Juli Månad, i Nådens år 2014

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 54

De onda andarnas antal

ur förklarar vi att de onda andarna "räcker till" för en ständigt växande mänsklighet?

Jag har varit inne på en liknande tankegång tidigare, angående (skydds-)änglarnas antal. Men samma sak bör gälla för de onda andarna. Jordens befolkning är nu uppe i sju miljarder, och det verkar inte som om de onda andarnas antal hamnar i minoritet. Det onda vi ser idag kan inte bara vara människans egen syndfullhet. Ondskan verkar hålla jämn takt med människans antal, och detta är svårförklarligt. Om de onda andarna kommer ifrån jättarna som levde före floden, så är ju det antalet begränsat. Och även om antalet hade varit sju miljarder då, vilket iofs är möjligt, så skulle ju den samlade ondskan i så fall ha varit som störst efter floden, när alla sju miljarder andarna bara hade en liten skara människor att jobba på. Men kanhända är det så att antalet, för den enskilda människan, inte spelar någon roll, utan det beror på hur hon ställer sig till sin egen synd, och sedan får hon på sig de andar hon så att säga valt, eller bejakat, oavsett om de står i kö. Det finns alltså en reglering för hur mycket ondska en människa kan dra på sig och utsättas för, oavsett om det finns ett överskott kring henne.

Däremot, om antalet andar understiger antalet människor, så måste ju ett problem uppstå för fiendesidan. Och det är alltså det jag är inne på. Och då, när tankarna leds vidare, kommer det till något intressant. För om antalet från början var begränsat, och fienden visste att mänskligheten skulle växa och så småningom överstiga det antalet, och därmed skulle många människor kunna undslippa den bundenhet de lagenligt gjort sig förtjänta av - då måste fienden på något sätt rekrytera eller producera ny avkomma, för att inte förlora det temporära övertag han genom människans syndfullhet fått. Vilket leder in på vad Mose säger skedde efter floden så väl som före den. Dvs änglars nedstiganden och beblandelse med människor. Producerades nefilimandar före floden, så kunde de också produceras efter floden, och detta visste fienden. Här kommer vi till ett område som är så stort, att det kunde kräva flera artiklar. Men till att börja med - att sådana nedstiganden skedde efter floden har jag visat i flera artiklar och i några ljudfiler. Dessa nedstiganden har kommit simultant med människans stora kulturer, dvs de har givit upphov till dem. Precis som före floden. Först med kristen tros ankomst och utbredning, i världen, har dessa nedstiganden fått upphöra - om de än, i vissa fall, fortsatt mera i smyg, och kanhända med alternativa metoder.

Men det jag vill komma till, är detta: Vad händer då med de efterflodstida nefilimernas (dvs de ängla/människohybriders) andar, som producerats på detta sätt? Dessa andar är ju inte människoandar utan är barn till änglar i anden, och hör till en annan jurisdiktion eller vad man kan kalla det. De skall inte dömas enligt människans villkor, utan enligt änglarnas, deras fäders. Så vad sker när deras värdkroppar dör? Förs deras andar, så som mänsklighetens, till dödsriket i väntan på domen? Nej, svaret måste bli att de stannar kvar på jorden, och blir ett nytillskott av onda andar här på jorden.

Nu säger visserligen skriften att det finns sådana andar, refaim, i dödsriket, men det tror jag är sådana som blivit befallda dit, av änglar eller profeter. De andarna Jesus mötte var ju rädda att Jesus skulle göra så med dem, så de måste ha vetat att möjligheten fanns. Men Jesus visade också att de inte nödvändigtvis måste föras dit (vilket iofs är konstigt och kunde också det kräva någon artikel. För det antyder ju att de andarna har tillåtelse att vara på jorden, och faktiskt, är det ju det Enoks bok säger om dem och att det föranstaltades av Gud. Och då kan man fundera över det en stund också, och få ämne till ännu en artikel).


Ganska många abduktionsoffer har berättat att de sett sådant här ombord på skeppen de tagits upp i.

Saken blir i alla fall den, om detta skall sammanfattas, att det är genom nyproduktion av onda andar, som fienden håller jämna steg med mänsklighetens växande antal på jorden. Sker sådan "produktion" också idag? Att den skedde på t.ex faraonernas tid kan man ju ganska lätt föreställa sig. Och på kung Ogs tid är ju självklart. Och ute i världen under jättarnas tid, också här i norden, går att förstå. Dessa andar finns alltså kvar på jorden, de flesta, och har sina områden där de huserar, antingen i öde trakter, eller hos folk om de fått tillåtelse till det. Men vi ser liksom inga jättar idag, och de skulle knappast våga visa sig, där Guds församling finns och har namnet JESUS skrivet över sig.

Då kan det vara så här, att nya metoder för rekrytering måste utvecklas. Medeltiden hade incubus och succubus, en metod man helst förbigår men du kan kolla upp den på nätet. Idag har vi något som är långt mer förskräckande, och som, om tiden får fortsätta, kommer att bli en stor sak på jorden i kommande dagar. Och det är genetisk sammanblandning av människor och djur.

Men den metod som används idag är abduktioner. Dvs i stället för att änglar stiger ned på jorden, så hämtar de upp människor i himlen, och gör dem, på olika sätt, pregnanta där. Denna avkomma används sedan antingen direkt, genom dödande, som nytillskott av onda andar, och sätts ned på jorden, eller så får avkomman leva och ingå i den (beredskaps-)skara som vid tillfälle skall sättas ned på jorden i köttet, under vedermödan, då när Satan och hans änglar kastas ned på jorden.

Bara en tanke.
_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag