JESUS FRÄLSER IDAG
FRÄLSER * HELAR * BEFRIAR * IDAG!
WEBBFLYGBLAD FÖR BIBELTRO OCH VÄCKELSE

"VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS NAMN SKALL BLI FRÄLST...” - Rom. 10:13


FÖRHÄRDELSENS MAKT


FÖR VARJE GÅNG du möter ett erbjudande från den himmelska världen, och förkastar det, skjuter undan eller nonchalerar det, så förhärdas ditt hjärta allt mer...
Erbjudandet kan komma till dig i form av personliga vittnesbörd, via en sång, en bok, från Guds röst i ditt inre, eller genom en sådan websida du just nu klickat dig fram till...


I VILKETDERA FALLET, så är det ditt ställningstagande till de eviga sanningarna som är det avgörande, inte var eller hur de framfördes.

Budbärarna är bara redskap i handen på Honom som kallar din själ, att erkänna din synd och mottaga hans förlåtelse i Jesus Kristus.

Gud är inte ute efter att straffa människor, inte i första hand. Han är ute efter att rädda oss, ur det fördärv vi själva förlorat oss i. Det finns räddning och amnesti för alla att få, genom det verk Jesus, Guds Son, utförde på Golgata, där han gav sitt liv för våra synders skull.

All din synd är försonad och utplånad där, på Golgata kors. Tar du emot detta erbjudande från Gud, vår konung i himlen, blir du vitare än snö i hans ögon.

Då blir du frikänd och rättfärdigförklarad inför honom och hela den himmelska världen. Du blir ett Guds barn, och medarvinge med Jesus.

Men förkastar du det eller nonchalerar det eller skjuter det på framtiden, så blir det för varje gång svårare att åter söka sig fram till räddningen. Inte för att Gud lägger hinder i vägen för dig, men för att din egen sinnevärld kommer att göra det. Din vilja kommer att försvagas, ditt förstånd förmörkas och din förmåga att höra samvetets röst avtar.

Tänk på första gången du rökte tobak, eller smakade sprit. Kroppen reagerade negativt, och protesterade mot det gift den utsattes för.

Men nästa gång gick det "bättre", och snart försvann motståndet och du började njuta av giftet i stället.

Så är det också med själen, och samvetet. Till att börja med protesterar vårt inre mot synden, men efter hand förhärdas vi, och till slut har våra sinnen vant sig och lärt sig förtränga eventuella samvetsförebråelser.

Detta vittnar om förhärdelsens makt, fysiskt och psykiskt. Men det mest känsliga och allra farligaste området att förhärda, är det andliga, det som har med Gud själv att göra.

När Gud kallar en människa, gör han det ofta på flera plan samtidigt. Dels talar han direkt in i hennes innersta, genom tankar och känslor, längtan och undringar över livet.

Han använder också människor som budbärare, eller låter någon bok eller skrift komma i ens väg. Han kan tala genom naturupplevelser, övernaturliga fenomen eller vardagliga händelser.

Han kan locka, han kan upplysa och han kan varna. Han kan tala till dig i vaket tillstånd eller i drömmen.

 

HUR DET ÄN GÅR TILL, så bör man för sin egen skull stanna upp och lyssna, och svara.

Om du fick en kallelse från Sveriges kung, skulle du då inte ta emot den? Om han bjöd dig att komma till hans slott på middag, eller om han bjöd dig med på en jorden-runt-resa, skulle du inte med glädje acceptera hans erbjudande?

Skulle du inte vara rädd för att såra honom om du nekade? Eller om du bara nonchalerade inbjudan och inte ens gav honom ett svar? Han skulle säkert undra vad du var för en otacksam individ i så fall, och alla andra också som fick veta det.

Och ändå är han bara kung över Sverige. Men tänk när han som är kung över både himmel och jord, han som skapat hela universum, inklusive dig och resten av människosläktet - när han kallar, och erbjuder dig evigt liv i gemenskap med honom, i ett paradis utan slut, varför svarar du inte då?

Bara en fullkomlig dåre skulle säga nej till detta. Bara en galning skulle nonchalera eller förtränga ett sådant oerhört erbjudande.


I så fall är världen full av dårar, tänker du kanske. Och visst, det är ju det den är, den är i princip ett enda stort dårhus! En liten stund framför tv-apparaten räcker för att konstatera det. Pajkastning på den ena kanalen, och massvält i Afrika på den andra. Människor som vältrar sig i lyx och överflöd ena minuten, och folkmord i nästa. Och så reklampaus för rakvatten eller pizza.

Men folk vänjer sig vid det och reagerar knappt längre, inför den absurda blandningen. Blod och mord och lögner och perversiteter är vardagsmat, och det blir allt svårare att hålla isär verklighet och fiction.

Vad änglarna måste förundra sig, när de ser dessa jordbor som dagligen svär och förbannar varandra och den Gud, som gav dem livet och jorden att bo på.

Vad de måste sörja över att se oss kasta bort inte pengar eller guld eller jordiska ägodelar, men det dyrbaraste och mest oersättliga som över huvud taget existerar - det eviga livet med Gud i himlen.

Det finns människor som av misstag låtit bli att hämta ut tipsvinster, men ingen som vet att de har en förmögenhet som väntar på dem, struntar i den.

Eller? Den fruktansvärda sanningen är ju att större delen av mänskligheten gör detta, de låter bli att hämta ut den fantastiska gåva Gud har åt dem, väntande i himlen!

Det är ofattbart, för änglar och för de människor som fått se alltsammans och upplevt att det är sant. Tänk vad de skall förundra sig när de sitter vid de dukade himmelska borden, på evighetens invigningsfest, och inte finner dig där, du som också var inviterad.

När de ser ut över den skara lyckliga gäster, som tog emot Guds erbjudande, och som skall få uppleva vad ingen ens kan föreställa sig av härlighet och glädje, i den himmel där ingen nöd finns, ingen död och ingen ondska - vad de skall förundra sig över dig, om du förkastade denna himmelska invitation.

 

FÖR ATT INTE NÄMNA din egen chockupplevelse, när du upptäcker att det var sant och du har missat alltsammans. När "masken" börjar kräla över dig och "lågorna" slickar dig, och du vet att du skall vara där i evighet, inspärrad i helvetet bland demoner och förlorade, förhärdade människor, lika dåraktiga och slösaktiga som du själv var.

Ta vara på livet, och de tillfällen du har till frälsning. Ta emot Jesus, börja tro på honom, be till honom och lev med honom. Han är din bäste vän, och håller en plats åt dig också, i himlen.

Du är personligen inviterad!

_______

 


 

 

TILLVARONS LOGIK


DET FINNS NÅGOT man skulle kunna beskriva som "tillvarons logik". Människan hjärna är logiskt konstruerad, oavsett intelligensnivå eller bildning. Alla människor i alla åldrar, klasser och raser, kan tänka logiskt, och gör det t.o.m ibland.


Detta är en gåva Gud har gett oss, och han har gett den för att vi skall använda den, i vårt sökande efter honom och i jordelivet över huvud taget.

Det är inte den enda gåva Gud har gett oss, men den är grundläggande och nödvändig, om vi skall kunna göra anspråk på att vara fullt mänskliga.

Någon har sagt, att "den som inte tror på under, är ingen realist". Det kan låta motsägelsefullt, men vid närmare eftertanke kan man se logiken i det.

För vad vet vi egentligen om världen och de lagar som styr den? Bara det vi själva, med våra begränsade synfält, hittills kunnat observera.

Logiskt sett, enligt den högre logiken, är allting möjligt. Det innebär inte att naturlagarna skulle vara betydelselösa, bara att det kan finnas fler lagar än dem vi hittills upptäckt.

Naturlagarna är viktiga för vår förståelse av verkligheten, och utan utgångspunkt i dem vi redan känner, kan vi aldrig förstå och ta vara på eventuella nya upptäckter.

 

ATT LEDAS AV TILLVARONS LOGIK är som att lägga pussel. Den ena biten ger den andra, och man söker efter kända former och mönster, som passar in i det man redan lagt samman.

Med hjälp av detta enkla tänkande har vissa människor gjort stora upptäckter, som fört mänskligheten, åtminstone materiellt sett, framåt. Andra har med samma tänkande sökt svar på frågor om Gud och också de upptäckt stora och betydelsefulla hemligheter.

En sak man bör kunna få klart för sig, vid betraktandet och beaktandet av den värld vi lever i, är att det finns, och måste finnas, ett samband mellan allt.

Skapelsen informerar oss om Skaparen, hurdan han är och vad hans syfte med allt är. Vi kan, som en del av hans skapelse, den mest framstående delen, sträcka oss nästan upp på hans nivå, och ana djupet och logiken i den tillvaro han skänkt oss.

Livets och historiens stora gåtor är fullt möjliga att lösa, och har också lösts, inte kollektivt men av enskilda individer.

Vi behöver inte resa till universums yttersta gränser för att förstå vad som finns där. Vi behöver inte dö, för att få veta vad som finns bortom döden.

Allt detta blir fullkomligt glasklart, om man utgår ifrån vad vi ser och hör runt omkring oss, och naturligtvis också ifrån vad vi ser och hör inom oss.

 

VÅGAR VI TÄNKA LOGISKT?

Även om våra kroppar är begränsade, är tanken i stort sett obegränsad, eller fantasin, om du så vill. Inte den planlösa fantasin, utan den logiskt grundade fantasin, vår visionära förmåga, att tro och föreställa oss det omöjliga.

Men en hämmande effekt på vår förmåga att tänka logiskt, är att det förr eller senare leder till obehagliga konstateranden om oss själva. Låter man sig avskräckas av detta, så kommer logiken efter hand att bli snedvriden, eller gå helt förlorad, åtminstone på grundläggande områden.

Man förlorar förmågan att hitta nya "pusselbitar", och blir stående på den fläck där man avbröt tanken, och kanske t.o.m börjar upplösa det tidigare lagda pusslet.

Men eftersom människan är en sammansatt varelse med flera olika medvetandeskikt, kan hon ändå fortsätta att existera, och gå vidare i de mera näringsinriktade funktionerna.

I detta tillstånd lever större delen av världen idag, i en värld där visdom och logik ofta helt lyser med sin frånvaro. Tankarna är hämmade, outvecklade, snöpta och anpassade, efter opinioner, skvaller, tabun och egocentriska intressen.

Hela det massmediala skvalet är utformat för att fylla ut all tystnad och alla tillfällen till eftertanke och reflektion.

Hjärnor finns, filosofer och forskare med djupsinniga tankegångar, men oftast bara inom precis samma själviska och opportuna områden, som resten av släktet.

När de högsta och flesta snillena ägnar sig åt att tänka ut nya förstörelsevapen eller bättre affärsmetoder, kan man inte räkna med att några högre insikter skall nå ut till resten av folkhavet.

Kunskaper finns, men lite av visdom. Visdom är att ta med alla aspekter av den mänskliga tillvaron i sitt tänkande, utan att hämmas av det egna jaget. Visdom är att använda kunskapen på rätt sätt, för allas bästa, och efter samvetets bud.

Visdom är att finna logiken i tillvaron, att handla därefter, lägga bit efter bit till pusslet, tills Jesus som den sista pusselbiten fullbordar bilden, och man får återknyta kontakten med världsalltets Skapare.

 

HAR DU HITTAT NÅGRA BITAR SOM PASSAR IHOP ÄNNU...?

_______

  

Har du några frågor om frälsningen, så kan du vända dig hit:

Bibelsamtal: Frälsning

 

SÅ BLIR DU FRÄLST