Juli Månad, i Nådens år 2010

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 19

DET KOMMANDE HYBRIDRIKET
och världshistoriens värsta förförelse


Den märkliga Akhenaton och hans familj, där alla till synes var långnackar - anakiter, eller anakims (4 Mos. 13:23-34, 5 Mos. 1:28, 2:10-11, 2:21, 9:2, Jos. 11:21-22, 14:12-15, 15:13-14). Dvs det kan inte ha varit fråga om huvudbindning utan om märkliga släktegenskaper.

N AV DE INSIKTER som framkommit här, och som jag tror det är väldigt viktigt att ta vara på, det är att de vilddjursriken som uppstått på jorden, har uppstått genom de fallna änglarnas fysiska nedstigande och närvaro. Det har alltså inte bara varit fråga om en andlig närvaro av ondskans makter, utan också en direkt, fysisk artbeblandelse, då de dynastier uppstått, som varit de härskande över dessa vilddjursriken. Och det är ju också just vad de själva säger om sin tillkomst och vad de berömmer sig av. T.ex läste jag nyss att de egyptiska faraonerna var "rasistiska" i sin syn på andra folkslag - de såg sig själva som en överlägsen ras, släkt med gudarna.


Akhenaton, Farao i Egypten ca 1350-1330 f. Kr.

De här anspråken finns hos alla de forntida kungadynastierna, i Babylon, Assyrien, Persien, Grekland, och Rom. Och på sätt och vis kan man också säga att samma anspråk finns hos Jesus, och i kristendomen. Men då av långt ädlare, och högre slag, naturligtvis. Vad stort som skett på jorden, har alltså alltid skett med bistånd, och då fysiskt bistånd, av högre, himmelska makter.

Det här borde alltså ge oss en annan världsbild, än den vi får inympad i denna tids materialistiska värld. Och även en annan än den som nuvarande kristen tro ger oss. Vi behöver komma tillbaka till den bibliska världsbilden, den bibliska kosmologin, där de himmelska tingen och varelserna är påtagligt närvarande, och deltagande, i det jordiska. Vi får inte låta fiendens skaror dölja sig, genom den gudlösa propagandan, som berättar sagor om det himmelska och antingen förlöjligar eller fördunklar bilden.

Detta har ju givetvis sin betydelse särskilt med tanke på att det i Guds ord aviserade, sista vilddjursriket, kommer att vara en fortsättning på de forna, innehållande alla deras element, på en gång, och samtidigt ännu mera fruktansvärt. Så, som sagts här även tidigare - uppstod de rikena så som ovan beskrivits, så kommer också det kommande att uppstå på samma, eller liknande sätt. Dvs genom artbeblandelse, genom att himmelska makter går ned och blandar sig med människosläktet, och får avkomma som blir till övermänniskor, med mentala och andliga förmågor, förutom fysisk överlägsenhet, att fullkomligt dominera och besätta människosläktet. Och avsikten är då, liksom fordom, att med denna beblandelse omskapa människan genetiskt, till en "homo-satanas", som någon kallat det, ett släkte av änglahybrider, som tar över jorden och saknar egenskapen att känna och leva i gemenskap med Gud, genom Jesus.

Fienden, Satan, har givetvis inte mindre avsikter än just dessa. Han vill ta över, och bli gud, helt och fullständigt, över denna världen och över detta nyskapade människosläkte, liksom han mycket troligen tagit över andra släkten tidigare i skapelsens historia. Vi vet att han inte kommer att lyckas, vi har det profetiska ordet, men detta är säkerligen hans plan och avsikt, och mot det målet arbetar dessa makter nu, i det fördolda.


OCH NU RÅKAR DET VARA SÅ att du, och jag, råkat hamna mitt upp i det här kosmiska spelet. Hur skall vi agera då, när vi ser att det finns en företeelse i vår tid, som på ett väldigt speciellt sätt tycks ha att göra just med denna artbeblandelse, men vars omständigheter, för att fördölja dess fruktansvärda verklighet, sveps in i en förlöjligande aura av "små gröna gubbar" och utspritt trams, som givetvis inte är något annat än de rökridåer varje insiktsfull person vet alltid åtföljer hemliga operationer.

Vi borde ändå, med den kunskap vi har från skrifterna, vara kapabla att se igenom denna rökridå, och förstå att där innanför finns en verklighet, av just det slag som måste förväntas, enligt Guds ords profetior om denna yttersta tid.

Är det alltså så, att vår tids värsta andliga förförelse, och förvillelse, är insvept i en dimma av sådant obskyrt och till synes perifert slag, att de som trots allt tar det på allvar, kommer att betraktas som "the lunatic fringe" och tokstollar, allt medan förförelsen rullar på, med sina fruktansvärda offer, mot det mål som är planerat?

Ja, precis något sådant är väl just vad man borde förvänta sig i så fall.

Det är nästan märkligt, att de två företeelser i världen som ådrar sig de (i särklass) mesta förlöjligandena, föraktet, hånet, eller bara tystnaden, är just väckelsekristendomen, och ufotron. Bara det borde ju vara nog för att man skall ana att just där finns något, som någon, i detta fall de som styr världen och människors tankebanor, till varje pris vill dölja och förhindra full insikt i.UR KAN VI DÅ, sålunda, bekämpa det här? Jo, för det första, som ovan sagts, genom att låta vår världsbild förändras, så att den överensstämmer med den bibliska, och komma bort ifrån den senare tillförda flumbilden, där det himmelska försköts till dimmiga drömlandet långtbort ifrån allt. Vi behöver också bli fri ifrån den science fiction-ridå, som sprids så flitigt, och med sådan absurditet oftast, typ "Star-Wars" (StarTrek är något bättre faktiskt, dock väldigt långt ifrån bra givetvis, men har ändå vissa tankeväckande ingredienser).

Science fiction-genren har gjort det nästan omöjligt för både icketroende och troende att ta den bibliska kosmologin på allvar, associationer väcks nästan med automatik till röda trikåer och gröna gubbar, om verklighetens himmelska makter förs på tal. Vilket har gjort att kristna har backat och skalat bort allt sådant från sin bild av de himmelska tingen, vilket givetvis är till oerhört stor skada. Vi skall inte backa, utan gå fram och stå för det Gud har sagt, och så får de andra backa i stället, vilket de också gör när de ser att vi står fasta. Så i stället för Science fiction borde vi haft Faith Reality, och Heavenly Reality.

Men så länge som de kristna backar undan ifrån att ta itu med ufologin, bemöta dess lögner men också bejaka dess sanningar, för de finns, och reda ut begreppen utifrån vad vi så tydligt har skrivet i Guds ord, så kommer förförelsen att fortsätta, på bred front, och de makter vi är satta att bekämpa, kommer i stort sett ostörda att få fortsätta sitt dunkla spel, och sina fruktansvärda övergrepp.


SÅ OM DET NU ÄR SÅ att världshistoriens värsta förförelse (eller smygoperation) döljer sig bakom världshistoriens löjligaste företeelse - vilket som sagt är just vad som borde förväntas då vi har att göra med en list som inte är av denna värld - vad bör du göra då? Du om någon, som väckelsekristen, är ju van att bära smälek, att bli förhånad, förlöjligad. Du om någon är den som är lämpad, och rustad, att ta tag i detta, och börja att kasta av den mantel av lögn och förförelse, som vilar över mänskligheten och största delen av kristenheten, i denna tid, som är så nära inpå sista tiden.


"Join the Occupation"!

_______

 

 

 
 

  

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag