Mars Månad, i Nådens år 2017

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 61

Alien Covenant


Att en av nutidens mest inflytelserika nyhetsrapportörer säger följande, är förstås väldigt stort, och bekräftar vad jag skrev i något forum på nätet för ett 20-tal år sedan (att i nästa generation kommer ALLA att tro som jag):
"I've talked to top phsychiatrists, phsychologists, genetic engineers, all of them - all of them believe in God now, all of them know it's a demonic, interstellar, intergalactic, interdimensional deal - I mean, that's what Christians all believe: There's a fallen devil, it wants to overthrough creation, do horrible things: 'In the Days of Men', when all this was happening, there were giants, and the seed wasn't clean, because they've genetically manipulated God's design - and so God had to wipe off all the life on Earth, and start over, and then we dig up all this fantastical stuff, and they tell us, oh, that's billions of years old - folks, we're living in the middle of a fantastic forbidden planet..."

Wow. Alex Jones vet och förstår mer än vad man först tror när man ser honom. Detta, som han talar om med sådan bravur och exakthet, är vad som synligtvis ligger bakom hans hela nyhetsbevakning och strid, mot "globalismen" - och från en biblisk/enokiansk synvinkel, har han rätt, till åtminstone 99,99 procent. Den bråkdel han missat är bara detaljen, om än så betydelsefull, att också "globalisterna" har rätt, i att jorden och mänskligheten påverkats, influerats, och kontaminerats, av utomjordiska, terraformande, intelligenta rymdfarare - de som i skrifterna kallas "Väktare" och "Sändebud", och vars roll alltså är långt större i skapelse- och vidareuformning av jordlivet, än väldigt många inser och vill inse. Men vi kommer dit också, allt medan insikten växer och dessas planer fortgår.

Det som både den kommande filmen Alien Covenant och Jones talar om, ur olika synvinklar, är också märkligt överensstämmande med den eventuella fortsättningen på Stentavlans Hemlighet jag föreställt mig, eller som måhända föreställts mig, och som redan i den nuvarande berättelsen nuddats något vid. Det ligger alltså i tiden, detta, men det är inte och kommer inte, att vara fullt synligt, utan pågår på så sätt, att det bakre skeendet är fördolt, allt medan det yttre, sakta men fort nog, fortskrider, så att mänskligheten ser skillnaden och förändringen äga rum, men inte reagerar, annat än med lamhet och medgivande, och det är så avsett för kristenheten också.

Nu är detta film och alarmism, med allt vad sådant målar upp, för dramatikens skull - men det ligger som sagt VÄLDIGT mycket i det, och den som väjer undan ifrån detta bara för förpackningarnas glitters skull, kommer att gå miste om livsviktig, evighetsavgörande information, och förståelse.

Glitter, och bristfullhet, skall jag tillägga. Men brister har vi alla, och Gud har barmhärtighet med bristfulla människor.

Tilläggas kanske skall, att globalismen alltså är vad redan Nimrod påbörjade, när han byggde sitt rike, och upplöste de tidiga nationsgränser Gud bestämt att folken skulle ha. Så gör hans efterföljare idag också, under nya slogans och med nya förförelsestrategier, men med samma mål - att avsätta Gud, göra mänskligheten och folken identitetslösa, och så småningom återvälkomna de nedstigna och med dem skapa en ny, förment bättre mänsklighet, uppgraderad genetiskt, och ersättande den gamla, den som Gud formgav och kallade god, när han såg på sitt verk.

Så Alex Jones har, under all sin fradga, mycket rätt, och som sagt, man tar vara på det goda och lämnar det övriga åt dem som alltid skall haka upp sig på något.

http://youtu.be/PsdyahvKN3g
___


För att tillägga något som visar hur jag tänker och hur detta kan och bör kopplas ihop med globalismen, upplösande av nationsgränser, folkutbyten, genetik, 1 Mos 6, osv, följer en kort tanke skriven för kanske något år sedan, som kommer väl till pass just nu, och här:

Om man föreställer sig att man är en person som är inne i det ockulta, som gillar det och är intresserad av dess ursprung och natur, då är det också naturligt att en sådan person har intresse av 1 Mos. 6, där det står om hur olika människoraser uppstått som resultat av änglars nedstigande på jorden. Att kunna spåra sin egen släktlinje tillbaka till dessa blir då extra intressant, en merit, något för dem att vara (inbillat) stolt över. Hemliga sällskap, adel, kungar, mfl, kan man då anta, har kunskap om detta och har samlat (dold) kunskap om det, genom århundradena, och man försöker bibehålla de gamla släktlinjerna också av detta skälet.
___

Ett sätt som de kan eller troligen har samlat sin kunskap, är genom ett symbolspråk, som bara förstås av de invigda.
___


Tanken där är alltså att människor, även i fall där de saknat kunskap om sin släkts ursprung*, återupptäckt den utifrån gamla inspirerade, sanningssägande skrifter, missbrukande dessa för att åter söka kontakt uppåt, men inte långt nog uppåt, och i maskopi med de makter som tidigare varit här men förpassats åt olika håll, återuppta den gamla agendan - och det är alltså detta vi ser, inför våra ögon, smorda om vi också har insikt att ta oss till vara, äga rum, nu, i denna tid, i Europa, USA, och Mellanöstern, främst men också, givetvis, i övriga världen. Det är ett stort skeende, men det finns också motkrafter, och ett motstånd. Och så länge detta håller ut, finns det ännu tid, att komma i harmoni, igen, med han vars verk var gott, och vars verk fortfarande är gott.

Bli en del av det.
___


* Det finns nog också fall där man mycket väl vetat om sitt ursprung, och som sades ovan, också bevarat kunskapen om det, och överlämnat det släktled efter släktled, och som nu i dessa dagar finns fördolt i olika sällskap och som också sades ovan, förmedlas till varandra medelst de invigdas symbolspråk, skrivet i byggnader, fornminnen och fornmonument.
___


Ett ord som överklassen får med detta en ny och mera bokstavlig klang, även om alla som tillhört och ännu i någon mån tillhör den, inte behöver vara en sann del av den. Det skulle i så fall, och man kan faktiskt vara ganska säker på att det verkligen är så också, förklara väldigt mycket, och visa att det betraktelsesätt som funnits i dessa sammanhang, på sina lägre medmänniskor, eller då inte riktigt lika mycket medmänniskor, var baserat på mera än olika ödets nycker under himlen. Arvet hade betydelse, på ett djupare sätt, och med avlägsnare ursprung, än bara det adamitiska släktets. Det handlade alltså inte bara om skillnader inom släktet, utan om två skilda släkten, och gör så, då, fortfarande. Och detta är man, om inte annat, i det undermedvetna mycket väl medveten om, och tar sig alltså oemotståndliga uttryck, om än de bästa ansatser till medmänsklighet och samvaro, skulle finnas, i troligen, ändå, ganska få fall.
Ingen är givetvis ödesbestämd, det går att förflytta sig från den ena gruppen till den andra, i båda riktningar, du behöver inte dricka någons blod för att göra det, utan ditt hjärtas inställning och önskan, längtan och tro, är den mekanism som också kan göra genetiska förändringar möjliga, när Han som skrev ursprunget återställer.
___

 

är jag var ute och gick tidigare igår kväll, (2 jan. 2017), fick jag syn på månen, och fick ett intryck av den jag aldrig tidigare fått. Den syntes som en vass skära, hängande strax över horisonten, och lite orangeaktig. Jag upplevde som intensiv ondska i den och från den, och associerade till den månbild islam har på sina flaggor, och även till gamla babyloniska bilder av månen, där den betecknas som två tjurhorn, alltså när den är en tunn skära. Det här är symbolik, och vad det betyder vet jag inte riktigt, men något slags förebud uppfattar jag det som, och det är inget gott förebud.

Måste tillägga, att associationen till Babylon var starkare än till islam, även om det också fanns med där. Det var som om de gamla gudarna fanns i månen, och stirrade eller blickade hotfullt mot jorden. Som om de var på väg tillbaka.
Och det kan ju tyckas som att det är ju det där jag skriver om hela tiden, så det kan vara min undermedvetna tolkning, något jag bara ville se där. Men så var det inte. När jag såg det uppfattade jag det inte så. Det är bara nu när jag tänker på det efteråt, som den insikten och tolkningen blir klar. Som om jag blev meddelad något, oberoende av vad jag tidigare tänkt eller skulle tänka. Svårt att förklara skillnaden, men på något sätt tog det skrivna ett steg ut i den nära verkligheten.
Intrycket finns fortfarande kvar, när jag tänker på månskäran. Ondska, stirrande, hotfullt, mot jorden, och mänskligheten. Ondska, från de gamla gudarna.
Det konstiga är att detta tycks vara en bekräftelse på precis det jag skrivit om just före denna antackning, om globalismen, Nimrod på sin tid och vår tid, hur den och islam förenat sig eller snarare globalismen tagit islam som sitt redskap, att fördärva och utplåna de gudomligt instiftade nationerna, folkens egna, för att på nytt upprätta ett babyloniskt välde.
___

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag