Månaden December, i Nådens år 2008

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Vilddjurets Bildstod

Vad vi kan lära av de antika folken och deras avgudadyrkan, II

(Del 4 i artikelserien Änglar och UFO)Staty av den romerske kejsaren Octavianus Augustus

"Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bildstod åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.
Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bildstod, så att vilddjurets bildstod till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bildstod." (Upp. 13:14-15)

Med ordet bild utbytt till bildstod förstår man bättre vad Johannes beskrev i Uppenbarelseboken. De avgudar som tillbads på hans tid var oftast bildstoder, dvs statyer i hel eller halvformat (byster). Så gjorde hedningarna också tidigare, som t.ex skildras i Daniel där Nebukadnessar lät resa den berömda bildstoden som alla representanter för hans vidsträckta rike skulle tillbe. Så den rätta översättningen här skall säkert vara bildstod, vilket ju styrks av att det är vad ordet också betyder i ursprunglig mening.

Den antika kulten av kejsare i Rom kan tjäna som belysning av vad Jesus, genom Johannes ville visa oss om ändetidens kejsarkult. Det vanliga i antiken var att "goda" kungar och kejsare blev gudaförklarade efter sin död och sedan dyrkade, men det hände även att vissa blev gudaförklarade redan medan de levde. Så skedde med Julius Caesar. Statyer restes på många platser, utanför eller i romerska tempel, där människor dyrkade honom. Kulten avtog snart, men återupplivades efter en speciell händelse:

"Worship of Caesar became prominent again, when a bright daylight-comet, the "Julian star", appeared in July 44 BC during the games in honor of Caesar's victories, which was interpreted as Caesar's soul in heaven."

Under en idrottsfest till åminnelse av den döde kejsaren visade sig alltså en komet på himlen, mitt på dagen. Detta måste givetvis ha övertygat de flesta om Julius Caesars "gudomlighet", och om fördelarna av att tillbe honom.

"Caesar's nephew and adopted son Octavian (Augustus) announced that he "had come into being" through the Julian star, and he later constructed the temple of Divus Iulius ("Divine Julius"), on the Forum Romanum. This was an act that consolidated Augustus' power, and since he was now the son of Divus Iulius, he called himself Divi filius ("God's son")."

Detta var alltså det vanliga i den romerska världen vid tiden för Jesu födelse, och därför väl känt även i både Israel och i Efesus där Johannes hade bott innan han blev förvisad till Patmos. Det var också i Efesus kulten av Caesar skall ha börjat.

Så det tycks som om orden hos Johannes väldigt väl återspeglar hur det kunde gå till då döda eller ännu levande kejsare blev gudaförklarade och då statyer, bildstoder, restes åt dem i eller vid templen och sedan dyrkades under högtidliga, statliga ceremonier.

Skillnaden mellan dessa och den bildstod Johannes fick se är att den kunde "tala", och även registrera sin omgivning. En sådan staty blir först i vår tid möjlig, om man inte räknar med övernaturliga fenomen, vilket i och för sig kan tas med i bilden. Men eftersom vi nu lever i en högteknologisk tid, så kan man säkert anta att vissa av de skildringar Johannes fick beskriva kan ha varit beskrivningar av elektronisk apparatur. Vilket man ju onekligen kommer att tänka på med denna beskrivning.

Vi har alltså fått vänta ända tills nu innan något som verkligen passar in på detta trätt fram. En talande, tredimensionell bildstod. Och förmågan att registrera omgivningen finns redan genom övervakningskameror och kan lätt användas ihop med en sådan här hologramfigur:

 

VILDDJURETS BILD PÅ CNN?

På CNN:s tvsända presidentvalvaka visades något som påminner om vad Johannes fick skriva om vildjurets bild.

CNN lät en kvinnlig reporter "stråla" in i tvstudion från en annan plats, i 3d. Reportern befann sig i Chicago, i ett rum där ett 30-tal kameror filmade henne från alla håll och sände en sammansatt tredimensionell bild till den andra tvstudion i New York, där publiken kunde se henne stå och prata med programledaren, livs levande framför dem.

Kameran svepte omkring henne så att man såg att det inte bara var en platt bild utan en verklig 3d-gestalt. Om hon kunde ses från alla håll också av publiken framgick inte, men i tvrutan var gestalten synlig från alla håll.

Om denna teknik fortsätter att användas, och utvecklas, kommer du så småningom att kunna få besök i ditt vardagsrum av personer som befinner sig på andra sidan jordklotet, eller varför inte ute i rymden. Så även av den som Bibeln kallar Vilddjuret, om du är här då.

"Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbad vilddjurets bild." (Upp. 13:14-15)

Ordet som översatts till "bild", eikon (samma som ikon vilket är en intressant parentes), betyder egentligen staty eller profil.

Att denna innovation introducerades i den valvaka där den nye amerikanske presidenten hyllades, kan nog få en och annan profetienerv att dallra till något.

http://www.usatoday.com/tech/products/2008-10-29-election-presidential-technology-cnn_N.htm
___

 

 

Storbildsskärmar


Storbildsskärm på rockarena

GÅR VI NU ÖVER till ett annat tekniskt underverk i vår tid, så kommer vi ändå närmare vad som kan vara uppfyllelsen av profetian. Tidigare har vi i våra kulturer sett stora bilder av ledare endast i kommunistvärlden och i avgudakulterna i Asien och islamvärlden. Numera ser vi dem även här, på storbildskärmar. Dessa är nu vanliga och används på sportarenor, vid politiska möten och konserter, och även i kristna möten. Statyerna av de antika "gudarna" kunde vara stora, det påstås t.ex att kejsar Nero lät göra en 37 meter hög staty av sig själv. Zeusstatyn i Olympia skall ha varit 12 m hög. Så Vilddjurets bildstod kan komma att bli något stort tekniskt underverk, en kombination av CNN-hologrammet och en storbildsskärm, som kan ses och hyllas av stora människomassor i jättearenor.

Till att börja med används dessa bildstoder av praktiska skäl, då det är svårt för en stor folkmassa att se ansiktsuttrycken på talaren annars, vilket är viktigt när det gäller att vinna deras förtroende - men när övergår hyllningar till att bli tillbedjan? Det är när föremålet tillmäts gudomliga egenskaper eller gudomligt ursprung. Eller himmelskt ursprung - angeliskt ursprung. Av samma slag som i de antika kulterna, där de härledde sitt ursprung till "gudarna", vilka var de fallna änglarna. Så gjorde också caesarerna, även om deras blod hade tunnats ut betydligt på den tiden. Att någon ledare idag skulle göra anspråk på sådant ursprung kan inte betyda särskilt mycket eller innebära något speciellt, även om det finns de som menar det. Däremot kan nytt angeliskt blod ha börjat blandas in i människosläktet, igen, och en bas för ny äkta avgudakult vara förberedd att sättas ned på jorden då församlingen lämnat och fältet är fritt.

 


Barack Obama på storbildsskärm i Berlin

UTAN ATT VETA särskilt mycket om tekniken bakom CNN-undret, så antar jag att det måste finnas något slags medium också, för att avbilden av en människa skall kunna träda fram tredimensionellt, inför omgivande åskådare. Jag gissar att detta kan lösas t.ex genom att man låter en rökplym stiga upp, som sedan belyses med den holografiska bilden. Det eller elektrifierad luft. Men med rök, som redan används ymnigt i liknande offentliga sammanhang, skulle effekten bli just den man vill uppnå. Tänk själv om de börjar med sådant först t.ex i rockkonserter, där avguderiet redan är intränat sedan länge. Sedan kommer det också i den politiska världen. 10, 20 meter höga levande, rykande bildstoder, sjungande, vrålande eller talande, inför hänförda folkmassor.

Tidstecknen talar sitt tydliga språk: Vi närmar oss ändetiden, och Jesus kommer snart.
_______

 

 

 

 


Kultstaty av Augustus, ämnad för offergåvor och tillbedjan

Mera om kejsardyrkan

"Denna staty skapades efter Octavianus död (regeringstid 31 f.Kr - 14 e.Kr), under kejsar Tiberius tid. Dyrkandet av kejsaren började redan under Octavianus livstid (år 27 f.Kr förärade senaten honom titeln Augustus: den Helige, gudomlige Sonen, nationens fader, ättling till Venus och Aeneas), och under hans efterträdare blev kulten officiell.

Här är kejsaren framställd som Jupiter, den högste guden i den romerska pantheon, och statyn är ett typexempel på romersk skulptur från imperietiden. Kompositionen hämtades ifrån den hyllade Zeusskulpturen av Fidias, vilket medgav placeringen av de lämpliga attributen i Augustus händer: en Nike och en spira. Skulptören bevarade kejsarens anletsdrag, men idealiserade dem för att skapa en formell kultstaty."

http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_1_3c.html
___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag