Oktober Månad, i Nådens år 2014

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 55

Om det andligas form

nom modern kristendom har man den uppfattningen, att om något är andligt, eller befinner sig i den andliga tillvaron eller sfären, så är detta utan form. Det som är andligt är något som inte har en form eller substans, så som sakerna i den fysiska världen. Inget kunde vara mera fel. Enligt en av den tidiga kristendomens största tänkare och förkunnare, Tertullianus, så har allt skapat en form, en kropp. Att vara skapad innebär att ha en kropp. Även det som är andligt. Allt skapat, även det andliga, måste för att kunna vara skapat, ha en form, en kropp. Det är vad att vara skapad är. 1

Något kroppslöst dimensionslöst ting existerar alltså inte, förutom i så fall abstrakta begrepp. Däremot så kan man fundera över om Gud, dvs Fadern, har en kropp, en substans, eller om hans väsen är så bortom allt vad vi kan föreställa oss, att frågan egentligen är meningslös. Jag tror det är så. Gud Fader kan aldrig bestämmas, beskrivas, avtecknas, därför att då vore han inte Gud Fader. Däremot kan de skapade tingen bestämmas, beskrivas och avtecknas. Och även Gud Sonen, då han för oss tar gestalt, antingen som Herrens Ängel eller som Människosonen, kan därför beskrivas, bestämmas och avtecknas, även om vi kanske bör låta bli. Han kan i alla fall ses, höras, kännas, och komma i ett begripligt förhållande med, därför att han begränsat sig, frivilligt, för oss.

I modern kristendom, som ju bygger på medeltida kristendom och inte urkristendom eller ens efterapostolisk kristendom, så har man alltså menat att inte bara Gud fader, utan även änglarna, och hör och häpna vi, som är frälsta, skulle, i vår andliga tillvaro, vara utan form och skepnad. Men då har man som sagt avvikit ifrån urkristen, biblisk tro, och, som sagt, detta visade även Tertullianus, när han sade att allt skapat med nödvändighet har en kropp, en form. Det är vad det är att vara skapad. Eller skapat.

Men nu är det dags att lämna det där medeltida tramset, och börja tro på Guds ord så som det är givet, och skrivet. Det är bara att öppna boken och börja läsa. Bort med skygglappar, traditionell kristen förkunnelse, vad du har hört eller läst, fått med modersmjölken eller söndagsskolan. Allt det där kunde vara mycket bra, men det är till källan vi måste gå för att få hela och oförfalskade sanningen.

Börja t.ex med skildringen av Lasarus och den rike mannen. Båda de två och Abraham var i dödsriket, den rike mannen på en annan plats än de övriga, men de var där utan sina fysiska kroppar, givetvis. Och ändå hör vi dem prata med varandra, de kan se, de kan höra, de kan känna hugnad, eller plåga, de kan vara törstiga, och de tycks kunna allt detta på ett fullständigare sätt än vad vi kan. De kunde också känna igen varandra. Handlar detta om formlösa medvetanden som flyter omkring i en genomskinlig dimma och tilltalar varandra telepatiskt? Nej, UPPENBARLIGEN inte.

Människoanden har alltså en form, en substans, en slags kropp, med samma sinnen och förnimmelser som den fysiska kroppen har, om än skiljande sig åt på ett sätt vi har svårt att förstå.

Därför är det också så här, att den tillvaro de var i, och den rike mannen är där ännu, är en 3dimensionell tillvaro, eftersom där finns avstånd, och ting att fästa blicken på. Och då kan inte den platsen s.a.s. befinna sig utanför universum, som en del också föreställer sig och t.o.m hävdar offentligt. Universum är vad som finns till, vad som är skapat. Det som är andligt är (alltså) en del av detta universum, men det består av ett material som är annorlunda än det vi kallar materia, eller fysiskt. Andligt är en finare form av fysiskt, snarare än något annat än fysiskt. Andligt är något som är mer än fysiskt, inte något som inte är fysiskt. Andligt är fysiskt iklätt oförgänglighet, som Paulus beskrev det. Då skall detta dödliga iklädas odödlighet, då skall det förgängliga iklädas oförgänglighet. Det oförgängliga är en tillsats till det förgängliga, som gör det förgängliga oförgängligt. Och det inser vi enkelt då vi läser att Jesus uppstod med en andlig kropp, men att den kroppen var densamma som han hade tidigare. Det var inte en ny kropp, Jesus genomgick inte en reinkarnation, utan det var samma kropp som han haft tidigare som uppstod, fysiskt, men nu var den också andlig. Det andliga tillsattes det fysiska, så att det fysiska blev andligt, och oförgängligt. Och när det fysiska har blivit andligt, då är det inte längre fullt ut underlagt de fysiska lagarna. Jesus kunde komma till lärjungarna utan att använda dörren, och han kunde gå på samma sätt. Men ändå kunde de känna på honom, och se hans ärr. Och han åt jordisk, fysisk mat inför deras ögon. Han var nu, såsom människoson, en helig andevarelse, med både fysisk och andlig kapacitet, form, och förmåga. Han var en fullständig människa, sådan som Gud hade avsett människan att vara från början. Vi saknar ord att sätta på de här sakerna, ännu. Sarx Pneumatikon någonting kanske kunde användas, jag kan inte grekiska men något i den vägen. Andligt kött.
___


Andligt kött: Sarx Pneumatikon
Andlig kropp: Soma Pneumatikon
Andlig form: Morphe Pneumatikon
___


1 "Everything which exists is a bodily existence sui generis. Nothing lacks bodily existence but that which is non-existent." - (De Carne Christi, c. 11).
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf03.v.vii.xi.html

_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag