Januari Månad, i Nådens år 2017

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 59

Änglasynsättet - Angelic View

Vissa tror, ja kanske de flesta, att det jag skriver om och sysslar med är något udda, konstigt och ganska fjärran från "normal" kristen tro. Det är det inte alls. Pröva det i Anden, du som har den förmågan, given av Gud, och du får se att den Gud du tror på och som har frälst dig, är samma Gud som ger och inspirerar mig att skriva om detta. Jag har själv prövat det och det är därför jag skriver om det, hade inte gjort det annars. Därför säger jag frimodigt: DETTA ÄR IFRÅN GUD!

Jag har skrivit om de här sakerna i uppåt 20 år, och hela tiden har den Helige Ande varit med mig kraftigt i just detta, liksom när jag skriver om andliga ting, dvs om den Helige Ande och nådegåvor, Jesus, Guds natur, etc. Det har ALDRIG varit någon motsättning mellan det evangeliska och det profetiska, hos mig, när jag fortsatt och låtit Gud leda mig på dessa två uppenbarelsetrådar. Kristna som inte förstår detta, inte öppnar sig för detta, tar emot detta, lever i detta, med detta, går miste om OÄNDLIGT mycket, som Gud ville gett dem och berikat deras andliga liv med. Och varför är det så här? Jo därför att detta med 1 Mos. 6 och änglarnas nedstiganden och Enoks bok hörde till de första kristnas andliga liv. Det har jag bevisat gång på gång och bara en obstinat kan förneka det, det finns skrivet i hela den efterapostoliska litteraturen, det är bara att gå dit och börja studera det, och det började redan i Nya Testamentet, med Jesus själv, hans bror Judas, och med Petrus och Paulus. De hade detta synsättet allesammans, men kristenheten har förnekat det sedan Augustinus dagar, och då kan du nog också förstå varför, för vem var Augustinus om inte den som räknas som statskyrkosystemets främste grundläggare och försvarare, gentemot den urkristna församlingen.

Jag har aldrig sökt stöd av andra förkunnare, som haft detta synsättet, helt eller delvis. Men de finns, och har funnits, och de är mer kända än många tror och vet. Skall nämna några. Ändå, denna gång. Rein Seehuus. Han räknas som en av den norska pingstväckelsens viktigaste förkunnare, hans far grundade den första pingstförsamlingen i Norge, och Rein själv grundade flera pingstförsamlingar. Han var en profet och en evangelist och gav ut bladet Profetrösten i Norge under många år. Han förutsade andra världskriget och blev uppkallad till norske kungen för att kungen ville få veta vad Gud visat Rein Seehuus. Han var Guds redskap i FN när FN-delegaterna skulle rösta om Israels tillblivelse 1948. Rein Seehuus förkunnade om Enoks bok och änglarnas nedstigande, finns både i skrift och på kassetter. Aage Samuelsen, som var Guds redskap till att föra helandeväckelsen till Skandinavien där den fick namnet Maran Ata/Maranata, tusentals blev frälsta och helade under hans förkunnelse, hans sånger sjungs över hela Norden. Aage förkunnade ur Enoks bok och om änglarnas nedstigande, finns också på både gamla kassetter och i skrift. En annan intressant gestalt var Bo Giertz, ateisten som blev biskop. Bo Giertz trodde också på Enoks bok och skrev om änglarnas nedstigande. Jag kunde också nämna Benny Hinn, Creflo Dollar och några till av de som har kända namn. Men om det nu är så att du får större tilltro till detta budskapet bara för att några kända namn nämns, så är du beklaglig. Vem är större än Jesus själv och den Helige Ande? Dessa vittnar ju om Enoks bok och om den rätta synen på 1 Mos. 6. Behöver du människors vittnesbörd när Guds vittnesbörd finns? Som jag skrev ovan, jag har den här uppfattningen därför att jag frågat Jesus om det och fått bekräftelse på det, annars skulle jag inte ha brytt mig. Det ligger inte i mitt intresse att bli totalisolerad, men jag blev tvungen, för budskapet levandegjordes för mig och jag hade inget val längre, om jag ville vara lydig och trogen honom som frälst mig. Det är hans verk att man kan hålla på med en sådan här sak så länge och inte ge upp. Budskapet levandegör, budskapet ger förnyelse, budskapet lyfter, för det är liv i det, och Gud vill det, och belönar den som för fram det. Och när alla människobudskap har tystnat och tröttnat och bleknat, kommer detta budskapet att vara kvar, lika levande, sant, lysande, förvandlande, därför att som sagt det har evigheten i sig och är vad både de första kristna och vågar jag säga, också de sista kristna kommer att tro på och leva i och med.
___

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag