Maj Månad, i Nådens år 2012

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 41

PSALMERNAS HISTORIA

ÄR MAN LÄSER PSALMERNA I BIBELN, utifrån det jag skrivit om ett tag nu, om Elohim, Hermons berg och konfrontationen mellan de heliga änglaskarorna och de vid den tiden nedstigna upproriska änglarna, så blir många psalmer mer begripliga, och man förstår hur och varför de kom till, och vad psalmförfattarna syftade på, i sin samtid. Psalmerna, dessa psalmer, är ofta väldigt konfrontativa, de är som örfilar, eller snarare hammarslag, i ansiktet på de nedstigna, och deras under sig fångna skaror. Men de lovar dem också befrielse, de fångna, och det är själva triumfen i dessa psalmer (jag syftar på från psalm 95 och framåt till 99), som tycks vara skrivna efter att templet i Jerusalem byggts och invigts, och Israels alla fiender har blivit dem underdåniga, gudarna på gudabergen fått sina dödsdomar, deras fall och sönderfall inletts, och folkskarorna börjat få se morgongryningen och sin frihet från det dominerande mentala och andliga förtryck de levt under sedan Babelstornets dagar, mer än ett millennium tidigare.

Jag skulle tro att det går att följa Israels historia utifrån dessa psalmer, med vetskapen om det jag skrivit om tidigare, dvs det som Michael Heiser kallar "the divine council theology", och bilden skulle bli väldigt klar och fylla ut de hålrum vi har i fråga om denna del av historien, som Bibeln inte direkt döljer, men måhända förbigår, eftersom det på den tiden det skrevs var så självklart och en så känd del av deras kultur, att vi i senare tider, när vi inte längre minns denna tid och de förhållanden, märkliga förhållanden, som rådde då, har svårt att sätta oss in i hur det verkligen var när jättar, chimeror och nedstigna änglar (ja, jag syftar på faraoner och andra) härjade och härskade över jorden (och förtryckte människors sinnen och tankar så att de inte ens förmådde tänka själva, bokstavligt talat), men då också Herrens härskaror fanns där och stred med det folk som utvaldes att vara deras medarbetare, på jorden (och som inledde en befrielse som bit för bit utvecklades och ledde fram till Jesu nedstigande/födelse och därefter den stora befrielsen). Amen.
___

 

ÅGON KANSKE MENAR att fara­onerna knappast kan ha varit nedstigna änglar då deras fäder och mödrar är kända från historien och egyp­tiska inskrip­tioner. Änglar är ju himmel­ska varelser så hur kan de då vara födda på jorden? Hur så? Dessa änglar hade ju stigit ned på jorden, enligt Moses i 1 Mos. 6, och de hade då givetvis både förmåga och tillfälle att inte bara para sig med människor utan också med varandra! Så jag menar alltså att det kan ha levt veritabla änglasläkter på jorden under den tiden, vid sidan av nefilimfamiljerna? Ja, självklart, själva förhållandena medger ju det, så det vore märkligt om så inte hade skett också, och vi har ju dessutom de grekiska parallellerna, som ju enligt Josefus mfl berättar samma händelser som GT, bara ur ett annat perspektiv och med annat mytologiskt språk och slagsida. Och där är detta helt uppenbart, där figurerar både änglasläkter och nefilimsläkter, förutom chimerasläktena.

Så häng med i artikelserien här, det kommer mer om detta, allt medan uppenbarelsen fortskrider och de ting vi behöver få avslöjade kommer att avslöjas, så att vi förstår vår samtid och vad som sker nu, i ännu en parallell, som mycket troligen också blir den sista, i denna tidsålder och därför är desto allvarligare och viktigare att vara medveten om, så att vi blir det bålverk mot detta som måste resas upp, för att förhindra dess totala dominans och totala utsläckande av det rena människosläktet, det släkte som ju är bestämt att befolka tusenårsriket, men som fienden är bestämd att besmitta, förorena och förvandla till sin avbild, sin avkomma, för att göra Guds planer om intet och i stället resa upp ett ormens tusenårsrike, så likt, så näranog identiskt, att så gott som hela mänskligheten inklusive många ur det heliga släktet kommer att låta sig förföras till att tro det är det messianska riket.
___

 

VERDRIVER JAG BETYDELSEN av mitt budskap? Nej, snarare tvärtom. Kolla upp ett sådant ord som transhumanism, och du kommer att förstå att tiden är MER än sen, och att själva människosläktet är i fara, dvs dess ursprungliga dna, och att den står i begrepp att bli något annat, något främmande, något som inte var avsett ifrån början, men som fram till nu ändå bevarats, trots vårt djupa förfall, därför att vi haft Gudomligt och angeliskt beskydd, verkat som ovan sagt först genom Israels folk och dess profeter och därefter genom Kristi kommande men som nu, återigen, sätts i fara därför att vi närmar oss och redan är inne i slutstriden då dess ena sida kommer att göra allt för att slå omkull den goda linjen och, återigen som sagt, så ut ormens säd i människosläktet. Och visst har det redan börjat, det är ju det denna artikelserien handlat om hela tiden och kan du inte se det och har du inte vaknat ännu, så vet jag inte var du kommer att befinna dig, om ett tag, när det framskridit ett litet stycke till och allt är redo för stor konfrontation och det gäller att ha fotfäste i tillvaron och förmåga, himmelskt given sådan, att urskilja det äkta ifrån det näranog identiskt lika, men falska.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag