Juni Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 30

CHEMTRAILS

HEMTRAILS ("kemspår") - du har säkert läst eller hört uttrycket någon gång. Det handlar om ännu en av de många konspirationsteorierna, denna gång om att flygplan flyger över världen och släpper ut ett pulver som bildar ett molntäcke, som sedan faller ner och orsakar sjukdomar hos befolkningarna. Vissa menar att det är befolkningskontroll, andra menar att det är växthusbekämpning, andra menar militära ändamål ligger bakom.

En sak är klar, vi kan alla gå ut en solig dag och se dessa rökstrimmor som flygplanen släpper ut. Och de har inte funnits där förrän under de senaste åren. Om du liksom jag minns hur det var förr, så löstes utsläppskondensen från flygplanen upp efter en liten stund. Man kunde se planen flyga fram däruppe, med en rökstrimma en bit efter sig, och strimman löste upp sig en bit bakom planet och himlen var lika klar som förut.

Så är det inte numera. Nu ligger rökstrimman kvar, tvärs över hela himlavalvet, i timmar efter att flygplanen försvunnit. Och de breder ut sig, så att de täcker över stora delar av himlen. Är det många strimmor samtidigt, vilket det ofta är, så blir hela himlen täckt av ett tunnt dimlager mot kvällen, så att fina solskenskvällar förstörs.

Den officiella förklaringen till detta är att flygplanstrafiken har ökat och att allt i övrigt är helt normalt. Jag tror, efter att ha läst om detta några dagar på nätet (och under lång tid ha sett själva fenomenet), inte på den förklaringen. För det första så skulle detta vara ett allvarligt miljöproblem i så fall. Vilken rätt har flygbolagen att förstöra vårt väder? I så fall borde det resas krav om att flygplanstillverkarna skall se till att flygplanens utsläpp inte kan fördärva eller påverka vädret för miljoner människor, givetvis. Men något sådant har vi inte hört om, vilket visar att denna förklaring inte håller. Det måste ligga något mer bakom.1

När folk vänder sig till myndigheterna om detta får de svaret att det inte finns några uppgifter om pulverutsläpp från flygplan, och att man inget känner till om saken. Folk som protesterar mot det blir bemötta som om de vore tokiga eller som "sådana där konspirationsteoretiker som vi redan har tillräckligt många utav". Men vem som helst kan som sagt gå ut och titta på himlen och se "konspirationen" med egna ögon. Nästa gång det är solsken och du ser ett flygplan komma och lämna en sådan där strimma efter sig som ligger kvar, så håll ögonen på den resten av dagen och du skall upptäcka att den breder ut sig och täcker över en stor del av himlen mot eftermiddagen. Och är det flera strimmor så blir det ofta ett tunnt täcke över himlen. Och fundera sedan över hur mycket trevligare det hade varit om vi fått ha klart solsken i stället för detta halvmulna väder.


På grund av att undrande människor inte får några svar av myndigheterna så uppstår det självklart teorier. Det kan man knappast klandras för. En teori är att det handlar om ett sätt att bekämpa den påstådda uppvärmningen av jorden. Stoffet som sprids ut skall reflektera solstrålningen tillbaka ut i rymden. Men varför har de i så fall inte talat om detta för oss? De flesta som tror på växthusteorin skulle ju tycka det var värt att få lite sämre väder om det löser det förment stora problemet med jordens uppvärmning. Det finns för övrigt FN-beslut om att man inte får göra sådana utsläpp förrän man vet om det kan medföra hälsorisker när stoffet faller ned på jorden. Officiellt så förekommer detta alltså inte, men vissa tror att det sker ändå, i smyg, godkänt av regeringar världen över.

Skulle det vara sant så är det ändå ett fruktansvärt övergrepp på hela jordens befolkning. Det låter så otroligt. Skulle de verkligen göra så mot oss? Och vilken oerhört kostsam apparat det måste vara i så fall. Och vilken verklig konspiration, att få alla dessa som tillverkar ämnet och transporterar det till flygplatser och sedan släpper ut det från dessa stora flygplan, dagligen, över hela jorden, att hålla mun. Det skulle röra sig om tusentals människor som vore inblandade, i alla nationer, och alla håller tyst som muren om det. Så nej, den förklaringen verkar ändå långsökt.

Är det då militären som gör det? Handlar det om något slags vapen eller ett medel att förbättra radarkontroll, t.ex? Det blir faktiskt lika långsökt där eftersom det förekommer över hela jorden. Då skulle alla regeringar i nästan alla länder ha påbörjat detta och lyckas hålla tyst om det. Låter inte heller troligt.

Så finns det de verkliga konspirations-fanatikerna, som tror att det är "illuminati" som ligger bakom, för dessa har ju, som vi vet, kontroll över hela världen (väst som öst) och längst upp i topparna sitter det elaka judar med cigarrer och vill hålla nere antalet av världsbefolkningen. Så det som släpps ut från flygplanen är giftiga tungmetaller och annat som skall långsamt ta död på folk så att befolkningsökningen går långsammare.

Sådana teorier blir ju tacksamma för de debunkers som vill bortförklara alltihop. Visa på fanatikerna så framstår saken som inbillning och vi kan avfärda den. Men rökstrimmorna försvinner inte av det. De finns kvar. Du kan själv gå ut och kontrollera det.

Ingen av förklaringarna eller teorierna verkar alltså trovärdiga. Alla har sina tydliga hål. Så finns det någon mer förklaring, som är mer tillförlitlig?Orb and Chemtrail
(Image copyright Scott Stevens weatherwars.info)

ag har en annan tankegång, och har också funnit liknande tankar på nätet. Det finns vissa som går ett steg längre och ser något mer i detta än de naturliga förklaringarna. Det finns de som filmat och fotograferat flygplanen som släpper ut dessa chemtrails, och väldigt ofta ser man också ufos i närheten av planen eller slingorna. Ufos i form av sk "orbs", dvs ljusa klot. Det finns gott om sådana filmklipp på Youtube, du kan spendera timmar och se på dem i detalj. Allt kan man förstås inte lita på, det kan vara manipulerade klipp, men skulle allt vara manipulerat står vi i så fall inför en väldigt omfattande motkonspiration. Är alla som filmar och fotar himlen med i fake-chemtrail-konspirationen då? Nej, det låter inte så troligt det heller. De där filmerna existerar, och de visar ett märkligt fenomen i samband med chemtrailflygningarna - typiska ufofarkoster.2

Det finns t.o.m en film där ett chemtrailplan flyger in i ett moln, och ut ur molnet kommer två orbs, medan planet försvinner. Det kommer aldrig ut på andra sidan molnet. Vart tog det vägen? 3

Detta skulle alltså tyda på att chemtrailplanen inte är verkliga flygplan, utan kamouflerade ufos.


Jag prövar alltid olika teorier mot Andens vittnesbörd, och i det här fallet upplever jag att denna förklaringen har Andens vittnesbörd. Det är givetvis väldigt svårt för förnuftet att ta den tanken på allvar. Tala om konspirationsfanatiker! Det skulle ju inte ens gå att nämna detta bland folk, inte ens bland trosfränder, utan att bli sedd som totalt verklighetsfrämmande.

Men då kan vi gå till Guds ord. För det första är det på det viset världen ofta betraktar allt vi tror på (dvs som verklighetsfrämmande). Så tanken att det vi tror på skulle vara acceptabelt för förnuftet kan vi lämna. Trons verklighet är inget vårt förnuft kan omfatta, utan vi har fått våra hjärtan, vår inre människa, som kontaktyta med det himmelska, det övernaturliga, det som förnuftet inte kan omfatta.

Tror du på skriften så tror du på att det finns en "luftens härsmakt" som håller till uppe i atmosfären. Skriften visar oss också att dessa härskaror har farkoster, änglavagnar, som de förflyttar sig med över jorden. De kan visa sig för oss och de kan dölja sig för oss. I fallet med Elia och Elisa kunde de te sig som hästar av eld inför deras ögon, medan i Hesekiels fall avkamouflerade de sig och kom ned med en märklig änglavagn med hjul och genomskinlig valvbåge ovantill och en tronstol, där Herrens Ängel satt.

Således vet vi att änglaskarorna - och det gäller både de trogna och de otrogna (för alla har blivit utrustade med samma tillgångar från början) - kan kamouflera sina farkoster och göra dem antingen osynliga, eller låta dem se ut som t.ex hästar och vagnar. Hur de verkligen ser ut vet vi inte, men det som Hesekiel såg är det närmaste verkligheten vi har fått vittnesbörd om (eftersom det inte liknade något vi människor är hemtama med och alltså inte kan ha varit ett spel för vår skull). Och det finns givetvis en orsak till att Hesekiel fick berätta om detta. Gud vill att vi skall veta att dessa farkoster finns.

Så då så. Änglafarkoster kan alltså ges olika skepnader, till det yttre. Änglar har en förmåga att manipulera och forma det sken som omger både deras farkoster och sig själva. Jag tror inte de har förmåga att förändra själva materien, men de kan ge ett sken av det, genom att manipulera ljuset som omger dem. Således kan de om de vill ge sina farkoster utseendet av ett flygplan. Och så kan de, om de vill, släppa ut i princip vad de vill ifrån dessa kamouflerade farkoster och få människor att tro att det bara är flygplanskondens, eller stoff för väderbekämpning.The Fall of Manna, painting by Jacopo Tintoretto

EN VAD HANDLAR DET OM DÅ? Det vet jag inte och har inga teorier om heller. Ännu. Men jag har ett bibliskt exempel på att sådant verkligen har förekommit tidigare, och i den bibliska historien. Vi kan läsa om hur Guds änglar släppte ut manna över Israels barn i Sinaiöknen under 40 års tid.4 Detta är inte manna, men själva företeelsen påminner om den händelsen. Så vi vet att änglar kan göra sådant och att det har förekommit.5

Men vad detta handlar om vet jag inte, men Anden vittnar om att det kommer ifrån fiendens änglar och att de gör det för sin egen skull. Det handlar inte i första hand om att skada oss (även de behöver jordens befolkning för sina syften), men något syfte har det, för deras existens uppe i atmosfären, och naturligtvis är själva det övergripande målet något ont.

Om Gud vill så kommer han att uppenbara mer om detta.

(En tanke kommer till mig redan nu: Det kan handla om att de vill kommunicera något till mänskligheten på himlen, i kommande dagar. Oj, det öppnar för perspektiv. De vill visa tecken på himlen! Ja, den tanken har vittnesbörd.)
___

 

 

 

ORBERNAS FÖRKLARING


Ljuslåga i mikrogravitation

rsaken till att så många ufo ser ut som runda klot kan vara följande: I viktlöshet ser en ljuslåga ut som ett runt klot. Om en astronaut tänder ett ljus eller en tändare i rymden så formar sig ljuslågan till ett klot - eller en "orb". Är det nu så att en ängel eller en änglafarkost flyger fram uppe i atmosfären och befinner sig någonstans på gränsen mellan vår materiella värld, och det himmelska tillståndet, så befinner de sig alltså i viktlöst tillstånd, och då kommer ljusskenet kring dem att formas till ett klot - eller, om man ser dem mot den mörka kvälls- eller natthimlen, till en stjärnliknande ljuspunkt.

Och det är intressant när man tänker på t.ex "Herrens sju ögon" som "överfar hela jorden" eller över huvud taget skriftens frekventa likställighet mellan änglar och stjärnor. Men det är ett annat studium.
_______

 

 

 

Noter & supplement

1 Att man inte ser strimmorna varje dag måste väl också visa att det inte är trafikflyg.


2 Ett av många exempel på chemtrailplan med ufos:

Det här klippet visar att det inte kan vara fråga om trafikflygplan, eftersom de här två planen korsar varandras banor på väldigt nära håll (ca 3.30 in i klippet):


3 Ett sprayplan försvinner in i ett moln och två orber kommer ut:

Oklippt originalfilm:
http://youtu.be/XJDI2yK377g


4 "När sedan Aron talade till Israels barns hela menighet, vände de sig mot öknen, och se, då visade sig HERRENS härlighet i molnskyn. Och HERREN talade till Mose och sade: 'Jag har hört huru Israels barn knorra. Tala till dem och säg: Vid aftontiden skolen I få kött att äta och i morgon skolen I få bröd att mätta eder med; så skolen I förnimma att jag är HERREN, eder Gud.' Och om aftonen kommo vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg dagg fallen runt omkring lägret. Och när daggen som hade fallit gick bort, se, då låg över öknen på jorden något fint, såsom fjäll, något fint, likt rimfrost." (2 Mos. 16:10-14)
"Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bdelliumharts. Folket gick omkring och samlade sådant, och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel, och kokte det sedan i gryta och bakade kakor därav; och det smakade såsom fint bakverk med olja. När daggen om natten föll över lägret, föll ock mannat där." (4 Mos. 11:7-9)
"Medan nu Israels barn voro lägrade i Gilgal, höllo de påskhögtid den fjortonde dagen i månaden, om aftonen, på Jerikos hedmarker. Och dagen efter påskhögtiden åto de osyrat bröd och rostade ax av landets säd, just på den dagen. Och mannat upphörde dagen därefter, då de nu åto av landets säd, och Israels barn fingo icke manna mer, utan de åto det året av landet Kanaans avkastning. Och medan Josua var vid Jeriko, hände sig att han, i det han lyfte upp sina ögon, fick se en man stå där framför sig med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: "Tillhör du oss eller våra ovänner?" Han svarade: "Nej, jag är hövitsman över HERRENS här, och jag har just nu kommit hit." Då föll Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig; sedan sade han till honom: "Vad har min herre att säga till sin tjänare?" Hövitsmannen över HERRENS här sade då till Josua: "Drag dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig." Och Josua gjorde så." (Jos. 5:10-15)
"Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar; han lät manna regna över dem till föda, och korn från himmelen gav han dem. Änglabröd fingo människor äta; han sände dem mat till fyllest." (Ps. 78:23-25)


5 1 gomer per person - 1 gomer = 3½ liter
Man beräknar att israelerna var ca 3 miljoner (600 000 män med familjer).
10 500 000 kg = ca 10 500 ton manna per dag.
...

Det kommer nog att bli anledning att återkomma till detta, i någon kommande artikel.

_______

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag