Oktober Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 22

KRONAN PÅ VERKET

M ÄNGLARNA bara skapades till att vara skyddsänglar åt de som skall bli frälsta, och vi idag är 6 miljarder människor på jorden och i morgon 12 miljarder - vad gjorde då alla de änglarna när det bara fanns några få miljoner människor på jorden, vilket det gjort under mestadelen av dess historia?

Behöver frågan upprepas? Vad gjorde flera miljarder änglar under den långa tid då jordens befolkning bara bestod av några hundra miljoner människor?

(Varför antar jag att varje människa har en skyddsängel? Därför att Jesus säger så om de små barnen, se Matt. 18:10.)

Vel, svaret måste ju vara att de inte BARA är skapade till att vara till tjänst åt människor.

Annars måste du som tror att änglarna skapades för vår skull också tro att innan Gud skapade människan, så skapade han ett bestämt antal änglar, som skulle bli våra skyddsänglar, och att de flesta av dessa fick vänta i flera tusen år innan de fick träda in i sin tjänst och börja arbeta.

Lite ologiskt, eller?

Vänd på det i stället. Det var VI som skapades för änglarnas skull, för att ersätta dem som föll, och för att fullkomningen skulle komma dem till del som ännu är Gud trogna.

Men nu hör jag alla mennen. Men de är ju alla tjänsteandar utsända till vår tjänst? Ja, de tjänar alla i Guds stora missionsverk, men även om alla är tjänare, för vår skull, så betyder inte det att alla är personliga skyddsänglar. Annars får du förutsätta att de fyra keruberna också är skyddsänglar i tjänst för vår skull. Och att vattnens ängel m.fl är personliga skyddsänglar. Att de är tjänsteandar i den universella missionen, vars hela mål är först och främst människosläktets frälsning, är sant. Utan oss kan ingen nå fullkomningen. Det låter pretentiöst. Men det är Kristi förtjänst allt, och han är en av oss, vår främste. Förut var han en av dem (och såg fallet), men nu är han av vårt släkte, och skall förbli det i all evighet. Så de andra kommer att få ansluta sig till oss när det bär av. Efter det kommer nog ingen att märka någon skillnad, Gud gör nämligen inte skillnad på sina barn, och änglarna är också hans barn, efter ordet "andarnas fader" (Hebr. 12:9, se även "Guds söner" i Job 1:6, Ps. 89:7 & Luk. 20:36).

Men nu hör jag ett annat men. Men här har jag nu citerat det bibelord som anses fälla bilden av änglar som kroppsliga varelser, om vilka jag skrivit så mycket (Hebr. 1:14). Hur tar jag mig ur det? Svar, jag behöver inte "ta mig ur det". En andevarelse kan ha en kropp. Vi har ju det. Vi är andar och vi bor i vår kropp. Så gör också änglar.

Vissa reagerar nu och säger: Jamen det är ju Kenneth Hagins lära! Nej det är Petrus lära. Han skrev nämligen att HAN snart skulle få lämna sin kroppshydda och flytta till himlen (2 Petr. 1:13-14). Vem då han? Petrus ande så klart. Så när Petrus skrev JAG skall snart få lämna min kropp, så var det ju hans ande som talade. Så människan kan sägas vara en ande. Och likaså kan änglarna. Det betyder inte att änglarna inte har en kropp, lika lite som Petrus inte hade en kropp. Kenneth Hagin må ha haft fel i vissa saker (som JDS) men det där var det inget fel i.

Bibeln brukar också kalla människan för en själ (Mal. 2:12). Betyder det att hon inte har en kropp? Nej inte nödvändigtvis. Hon kan ha sin kropp i livet och hon kan inte ha det. Samma sak med anden.

Och vidare: När en gudavarelse, dvs ängel eller Gud tillhörig människa, flyttas upp på himmelsk nivå och får en härlighetskropp, då är den kroppen ande. "Han gör sina änglar till vindar" (Hebr. 1:7). Dvs han gör sina sändebud till andar. En härlighetskropp är en andlig kropp. Den är fortfarande kroppslig och tredimensionell, men den har övergått i andligt tillstånd och kan förflytta sig genom materien och rummet på andra sätt än nu. Men fortfarande kropp. Fortfarande med kroppens egenskaper, och funktioner. Och behov, i alla fall vissa av dem. Sömn behöver vi möjligen inte mer, men vila behöver vi, och mat, och luft. Det visar oss Skriften.

Så dina men kan bli amen i stället.


Å VAD ÄR SYFTET med de här raderna? Syftet är att frigöra oss ifrån en något egocentrisk bild av människan. Inte så att vi, som många andra säger, är helt betydelselösa i det stora universum av miljarder livsformer. Långt ifrån. Vi har verkligen en central roll, för det var ju här det stora undret skedde: Kristus blev människa, inte bara för att återlösa oss, utan allt. Men vi var långt ifrån först här i universum, och långt ifrån det första Gud tänkte på. Han tänkte på oss också, men inte som sitt förstlingsverk. Vi är mer än så, vi är hans slutverk - vi är kronan på verket.

_______

 

 

 


 

 

 

Om pånyttfödelsen


Jesus talar med Nikodemus om pånyttfödelsen (Joh. 3:1 f.)

ÄR VI FÖDS PÅ NYTT, är det vår ande som föds på nytt. Vår kropp är fortfarande kvar under förgängelsens makt och förblir så tills vi dör eller Jesus kommer. Dock skördar vi välsignelse även för våra kroppar genom nyfödelsen av vår ande. Det andliga livet strålar ut och påverkar givetvis sin omgivning, och våra egna kroppar är ju närmast kraftkällan.

Men kanske vi inte har tänkt på vad som egentligen skett med vår ande, när den föddes på nytt. Vi upplever ibland att vi har himmel därinne, och det är precis vad vi har. När vi kommer till himlen, så kommer vår ande inte att förändras. Den är redan i det himmelska tillståndet, och i det himmelska. Den lever redan i obruten gemenskap med Gud. Vi märker det måhända inte alltid, därför att vår kropp befinner sig i olika grader av lydnad, och därmed blockerande, av det inre andliga. Men vore vår kropp lika nära Gud som vår ande, skulle den bli änglalik, redan nu. Den skulle genomlysas av samma ljus som bor i vår ande, och iklädas himmelsk gestalt.

Vi behöver alltså inte gå så väldigt långt för att förstå hur det blir i himlen. Det blir som du har det därinne, när du har det. Som i de bästa stunder av andeuppfyllelse, då slöjan mellan det jordiska och himmelska lyfts.
___

 

 

Om uppståndelsen

AG HÖRDE OM svepeduken från Turin idag, och fick en tanke om hur Jesu uppståndelse gick till. De beskrev hur avtrycket på duken tycks vara inbränt, som av tusen små ljusstrålar. Vilket skulle vara vad som utgick ifrån Jesus då hans kropp uppväcktes från döden. Och sedan gick denna kropp bara rakt igenom duken, och graven, och ut därifrån. Detta därför att kroppen nu var uppfylld av detta gudomliga ljus, vilket gör att dess materia går rakt genom annan materia. *

Men tanken jag fick var följande:

Uppståndelsekraften var inget annat än den kraft som alltid är i härlighetskroppen. Det var liksom ingen blixt från Guds finger som uppväckte Jesus. Jesus säger på ett ställe att det var han själv som skulle uppväcka sitt tempel. Dvs härligheten, den som fyller alla härlighetskroppar, det var den som övervann döden och väckte Jesu kropp till liv. Den kraften skall också göra våra dödliga kroppar levande, säger Paulus. Och deras som sover i gravarna. Uppståndelsekraften, som är densamma som härlighetskraften. Och det påminner mig lite om vikingarnas Valhall, där de kunde kriga och dö med sina kroppar och sedan vakna till liv nästa morgon igen, i det oändliga. Dvs härlighetskroppen kan troligen ta skada - vad har änglar annars svärd för - men den läker sig igen, genom sitt inneboende ljus.

För att knyta an till det tidigare om vår ande. Vår pånyttfödda ande är ju vår härlighetskälla, det är därifrån livet utgår. När vi får våra nya kroppar, så är det fortfarande ifrån våra andar livet, och härligheten utgår. Skillnaden är att nu strålar livskraften och hälsan ut därifrån obehindrat i våra kroppar, kroppar som nu kan mottaga och hysa detta liv och ljus. Vi har det ju redan, i oss. Så underbart är det liv vi har fått, redan nu, av Jesus - men kroppen vi lever i förhindrar att vi uppfattar det fullt ut. Inte så när uppståndelsen skett, när Gud lyfter förbannelsen och förgängelsens makt av oss. Då släpper förbannelsen det materiella, och livet återtar sina domäner, sitt omfång, och genomsänker sig i materien.

Detta är varför Paulus kan säga att vi skall inte alla dö, men alla skall vi, ja vi, förvandlas. Vi skall inte bytas ut, utan det vi har nu skall omvandlas, till evigt levande materia. Det är inget fel på det vi har nu, det bara saknar Guds ljus, Guds livskraft, den eviga. När den kommer, så får detta spröda liv igen, och upphör att åldras, och brytas ned. Det återvinner sin ursprungsform, cellerna föryngras, förnyas. Vi får evigt liv, därför att Gud är evig.
___

 

* I och för sig är jag inte övertygad om att bilden på svepeduken är äkta. Men tanken som väcktes i programmet jag hörde kan ändå vara riktig.
___


 

 

 

Nästa gång skall det, om Gud så vill, handla om "Änglaklockan".
Du kan ju fundera över vad det kan vara för något, tills dess.
___

 

 

 


 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag