September Månad, i Nådens år 2009

"Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." (Luk. 21:28)

Änglar och UFO, del 10

Samband mellan forntida och sentida vilddjur
"Detta är Daniels berättelse: Jag hade en syn om natten, och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur stego upp ur havet, det ena icke likt det andra.

Det första liknade ett lejon, men det hade vingar såsom en örn. Medan jag ännu såg härpå, rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter såsom en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det.

Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen; det var likt en björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap, mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt: 'Stå upp och sluka mycket kött.'

Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar; och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det.

Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn."

"De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på jorden."

(Dan. 7:2-7, 17)

n insikt kommer till mig. I ändetiden skall, säger Uppen­barelse­boken, satan stiga ned till jorden, och därefter mana upp ur avgrunden de två vilddjur som skall förhärja jorden under den sista tiden. Om vi då går tillbaka till de tidigare vilddjursriken, som vi t.ex har skildrade profetiskt i Danielsboken, och samtidigt kopplar ihop det med vad vi tidigare läst om den inre substansen i dessa riken och deras kungaätter, så ger det ljus över ändetiden.

De antika vilddjursrikena framställs ju i Skriften, inte utan orsak, just som vilddjur, ja faktiskt som chimeror, dvs det antyds att deras uppkomst är av övernaturligt slag, inte bara rent metafysiskt, utan också fysiskt. Det var ju så, har vi läst, att fallna änglar steg ned på jorden, också efter syndafloden, i ett nytt försök att ockupera den och återuppta den artbeblandelse och artockupation, som de hade inlett före syndafloden. Och strax uppstod ju då de bronsålderskulturer, som efter hand växte och blev till de världsriken, som alla, vart och ett i sin tur, reste sig mot Israel och mot Guds folk och verk i världen.

Sett utifrån detta, måste det ju framstå som väldigt självklart, att det kommer att tillgå på ett liknande sätt i ändetiden och beträffande det vilddjursrike som då skall komma. Det kommer ju dels att vara en fortsättning på de tidigare och innehålla beståndsdelar från alla de tidigare, men kommer också att vara värre och mera fruktansvärt än alla de tidigare. Så om de tidigare rikena uppstod genom att fallna änglar steg ned och beblandade sig med människor och det sedan föddes barn, jättar, chimeror och supermänniskor, som blev kungar och furstar och bildade ättlinjer, så kan vi förvänta samma sak i ändens tid.

Och då förstår vi att det är här UFO-fenomenen passar in i det profetiska skeendet. Det är detta de sysslar med, just nu, de fallna änglarna, då de tar upp människor och befruktar dem eller tar människosäd av dem. De förbereder nya släkten av övermänniskor, av veritabla vilddjur, dvs själlösa varelser med mänskliga kroppar men med djävulsandar boende i sig, som i antikens och sagotidens mörkaste dagar.

Ufoupptagandena har pågått i mer än en generation nu, så de färdiga "produkterna" finns antagligen redan, redo att sättas ned på jorden. De kanske redan finns här, i liten skala, men i väntan på den tid, och den signal, då det kan börja i stor och massiv skala, då det motstånd som nu är i vägen för dem, är undanröjt. Och återigen, vi vet vad det är.


"Europa och Zeus", vid Europeiska Unionens Ministerråd i Bryssel.

Nej, det är inte vi bibeltroende som har placerat den här statyn utanför EU-byggnadens port, utan det har de själva gjort, förkunnande så sin egen framtid och dom, när Zeus, de fallna änglarnas ledare, rövar bort och våldtar Europa.

"On her disappearance from Earth the Phœnicians honoured her with a temple and told a sacred legend about her; how that Zeus was enamoured of her for her beauty, and changing his form into that of a bull carried her off into Crete."

"Roman mythology adopted the tale of the Raptus, also known as "The Abduction of Europa" and "The Seduction of Europa", substituting the god Jupiter for Zeus."

Om "antikrist" betyder motkristus, men även "spegel"-kristus, så implikerar det ju faktiskt en liknande tillkomst, som den "vår" Kristus hade. Han föddes ju utan någon jordisk mans medhjälp. Kanhända skall detta också ske med den falske Kristus. Så har ju skett tidigare, då gudakonungarna härskade på jorden. Kulten kring dem var så antikristisk den kunde bli, och vi har läst om hur de kopierade varandra och deras gudomsattribut, de himmelska makterna. Så en antikrist som är en artblandning mellan keruber och människor vore varken något nytt, eller något orimligt, att förvänta. Det vore snarare underligt om det inte återupprepades.

Och vi har ju alla tecknen på att det är just detta som pågår, och förbereds. Detta verkar vara de fallna änglarnas tillvägagångssätt, helt enkelt, då de har fritt tillträde till en värld. Vilket ju är logiskt, sett både ur deras och vår synvinkel. Det påminner om de europeiska folkens kolonisation. Men här är det fråga om högre makter, och om helt andra avsikter, naturligtvis.
...

Om det här är riktigt, vilket jag tror, så kommer alltså ändetidshändelserna inte att utspelas riktigt på det sätt vi tidigare har hört att de skulle. Men inte det heller är något nytt. Det profetiska uppenbaras, när det närmar sig sin fullbordan, allt mer, och slutresultatet vet ingen förrän det skett. Men här har vi samband mellan forntid och nutid, som måste tas i beaktande och vägas in, för att det vi förväntar skall bli realistiskt och inte bara flum och spekulation. Som det var på Noas tid, och som det var på Lots tid, så skall det vara i Människosonens dagar. Tar du det Jesusordet på allvar, så måste du också ta med det jag skrivit ovan, även om det går emot all din religiösa tradition och konception.

Vår uppgift är att motarbeta och avslöja detta, så länge vi är kvar på jorden. Och det gör vi, när vi är trogna Jesu vittnen, när vi lever i väckelse och i ljuset, när vi följer skrifterna och strider i Herrens vapenrustning, när vi står upp för rättfärdighet, visar världen vad som är ljus och vad som är mörker, och inte viker undan för makterna som vill uppsluka och förstöra. Vi håller tillbaka, vi är hindret för att det ovanstående skall kunna ske. Så länge vi är kristna, och finns här, troget försvarande de positioner där Herren ställt oss, så kan de fallna makterna inte träda fram, och träda ned, i den mån som de önskar och planerar.

Men ve världen när vi är borta. Och den kvarlämnade världskristenheten. Lev i ljuset, så att den dagen inte kan komma över dig som en tjuv. Lev i Jesu varma kärlek, och bed i den Helige Ande. Och bevara den låga Gud tänt i din själ.
___

 

 

 


 


 

Bara

Jesus

frälsar oss från vredesdomen

 


 

 

Morgondagen har ingen sett

IDAG

är frälsningens dag