September Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 33

Att förstå Enoks bok och dess betydelse


Shamash - nedstigen ängel? Ingen annan bok än Enoks bok ger en tillförlitlig förklaring till dessa märkliga antika bilder.

IKA LITE som någon annan andlig skrift, eller som Skriften själv, är Enoks bok en bok som man bara sätter sig och slöläser (eller snabbläser), om man vill få ut något av läsningen.

För att få del av innehållet bör man först och främst känna författaren, och det är den Helige Ande genom profeten/profeterna. Detta gäller också Enoks bok, och hyser du tvivel på det får du börja i en annan ände. I det fallet måste du närma dig boken åtminstone med öppet sinne, så att den Helige Ande kan börja upplysa dina inre ögon, och kanhända så småningom lära dig känna igen signalerna som du redan känner från Bibeln. Signalerna är nämligen desamma. Men det är som sagt något du får upptäcka själv.

Men har man väl kommit förbi den spärren, kan man alltså börja läsa, med sådant sinne som lärjungar har, och börja mottaga uppenbarelse. Många böcker i Bibeln är svårförståeliga, ja de kan t.o.m kännas tunga, innan man börjat med Andens hjälp tränga in i dem. Så är det också med Enoks bok, i alla fall på många ställen. Språket är också lite omständigt, eftersom det för det första är väldigt gammalt, 5000 år, och för det andra för att vi bara har tillgång till en text som är översatt över flera språk. Likväl, det Gud vill meddela oss finns där ändå, bevarat, och till hjälp och tolk har vi hans Ande. Inget väsentligt har alltså gått förlorat, och känner du Jesus och hans levande ord, kommer du också att återfinna, och möta detta, i denna forntidens "Bibel".

Jag tänker inte föreskriva hur eller vad dessa uppenbarelser är, som vi får del av i boken. Mycket av det finns i de artiklar jag skrivit, men vad det handlar om är en s.k "kontext", dvs Enoks bok hjälper oss att förstå hur de första kristna, och även senjudendomen, dvs de som levde seklerna före Jesus - hur de såg på himlen, änglarna, och det andliga. Dvs vad vi kan kalla kosmologi, angelologi, och teologi. Inte teologi i dess vanliga bemärkelse, utan verkligen, teo=Gud, och logi=lära - läran om Gud.


Fragment från Enoks bok funnet bland Dödahavsrullarna. Enoks bok hörde till de vanligaste böckerna bland Dödahavsrullarna. (Daterade till ca 150 fKr - 70 eKr.)

Vi får helt enkelt lära känna de första kristnas värld och synsätt på ett helt annat sätt än vad den långt senare uppkomna kristna traditionen lärt oss. Vi tror måhända att vi är fria ifrån sådan tradition, men ack vad du bedrog dig i så fall. Då behöver du verkligen läsa den här boken, som du väl nu vet lästes av Jesus och apostlarna, liksom av deras judiska förfäder, och som var en del av deras andliga arv och uppfattning, och som präglade hela deras synsätt, förväntan, och uppfattning, och som också, alltså, finns i det nya förbundets skrifter.

Du tycker säkert att jag övervärderar denna boks betydelse. Jag kan förstå det, det låter säkert lite för bra, lite för fantastiskt. Men när man börjar upptäcka allt det som i NT faktiskt är hämtat ifrån Enoks bok, så låter det inte bara fantastiskt längre, utan det ÄR fantastiskt. Man blir oerhört positivt förvånad, och glad, att denna bok finns bevarad åt oss, och man förstår också att det är Guds verk och försyn, att den gör det.

Och ändå finns den inte i Bibeln? Nej, måste den det då? Hjälper inte Josefus böcker oss något oerhört att förstå den miljö de första kristna levde i? Samma sak med Enoks bok, dock är Enoks bok något mer än Josefus böcker. Josefus var en historiker, Enok en profet. Som sådan erkänns han i NT, av Jesu egen halvbror Judas. Och som jag visat i en annan artikel kan ingen med sans i sinnet förneka att det verkligen är ifrån Enoks bok, den bok vi har i behåll idag, som Judas citerar.
...

N GRUPP KRISTNA som verkar mer än andra ha upptäckt denna boks betydelse, är de Jesus-troende judarna. Vilket är väldigt intressant, och styrkande för bokens tillförlitlighet, därför att boken först och främst är skriven för dem. Den har alltså hittat sina adressater, så vi förstår bara av det att den är utsänd på en Gudomlig mission. Men, givetvis, den är för oss också. I ändens tid, i den sista generationen, skall alla läsa den, för så är sagt i dess inledning. Den har således ett speciellt budskap, och uppdrag, för dem som lever då. Och när vi då finner att denna boken nu, i VÅR generation, läses som aldrig förr (ja, se dig omkring i världen utanför ankdammen, så upptäcker du det) - då kan man med en rysning börja undra om vi inte här har en verklig ändetidssignal.

Och i så fall vore det ju väldigt synd om vi inte ens tog en titt på boken, eller vad? Det är ganska enkelt, faktiskt, att se att de i Jesu föräldrageneration (vi räknar Josef dit även som styvfader), som ogillade Enoks bok eller inte brytt sig om den, faktiskt hade mycket mindre möjlighet att känna igen Jesus som Människosonen, än de som läste den och/eller levde i den förkunnartradition som var sprungen ur den. En sådan förkunnartradition fanns nämligen, och för dessa var det ganska uppenbart att Messias skulle komma, och att han skulle ha just sådana drag som Jesus hade. Vi vet ju att det fanns andra grupper som inte alls kände igen Jesus som Messias. De hade helt andra förväntningar.

Och nu måste jag säga något som kan missförstås. De kände honom bara genom det gamla förbundets skrifter. Eller genom den tradition som kom enbart därur. De måste ha missat något väsentligt, fått sina ögon tillslutna, och det kan givetvis ha många orsaker, men vad man ändå kan anta, är att hade de läst och lärt känna den Människoson som Enoks bok förutsade, så hade de haft lätt att känna igen Jesus som honom.

För Jesus själv använde just det uttrycket ideligen om sig själv, Människosonen. Och medan det bara finns en gång i GT, i Daniel och där bara i obestämd form, "en människoson", så finns det över 10 gånger i bestämd form i Enoks bok. Och vi vet alltså att Enoks bok lästes och spreds i hans tid, så som sagt, det kan inte råda någon tvekan om att det är just ur den boken Jesus hämtat uttrycket och s.a.s känt igen sig själv.

Alltså - utan denna bok kan man få svårt att känna igen Messias, även när han kommer nästa gång. Det finns saker utlovade i Guds ord, i Bibeln, som vi skall få kunskap om bara i de yttersta tiderna. Vi är inte bara lämnade med en fastställd, nedtecknad uppenbarelse, dvs Bibeln. Den är grunden, historiskt läromässigt, andligt, profetiskt. Utan den kommer vi ingenstans, den är A och O, och saknar ingenting av det vi behöver för frälsning och allt det goda Gud ville ge oss för denna tid, dvs missionstidsåldern.


EN NU lever vi i vad som mycket troligt är avslutningen på den tidsåldern, och vi närmar* oss en passage, då vi går in i en ny tidsålder. En passage alltså, som liknar de passager då Enoks bok tidigare trätt in, och varit de tidernas heliga till hjälp, räddning och förståelse. Vi har det i Noas tid, i apostlarnas tid - och vi skall också ha det i det sista släktets tid. *Egentligen är vi redan inne i passagen.

Varför - jo för att då sker saker som på ett särskilt sätt har med de kosmiska makterna att göra, då samlas härskarorna, och då befinner vi oss här nere i skottfältet på ett särskilt sätt. Vi behöver alltså få en kosmologisk förståelse, vi behöver förstå tingen utifrån ett högre perspektiv, så att de saker som sker här nere, och för all del på himlavalvet, inte blir till gåtor för oss, utan vi förstår vad som ligger bakom, och kan arbeta för att motverka, avslöja, och stå i vägen för de onda agendor som är och som då kommer.

Det är inget svårt att se vartåt det lutar i världen. Den verkar vara till nästan 100% på gång in i en kosmisk, messiansk förväntan. Detta har troligen mycket med 2012 att göra. Många, många inom de ockulta och av mörkret influerade sammanhangen - och de finns som vi vet även bland samhällets högre skikt, i olika former - ser fram emot det året och datumet 21 dec. Och med det inflytande dessa har, över politik, ekonomi, kultur, religion, så vill de styra allt så att det skall dras och koncentreras till det året och datumet. Och utifrån hur stort detta är, med vilken enorm bredd det sker, är det heller inte så svårt att inse att detta sker med högre makters influens, och ofta också på direkta befallningar. Här pågår något, något stort, och det finns makter som har stora förväntningar på detta.

Och vi är de enda som kan stå emot och avslöja det!

Nu har du fått del av lite av de perspektiv som öppnar sig när man tar emot uppenbarelse som den ges genom Enoks bok. Du hittar inte de här insikterna någon annanstans än där den boken har tagits emot. För alla andra framstår ovan nämnda ting som gåtor, eller kanske betydelselösa bisaker - eller skall vi säga som Jesus själv sade - "de visste av intet", när stora vedermödor och undergång närmade sig.
_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag