Februari Månad, i Nådens år 2013

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 50

Änglarnas ämbetsverk

eller

Galaktiska
Rymd
­federa­tionen

rsaken till att vi, och/eller kristen­heten i stort, har upp­fattat Gud som en gammal man, en mänsklig gestalt, och hans verk som en himmelsk form av ett mänskligt ämbetsverk, beror inte på att Gud är sådan, eller hans personliga verkningar. Utan det beror på att före oss, före oss människor, så skapade Gud dem som vi nu kallar änglarna, och det är dessas ämbetsverk, och deras gestalt, som vi ser i Gud.
...

Om vi inte förstod detta, så skulle bilden av Gud i Bibeln bli helt obegriplig. Motsägelsefull, ologisk, och obegriplig. Och det är just vad den är i kristen förkunnelse. Vi har å ena sidan en transcendent Gud, upphöjd över alla, och å andra sidan en materiell, krigförande, lagstiftande, straffande Gud. Men sätt in ovanstående beskrivning, om änglarnas roll och Guds bild i dem, och förståelsen blir klar. Vi har Gud Fader i det höga, immateriell och upphöjd, men vi har också änglarna och deras Herre, Herrens ängel, i himlarymden och nere på jorden, förande deras, och våra, krig, och givande oss våra lagar.

Men för att riktigt förstå detta måste vi gå ett steg till. Vi måste börja i rätt ände, så att säga. Det var inte vi som kom först. Vår tillvaro beror på något som skedde tidigare, i deras tillvaro. Vi är inte Guds första skapelse. Det är änglarna. Och det man börjar med brukar vanligen vara vad man syftar till. Dvs det var för änglarna Gud skapade universum. Att vi kom till är bara en fortsättning på den planen, men för att ingen skall bli ledsen får jag tillägga, som jag gjort förut, att vi är fullbordandet av den planen.
...

ad jag vill säga här är alltså att den himmelska världen och dess verkningar med oss, oss människor, tyder på att där finns mer än bara en s.a.s ensam Gud Fader som styr och ställer med oss. Men sådan är ju den vanliga bilden av Gud. I sin allmakt utför han allt, råder över allt, och är ensam utövare av allt. Men det är långt ifrån vad Bibeln säger för det första, och även långt ifrån hur den himmelska ordningen som vi är införsatta under och som verkar med oss på människovis, antyder.

Den himmelska världen, menar jag alltså, när vi möter den i Bibeln och i dess verkningar i våra andliga liv, har klar prägel av att vara ett änglarnas ämbetsverk. Dvs Gud Faders roll i det hela är visserligen allomfattande, allrådande (som kraftkälla och inspiratör), men nästan alla de verkningar vi ser och möter, kommer egentligen till oss via änglar och/eller deras instituter, dvs sådant de skapat, ordnat, förut, visserligen från Gud, men mottaget, och utfört, av dem, genom dem, och för dem. Alltså, hade vi* varit först, så hade de himmelska tingen för oss tett sig annorlunda. Men nu befinner vi oss alltså i ett stort kosmiskt, himmelskt ämbetsverk, och rike, där det finns en stor hierarkisk ordning, en struktur, som är angelisk, och som vi och vår värld är en avbild av.

*Dvs Adam och Eva i deras naturtillvaro.

Återigen, vad jag menar är att hade vi varit först, så hade vår upplevelse av Gud varit mer omedelbar, mer intuitiv, än den är i de båda testamentena, där allt är ordnat, reglerat, och indelat i något som mer antyder människoliknande varelsers uppfinning, än den transcendente, upphöjde, osynlige, Gudens.
...

ärför anser jag, och upplever, att ett begrepp som den galaktiska rymd­federationen, är ett verkligt verklighets­beskrivande begrepp, även om det används inom andra sammanhang för att beteckna något som då är en förvrängning av denna verklighet. Så även om det finns de som säger att mänskligheten en gång, och snart, skall få förena sig med den galaktiska rymdfederationen, och som alltså företräder en falsk framställning av detta, så är saken i sig inte fel. Det är bara frågan om vilken sida vi tillhör. För det vet vi ju att i det himmelska, så är det två skaror som strider, och dessa två har ju gemensamt ursprung och måste då ha många likheter, i sina ordningar, och verkningar. Och när då den andra sidans representanter kommer och ställer fram sina mottagna föreställningar om det som är och som kommer, då måste vi inte reflexmässigt avfärda allt det som lögner och bluff, utan inse att här är det fråga om moderna människors framställning av precis samma saker som dem vi har skildrade i Bibeln med flertusenåriga begrepp. Dvs vi bör inte ligga efter dem i förståelsen av det himmelska, av rädsla för att sammanknippas med dem eller något annat som vi måhända uppfattar som fjärran från sanningen, utan i stället förstå att lögnen väldigt ofta är en spegelbild av sanningen, och om vi då vänder på den, så får vi fram hela sanningen.

Nu menar jag inte att vi därför skall s.a.s spionera på andra sidan för att ifrån dem hämta info till vår teologi, utan vi skall och kan självständigt, givetvis, i Guds inspiration, föra fram sanningen i modern skepnad, utifrån vad vi nu vet om kosmos, utan att backa så fort vi kommer in på paralleller till vad andra sidan säger eller har sagt.


Ugaritisk skrifttavla

Ett exempel från forntiden kanske visar detta på ett sätt som gör det begripligt. I den ugaritiska (feniciska, rafaeiska) litteraturen finns många paralleller till den bibliska synen på himlen, Gud och kosmos, och änglarna. För de bibliska författarna framstod inte dessa paralleller som märkliga. De var s.a.s de två sidorna av saken. (Man kunde t.o.m låna uttryck och begrepp av varandra, trots att man var på varsin sida av demarkationslinjen.) Men med tiden försvann den ugaritiska kulturen, och bara den bibliska fortsatte. Och då förlorade man, i långt senare tid, ett jämförelsematerial, vilket gjorde att felaktiga uppfattningar om det himmelska och kosmologin kunde växa fram och bli traditioner. Hade man haft kvar de ugaritiska texterna, så hade man, trots att de ofta var spegelbilder av bibeltexterna, kunnat jämföra och bevara den sanna uppfattningen om de bibliska texternas mening.

Detta sagt alltså som en parallell till vår tid och det vi möter, i form av spegelbilder, (och vrångbilder) från den andra sidan. Vi behöver alltså inte hämta något därifrån, utan kan själva följa uppenbarelsetrådarna, men bara om vi följer dem troget och utan förbehåll, sådana förbehåll som t.ex "nej det där kan vi inte säga då blir det science fiction", eller "nej det där säger ju DEN gruppen då kan vi inte säga så", osv. Men om nu GUD talar till dig om detta, vad spelar det då för roll om det han säger påminner om något någon annan sagt? Skall du rätta Gud? Skall du redigera hans tal, eller censurera det? Nej, då blir följden att uppenbarelsen stannar av, och vi kommer efter på vägen och fiendesidan kan husera fritt i de regionerna.

Och detta är precis vad som har skett. Kristenheten har kommit hopplöst (nästan) på efterkälken när det gäller det himmelska. Vi framstår som medeltida idioter när vi talar om himlen, medan new age och science fiction framstår för världens barn som mycket mera relevant och logiskt och verklighetsbeskrivande. Vår framställning påminner om en inbillad sagovärld med tramsiga figurer, änglar med rosa vingar, medan andra sidans framställning visar hela den fascinerande världsrymden och mäktiga kosmiska krigare och häftiga farkoster som susar med ljusets hastighet genom och över himlarna. Och då frågar jag: Vilken sida stämmer bäst med Bibeln? De rosiga dunvingarna? Nej, det är den andra sidan som stämmer bäst med Guds ord. Så sanningen är att kristenheten har förträngt sanningen om det himmelska, och lämnat fältet öppet åt fienden, att husera fritt och ha monopol på allt ovan jord. Vilket givetvis har varit en gigantisk förlust och måste ha orsakat otroliga, oräkneliga baksteg, och själars om inte förtappelse, får vi hjärtligen hoppas även om det kan vara så också, så förvirring, och en förlust av det saliga hoppets levandegörelse, som man upplever när man faktiskt kan se det med sina egna ögon, på himlavalvet, och slipper vara beroende av ofta fåniga, tramsiga religiösa föreställningar.

(Eller förment smarta resonemang om dimensioner och parallellvärldar som ju inte ens inom vetenskapen är annat än spekulationer, men som dessa kristna tanklöst börjat bygga sin kosmologi på.)
_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag