Mars Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 27

Om änglarnas kroppar

AG LÄSTE en intressant frågeställning på nätet om de änglar som parade sig med jordiska kvinnor i 1 Mos. 6. Den vanliga föreställningen om hur det var möjligt för änglar att para sig med människor, är att de "antog" mänsklig form för att kunna göra detta. Men frågeställaren undrade då varför de barn som blev resultatet blev abnorma jättar, vissa med sex fingrar t.ex. Om änglarna hade antagit mänsklig form så borde barnen ha blivit helt vanliga människor. Svaret blev att "vi vet så lite om änglar" så frågan fick lämnas obesvarad.

Men frågeställaren hade givetvis en väldig poäng, oavsett vad han var ute efter.

Mina tankar om detta är följande, och jag har skrivit en hel del om det redan.

FÖR DET FÖRSTA: Om änglar kan "anta mänsklig form", varför behövde då Jesus födas som ett litet barn och genomleva hela sitt liv här på jorden för att fullborda sin död på korset? Han kunde ju bara "antagit" en mänsklig form och gjort jobbet genom den.*

FÖR DET ANDRA: Om änglar kan anta mänsklig form kapabel att para sig fysiskt med människor, så äger de alltså förmåga att skapa människokroppar. Och det är väl bara Gud som kan det? Om änglar kan framkalla eller klä på sig fullt funktionsdugliga människokroppar som kan både para sig och äta, som hos Abraham, varför kryllar det då inte av sådana änglamänniskor på jorden? (För de fallna änglarna - för att inte tala om de onda andarna - hade ju detta varit idealiskt.)

Nej, orsaken till att änglar kan stiga ned från himlen och visa sig här som människor, är naturligtvis att de redan har sådana kroppar, från sin tidigare existens i den himmelska världen. Änglar är alltså inte himmelska andar som kan anta mänsklig form, utan himmelska människor som kan anta andlig form. Tvärtom alltså, mot vad religiös tradition lär ut.

En helt annan sak är att änglar kan "shapeshifta", dvs de kan anta andra skepnader med sin ande. Men då är det fråga om andliga former, inte om fysiska. När en ängel äter eller som i de fallnas fall, parar sig med en människa, då handlar det om fysiska inträden i denna världen, och då är det i sina fysiska kroppar, som de redan äger, under sin andliga kropp, som de gör detta.Den kropp Jesus hade efter sin uppståndelse var en andlig, himmelsk kropp. Som man kan ta och känna på. (Joh. 20:19-29, 1 Kor. 15:35-57)

OM BEVIS, eller belägg för detta, kan vi ju se på Jesus själv. Efter att han uppstått kunde han visa sig både i sin mänskliga kropp, som för lärjungarna när han åt fisk och bröd inför deras ögon och lät dem ta på honom och känna hans ärr och även andades på dem. Men för Johannes på Patmos visade han sig i sin andliga kropp, sin himmelska härlighetskropp. Paulus har ett långt resonemang om detta i 1 Kor. 15, då han bl.a skriver att innan det andliga kommer, så kommer det jordiska. Han tycks alltså mena att den andliga kroppen inte kan finnas till utan att den först varit en jordisk kropp.

Och han skriver också att det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Och det bevisar ju saken. Finns det himmelska kroppar, dvs i flertal, så måste han ju syfta på änglar, för Jesus är bara en. Och med det har han alltså indirekt sagt oss, att änglarna har haft naturliga kroppar förut.

Och när man läser om änglarna i Bibeln tycks de följa samma mönster som det Jesus följde efter sin uppståndelse, de visar sig både i jordiska kroppar och i himmelska kroppar. Då finns det heller ingen anledning att tillskriva dem någon annan ordning än den Paulus anger för oss i framtiden.


MEN SKRIFTEN kallar ju änglarna för andar? Ja, men en ande kan ändå ha en kropp. Vi är andar, när vi dör så går vår ande till himlen om vi är frälsta. Om någon kommer och frågar dig om du är en ande när du är i himlen och väntar på uppståndelsen, så måste du svara ja, annars ljuger du. Och när Jesus kommer så återfår vi vår kropp, i härlighetsgestalt. En ande kan både ha och inte ha kropp alltså. Och Bibeln talar på flera ställen om att änglar har kroppar, som i Daniel och Hesekiel. Att de kallas andar, tjänsteandar, i Hebréerbrevet, betyder alltså inte att de inte har kroppar, utan det syftar på deras nuvarande andliga tillstånd, då vi kan anta att de tillbringar detta mestadels i anden, i den himmelska världen. Men de kan, som Bibeln så klart visar, också stiga ned hit på jorden, och vandra här som människor och ta del av samma fysiska verklighet som den vi lever i.

Och då handlar det alltså inte om att de klär på sig något de annars inte har, utan om att de klär av sig sin himmelska överklädnad, de "varvar ner" och stänger s.a.s. av sina himmelska krafter för en stund. Ungefär som när vi "kommer ner" efter ett härligt möte eller bönestund och de andliga krafterna vi blev iklädda börjar avta igen. Med den skillnaden att änglarna nu har så mycket mer av dem, ja de har dem integrerade i sina kroppar, så som vi också skall ha det, i den gloriösa framtiden vi är lovade.
___


* Jag medger att det argumentet kan gensägas. Jesus behövde ju vara av vårt släkte, för att kunna försona just vårt släkte. Eller? Tja, han kunde ju antagit just en sådan kropp då, om det nu är så enkelt att t.o.m änglar kan det i en handvändning. Kanske mitt argument håller ändå. Självklart gör det det, varför skulle jag annars ha skrivit det? [Så du tror att du är en ex kateter eller vad det heter? Förhoppningsvis inte, men jag upplever en viss sanktion från ovan över det jag skriver när jag skriver och det brukar bli rätt även när jag själv knappt vet vad det handlar om. Så jag tror argumentet får stå kvar och gälla.]

_______

 

 

Abraham bjuder Gud på middag

ÄR VI LÄSER om Herrens besök hos Abraham, upptäcker vi att Abraham hade en något märklig gudsbild. Den liknar inte den gudsbild som vi traditionellt har idag. (1 Mos. 18.)

Låt oss se vad som händer: Abraham får besök av tre män, säger texten. Den säger inte tre änglar, utan tre män, alltså människor. Likväl vet Abraham att det är Herren som kommit till honom, för han tilltalar en av dem som Herre och undrar om han funnit nåd i hans ögon att få bjuda på middag. Bjuda Gud på middag? Hur står det till egentligen, i middagssolen, Abraham? Vet du inte att du inte kan bjuda en uppenbarelse på middag? Jotack bra, och det kan jag visst. Herren uppenbarade sig för mig, men inte i rök, utan i sin fysiska form, med två tjänare, och då jag såg att de, faktiskt också de, var tärda av hettan och såg trötta ut (trötta, hungriga änglar? hahahaha), blev min spontana reaktion att erbjuda dem middag och vila.

Du kan tycka att detta var bara som Gud prövade Abraham, han framställde sig som varm och trött, för att se om A skulle visa gästvänlighet. Jaha, men likväl åt de. De gömde inte maten under bordet, utan de tre uppenbarelserna åt kalv, drack mjölk och vilade sig med Abraham i skuggan under hans terebintträd.

Vad är detta för något? Vad är det för en gudsbild vi har i Bibeln egentligen, den liknar ju ingenting! Det är ju rena HERESIN! Eller är det inte det? Gud äter, vilar, svettas och dricker mjölk. Och sedan talar han profetians och kunskapens ord till A och S.

Så vem är det egentligen som är på besök? Är det Fadern? Nej det är givetvis Sonen, Jesus, i sin änglagestalt, här nedstigen på jorden och således antagande sina planetariska drag, därför att där du är, där är du underordnad de lagar som råder där.

Jamen jamen jamen detta var ju bara en uppenbarelse, kapitlet säger ju det! Ja du, det var det, och uppenbarelserna åt och drack med A. Att något uppenbaras behöver inte betyda att det bara är rök. När Herren stiger ned från sin himmel och uppenbarar sig för någon här på jorden, då lägger han tillfälligt bort sitt gudasken och sin härlighet, och kommer i den enkla skepnad han i sin änglabarndom hade. (Dvs han gjorde så i GT.)

Vadå änglabarndom? Tja, vadå änglar som parar sig med människor det första vi möter dem i Bibeln? Du måste väl inse att sådana egenskaper talar om för oss att änglar är biologiska varelser och sådana växer som bekant, och de föds också av föräldrar. Eviga evighetsvarelser, och det finns ju bara en sådan och det är Gud i sin andliga tillvaro, behöver inga fortplantningsorgan, men änglar har det uppenbarligen och då förstår vi, om vi vill förstå det och inte gör som Augustinus och de andra på hans tid och bortförklarar det för att det framstod som pinsamt inför filosoferna som de då börjat flörta med - att änglar följer samma ordning som den vi följer här på jorden, bara att de är före oss, ett eller ett par steg.


Manoa, hans hustru och gudsmannen (Dom. 13)

Men Jesus själv hade väl ingen änglabarndom! Nej, jag vill inte gärna tro det heller, men Ordspråksboken kan ju ändå tyda på det. Att han levde i en änglakropp före sitt människoblivande, det vet vi ifrån skriften, även om vissa vill kalla det en teofani, eller kristofani. Men teofanier (åtminstone i den mening de vanligen uppfattas) äter inte och svettas inte, så den tanken kan du avfärda. Herrens ängel var en verklig ängel, dock till sitt inre den evige Gudasonen, själv skapare. Men tydligtvis har han på något sätt blivit en del av änglasläktet, en gång, innan han på lika vis blev en del av människosläktet. Han bar deras gestalt, liksom han nu bär vår gestalt. Och han är huvudet inte bara för oss, för församlingen, utan också för dem. Så de är inkluderade i hans verk, både före försoningen och efter försoningen, nu än mer än förut.

Går vi igenom hela GT och läser om Herrens ängels uppenbarelser där, ser vi att han hela tiden framställs antingen som en man, eller som en ängel. GT gör alltså ingen större skillnad på människor och änglar, inte ens på människor och Herrens ängel. Vilken märklig angelologi. Men då måste vi väl nästan ändå avfärda Bibeln som heretisk och överdrivet spekulativ! Det är ju värre än Benny Hinn detta.

Tja, eller också så är det sanningen, och det du trott på var lögn, eller i alla fall bara människotankar och dåliga tolkningar av Skriftens mysterier.

Men vi vet ju att de där gamla traditionerna som mestadels har sitt ursprung i medeltidens mörka värld, knappast var framkomna ur andedöpta troendes hjärtan. Så dem kan vi bara lägga bort, och så börja om ifrån början, och fullborda reformationsverket också i dessa fallen, och återvända till den bibliska tron, och den bibliska angelologin, som är så märklig, så nästan oortodox, men så väldans intressant.

Så får vi verkligen tro på detta? Detta som Bibeln visar oss om änglarna? Att de är biologiska varelser, väl upphöjda till ett högre tillstånd men likväl inte lemlästade utan fortfarande kapabla att stiga ned, och om de så väljer, fastän det är för dem dödligt och bara sker om de är otrogna sin kallelse, para sig med människor. Får vi tro att de kan äta och dricka med oss? Får vi tro att de kan svettas och bli trötta i sommarvärmen? Eller måste vi hitta på löjliga bortförklaringar som att de gömmer maten under bordet eller ger den till Abrahams hund, eller bara förintar den?

Självklart får vi tro på Guds ord. Vi får läsa som det står och tro som det står. Inte bara det, vi BÖR göra det, också här, utan att vara rädda för diverse bannstrålar som kan träffa oss. Annars kommer vi vilse och får inte uppleva allt det som Gud har åt oss på det här området, och som vi givetvis behöver lika mycket som allt det andra vi fått för vår tjänst och vårt uppdrag.


ILL DU HA några fler exempel på just det här ur skriften, för de finns, så läs om hur den uppståndne Jesus först visar sig för emmauslärjungarna och äter med dem, för att plötsligt bara försvinna inför deras ögon. Same story som med Abraham. Och läs om hur han bara dyker upp hos de instängda lärjungarna och så tar en kaka och äter den inför deras ögon och talar om att han är där i fysisk form. Same story igen. Och läs om hur Hebr rekommenderar oss att vara gästfria, för vi kan då få änglar till gäster. Same story igen, eller vill du mena att änglarna bara kommer i rökskepnader där också och börjar med sina oskick att gömma maten under bordet, igen? Nej, de skulle uppenbarligen kunna komma och äta och dricka med oss, dessa andar, dessa himmelska varelser, som inte är av denna världen men likväl kan stiga ned här och vara som oss.

Vilken märklig angelologi. Värre än Benny Hinn.
___


Andar med fysiska kroppar? Jag har då aldrig hört på maken!
Jaså inte, träffar du inte sådana varje dag då?
_______

 

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag