Månaden Augusti, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 9

APOKALYPSEN I UFOLOGISKT LJUS"Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem.
Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom." (Upp. 12:7-9)

Uppen­barelse­boken 12 sägs att draken, djävulen, under veder­mödans tid skall kastas ned på jorden, tillsammans med sina änglar. Detta sker efter en strid med Mikael, Israels furste. Denna strid föregår Harmagedon, troligen med några år om vi skall tolka efter den futuristiska modellen. Det troliga är att det blir så, även om profetian kan ha uppfyllts delvis också tidigare under historien, i vidare aspekter.

Betraktat utifrån allt det tidigare skrivna i denna artikelserie, inser vi nu att detta nedstigande, främst alltså orsakat av en förlust av utrymme i de övre himlarymderna, kan komma att betraktas på jorden som "the first contact", dvs som besök av varelser från rymden. Detta kan bli den dag då "The Disclosure" sker, det stora avslöjandet, och erkännandet, av alla jordens regeringar, av allt de tidigare vetat om ufo men inte kunnat avslöja. I bibeltexten v. 12: sägs:

"Gläds fördenskull, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort."

Enligt texten är detta också inledningen till framträdandet av de två vilddjuren. Utan att gå in för mycket i Uppenbarelsens ordningsföljd, för den är antagligen höljd för våra ögon liksom för fiendens, så verkar detta ändå vara något som sker efter församlingens bortryckande. Vad beror det på t.ex, att djävulen inte stiger ned på jorden idag? Det är ju här han vill vara verksam, bland de människor som följer och tillber honom. Svaret är att han kan inte "bo" här så länge församlingen är här. Han skulle, som jag skrivit tidigare, bli avslöjad och mycket troligen bli tillfogad större skada än den församlingen nu kan tillfoga honom, då han verkar i det fördolda.

Men med församlingen borttagen, så kan han kastas ned, och själv "komma ned", och igångsätta sitt sista projekt, de två vilddjurens uppstigande ur havet och jorden.

Antagligen så skildras samma händelser flera gånger i Uppenbarelseboken, med olika bildscenarier, och det är därför det inte går att med logik följa "handlingen" i skildringen. Boken är alltså inte skriven med en rak tidslinje, utan vi får en väv av händelser, framställda på alternativa sätt (ur olika synvinklar).

Kontentan, om det kanske är så man bör uppfatta boken i stället, är att det i den sista tiden skall ske ett nedstigande, och framträdande, av fallna änglar på jorden, och att dessa skall resa upp ett modifierat/specialdesignat världsledarskap, som får makt över hela mänskligheten. Detta nedstigande föregås av att heliga tas upp ifrån jorden, och lämnar rum för ondskans framträdande.

I detta "disclosure projekt" ingår då också, troligen, att "rymdbröderna" träder fram och blir änglarnas följeslagare och representanter. Dessa hybrider alltså, som nu framställs ombord på ufoskeppen efter bortföranden och våldtäkter/befruktningar av jordiska kvinnor (och män). Dessa hybridernas syfte måste vara att beblanda sig med mänskligheten, för att omintetgöra tusenårsrikets befolkning. Det är ju nämligen så, att den del av mänskligheten som finns kvar på jorden efter uppryckelsen, vedermödan och Harmagedon, blir den kvarleva som får befolka jorden och på nytt föröka sig på den under tusenårsriket. Fienden kommer då att försöka omintetgöra det, genom att beblanda denna kvarleva med alien-dna, och i stället kungöra planer på att skapa ett eget tusenårsrike.

Eftersom de båda vilddjuren beskrivs som chimeror, kan man, även om det också givetvis betecknar dem som världsmakter, inte utesluta att de personligen också verkligen är chimeror, alltså själlösa änglahybrider, förstärkta med djur-dna för att imponera och förskräcka.

Om boken som tidigare sagts kan tolkas som en serie skildringar av samma händelser, så kan också kapitel 9, "chimerakapitlet", ingå i "the disclosure", då det ur avgrunden och ur Eufrats vatten stiger upp krigshärar av hybrider, ledda av Apollyon. Det kan alltså vara samma händelse som skildras i kapitel 12, då djävulen kastas ned och sedan manar upp de två vilddjuren - samma händelse skildrad i alternativa bilder. Och med kontentan att fallna änglar kommer till jorden med ett följe av främmande fysiska varelser, för att ta makt över jorden, en jord som då lämnats åt sitt öde och sin kommande dom, eftersom den kristna församlingen är borttagen.

Och då djävulen vet att detta skall ske, så har han förberett sig på detta, och sökt förbereda mänskligheten på det också, genom att skapa den falska ufokulten, både den folkliga, och den som sker i smyg mellan jordens regeringar och himmelska sändebud. Så när nedkastandet sker, får det en annan tolkning här på jorden, än vad det har i vår himmel. Rymdbröderna har nu rensat bort jordens fiender, de förhatliga kristna, och träder nu fram för att rädda världen och införa fred på jorden. Det motstånd som ännu finns krossas, och alla har illusionen av att mänskligheten nu gått in i en ny kosmisk tidsålder, då stora framsteg skall ske, intergalaktiska resor blir möjliga, jorden kommer med i "rymdfederationen", mänskligheten blir en enda, och Ledaren hyllas stort. Den "rätta" tolkningen av Bibeln förkunnas nu, och det nybyggda templet i Israel förbereds för den "verklige" Messias som nu kommit med sina rymdbröder.

När så, mot slutet av denna inledande period, då bara fullbordandet återstår, en främmande rymdflotta rapporteras närma sig jorden, mobiliseras hela mänskligheten, med all militär makt, att rikta sina vapen mot den fientliga rymdflottan. Dessa är de galaktiska fienderna, får människorna veta, och de har kommit för att ockupera jorden, och de har en ledare som kallas "Lammet"...
___

 

 


 


 

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag