Januari Månad, i Nådens år 2011

"Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen." (Luk. 21:36)

Änglar och UFO, del 25

DE FALLNA ÄNGLARNAS ATTRIBUT

ET VANLIGA SÄTTET ATT SE PÅ UFOS i kristenheten är och har länge varit, att de är en av satans maskeradkostymer, som han använder för att förföra och lura människor till sig. Men närstuderar vi Bibeln, så upptäcker vi att det snarare är så att ufos är hur satan alltid manifesterar sig. Ufos och fallna änglar/aliens är hur den onde visar sig, förutom genom de onda andarna på jorden. Missen bland kristna har varit att de blandat ihop fallna änglar med onda andar. Det skall man inte göra, utan de fallna änglarna och de onda andarna är två olika slags varelser, och de senare är de förras barn. Detta är antytt i Bibeln men mera klart utsagt i Enoks bok, som är förlagan till mycket av det som senare skrevs i Bibeln genom uppenbarelse. Så när fallna änglar färdas över himlavalvet, som de givetvis gör då de är luftens härsmakt, då visar de sig som det man nu kallar ufos, som lysande farkoster, som då och då landar eller plockar upp skräckslagna människor och utsätter dem för de hemskaste upplevelser.

På något sätt har kristenheten förblindats för detta, och fått en föreställning om att fallna änglar antingen är de samma som de onda andarna här på jorden, eller att de är totalt fjärran ifrån den synliga världen och aldrig lämnar några tecken efter sig annat än ett osynligt ont inflytande.

Men vi kan ju läsa bara om Jesu frestelser i öknen, för att se att satan är en flygkapten kapabel att ta upp människor på flygfärder mot deras vilja, både i rymden och över jorden, och vi kan läsa om hans förehavanden i Jobs bok, där han kommer i en virvelvind, dvs en roterande farkost och demolerar hus och människor med dem, för att sedan snabbfärdas upp till Guds tron eller tronvagn i den högre himlen.

Vi kan också läsa om de goda, utvalda änglarna och deras mångtusende vagnar, om hur Herren själv färdas på kerubens vingar, och kommer flygande på ett moln, och hur ur detta moln Hesekiel får se en hiskelig, kupolformad farkost komma ned och landa på marken med hjul som går in i hjul, och med ett vrål som av ett åskmuller eller reaplan.

Det visar sig alltså, när man tar dessa nämnda bibelställen i beaktande, att det framträder ett mönster, som inte kan förnekas eller bortförklaras. Ufos är änglars verksamheter, och de fallnas mål är att sätta ned sina barn här på jorden, antingen i form av de onda kroppslösa andarna, som ställer till mycket ont, eller i form av hybrider, där de fått mänskligt kött blandat med sina gener och kan vandra här på jorden som fysiska varelser, lika människan men utan själ och utan samvete.

Man kan också reflektera över hur de onda andarnas verksamhet så ofta handlar om sexualitet, och försöka få det att överensstämma med uppfattningen att änglar är könlösa varelser. Så varför är de så intresserade av sexualitet i så fall? Det räcker med att verkligen undersöka lite grand av berättelser ifrån människor som blivit befriade från ockultism och annan djup besättelse, för att se att det tidigare nämnda mönstret visar sig där också.

Och varför skulle det inte vara så här, dvs att just denna verksamhet är den som är som mest fördunklad, då den är den mest viktiga för fiendens planer, som ju är att fördärva mänsklighetens gener, så att det inte kan bli något tusenårsrike? De mest hemliga operationerna omges givetvis med mest hysch-hysch och den mesta desinformationen, medan andra rökridåer läggs ut som skall dölja vad som verkligen sker.
_______

 

 

Nästa gång:

OM DE FALLNA ÄNGLARNAS FADER


 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag