Juni Månad, i Nådens år 2012

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 42

SKARABÉENS HEMLIGHET

U SKALL JAG SKRIVA om något märkligt som Herren visat mig. Få av er kommer att tro mig, men det kan kvitta lika, det huvudsakliga är att jag för fram detta och sedan är det inte längre mitt ansvar, utan läsarens.

Ni har väl hört den där gamla grekiska berättelsen om färjkarlen, Karon? Han som ror de dödas själar över floden Styx till deras nästa anhalt? Nåväl, Bibeln bekräftar ju att grekerna inte hade så fel i sin kosmologi, t.ex använder Bibeln samma begrepp, ja den rentav lånar de grekiska begreppen för Hades och Tartarus, i stället för att transliterera de hebreiska begreppen Sheol och Abaddon. Så då är det inte så långsökt att tänka sig att även Karon och Styx har sina motsvarigheter. Men vilka? Ja, Karon är väl en ängel då, och floden Styx? Kan det vara "svaljet" Jesus talar om, mellan de rättfärdigas vistelseort och de orättfärdigas? För om man behöver en färjkarl för att ta sig över där emellan så kan man ju det inte själv, och det var det som svaljet var till för. Men Guds änglar kan uppenbarligen ta sig över svaljet, för annars kunde de ju inte placera de avsomnade andarna på varsina platser. Men detta är intressant, för färjan antyder ju också att det används en farkost vid överfarten. En rymdfärja månne? För att det är en rymd som är svaljet säger ju sig självt (jag har talat in ett längre budskap om själva kopplingen rymd/svalj som kommer snart). Alltså att detta svalj, och denna flod, som grekerna uttryckte det, är en rymd, ett avstånd, det förstår vi om vi inte vill bluddra till alltihop och göra allegorier av alltsammans. Men detta är inte den märkliga delen i det jag har tänkt säga, utan den kommer nu. Tyckte du detta var märkligt, så svimmar du väl när nästa sak kommer. Vart for de med de orättfärdigas andar, då? Och vart fördes de rättfärdigas andar? Vi talar om tiden före Kristi korsdöd nu, då både rättfärdiga och orättfärdiga kom till dödsriket, till olika platser däri, men inte till himlen, som de rättfärdiga gör efter korsdöden. Vanligen föreställer man sig att de före det kom till något ställe i jordens djup, men som jag visat i en artikel så är detta inte så självklart som man kan tro. Vår moderna världsbild spökar här, vi föreställer oss ett klot, och att de for nedåt och således inåt in i detta klot. Men den bibliska världsbilden har jorden som en platt skiva och där under hade de dödsriket, och nedanför det avgrunden, långt nedanför, så långt som himlen är över jorden. Så återigen, vart fördes de? Om nu Karon stod där och väntade med färjan, så förstår vi ju att hans station bara var första anhalten, dvs de fördes nedåt, och ok, det blir en bit in i jorden hur man än ser det. Men sedan, när de förts ombord på färjan och skeppas över floden Styx, över svaljet, då är det inte alls så säkert att de befinner sig inne i jorden längre. För floden, och svaljet, ja vi tar floden först, floden i dödsriket hade i den grekiska mytologin samma innebörd som rymden har nu, dvs utanför salthavet, vid jordens gränser, där tänkte de sig att alltet var kringflutet av en sötvattensflod. Och detta motsvaras i den hebreiska kosmologin av vattnen ovan himlarna.


U KANSKE VI UNDRAR hur allt detta kan ha någon relevans, om det bara är [eller handlar om] sådana här oveten­skapliga uppfattningar. Nja, det är bara det att de uttryckte det de såg med lite andra begrepp än vad vi gör. De såg samma saker som vi ser, de såg att utanför världen, och ovan atmosfären, så fanns det en sfär, en genomskinlig sfär, där man kunde se ut i kosmos, långt långt bort. Och då är vatten en bra bild på det för vatten är genomskinligt, och därför är det troligt att de med floden och vattnen ovan himlen menade helt enkelt den genomskinliga rymden, för där ute såg de ju stjärnhimlen och att de olika objekten befann sig på olika avstånd ifrån varandra, det var inte bara en platt yta utan det var som när man tittar på bottnen i en flod eller i en sjö, man ser objekten men genom en osynlig substans.

Hur som helst, det jag vill komma till här, är att Herren bekräftar för mig, att de platser Karon, eller änglarna förde de två skarorna till före Golgata, var planeterna Venus och Mars. De orättfärdiga till Venus, och de rättfärdiga till Mars. Och de orättfärdiga är fortfarande kvar på Venus, medan Mars är tömd och dess invånare förda till paradisplaneten, längre upp i himlarna.


Och var har jag nu fått detta ifrån, och hur kan jag vara så förmäten att jag tror det är Gud som visat mig dessa galen­skaper? Ja, sakta i backen nu, för det finns inget i Bibeln som motsäger detta, och du kontrar då med att det finns inget som bestyrker det heller. Nej, inte direkt, men vi har ju ett vittnesbörd till, som vi fått av Gud och som kompletterar vår himmelska kosmologi, och det är Enoks bok. Så står det om detta i Enoks bok då? Inte uttryckligen, men det står något som jag tyder till detta, och som sagt som jag har fått Andens vittnesbörd på är rätt uppfattat. Och tycker du allt detta verkar främmande och konstigt, så fundera över om det beror på att vi varit förhindrade att se den verkliga bibliska kosmologin genom den religiösa traditionen tidigare - och där menar jag allt det ur Bibeln själv som jag visat på här tidigare, och det finns mycket av det, som knappast någon annan uppmärksammat sedan apostlarnas dagar och som vem som helst som har ett öppet sinne kan se stämmer med skrifterna, mycket mer än med den nedärvda och inskränkta traditionen.

Men vad är det då det står om i Enoks bok? Jo, där färdas Enok med ängeln Uriel [och Rafael] runt jorden och ut i rymden, och de kommer vid ett tillfälle till de dödas rike, och Enok får där se fyra berg, som är "så runda [jämna] att de ser ut att ha rullats", säger han (kap. 22). Det låter väl väldigt intressant. Något som rullats? Om man rullar något länge så blir det runt, eller hur? Kan Enok ha menat planeter? Med berg menar han stenart, något av samma material som berg, tittar du på månen t.ex så ser du, även härifrån på så långt avstånd, att den är gjord av berg. Så när Enok ser dessa "berg", så beskriver han deras sfäriska form på det sättet, att de ser ut att ha rullats. Jag antar att det är en fullt logisk beskrivning av någon som aldrig sett något sådant förut. De hade kanske inga fotbollar eller andra sfäriska former på den tiden, så vad skulle han jämföra med? En apelsin? Men då detta uppenbarligen var berg kanske han förbigick den tanken och mera tänkte på t.ex hur skarabéen rullar kolort till en rund boll - något som rullats.


Planeten Venus.

Dessutom så var det så att på eller vid dessa berg, så var de döda skilda åt, på så vis att de rättfärdiga hade en källa med vatten, som de kunde dricka av, medan de övriga inte hade det. Och då tänker jag på planeten Mars som man tror har haft vatten i det förflutna. Nu senast tror de sig ha upptäckt att den t.o.m haft en stor ocean. Går vi däremot till Venus, så finns där inget vatten, där är för varmt. När de första satelliterna tog närbilder på Venus, så beskrevs detta som bilder av ett bokstavligt helvete. Tidningarna skrev så, de såg likheten direkt med vad Bibeln säger om helvetet. Brinnande svavelsjöar, outhärdlig hetta, och ett mörker därför att ett tjockt molntäcke ligger över hela planeten. Det enda som lyser upp den där nere är de brinnande lavafloderna. Detta motsvarar ganska väl det Jesus sade om den rike mannens vistelseort, och även om den fattige Lasarus hugnadsort. Så även om detta inte sägs rent ut vare sig i Bibeln eller Enoks bok, så kan man ändå triangulera dessa med den grekiska mytologin, och så få en bild som stämmer mycket väl överens med detta. Och då jag därtill har Andens vittnesbörd på det - jag har frågat Herren flera gånger om detta och så gjort även nu, och han bekräftar det och ger mig tillåtelse att gå ut med det nu. Därför är jag frimodig och gör så, trots att det kommer att få en och annan konsekvens, säkert. Men jag tror konsekvensen blir värst för dig, om du börjar reagera nu, men visst, gör det.

Men läs åtminstone igenom detta en gång till och fundera över omständigheterna och över hur mycket av ingrodd religiös tradition vi kanske är behäftade med, och vad Bibeln verkligen säger, och jag tror att du som jag kan finna att detta är trovärdiga förklaringar och saker som ligger helt inom det rimligas gräns, om vi vågar tro, och börjar med de bitar av den bibliska kosmologin som är helt uppenbara, för att sedan gå vidare och upptäcka mer och mer, för att vi skall få en rätt och sann himlalära, så att vi förstår vad som sker där uppe, nu och än mer i det som skall komma, då den övre världens barn, både lydiga och olydiga, allt mer kommer att blanda sig, fysiskt, i denna världens affärer. För det är ju mot en sådan tid vi är på väg, det har du väl förstått, och då måste ju de här sakerna förklaras och göras förståeliga, annars kommer vi varken att fatta något själva, eller kunna förklara vad som händer för världens undrande barn.
...

N ANNAN SAK som åtmin­stone delvis bestyrker detta finns i Upp. 12, där det talas om dem som bor i himlarna. HimlarNA. Dvs inte bara i himlen utan i himlarNA, flera himlar. Här handlar det visserligen om de rättfärdiga i paradiset och om änglarna, men omständigheten bestyrker ändå att det finns fler än ett ställe där ute där varelser kan bo. Och visst är också detta intressant, även om jag hade tänkt ta detta i en separat artikel, om Gud vill så, alltså detta att när himlarna däruppe rensats, efter det himmelska kriget som Upp. talar om, så skall man glädjas däruppe, på båda platserna, både i tredje himlen, där paradiset är, och även i de rymder där utanför, där änglar nu håller till och där strider troligen även nu pågår, åtminstone ställningskrig, vilket visar oss att det finns planeter där ute som tillhör olika välden - nu pratar jag inte om fysiska varelser och Blixt Gordon, utan om att de båda änglaskarorna har väldet över olika områden i rymderna - är man riktigt finkänslig i sin ande och lyssnar till Herren och har tillåtelse till det, så kan man förnimma vilka det är genom att kolla på stjärnorna om natten, men nu tror jag att jag får sluta, för annars gör jag slut på allt förtroendekapital här. En sak i taget, så långt som Gud medger.

Och jag är inte speciellt andlig eller har stora uppenbarelser och syner, även om något lite av sådant också beskärts - detta är ur skrifternas vittnesbörd, men under hans Andes ledning och bekräftelse, och utan den kommer vi ingenstans om det skall vara något som består, men med den kommer vi långt, och där finns egentligen ingen gräns. Allt beror på vad Herren vill och vad som är i tiden, vad som behöver komma fram. Så jag antar att detta skall komma fram nu, för att saker kommer att hända där vi behöver förstå hur det verkligen ligger till. T.ex att de kommer att upptäcka artefakter på månen och Mars, eller snarare har de redan gjort det men kommer att avslöja detta. Och månen tillhör fienden om du undrar.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag