April Månad, i Nådens år 2015

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 58

Bibeln i Rymdåldern

är Jesus kom till oss första gången, så talade han till oss utifrån den tidens uppfattningar om himlen, änglar, och teknologi, etc. Han blev en av dem, för att nå dem där de var. Och så skrevs detta ner och blev till evangelierna, och på det kom apostlabreven och detta tillsammans blev nya testamentet.

Och här är vi nu, nästan 2000 år senare, och läser dessa skrifter. Då undrar jag: Tänk om Jesus hade kommit till oss idag i stället. Tror du då att han skulle talat om himlen och änglarna och teknologi, utifrån den nivå vi var på för två tusen år sedan? Eller skulle han, när han talade om den himmel han kom ifrån och de himmelska budbärare som tjänade under honom och den teknologi de förfogar över, göra det utifrån VÅR nivå, och vad VI vet, NU, om dessa ting? Självklart skulle han det. Det vore ren idioti om han skulle ha talat om det på ett sätt som vi för länge sedan passerat. Han skulle ju, t.ex, inte komma i mantel och sandaler, eller med en tunika och prata arameiska. Men ändå är det så vi presenterar honom för vår tids människor. Ok vi har ju skrifterna (där han framställs på det sättet), men vi måste också inse att de (skrifterna) inte var avsedda att vara ett slags tidskapsel där vi skulle låsa in Gud, och Jesus.

Om Jesus hade fötts till jorden idag, så skulle han givetvis ha talat om himlen som rymden, om änglarna som varelser från uråldriga civilisationer i universum. Han skulle beskrivit sitt hem hos Fadern i himlen som en underbar oförstörd paradisplanet, dit han lovar oss att få komma, när denna planeten renas och omskapas, terraformas, på nytt, för en ny tidsålder.

Det är detta som är så frustrerande med kristenheten. Den lever kvar i tvåtusenåriga föråldrade uppfattningar, och menar att dessa är vad nutidsmänniskan skall tro på. Det gör givetvis att väldigt få lyssnar till oss. Vi framstår som orelevanta, verklighetsfrämmande, sagotroende och vetenskapsfientliga.

Det finns centrala grundsanningar som alltid är desamma. Guds väsen, frälsningen, synd, försoning, etc. Men inramningen, måste vi inse, måste inte alltid vara densamma. Det vi har i Bibeln är DEN tidens inramning av det eviga budskapet. I vår tid måste vi ge budskapet VÅR tids inramning, och utgå ifrån vad vi nu vet, om vår omgivning i universum. Vi har insett att jorden inte är platt. Men mycket mer är det inte. Kristenheten håller fortfarande fast vid naiva, barnsliga idéer om himlen och änglarna, som var relevanta på den tiden då mänskligheten inte visste mer än detta om sin omgivning, sitt grannskap. Idag vet vi mycket mer, vi vet att det finns otaliga solar med planetsystem där ute, som liknar det solsystem vi lever i. Likväl tror 99,99,99 % av de kristna fortfarande att himlen är någon slags dimma långt borta där kroppslösa medvetanden flyter omkring utan form och substans. Och denna tankegång kommer för övrigt inte ifrån Bibeln, utan ifrån gnosticismen och österländsk religion. Men i brist på bättre vetande smög sig denna uppfattning in bland de kristna, några hundra år efter Jesu tid, och har funnits där sedan dess.

Vi är hopplöst föråldrade, när det gäller dessa tingen. När det gäller vår kosmologi, vår himlalära, och vår angelologi, vår änglalära. Du behöver inte läsa längre än till Bibelns sjätte kapitel, för att inse att kristenhetens uppfattning om änglarna är totalt fel, totalt blind, för vad som verkligen står skrivet där och har stått där i 3500 år eller sedan det skrevs ned av någon av Adams barn.

(Har du minsta lilla hum om biologi, så förstår du vad jag menar.)

Vad jag menar här är alltså att vi behöver förändra vår förkunnelse och vår uppfattning om det himmelska, så att det blir relevant för den tid vi lever i, och den tiden brukar kallas den begynnande rymdåldern. Det är den vi är på väg in i nu, och hur långt vi än hinner komma, och hur kort tid det än är kvar, så innebär vår irrelevans, när det gäller detta, att vi aldrig når de massor vi skulle kunna nått, om vi så att säga uppdaterat vårt budskaps inramning, till den tid vi lever i.
...

ag skall gå så långt som att säga, att om Jesus hade fötts hos oss i vår tid och vuxit upp här och sedan börjat förkunna, så hade hans budskap, till sin inramning - inte sitt innersta innehåll - mera liknat new age och ancient aliens, än den moderna kristendomen. Så långt har vi avlägsnat oss från ursprunget, genom främmande influenser och tomma traditioner. Och detta vet fienden om givetvis, och har alltså kunnat rycka fram och stjäla åt sig de sanningar vi försummat, och gjort av dem en alternativ himlalära, kosmologi och angelologi, kallad science fiction och ancient aliens. Och det är detta folk lyssnar på. För att de ser att det stämmer med vad de har ovan sina huvuden. Det är där himlen är, ovanför våra huvuden, men kristenheten har förpassat den till dimension 13,42, och till något obegripligt, opåtagbart, fjärran från kontakt med verkligheten, och utan egentlig betydelse.

Jag undrar om någon egentligen förstår detta. Är det bara jag som ser det? Är jag den enda personen i världen som Gud uppenbarat det för? Jag hittar ingen mer än jag som har det här synsättet. Om det finns fler, så är de väldigt tysta, och osynliga. Det finns de som har delar av det, men såvitt jag vet ingen som har fullheten. Och fullheten, den kan sammanfattas i något så enkelt som detta: Himlen är himlen. Börja med att inse det, och sedan nystas det hela upp, steg för steg, eller nivå för nivå. Nycklarna till förståelsen är så enkla. Men blockeringen så stark. Det är som när vissa djur varit instängda i lång tid i en bur. När man öppnar dörren så står de där bara och förstår inte att de kan gå ut i friheten. Man måste dra dem ut, för att de skall vakna.

Du FÅR tro på Bibeln, precis som den är skriven. Du FÅR tro att när änglar parade sig med människor, så innebär det att människor och änglar är samma art, har samma biologi, kompatibla gener. Och du FÅR tro att de då måste ha levt tidigare så som vi lever nu, på en planet, och inte i något österländskt nirvana.

Du FÅR tro att det finns en mening med stjärnorna. De ÄR inte meningslösa, kuriosa i Guds skapelse, de har en STOR och DJUP mening, de precis som vår stjärna, solen. Och Bibeln, och ja också Enoks bok, talar om för oss vad den meningen är. LÄS skrifterna, utan filter, utan rädsla, och SE vad de säger. Du FÅR tro på det, som sagt. Det är liksom meningen att vi skall göra det, och inte tro på alla bortförklaringar undanflykter allegorier etc.

_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag