för att de som begår upprepade brott har släppts ut i samhället igen. I Kinseys ögon förtjänade brutala sexförövare 'teraputisk' och inte 'bestraffande' behandling. Miljoner amerikanska barn och kvinnor har blivit brutalt misshandlade som ett resultat av dessa Kinsey-inspirerade 'reformer'."

Redaktören ställer en fråga om Alfred Kinseys reklamkampanj i samband med utgivningen av första boken, och Judith Reisman svarar:

"Kinseys triumfatoriska turné inkluderade Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Portugal, och England. I England medverkade han till att... [upplösa restriktiva lagar på liknande sätt som i USA]. På Sicilien gjorde han en pilgrimsresa till Thelema Abbey, det satanistiska tempel där den ondskefulle Aleister Crowley utförde sina brutala orgier och människooffer. Kinsey var fascinerad av Crowley och ville få tillgång till hans dagböcker för Kinseyinstitutet."

Jasper: Ett av dina mest chockerande avslöjanden rör Kinseys bruk av kriminella pedofiler för att begå sexuella övergrepp på barn, inklusive spädbarn, i "forskningens" namn. Inte bara har Kinseys medarbetare undsluppit åtal och straff för dessa outtalbart ondskefulla gärningar, de har inte ens blivit fördömda och avvisade av professionella kollegor, allmänna myndighetspersoner, eller av media.

Reisman: "Detta är en av de stora skandalerna i vår tid. Kinsey står fördömd av sin egen 'forskning', men ingen verkar ha modet att deklarera det uppenbara. Kinsey hävdade att hans data bevisade att barn är 'sexuella' från födseln. Vad baserade han detta på? Enligt medgivanden från hans medarbetare, sådana som Wardell Pomeroy och Paul Gebhard, härrörde mycket av dessa data från en notorisk pedofil som Kinsey gav kodnamnet 'Mr Green' (ibland också benämnd 'Mr X'), som hade begått övergrepp på så många som 800 pojkar under många år, och som förde noggranna register över sina bedrifter.
Vi vet nu att detta perversa rovdjur var Rex King, en regeringsanställd lantmätare, som reste runt i Arizona, New Mexiko och i Sydvästern. Mycket av Kinseys data kom från detta monsters dagbok, som torterade barn sexuellt, vissa spädbarn inte mer än tre månader gamla, och noterade deras smärtfyllda skrik i sitt register som 'orgasmer'.

I stället för att bli avskräckt och chockerad av detta, som en normal person skulle bli, blev Kinsey entusiastisk. Han sade till King: 'Jag gratulerar dig för denna forskar-anda som har lett dig till att samla data i alla dessa år.' Han försäkrade King att hans fördolda kriminella aktivitet var av stort vetenskapligt värde. Forskar-anda! Vi vet inte hur många fler våldsamma pedofiler - och t.o.m barnmördare - som Kinsey kan ha anlitat som 'forskare', inte heller vet vi med säkerhet hur många barn Kinsey och/eller medlemmarna i hans stab direkt våldförde sig på själva, men det finns bevis i deras egna noteringar att de närvarade och bevittnade åtminstone några av dessa aktiviteter.

Kinsey står endast efter Darwin i det sekulära pantheon, och många inser att om Kinseys lögner avslöjas så innebär det ett angrepp på den sexuella revolutionen och ett hot mot den sexuella frihet de åtnjuter. Jag lade märke till detta för länge sedan, redan 1981, när jag orsakade ett uppror vid den 5:e Världskongressen för Sexologi i Jerusalem med min tidiga forskning om Kinseys barnövergrepp*. Jag var säker på att mina professionella medforskare skulle bli lika upprörda som jag över Kinseys bluffdata och hans förlitande på pedofiler i sin forskning om barn och sex. Men i stället vände den globala sex-intelligentian sin vrede mot mig!"

(Dr. Reisman i THE NEW AMERICAN)

* Vid den Femte Världskongressen för Sexologi i Jerusalem, avslöjade Judith Reisman i sitt föredrag "Vetenskapsmannen som bidragande orsak till sexuella övergrepp på barn - ett preliminärt övervägande av möjliga etiska förbrytelser" Dr. Kinseys roll i de sexuella övergreppen på de hundratals barn, som beskrevs i kapitel 5 i hans bok Sexual Behavior in the Human Male. (The Insitute för Media Education Press Release, December 3, 1997.)
...


KOPPLINGAR TILL SATANISM OCH NAZISM

Aleister CrowleyEN ANNAN av Kinseys synbara influenser var ockultisten Aleister Crowley, "Odjuret", känd i pressen som "nutidens mest lastbara man". Kinsey besökte Crowleys Thelema Abbey kort före sin död 1956. Fastän det inte har blivit klarlagt om Kinsey använde Crowley som forskningskälla i sina böcker, hade de många gemensamma vänner och bekanta, sådana som den ockulte filmmakaren Kenneth Anger, den amerikanske nazisten George Sylvester Viereck, och den franske pedofilen Rene Guyon.

Anger har sagt: "Kinsey var besatt av att få tillgång till Odjurets (Crowleys) sexdagböcker... Genom att anskaffa ekonomiska anslag och uppehålla stödet till universitetet, använde Kinsey forskningen som ursäkt för att legitimera sin 24-timmar-om-dygnet-besatthet av sex... Kinseys slagrop 'Gör ditt bästa och låt andra tycka vad de vill', verkade vara en variant av Crowleys maxim 'Att göra vad du vill är lagens uppfyllelse."

(Alfred Kinsey's Sex Experiments, by Jim Keith, http://www.nitronews.com/keith.html )


KINSEY TRODDE PÅ RASBIOLOGI, och att vissa människor av "lägre nivå" borde steriliseras. Förutom pedofilen Rex King, som bidrog med data på över 800 barn som han begått övergrepp på, erhöll Kinsey också data från en nazistisk pedofil som våldtog barn.

(Dr. Judith Reisman presenting her research for the California Right to Life on October 2. The Valley Citizen, nov 1999)
...

 

KONKLUSION

Kinseys databas för forskning om män bestod mestadels av fångar, våldtäktsmän, homofiler, unga manliga prostituerade och pedofiler, medan hans kvinnliga intervju-objekt företrädesvis var prostituerade. Han definierade "gifta kvinnor" som kvinnor som levt med en man i åtminstone ett år. Kinsey hämtade inga data från normala, gifta kvinnor.

Från dessa data sammanställde Kinsey sin "rapport" om att alla män av naturen engagerar sig i sex utanför äktenskapet, att tio procent av männen ägnar sig åt homosexualitet, och att åtta procent av männen och fyra procent av kvinnorna ägnar sig åt tidelag. Kinseys siffror har använts som bas för modern sexundervisning, för domstolsutslag, för acceptans av pornografi och för legalisering av abort. Han uppträdde som en opartisk forskare, men han var en sexgalning och sadomasochist, en plågoande mot unga pojkar, som kokade ihop sina data och ljög för nationen.

(Dr. Judith Reisman, The Valley Citizen, nov 1999)


 

 

KINSEY-RAPPORTENS BETYDELSE FÖR SVERIGE


EFTER DENNA GENOMGÅNG en reflektion. Vilken betydelse har Kinsey och hans böcker haft i Sverige? På vilket vis har hans idéer kommit till uttryck här?


SOM VI LÄSTE OVAN utkom hans första bok 1948 och blev mycket uppmärksammad världen över (utgavs i Sverige 1949 under titeln "Kinsey-rapporten. Mannens sexuella beteende"). Genom dess sken av seriös vetenskap mottogs den villigt och blev grundval för den kommande "sexuella revolutionen" som även Sverige drabbades av och ofta ledde. Det är nog ingen tillfällighet att RFSL bildades 1950, två år efter att Kinseyrapporten utgavs. Kinsey besökte ju också Sverige och de nordiska länderna under en succéartad reklamkampanj för boken.

Även om det inte skulle finnas några direkta kopplingar till Kinsey vid RFSL:s bildande, så är det ändå uppenbart att han måste ha varit dess främsta inspiratör och den som gav "vetenskaplig" legitimitet åt förbundets tillkomst och dess kommande homosex-agitation. Kinsey åberopas ännu idag (september 2000) på RFSL:s websidor, och hans idéer om sex är så i detalj förkroppsligade i RFSL, att det inte finns något tvivel om att Kinsey kan betraktas som "fadern" till organisationer som RFSL och deras motsvarigheter utomlands.

Om vi då tänker på vad som framkommit ovan, och vilka förödande och massförintande effekter Kinseys idéer haft i världen (aborter, aids, skilsmässor, pedofili, m.m), så måste RFSL anses som dessa idéers främsta propagatörer i Sverige och följaktligen djupt delaktiga i det globala återuppväckandet av den sodomitiska andan.
_____

 

 

NÅGRA REFERENSER TILL KINSEY I SVERIGE:


Ur Nationalencyklopedin band 9,1992:

(Homosexualite´t ) nylat. homosexua´litas, av homo- och sexualitet), homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. Termen homosexualitet lanserades av den ungerske författaren Karl Maria Benkert 1869. Dåtida synonyma uttryck för homosexualitet och homosexuella var bland annat uranism, konträrt sexuellt känsloliv, det tredje könet, sexuell inversion samt sexuella mellanformer. Kinseys amerikanska sexualvaneundersökning (1948, 1953) gav underlag till den så kallade Kinsey-skalan, på vilken individens sexuella inriktning kunde preciseras från 0 (exklusivt heterosexuell) till 6 (exklusivt homosexuell).


Från "Homosexuellas rättigheter", en artikel på RFSL:s websida:

"I USA genomförde Kinseyinstitutet med början under 40-talet en rad undersökningar om befolkningens sexualvanor. Studierna gällde uteslutande sexuella aktiviteter och tog ingen hänsyn till hur människorna identifierade sig själva. Resultaten väckte sensation särskilt eftersom de pekade på en stor dold homosexuell aktivitet. Undersökningarna visade bl a att 37 % av den manliga befolkningen i vuxen ålder hade haft åtminstone några homosexuella erfarenheter som lett fram till orgasm. Vidare hade 50 % av alla ogifta män upp till 35 år haft homosexuella erfarenheter någon gång. För kvinnor rapporterades liknande men något lägre siffror." (http://www.rfsl.se/homo6raett/h6r-inledning.html)


Annat exempel från RFSL:s websida, avdelningen FRÅGELÅDAN ":

"Hur många heterosexuella har erfarenhet av sex med någon av samma kön? Kinseyinstitutet i USA genomförde under 40-50 talet en undersökning där de redovisade följande resultat: 37% av den manliga befolkningen i vuxen ålder hade haft åtminstone några homosexuella erfarenheter som lett till orgasm. Vidare hade 50% av alla ogifta män upp till 35 år haft homosexuella erfarenheter vid något tillfälle. För kvinnorna var siffrorna något lägre, men ungefär desamma." (Fråga nummer 24 i RFSUs frågelåda) http://www.rfsu.se/frageladan/RFSU_frageladan24.html
...

 

SOM SYNES använder RFSL utan betänkligheter den manipulerade Kinseyrapporten som stöd för sin homopropaganda.

Man kan tänka sig vilken uppmuntran pedofiler, sexsadister, homofiler och alla slags perversa upplever sig få genom att Kinseys studier är så allmänt accepterade fortfarande, särskilt i RFSL. Hur mycket ondska har inte den boken släppt lös? Det går knappast att mäta.

Här ytterligare ett exempel på hur Kinseys inflytande tillåts befläcka och förvrida människors inställning till sex, i detta fall formbara ungdomar:

"RFSL medverkar på många orter i landet i skolornas sex- och samlevnadsundervisning, där skolorna anlitar vår information till eleverna."

(Mark Tingvall, ordförande RFSL Stockholm, 2000-08-11: "RFSL Stockholm försvarar sig.")


Naturligtvis ges samma kinseyinfluerade information och ideologi till skolbarnen som den som förs fram på websidorna och i annan RFSL-litteratur. Pedofilen, masochisten och lurendrejaren Alfred Kinsey och hans efterföljare i Sverige tillåts alltså förföra och indoktrinera svenska föräldrars barn med statligt stöd och utan protester.

Hur länge skall detta få fortsätta? Skriv till riksdagsmän och protestera. Skicka ovanstående information till skolor, läkare, tidningar.

 

 

_______

 

SVERIGES RIKSDAG - EMAILADRESSER


 

Vad är
BIBELTEMPLET?


Om någon undrar över vad BIBELTEMPLET/Lärjungaskap är för något, så finns det information om det på hemsidan, men här följer en kort sammanfattning om vad det INTE är:


Nya Testamentet må anses vara gammalmodigt, men det är vår plikt att intill tidens ände framföra dess Gudomliga budskap och lära om vad som är synd och rättfärdighet. Solen är gammal, men dess ljus är alltid nytt. Sanning förändras inte, åldras inte, bleknar inte. Det gudomliga ord som var sant och levande för 2000 år sedan är lika sant och levande idag. Det har visat sin kraft genom tiderna, har motstått mäktiga imperiers förföljelser, och genom många himlasända väckelserörelser gett ljus och rättfärdighet åt folk som tidigare vandrade i mörker och vidskepelse.
...


"Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken." (Rom. 1:16)

"Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem." (Apg. 26:27)

~~~

 


 

Frågor eller kommentarer? Skriv en rad här:

BIBELSAMTAL/Sodomi

. . .


VILL DU BLI FRÄLST?


ÅTER TILL INFORMATION OM SODOMI